kinhthanh

TRANG CHỦ li-category TIN TỨC li-category Các sách liên quan đến Mục vụ Kinh Thánh

  
    Đây chỉ là một cố gắng kiểm kê cách sách vở liên quan đến hoạt động Mục vụ Kinh Thánh đã xuất hiện trong vòng 30 năm nay. Những quyển không có năm xuất bản thì chúng tôi liệt kê ra trước. Những quyển có năm xuất bản thì liệt kê sau. Chúng tôi lấy tên tác giả (giữ theo tên ghi tên sách) làm mục từ để xếp thứ tự cho cả hai khối đó. Phân loại theo nội dung chỉ có tính cách gợi ý (ngoại trừ mục 1).

   
Chúng tôi rất mong nhận được thêm các thông tin. Xin cám ơn quý độc giả.

1.- Bản dịch

Kinh Thánh, Bản dịch của Nguyễn Thế Thuấn, Dòng Chúa Cứu Thế 1976.

Bốn Sách Tin Mừng, do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội 2004.

Kinh Thánh Tân Ước - Lời Chúa cho mọi người, do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện, Có dẫn nhập và chú thích của Bernard Hurault và Louis Hurault, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội 2005.

Lời Chúa cho mọi người: Bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước & Tân Ước, do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện, Có dẫn nhập và chú thích của Bernard Hurault và Louis Hurault, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội 2006. Sách mới được phát hành vào đầu năm 2007 này.

2.- Các dụng cụ

Phân tích Tân Ước để tiện tra cứu Lời Chúa (Biên sọan theo “Table analytique du Nouveau Testament”, BrePols 1963).

E. Osty, PSS – J. Trinquet, PSS, Những chủ đế Tân Ước (Hải Tinh thực hiện).

Đối chiếu bốn sách Tin Mừng, do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội 2004.

3.- Sách giáo khoa

R.E. Brown, Trả lời 101 câu hỏi về Kinh Thánh (Nguyễn Quang Vinh chuyển ngữ).

R.E. Brown, 101 câu hỏi Kinh Thánh (Bản dịch Việt ngữ của Fr Giuse ĐNB, OP).

E. Charpentier và các Bạn, Đọc Công Vụ Tông Đồ (Cahiers Évangile số 21).

A. Gelin, Những ý tưởng chủ đạo trong Tân Ước.

A. George, Đọc Tin Mừng theo thánh Luca.

A. Läpple, Sách Khải huyền của Gioan (Người dịch: Các Đại Chủng sinh Quy nhơn tại Đà-lạt).

S. Lyonnet, Sứ điệp của Thư Rôma (Người dịch: FX Vũ Phan Long, OFM).

(C.M. Martini), Đọc Tin Mừng Thánh Gioan với Đức Hồng Y Carlo Maria Martini.

C. Saulnier – B. Rolland, Nước Pa-le-xtin vào thời Chúa Yêsu.

Trần Phúc Nhân, Tìm hiểu Cựu Ước.

Trần Phúc Nhân, Tìm hịểu Sáng thế1 – 11.  

A. Vanhoye, Đức Kitô là thượng tế của chúng ta – Giáo lý Thư gửi tín hữu Do-thái.

Dẫn vào Thánh Kinh (La Bible de Jérusalem 1988), Sài gòn 1995.

M. Clévenot, Tiếp xúc Kinh Thánh theo phương pháp duy vật, Tài liệu Tham khảo UB ĐKCGYNVN T.P Hồ Chí Minh, 8.1989.

G. Fischer, Đường vào Tân Ước (Người dịch: Nguyễn Văn Hòa, OP), UB Đòan Kết Công Giáo Yêu Nước VN T.P. Hồ Chí Minh 1979.

Đình Vượng, Quê Hương Chúa Giêsu, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội 2006.

