li-category CHÚ GIẢI LỜI CHÚA

show-all xem tất cả
suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxvii-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XXVII thường niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Ngôn sứ Kha-ba-cúc mời gọi hãy  gìn giữ đức tin và lòng thành tín đối với Thiên Chúa, thậm chí cho dù trí khôn phàm nhân của chúng ta không thể nào hiểu được những ý định khôn dò của Thiên Chúa đi nữa.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxvi-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XXVI thường niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Ngôn sứ A-mốt lên án những người giàu có chỉ lo yến tiệc linh đình và vui hưởng những lạc thú cho riêng mình; họ sẽ sớm biết số phận đau thương đang chờ đợi họ.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxv-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XXV thương niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết tận dụng của cải ở đời này mà lo toan đến của cải tinh thần, vì của cải tinh thần mới là của cải chân thật, không hề bị hư hoại, và mới có thể đưa chúng ta vào Nước Trời.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxiv-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XXIV thương niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Trong Tin Mừng hôm nay, qua ba dụ ngôn, nhất là dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu”, Chúa Giê-su mặc khải lòng xót thương của Thiên Chúa được thể hiện ở nơi việc Ngài tiếp đón cách gần gũi và thân tình những người tội lỗi.

li-category BẢN VĂN

show-all xem tất cả
no-img + 09/10 – CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN

Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này".

no-img
08/10 – Thứ bảy tuần 27 Thường Niên

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".

no-img
07/10 – Thứ sáu đầu tháng. Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên thần cáo biệt Bà.

no-img
06/10 – Thứ năm đầu tháng. Tuần 27 Thường Niên

"Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho...."

li-category SUY NIỆM LỜI CHÚA

show-all xem tất cả
tro-lai-va-nen-nhu-tre-tho-1-10-2016-thu-bay-thanh-teresa-hai-dong-giesu-trinh-nu-tien-si-hoi-thanh Trở lại và nên như trẻ thơ (1.10.2016 – Thứ bảy - Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh)

“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy.”

khon-cho-nguoi-30-9-2016-thu-sau-tuan-26-thuong-nien
Khốn cho ngươi (30.9.2016 – Thứ sáu Tuần 26 Thường niên)

“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy”.

cac-thien-than-cua-thien-chua-29-9-2016-thu-nam-cac-tong-lanh-thien-than-michael-gabriel-raphael
Các thiên thần của Thiên Chúa (29.9.2016 – Thứ năm - Các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael)

Ðức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

no-img
Trước đã (28.9.2016 – Thứ tư Tuần 26 Thường niên)

Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

li-category LECTIO DIVINA

show-all xem tất cả
no-img Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên - Năm C

Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.

no-img
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 26 Thường niên - Năm C

Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.

no-img
5 phút cầu nguyện tháng 09/2016

Xin Chúa tiếp tục dùng con như khí cụ truyền giáo của Chúa, nỗ lực thu phục nhiều người cho Chúa trong môi trường con đang sống.

no-img
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 22 Thường niên - Năm C

Một ngày Sabát kia, Chúa Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 7Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: "8Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời

li-category GỢI Ý BÀI GIẢNG

show-all xem tất cả
cac-bai-suy-niem-chua-nhat-27-thuong-nien-c-le-duc-me-man-coi-nhieu-tac-gia Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN C (Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI) (Nhiều tác giả)

Kinh Mân Côi là một việc đạo đức xuất phát từ Phúc Âm. Đúng thế, trước hết là những lời kinh chúng ta đọc. Kinh lạy Cha là gì nếu không phải là lời kinh chính Chúa đã truyền dạy cho các môn đệ.

cac-bai-suy-niem-chua-nhat-23-thuong-nien-c
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN - C

sự nên thánh không bao giờ có một biên giới bởi vì mọi người đều được mời gọi để nên thánh. Các linh mục và tu sĩ thì nên thánh qua bậc độc thân của mình, còn người giáo dân thì nên thánh qua bậc gia đình và môi trường sống của mình.

cac-bai-suy-niem-chua-nhat-20-thuong-nien-c-nhieu-tac-gia
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN - C (nhiều tác giả)

Đức Kitô đến để ban bình an hay để chia rẽ? Cứ nhìn vào cục diện của Giáo Hội, vào bộ mặt của thế giới ngày nay, thì khách quan mà nói: Đức Kitô đúng là đã gây chia rẽ

li-category HỌC KINH THÁNH

show-all xem tất cả
no-img Cuối năm thánh Lòng Chúa Thương Xót, đọc chuyện Ông Giu-se trong Cựu Ước - L.M.Nguyễn công Đoan S.J.

Đầu Năm Thánh, tôi đã giới thiệu chuyện “Ông Giô-na”, nhân vật “nguyên mẫu” của người con cả trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu và hai đứa con” (x. Lc 15, 11-32). Cuối Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, xin mời đọc chuyện “Ông Giu-se: người đi tìm anh em” trong Cựu Ước, để kiểm nghiệm xem chúng ta đã hoán cải được tới đâu để thực thi lời Chúa mời gọi: ”Hãy thương xót như Cha anh em trên trời là Đấng hay thương xót” (Lc 6,38).

li-category KHẢO CỔ

show-all xem tất cả
hang-da-be-lem-nha-tho-giang-sinh Hang Đá Bê Lem - Nhà Thờ Giáng Sinh

Kính mời quý độc giả đi thăm Hang Đá Bê Lem - Nhà Thờ Giáng Sinh (Grotto of Bethlehem - The Church of Nativity).

hanh-huong-chau-au
Hành Hương Châu Âu

Quyển Hành Hương Châu Âu của Lm Nguyễn Hữu An.

thanh-duong-truyen-tin-nazareth
Thánh Đường Truyền Tin - Nazareth

Kính mời quý độc giả viếng Nhà Thờ Truyền Tin.

li-category TIN TỨC

show-all xem tất cả
tuan-tin-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-so-45-2016 Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 45/2016

Các giám mục Công giáo và Anh giáo cùng hành hương đến Canterbury và Roma.

dac-su-cua-duc-thanh-cha-phanxico-tai-dai-hoi-toan-the-fabc-lan-thu-xi
Đặc sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Đại hội toàn thể FABC lần thứ XI

Ngày 24-09-2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức hồng y Telesphore Placidus Toppo, Tổng giám mục Ranchi, Ấn Độ, làm đặc sứ của ngài tham dự Đại hội toàn thể lần thứ XI của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), diễn ra tại Colombo, Sri Lanka từ ngày 28 tháng Mười Một đến 4 tháng Mười Hai 2016.

uy-ban-doi-thoai-than-hoc-cong-giao-chinh-thong-thong-qua-tuyen-bo-chung
Uỷ ban Đối thoại thần học Công giáo-Chính thống thông qua Tuyên bố chung

“Người Công giáo và người Chính thống cần phải khám phá cách thức quyền bính được hiểu và thực hành ra sao để điều đó không phải là một trở ngại cho hiệp nhất”, đó là nội dung chính của bản Tuyên bố chung mang tên “Tính công nghị và Quyền tối thượng trong thiên niên kỷ đầu tiên

no-img
Quy chế mới của Bộ Tuyên Thánh về việc nhìn nhận các phép lạ

Hôm thứ Sáu 23 tháng Chín 2016, Bộ Tuyên Thánh đã công bố một sửa đổi Quy chế liên quan đến việc các chuyên viên y tế chứng nhận phép lạ, trong khuôn khổ tiến trình tuyên phong chân phước và tuyên thánh.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hợp Tác & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.