TRANG CHỦ li-category BẢN VĂN

no-img
Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C

Cv 13,14.43-52; Tv 99; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30

no-img
Thứ Năm sau Chúa nhật II Phục Sinh

Cv 5,27-33; Tv 33; Ga 3,31-36

no-img
Thứ Tư sau Chúa nhật II Phục Sinh

Cv 5,17-26; Tv 33; Ga 3,16-21.

no-img
Chúa Nhật III Phục Sinh - năm C

Cv 5,27-32.40b-41; Tv 29; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19.

no-img
Thứ Ba sau Chúa nhật II Phục Sinh

Cv 4,32-37; Tv 92; Ga 3,7b-15

no-img
Thứ Hai sau Chúa nhật II Phục Sinh

Cv 4,23-31; Tv 2; Ga 3,1-8

no-img
Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 4,13-21; Tv 117; Mc 16,9-15

no-img
Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 4,1-12; Tv 117; Ga 21,1-14.

no-img
Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 3,11-26; Tv 8; Lc 24,35-48.

no-img
Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 3,1-10; Tv 104; Lc 24,13-35

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hợp Tác & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.