kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Suy niệm lời chúa li-category Mùa Phục Sinh li-category Con cầu nguyện cho họ (30.5.2017 – Thứ ba Tuần 7 Phục sinh)

Con cầu nguyện cho họ

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha”.


Suy niệm :

Trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm, trước khi bị bắt, 
Đức Giêsu đã cầu nguyện trong xao xuyến ở núi Cây Dầu. 
Còn trong Tin Mừng Gioan, Ngài đã cầu nguyện trước khi đến đó. 
Hôm nay Giáo hội bắt đầu cho ta nghe lời nguyện long trọng này 
mà Ngài dâng lên Chúa Cha, trước mặt các môn đệ trong bữa Tiệc ly. 
Đức Giêsu không một chút xao xuyến trước cái chết gần kề. 
Cả các môn đệ cũng như được nâng lên một tầm cao mới. 
Đức Giêsu vẫn bắt đầu lời nguyện bằng tiếng Abba quen thuộc. 
Ngài như muốn tóm kết công việc Cha giao phó, 
đó là việc tôn vinh Cha qua cuộc sống trên trần gian này (c. 4). 
Bây giờ đã đến giờ Ngài về với Cha, nên Ngài nài xin: 
“Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha” (c. 1). 
Cái chết tự hạ trên thập giá là cử chỉ vâng phục vì yêu thương của Con, 
là cử chỉ cao nhất của Con nhằm tôn vinh Cha. 
Nhưng tất cả không ngừng lại với thập giá, 
vì Cha sẽ tôn vinh Con qua sự phục sinh vinh hiển. 
Đức Giêsu được trao quyền năng trên mọi người (c. 2). 
Ngài có thể ban sự sống đời đời 
cho những ai nhận biết Cha và Con là người được Cha sai (c. 3). 
Lời nguyện của Đức Giêsu đặc biệt hướng về các môn đệ 
mà Ngài coi là quà tặng quý giá của Cha cho đời mình. 
Nhiều lần Ngài nhấn mạnh họ là quà tặng (cc. 2. 6. 7. 9). 
Đức Giêsu đã từng coi các môn đệ là những kẻ thuộc về Ngài (Ga 13, 1). 
Nhưng Ngài lại không phủ nhận việc họ là người thuộc về Cha (cc. 6. 9). 
Môn đệ thật là của chung giữa Cha và Con (c. 10). 
Họ là những người được Cha chọn từ thế gian (c.6). 
tuy họ vẫn ở trong thế gian (c.11). 
Trong giây phút sắp đến cùng Cha, sắp được hưởng vinh quang bên Cha, 
Đức Giêsu dâng lời cầu nguyện cho họ (c. 9), 
những người còn phải chịu nhiều gian nan thử thách ở đời. 
Khi còn sống với họ, Ngài đã cho họ biết Danh Cha (c. 6), 
Ngài còn ban cho họ lời mà Ngài đã nhận từ Cha. 
Khi đón nhận những lời ấy, họ biết Ngài từ Cha mà đến 
và tin Ngài là người Cha sai (c. 8). 
Hãy đi vào tâm tình yêu thương của Thầy Giêsu đối với các môn đệ. 
Hãy nghe lời cầu nguyện của Ngài cho chúng ta. 
Hôm nay Đức Giêsu vẫn tiếp tục lời cầu nguyện tha thiết ấy. 


Cầu nguyện :

Lạy Cha, 
Cha muốn cho mọi người được cứu độ 
và nhận biết chân lý, 
chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giêsu, Con Cha. 
Xin Cha nhìn đến hàng tỉ người 
chưa nhận biết Đức Giêsu, 
họ cũng là những người đã được cứu chuộc. 
Xin Cha thôi thúc nơi chúng con 
khát vọng truyền giáo, 
khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, 
niềm vui và bình an của mình cho tha nhân, 
và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới. 
Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực 
trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất 
để loan báo Tin Mừng. 
Chúng con chỉ xin đến 
với những người bạn gần bên, 
giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin vào Ngài, 
qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con. 
Chúng con cũng cầu nguyện 
cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo. 
Xin Cha cho những cố gắng của chúng con 
sinh nhiều hoa trái. Amen. 

 

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
cha-hien-dien-noi-kin-an-14-02-thu-tu-le-tro
Cha hiện diện nơi kín ẩn (14.02 - Thứ tư Lễ Tro)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen.

anh-em-khong-nho-sao-13-02-thu-ba-tuan-6-thuong-nien
Anh em không nhớ sao (13.02 - Thứ ba Tuần 6 Thường niên)

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Anh em hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao anh em lại nghĩ tại anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa biết ư? Sao anh em tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe?

doi-mot-dau-la-12-02-thu-hai-tuan-6-thuong-nien
Đòi một dấu lạ ( 12.02 - Thứ hai Tuần 6 Thường niên)

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào”. Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.

muon-va-co-the-11-02-chua-nhat-6-thuong-nien-nam-b
MUỐN VÀ CÓ THỂ (11.02 - Chúa nhật 6 Thường niên, Năm B)

Một hôm, có người bị phong hủi đến gặp Ðức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết”.

bi-xiu-doc-duong-10-02-thu-bay-thanh-scolastica-trinh-nu
Bị xỉu dọc đường (10.02 - Thứ bảy. Thánh SCOLASTICA, trinh nữ.)

rong số đó, lại có những người từ xa đến.” Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.” Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Ðám đông đã ăn và được no nê.

noi-duoc-ro-rang-09-02-thu-sau-tuan-5-thuong-nien
Nói được rõ ràng (09.02 - Thứ sáu Tuần 5 Thường niên)

Khi ấy, Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Ðức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Epphatha”, nghĩa là: Hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.