kinhthanh

TRANG CHỦ li-category BẢN VĂN

thu-bay-sau-chua-nhat-i-mua-chay
Thứ Bảy sau Chúa nhật I Mùa Chay

Đnl 26,16-19 ; Tv 118 ; Mt 5,43-48.

thu-sau-sau-chua-nhat-i-mua-chay
Thứ Sáu sau Chúa nhật I Mùa Chay

Ed 18,21-28 ; Tv 129 ; Mt 5,20-26.

thu-nam-sau-chua-nhat-i-mua-chay
Thứ Năm sau Chúa nhật I Mùa Chay

Et 4,17k-17m17r-17t ; Tv 137 ; Mt 7,7-12.

thu-tu-sau-chua-nhat-i-mua-chay
Thứ Tư sau Chúa nhật I Mùa Chay

Gn 3,1-10 ; Tv 50 ; Lc 11,29-32.

thu-ba-sau-chua-nhat-i-mua-chay
Thứ Ba sau Chúa nhật I Mùa Chay

Is 55,10-11 ; Tv 33 ; Mt 6,7-15.

thu-hai-sau-chua-nhat-i-mua-chay
Thứ Hai sau Chúa nhật I Mùa Chay

Lv 19,1-2.11-18 ; Tv 18 ; Mt 25,31-46.

chua-nhat-i-mua-chay-nam-b
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY- Năm B

St 9,8-15 ; Tv 24 ; 1 Pr 3,18-22 ; Mc 1,12-15.

thu-bay-sau-le-tro
Thứ Bảy sau lễ Tro

Is 58,9b-14 ; Tv 85 ; Lc 5,27-32.

thu-sau-sau-le-tro
Thứ Sáu sau lễ Tro

Is 58,1-9a ; Tv 50 ; Mt 9,14-15.

thu-nam-sau-le-tro
Thứ Năm sau lễ Tro

Đnl 30,15-20 ; Tv 1 ; Lc 9,22-15.

thu-tu-le-tro
Thứ Tư lễ Tro

Ge 2,12-18; Tv 50; 2 Cr 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.