TRANG CHỦ li-category BẢN VĂN

no-img
Thứ Sáu sau Chúa nhật III Phục Sinh

Cv 9,1-20; Tv 116; Ga 6,52-59

no-img
Thứ Năm sau Chúa nhật III Phục Sinh

Cv 8,26-40; Tv 65; Ga 6,44-51

no-img
Thứ Tư sau Chúa nhật III Phục Sinh

Cv 8,1b-8; Tv 65; Ga 6,35-40

no-img
Thứ Ba sau Chúa nhật III Phục Sinh

Cv 7,51–8,1a; Tv 30; Ga 6,30-35

no-img
Thứ Hai sau Chúa nhật III Phục Sinh

Cv 6,8-15; Tv 118; Ga 6,22-29

no-img
Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C

Cv 13,14.43-52; Tv 99; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30

no-img
Thứ Năm sau Chúa nhật II Phục Sinh

Cv 5,27-33; Tv 33; Ga 3,31-36

no-img
Thứ Tư sau Chúa nhật II Phục Sinh

Cv 5,17-26; Tv 33; Ga 3,16-21.

no-img
Chúa Nhật III Phục Sinh - năm C

Cv 5,27-32.40b-41; Tv 29; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19.

no-img
Thứ Ba sau Chúa nhật II Phục Sinh

Cv 4,32-37; Tv 92; Ga 3,7b-15

no-img
Thứ Hai sau Chúa nhật II Phục Sinh

Cv 4,23-31; Tv 2; Ga 3,1-8

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hợp Tác & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.