kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Suy niệm lời chúa li-category Mùa Chay li-category Chẳng lẽ con sao? (12.4.2017 – Thứ tư Tuần Thánh)

Chẳng lẽ con sao?
Lời Chúa: Mt 26, 14-25
 
Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Ðức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Ðức Giêsu: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy”. Các môn đệ làm y như Ðức Giêsu đã truyền, và dọn lễ Vượt Qua. Chiều đến, Ðức Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Ðang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ buồn rầu quá sức, bắt đầu lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?” Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Ðã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho người nào nộp Con Người: thà người đó đừng sinh ra thì hơn!” Giuđa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Rápbi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh đó!”
 
Suy niệm:
 
Các thượng tế muốn giết Đức Giêsu, nhưng không tìm được cơ hội.
 
Nay cơ hội đã đến với sự tiếp tay của chính người môn đệ Đức Giêsu.
 
Anh Giuđa đã đến gặp các thượng tế và đề nghị nộp Ngài cho họ.
 
Chúng ta mãi mãi không biết hết và biết rõ những động cơ nào
 
đã thúc đẩy Giuđa làm chuyện kinh khủng ấy.
 
Giuđa, người được gọi, được chọn, được tuyển lựa,
 
sau một đêm thức trắng cầu nguyện của Thầy Giêsu (Lc 6, 12).
 
Và anh đã đáp lại, đã bỏ gia đình, nghề nghiệp, để đi theo.
 
Giuđa đã rong ruổi theo Thầy ngay từ đầu, chia sẻ đói no, thành công thất bại…
 
Không yêu thì làm sao đi theo được lâu như thế.
 
Giuđa, người được tin cậy và giao giữ quỹ cho cả nhóm (Ga 12, 6).
 
Vì là người trong nhóm Mười Hai, thuộc nhóm môn đệ thân cận,
 
Giuđa đã được nghe hầu hết các bài giảng hay nhất,
 
được chứng kiến các phép lạ lớn lao nhất của Thầy Giêsu.
 
Giữa anh và Thầy Giêsu hẳn đã có một sự thân thiết nào đó.
 
Điều gì đã diễn ra nơi trái tim của Giuđa?
 
Điều gì đã khiến tất cả phút chốc bị đổ vỡ không sao hàn gắn?
 
Chắc không phải chỉ vì ba mươi đồng bạc, một số tiền.
 
Phải chăng vì Giuđa thất vọng và nóng ruột
 
khi thấy Thầy Giêsu quá hiền từ, cả trong lối sống lẫn lời giảng,
 
chẳng có vẻ gì là một Đấng Mêsia sắp giải phóng dân tộc khỏi quân Rôma?
 
Phải chăng khi Giuđa nộp Thầy cho các thượng tế,
 
anh định cài Thầy vào thế phải hành động quyết liệt hơn, phải tự giải thoát mình?
 
Dù gì đi nữa thì chuyện Giuđa làm là không thể biện minh được.
 
Anh đã can dự vào cái chết của Thầy Giêsu.
 
Không thể phong tặng anh hùng cho Giuđa
 
vì bảo rằng nhờ anh mà chúng ta có được ơn cứu độ.
 
Giuđa đã phạm tội nghiêm trọng đến nỗi Thầy Giêsu phải đau đớn nói:
 
“Khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn” (c.24).
 
Dầu vậy tội của Giuđa đã được Thiên Chúa dùng cho chương trình cứu độ.
 
Thiên Chúa là Đấng có thể biến điều dữ thành điều lành.
 
“Kẻ đã chấm chung một đĩa với Thầy là kẻ sẽ nộp Thầy” (c. 23).
 
Kẻ đồng bàn thân thiết với Thầy lại là người phản bội.
 
Ngay cả những môn đệ khác cũng hỏi Thầy Giêsu: “Có phải con không?”
 
Có phải con là người đang phản bội Thầy không?
 
Lúc nào chúng ta cũng có thể hỏi Chúa Giêsu cùng câu hỏi đó.
 
Dù mỗi ngày chúng ta cùng chia sẻ một bàn tiệc với Chúa trong Thánh Lễ,
 
chúng ta vẫn có thể rơi vào tội của Giuđa.
 
Cầu nguyện:
 

Lạy Chúa Giêsu,
 
xin cho con dám hành động
 
theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa.
 

Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện,
 
vì xác tín rằng
 
Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con,
 
Chúa ngàn lần quảng đại hơn con,
 
và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con.
 

Lạy Chúa Giêsu trên thập giá,
 
xin cho con dám liều theo Chúa
 
mà không tính toán thiệt hơn,
 
anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ,
 
can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim,
 
và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa.
 

Ước gì khi dâng lên Chúa
 
những hy sinh làm cho tim con rướm máu,
 
con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt
 
của người một lòng theo Chúa.
 
 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
con-phai-lam-gi-ngay-25-thang-1-thanh-phaolo-tong-do-tro-lai
Con phải làm gì (Ngày 25 tháng 1: Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại)

Thưa anh em, tôi là người Do Thái, sinh ở Tácxô miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Gamaliên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay.

hat-giong-24-01-thu-tu-tuan-3-thuong-nien
Hạt giống (24.01 - Thứ tư Tuần 3 Thường niên)

Ðức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ: “Các người nghe đây! Kìa người gieo giống đi ra gieo giống.

day-la-me-toi-23-01-thu-ba-tuan-3-thuong-nien
Đây là mẹ tôi (23.01 - Thứ ba Tuần 3 Thường niên)

Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

vao-nha-mot-nguoi-manh-22-01-thu-hai-tuan-3-thuong-nien
Vào nhà một người mạnh (22.01 - Thứ hai Tuần 3 Thường niên)

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Bêendêbun ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Xatan lại trừ Xatan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được?

hay-theo-toi-21-01-chua-nhat-3-thuong-nien-nam-b
HÃY THEO TÔI (21.01 - Chúa nhật 3 Thường niên, năm B)

Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

nguoi-bi-mat-tri-20-01-thu-bay-tuan-2-thuong-nien
Người bị mất trí (20.01 - Thứ bảy Tuần 2 Thường niên)

Khi ấy, Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.