kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Cựu ước li-category Các Sách Ngôn Sứ

sach-na-khum-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Na-khum (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Na-khum (Nk 1,1–3,19)

sach-kha-ba-cuc-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Kha-ba-cúc (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Kha-ba-cúc (Kb 1,1–3,19)

sach-xo-pho-ni-a-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Xô-phô-ni-a (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Xô-phô-ni-a (Xp 1,1–3,20)

sach-khac-gai-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Khác-gai (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Khác-gai (Kg 1,1–2,23)

sach-da-ca-ri-a-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Da-ca-ri-a (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Da-ca-ri-a (Dcr 1,1–14,21)

sach-ma-la-khi-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Ma-la-khi (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Ma-la-khi (Ml 1,1–3,24)

1 2

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.