kinhthanh

TRANG CHỦ li-category BẢN VĂN

chua-nhat-iii-mua-vong-nam-b
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - Năm B

Is 61,1-2a.10-11 ; Lc 1 ; 1 Tx 5,16-24 ; Ga 1,6-8.19-28.

thu-bay-sau-chua-nhat-ii-mua-vong
Thứ Bảy sau Chúa nhật II Mùa Vọng

Hc 48,1-4.9-11; Tv 79; Mt 17,10-13.

thu-sau-sau-chua-nhat-ii-mua-vong
Thứ Sáu sau Chúa nhật II Mùa Vọng

Is 48,17-19 ; Tv 1 ; Mt 11,16-19.

ngay-8-thang-12-duc-me-vo-nhiem-nguyen-toi-le-trong
Ngày 8 tháng 12 - Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lễ trọng)

St 3,9-15.20; Tv 97; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

thu-tu-sau-chua-nhat-ii-mua-vong
Thứ Tư sau Chúa nhật II Mùa Vọng

Is 40,25-31 ; Tv 102 ; Mt 11,28-30.

thu-ba-sau-chua-nhat-ii-mua-vong
Thứ Ba sau Chúa nhật II Mùa Vọng

Is 40,1-11; Tv 95; Mt 18,12-14.

thu-hai-sau-chua-nhat-ii-mua-vong
Thứ Hai sau Chúa nhật II Mùa Vọng

Is 35,1-10; Tv 84; Lc 5,17-26.

chua-nhat-ii-mua-vong-nam-b
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - Năm B

Is 40,1-5.9-11 ;  Tv 84 ; 2 Pr 3,8-14 ; Mc 1,1-8.

thu-sau-sau-chua-nhat-i-mua-vong
Thứ Sáu sau Chúa nhật I Mùa Vọng

Is 29,17-24 ; Tv 26 ; Mt 9,27-31.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.