kinhthanh

TRANG CHỦ li-category GIẢI ĐÁP THẮC MẮC li-category Đức Mẹ đồng trinh – Ơn vô ngộ – Vấn đề tự tử

chào
xin hỏi tại sao kinh thánh nói rõ Đức Mẹ và ông thánh Giu se có 4 người con như Gia cô bê, Giu da...mà tại sao giáo hội lại nói Đức Mẹ đồng trinh là sao
câu 2
tại sao có ơn vô ngộ
tại sao không cho tự tử
rất mong giải đáp sớm nhất

(tran quang <vuilên_hayvuilên@yahoo.com>

 

 

 

Bạn thân mến,

 

Xin trả lời bạn.

 

* Câu 1

Kinh Thánh nói rõ Đức Mẹ và ông thánh Giuse có 4 người con như Giacôbê, Giuđa… mà tại sao Giáo Hội lại nói Đức Mẹ đồng trinh”?

           

Câu bạn hỏi rút từ nội dung của câu Máccô 6,3: “Ông ta [= Đức Giêsu] không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao?”. Và hẳn là bạn suy từ từ ngữ “anh em” mà bạn hiểu là “anh em ruột”: Đức Giêsu là “anh em” của bốn ông được kể tên trên đây, thì hẳn là có những ông là anh ruột và có những ông là em ruột của Đức Giêsu, và như thế Đức Giêsu và tất cả các ông đều cùng do Đức Maria và thánh Giuse sinh ra. Từ đó, câu hỏi của bạn là: Làm sao Giáo Hội có thể nói là Đức Mẹ đồng trinh? Thật ra, nếu đặt vấn đề như thế, thì không cần có thêm 4 người “con”, mà chỉ cần có một người con duy nhất là Giêsu, thì tư cách “đồng trinh” của Đức Maria cũng đã bị đặt thành vấn đề rồi! Tuy nhiên, tôi hiểu là trong câu hỏi, bạn ngầm hiểu điều này: bạn chấp nhận rằng Đức Maria sinh Đức Giêsu “bởi phép Đức Chúa Thánh Thần”, rồi từ đó bạn mới thắc mắc: Nếu môt mình Đức Giêsu thì được; đàng này Đức Giêsu còn có thêm bốn “anh em”, thì quan hệ giữa Đức Maria và thánh Giuse là thế nào?

Ở đây cần phải nói ngay là có những nguyên tắc về giải thích bản văn Kinh Thánh cần được tôn trọng: 1) Đọc câu văn trong ngữ cảnh gần và xa của câu văn, nghĩa là ở đây, bạn dùng câu văn của Tin Mừng Máccô, thì phải đọc và hiểu câu ấy theo Tin Mừng Máccô; 2) Không được phép tạo ra những chi tiết để làm cho “câu truyện” Kinh Thánh hợp lý (những chi tiết “bắc cầu”), để rồi giải thích theo ý hướng của mình; trong câu hỏi của bạn, có một chi tiết bạn thêm vào, đó là “ông thánh Giuse”, mà Tin Mừng Máccô không nói tới; 3) Phải hiểu chính xác các từ ngữ tác giả dùng trong bản văn; ở đây là từ ngữ “anh em” mà chúng ta cần nắm đủ các sắc thái ý nghĩa.

Vậy nếu đọc đúng bản văn, thì một chi tiết lạ lùng đầu tiên phải đánh động chúng ta, đó là Đức Giêsu được gọi là “con bà Maria”, vì nếu muốn hợp với phong tục Do-thái, thì lẽ ra Đức Giêsu phải được gọi là “con ông Giuse”. Phải chăng câu này cho phép giả thiết là ông Giuse đã qua đời? Trong ngữ cảnh ở đây, không có gì bảo đảm là kiểu gọi này có ý nói là ông Giuse đã chết cả. Điều cần ghi nhận là trong Tin Mừng Mc, ông Giuse không bao giờ được nêu tên cả. Tại sao lại như vậy? Phải chăng tác giả Máccô muốn chúng ta phải hiểu rằng Đức Giêsu sinh ra đời không do sự can thiệp tự nhiên của ông Giuse? Rất có thể. Dù sao, công thức “con bà Maria” đã trở thành tên gọi của Đức Giêsu. Hoặc tên này được dùng để sỉ nhục, bởi vì người Do-thái được gọi bằng tên người cha, đàng này, Đức Giêsu lạ được gọi bằng tên người mẹ, hoặc để mỉa mai vì muốn ám chỉ đến một cuộc chào đời bất hợp pháp (con hoang). Nếu trường hợp sau là đúng, thì lời sỉ nhục này lại là một khẳng định về cuộc sinh hạ trinh khiết. Để ủng hộ cho cách giải thích này, người ta nêu ra câu hỏi của dân Nadarét về nguồn gốc của Đức Giêsu và sự kiện Tin Mừng Máccô tránh nhắc đến người cha. Xin thông tin cho bạn: chính kinh Coran của người Hồi giáo lại giả thiết cuộc sinh hạ trinh khiết của Đức Giêsu (xem các sura 19; 3,45; 5,72).