Hoàng Đắc Ánh OP – Trần Phúc Nhân, Như hương trầm – Học hỏi Thánh vịnh và Thánh ca Cựu Ước Tân Ước, Tủ sách Đại Kết TP. Hồ Chí Minh 1992. 

Tanila Hoàng Đắc Ánh, Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Dẫn vào và chú giải, 2001.

Tanila Hoàng Đắc Ánh, Tin Mừng theo thánh Gio-an, Dẫn vào và chú giải, Học viện Đa Minh 2002.

Hoàng Minh Tuấn, Đọc Tin Mừng theo thánh Yoan, tập I (Lời thành xác phàm), Nxb Tôn Giáo, Hà Nội 2000.

Hoàng Minh Tuấn, Đọc Tin Mừng theo thánh Yoan, tập VI (Thầy đã thắng thế gian), Nxb Tôn Giáo, Hà Nội 2006.

Nguyễn Gia Thịnh, Các Sách Phúc Âm và Tiểu sử Đức Giê-su, 1993.

Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Dẫn vào Tân Ước theo TOB, Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo TP. Hồ Chí Minh 1994.

I-nha-xi-ô Nguyễn Ngọc Rao, Tìm hiểu Các Sách Ngôn Sứ.

Norberto, Dẫn nhập và Phê bình vào các sách Tin Mừng Nhất Lãm và Tông Đồ Công Vụ.

Norberto, Dẫn nhập phê bình vào các sách Tin Mừng Nhất Lãm và Tông đồ công vụ.

Norberto, Đọc Kinh Thánh theo phương pháp tín hiệu học, 1997.

Norberto, Kinh Thánh là gì? (2005).

Norberto, Một dân tộc lữ hành, Dân Thiên Chúa - Kinh Thánh cho giáo dân (Những bài học từ bộ Ngũ Thư) (2004).

Tổng Giáo Phận Sàigòn, Thánh Kinh một trăm tuần (tập 1. Cựu Ước / Ngũ Thư), Học Viện Mục Vụ 2000.

Yuse Võ Đức Minh, Giao ước mới trong Tân Ước, Đại Chủng viện Thánh Giuse (TpHCM) niên khóa 1989-1990.

Yuse Võ Đức Minh, Cuộc Khổ Nạn của Chúa Yêsu theo thánh Yoan, Đại chủng viện Thánh Giuse 1991.

Yuse Võ Đức Minh, Bài giảng trên núi.

Yuse Võ Đức Minh, Từ Tân Ước đến với Chúa Yêsu (Tiểu dẫn vào Tân Ước).

FX Vũ Phan Long, Tìm hiểu Tin Mừng Nhất Lãm, Trung Tâm Phaolô Nguyễn Văn Bình 2003.

FX Vũ Phan Long, Tìm hiểu Bộ Ngũ Thư, Trung Tâm Phaolô Nguyễn Văn Bình 2004.

FX Vũ Phan Long, Tìm hiểu Sách Công vụ tông đồ, Trung Tâm Phaolô Nguyễn Văn Bình 2004.

FX Vũ Phan Long, Nền Văn chương khôn ngoan, Trung Tâm Phaolô Nguyễn Văn Bình 2005.

FX Vũ Phan Long, Tìm hiểu Sách Khải huyền, Trung Tâm Phaolô Nguyễn Văn Bình 2006.

FX Vũ Phan Long, Tìm hiểu Các Thư của Thánh Phaolô, Trung Tâm Phaolô Nguyễn Văn Bình 2006.

3.- Suy niệm và Bài giảng

Niềm vui chia sẻ - Bài giảng Chúa Nhật Năm A. 

Tòa Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyển Tập Bài Giảng Chúa Nhật, Năm A và B.

Giuse Ngô Quang Kiệt, Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật (năm C).

Duy Ân Mai, Suy niệm Tin Mừng Chua Giêsu các Chúa Nhật A, B, C (Saigon 1999-2000).

Antôn Nguyễn Cao Siêu, Manna (Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Nam B và C).

