TRANG CHỦ li-category CHÚ GIẢI LỜI CHÚA

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-ii-mua-vong-nam-a-lm-dang-quang-tien
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật II Mùa Vọng Năm A - Lm. Đặng Quang Tiến

Chúa Giêsu đến để dẫn dân Người vào Nước Trời. Chỉ ai biết sám hối, nghĩa là thay đổi tâm và trí theo ý Thiên Chúa, và tin vào Đấng đang đến mới có thể gia nhập vào cuộc xuất hành này.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-ii-mua-vong-nam-a-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật II Mùa Vọng Năm A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Thánh Gioan Tẩy Giả loan báo một biến cố được chờ mong và chuẩn bị trong suốt nhiều thế kỷ: Đấng đến, Ngài sẽ tuyển lựa giữa thóc mẩy được đưa vào kho và thóc lép bị thiêu đốt. Không có lối thoát nào có thể ngoài tấm lòng hoán cải, đó là điều kiện tất yếu.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-i-mua-vong-nam-a-lm-dang-quang-tien-
SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A - LM. Đặng Quang Tiến.

Chúa đã đến và vẫn đến mỗi ngày. Mùa Vọng chúng ta trông chờ Ngài, hay Ngài trông chờ chúng ta? Ngài đến và trông chờ chúng ta mở lòng ra đón tiếp Ngài.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-i-mua-vong-nam-a-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật I Mùa Vọng Năm A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Trong thư gởi cho các tín hữu Rô-ma, thánh Phao-lô khuyên các tín hữu phải ăn ở như con cái sự sáng để chiến đấu chống lại tội lỗi, đó là cách thức duy nhất chuẩn bị cuộc gặp gỡ với Chúa Ki-tô.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-le-kito-vua-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa lễ Kitô Vua - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Tin Mừng Lu-ca thuật lại tình tiết của người gian phi sám hối. Anh nhận ra ở nơi Đức Giê-su chịu đóng đinh là Người Công Chính thập toàn, Vua Thiên Quốc, Đấng đầy lòng thương xót, Ngài có quyền đưa các tội nhân vào trong Vương Quốc của Ngài.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-le-cac-thanh-tu-dao-viet-nam-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa lễ các thánh tử đạo Việt Nam - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã lần lượt bị điệu đến quan quyền để làm chứng cho đức tin. Các ngài không mong đợi một vận mệnh nào khác ngoài vận mệnh của Thầy mình, Đấng bị khinh bỉ, bị ruồng bỏ, bị khai trừ và cuối cùng bị án tử trên thập giá. Thầy và trò, Chủ và tớ được đặt vào trong cùng một thân phận: “Trò được như Thầy, tớ được như chủ”.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxxii-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN C - LM. INHAXIÔ HỒ THÔNG

Chủ đề của Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay đề cập đến cuộc sống đời sau. Cuộc đời dương thế này không kết thúc bằng cái chết nhưng cái chết chỉ là cửa ngỏ bước vào cõi sống trường sinh với Thiên Chúa, nếu trong cuộc đời này chúng ta hằng trung tín với giáo huấn của Ngài.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxxi-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN C - LM. INHAXIÔ HỒ THÔNG

Đối với ông Da-kêu, thủ lãnh của những người thu thuế thành Giê-ri-khô, đây là một ngày đáng nhớ, một kỷ niệm không thể nào quên được, bởi vì chính cuộc gặp gỡ với Đức Giê-su vào ngày hôm đó mà ông hiểu thế nào là cái thênh thang rộng mở của lòng Chúa xót thương và thế nào là sức bật tức khắc của một cuộc đổi đời triệt để.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxx-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XXX thường niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Tin Mừng Lu-ca thuật lại dụ ngôn nổi tiếng về người Pha-ri-sêu và người thu thuế. Người Pha-ri-sêu cầu nguyện với thái độ tự mãn; còn người thu thuế cầu nguyện với tấm lòng khiêm hạ, ông ta nhận ra mình là tội nhân: lời cầu nguyện này được Chúa đoái thương và ban ơn công chính hóa: “Người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi”.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxix-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XXIX thường niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Tin Mừng hôm nay là dụ ngôn về quan tòa bất chính và bà góa. Dù ông quan tòa bất chính khăng khăng từ chối, bà góa vẫn cứ nhất quyết khẩn khoản nài van, cuối cùng ông đành phải chịu bênh vực bà; “huống hồ gì” Thiên Chúa giàu lòng xót thương lại không bênh vực cho những kẻ liên lĩ khẩn cầu Ngài, không hề nản chí sao?

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxviii-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XXVIII thường niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giê-su chữa lành mười người phong hủi. Chỉ một người duy nhất, một người Sa-ma-ri, trở lại bày tỏ tấm lòng cảm tạ tri ân. Tâm tình cảm tạ tri ân này mở ra cho anh con đường đức tin và cứu độ.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxvii-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XXVII thường niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Ngôn sứ Kha-ba-cúc mời gọi hãy  gìn giữ đức tin và lòng thành tín đối với Thiên Chúa, thậm chí cho dù trí khôn phàm nhân của chúng ta không thể nào hiểu được những ý định khôn dò của Thiên Chúa đi nữa.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hợp Tác & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.