kinhthanh

TRANG CHỦ li-category BẢN VĂN

thu-sau-sau-chua-nhat-vii-phuc-sinh
Thứ Sáu sau Chúa nhật VII Phục Sinh

Cv 25,13-21 ; Tv 102 ; Ga 21,15-19.

thu-nam-sau-chua-nhat-vii-phuc-sinh
Thứ Năm sau Chúa nhật VII Phục Sinh

Cv 22,30; 23,6-11 ; Tv 15 ; Ga 17,20-26.

thu-tu-sau-chua-nhat-vii-phuc-sinh
Thứ Tư sau Chúa nhật VII Phục Sinh

Cv 20,28-38 ; Tv 67 ; Ga 17,11b-19.

thu-ba-sau-chua-nhat-vii-phuc-sinh
Thứ Ba sau Chúa nhật VII Phục Sinh

Cv 20,17-27 ; Tv 67 ; Ga 17,1-11a.

thu-hai-sau-chua-nhat-vii-phuc-sinh
Thứ Hai sau Chúa nhật VII Phục Sinh

Cv 19,1-8 ; Tv 67 ; Ga 16,29-33.

chua-nhat-vii-phuc-sinh-nam-b
CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH - Năm B

Cv 1,15-17.20a.20c-26 ; Tv 102 ; 1 Ga 4,11-16 ; Ga 17,11b-19.

le-chua-thang-thien-nam-b
Lễ CHÚA THĂNG THIÊN - Năm B

Cv 1,1-11 ; Tv 50 ; Ep 1,17-23 ; Mc 16,15-20.

thu-bay-sau-chua-nhat-vi-phuc-sinh
Thứ Bảy sau Chúa nhật VI Phục Sinh

Cv 18,23-28 ; Tv 46 ; Ga 16,23b-28.

thu-sau-sau-chua-nhat-vi-phuc-sinh
Thứ Sáu sau Chúa nhật VI Phục Sinh

Cv 18,9-18 ; Tv 46 ; Ga 16,20-23a.

thu-nam-sau-chua-nhat-vi-phuc-sinh
Thứ Năm sau Chúa nhật VI Phục Sinh

Cv 18,1-8 ; Tv 97 ; Ga 16,16-20.

thu-tu-sau-chua-nhat-vi-phuc-sinh
Thứ Tư sau Chúa nhật VI Phục Sinh

Cv 17,15.22–18,1; Tv 148; Ga 16,12-15.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.