Nhóm tác giả, Suy niệm mỗi ngày (2007).

FX Vũ Phan Long, Các bài Tin Mừng Máccô dùng trong Phụng Vụ, Trung Tâm Phaolô Nguyễn Văn Bình 2003.

FX Vũ Phan Long, Các bài Tin Mừng Luca dùng trong Phụng Vụ, Trung Tâm Phaolô Nguyễn Văn Bình 2006.

4.- Mục vụ Kinh Thánh thiếu nhi

Tin Mừng dành cho thiếu nhi (Sunday Good News for Children), Năm C (English – Vietnamese), Nxb Tp Hồ Chí Minh 2000.

Truyện tranh Kinh Thánh, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội 2005.

tuan-tin-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-so-13-2018
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 13/2018

Nội dung: Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Chay: Được biến đổi hình dạng; Thượng Hội đồng Giám mục Khoá thường lệ thứ 15: “Chân phước Anrê Phú Yên - Một Người trẻ Chứng nhân”; Một giám mục của Giáo hội thầm lặng Trung Quốc: “Chúng tôi sẽ vâng phục Đức giáo hoàng”; Ngày Giới trẻ Thế giới Panama 2019: đã có hơn 40.000 người ghi danh; Uỷ ban Toà thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên: bổ nhiệm và tái bổ nhiệm.

tuan-tin-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-so-12-2018
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 12/2018

Nội dung: Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay: Vào hoang địa; Đức Thánh Cha Phanxicô ghi danh tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới 2019 ở Panama; Đức Thánh Cha Phanxicô chúc Tết Nguyên đán; Đức Bênêđictô XVI: “Tôi đang trên đường hành hương trở về Nhà”; Hàn Quốc: Lần đầu tiên, Toà Thánh được mời dự khán lễ Khai mạc Olympic mùa đông...

duc-thanh-cha-moi-goi-ngay-23-thang-hai-la-ngay-cau-nguyen-va-an-chay-vi-hoa-binh
Đức Thánh Cha mời gọi ngày 23 tháng Hai là Ngày cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn Ngày đặc biệt cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình cho các quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá, nhất là đối với Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, những nước đang bị xung đột kéo dài, và ngài mời gọi tất cả mọi người, cả nam lẫn nữ, bất kể tôn giáo hãy tham gia vào ngày này.

tuan-tin-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-so-11-2018
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 11/2018

Nội dung: Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên: Muốn và có thể; Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Hội Thánh Công giáo tại Trung Quốc; Tháng Giêng 2018: Khách hành hương đến Thánh Địa đạt kỷ lục mới; Toà thánh Vatican tham dự Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang.

duc-thanh-cha-chu-su-ngay-doi-song-thanh-hien-lan-thu-22
Đức Thánh Cha chủ sự Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 22

Chiều 2-2-2018, Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh và cũng là Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 22, ĐTC đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với ĐTC trong thánh lễ lúc 5 giờ 30, có ĐHY João Aviz de Braz, người Brazil, Tổng Trưởng Bộ các dòng tu, Đức TGM Tổng thư ký José Rodríguez Carballo, dòng Phanxicô Tây Ban Nha, các chức sắc của Bộ này, một số các cha Bề trên Tổng quyền, và các LM dòng, trước sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ nam nữ và giáo dân.

toa-thanh-vatican-tham-du-the-van-hoi-mua-dong-tai-pyeongchan
Toà thánh Vatican tham dự Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchan

Uỷ ban Olympic Quốc tế đã mời một phái đoàn của Toà Thánh đến Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang, khai mạc ngày 9 tháng Hai tới đây tại Hàn Quốc. Nhật báo L’Osservatore Romano đăng lời tuyên bố của Đức ông Melchor Sanchez de Toca, phụ tá thư ký Hội đồng Toà thánh về Văn hoá, cho biết: một phái đoàn của Vatican sẽ có mặt tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang diễn ra tại Hàn Quốc.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.