TRANG CHỦ li-category CHÚ GIẢI LỜI CHÚA

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxvi-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XXVI thường niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Ngôn sứ A-mốt lên án những người giàu có chỉ lo yến tiệc linh đình và vui hưởng những lạc thú cho riêng mình; họ sẽ sớm biết số phận đau thương đang chờ đợi họ.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxv-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XXV thương niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết tận dụng của cải ở đời này mà lo toan đến của cải tinh thần, vì của cải tinh thần mới là của cải chân thật, không hề bị hư hoại, và mới có thể đưa chúng ta vào Nước Trời.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxiv-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XXIV thương niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Trong Tin Mừng hôm nay, qua ba dụ ngôn, nhất là dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu”, Chúa Giê-su mặc khải lòng xót thương của Thiên Chúa được thể hiện ở nơi việc Ngài tiếp đón cách gần gũi và thân tình những người tội lỗi.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxiii-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XXIII thường niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật này mời gọi chúng ta suy niệm về ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa làm chúng ta đôi phen hụt hẩng, làm đảo lộn mọi kỳ vọng của con người, làm thay đổi những mối quan hệ giữa người với người, tương đối hóa quan niệm của con người về thế giới.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxii-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XXII thương niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Thư gởi tín hữu Do thái nêu bật sự tương phản giữa Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới. Trong Giao Ước Cũ, Thiên Chúa tỏ mình ra trong quang cảnh kinh thiên động địa. Trong Giao Ước Mới, Thiên Chúa hành động trong nội tâm, tất cả đều xảy ra trong trật tự tinh thần; đây là con đường khiêm hạ này dẫn đến thành đô Giê-ru-sa-lem thiên quốc

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxi-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XXI thương niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Thánh Lu-ca tường thuật những lời nghiêm khắc của Đức Giê-su lên án dân Ít-ra-en, dân đã được kêu gọi đầu tiên, nhưng vì cứng lòng tin nên từ chối nhận ra Ngài. Vì thế, Ngài công bố rằng Nước Thiên Chúa sẽ được mở rộng cho muôn dân muôn nước vào.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xv-thuong-nien-c-su-mang-cua-duc-giesu -lm-fx-vu-phan-long
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XV thường niên C: Sứ mạng của Đức Giêsu – Lm FX Vũ Phan Long

Bản văn có thể chia thành hai phần: 1)   Nguyện vọng sâu xa của Đức Giêsu (12,49-50); 2)   Hậu quả sứ mạng Đức Giêsu gây ra (12,51-53).

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xx-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XX thương niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Giáo huấn của Chúa Giê-su dành cho các môn đệ đạt đến tuyệt đỉnh khi Ngài báo trước sứ mạng của các môn đệ sẽ đồng nhất với sứ mạng của Ngài trong cùng một tình yêu tận mức dành cho con người.

chu-giai-cua-lm-fx-vu-phan-long-tinh-thuc-de-san-sang-don-chua
Chú giải của Lm FX. Vũ Phan Long TỈNH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA

trong bản văn Lc, Đức Giêsu thay đổi đề tài. Từ mối quan tâm đến các của cải trần thế, Người chuyển sang đề tài sự tỉnh thức và trung thành (12,35-46).

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xix-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XIX thương niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Tin Mừng Lu-ca cho người tín hữu bí quyết gia nhập Nước Trời: trung tín phụng sự Thiên Chúa cho đến cùng. Những tôi trung sẽ được dự phần vào Bàn Tiệc cánh chung, ở đó Thiên Chúa sẽ đích thân phục vụ họ.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xviii-thuong-nien-c-lm-fx-vu-phan-long
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XVIII thương niên C - Lm. FX. Vũ Phan Long

Của cải sở hữu không phải là giá trị cao nhất, khiến ta phải hy sinh mọi sự để có cho bằng được. Đức Giêsu sẽ minh họa điểm này bằng dụ ngôn Ông phú hộ.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xviii-thuong-nien-c-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa nhật XVIII thương niên C - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay cảnh báo mỗi người chúng ta coi chừng để hết công sức vào việc thu tích của cải mà quên làm giàu trước nhan Thiên Chúa, vì đó mới là “kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá”.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hợp Tác & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.