Nếu đã nói như thế về Đức Giêsu, thì cũng có thể nói về bốn ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn chứ? Nhưng chúng ta không tiến tới theo hướng này, vì bạn không đặt vấn đề. Vậy thì còn vấn đề ý nghĩa của từ “anh em”.

Thật ra theo bản văn gốc (bằng tiếng Hy-lạp), từ ngữ “anh em” dịch từ adelphos, “brother / frère”, có nghĩa là “anh hoặc em ruột”, mà cũng có nghĩa “anh hoặc em họ; bà con họ hàng”. Bạn đã hiểu câu: Đức Giêsu là “adelphos của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn” ra là Đức Giêsu là “anh (ruột)” của bốn ông ấy. Xin nhớ là bản văn Máccô không nói Đức Giêsu là “con đầu lòng” của Đức Maria (ý tưởng này nằm trong Lc 2,7). Thế thì tại sao bạn không nghĩ rằng bốn ông kia có trước Đức Giêsu, nghĩa là Đức Giêsu là “em (ruột) của họ? Dù sao, bạn cũng có một sự hỗ trợ, một văn sĩ công giáo Tectulianô thuộc thời Hội Thánh sơ khai đã hiểu adelphos là “anh em ruột”. Còn ý kiến chung của giới nghiên cứu Kinh Thánh và của chính Calvin, một người Thệ phản, thì cho rằng từ này phải được hiểu theo cách dùng của người Do-thái, có nghĩa là “bà con họ hang” mà thôi. Nhưng như vậy là fifty fifty rồi!

Cuối cùng phải nhìn nhận rằng, nếu dựa vào từ ngữ thì hiểu theo bên nào cũng có lý cả! Sống trong Hội Thánh Công giáo, chúng ta phải giải quyết vấn đề bằng đức tin và bằng Thánh Truyền. Chính truyền thống của Hội Thánh, dựa vào mạc khải của toàn bộ Kinh Thánh, đã hiểu và đã tin rằng Đức Giêsu sinh ra do sự can thiệp của Chúa Thánh Thần, chứ không do sự can thiệp của một người nam (ông Giuse), và Đức Maria chỉ có một người con độc nhất là Đức Giêsu. Và vì thế, bốn ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn chỉ là “bà con họ hàng” của Đức Giêsu mà thôi.  

 

* Câu 2:

Tại sao có ơn vô ngộ?

 

            “Ơn vô ngộ” hay “ơn bất khả ngộ” (= không thể sai lầm) không có nghĩa là các vị mục tử không bao giờ sai lầm về bất cứ vấn đề gì, nhưng chỉ có nghĩa là các ngài không sai lầm khi giáo huấn của các ngài “liên hệ tới mọi yếu tố của giáo lý, gồm cả luân lý, vì thiếu những yếu tố này, các chân lý cứu độ của đức tin sẽ không được bảo toàn, trình bày hay tuân giữ” (Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 2035), nghĩa là để “gìn giữ Dân Chúa luôn trung thành với chân lý giải phóng” (GLHTCG, số 890).

Ai được ơn vô ngộ? Đây là một “đặc sủng” (hay một “đoàn sủng”, nghĩa là một ơn được ban riêng cho một ít người để phục vụ cả tập thể Hội Thánh) được ban cho một số vị trong một số trường hợp:

- Đức giáo hoàng được hưởng ơn vô ngộ do nhiệm vụ của ngài: khi với tư cách là mục tử và thầy dạy tối cao của mọi Kitô hữu, để củng cố anh em mình vững mạnh trong đức tin, ngài công bố một điểm giáo thuyết về đức tin và phong hóa bằng một phán quyết chung thẩm” (GLHTCG, 891);

- Giám mục đoàn cũng có ơn vô ngộ, khi các giám mục thi hành huấn quyền tối thượng kết hiệp với Đức giáo hoàng, vị kế nhiệm thánh Phêrô, nhất là trong một Công Đồng Chung (GLHTCG, 891);

- Các giám mục “khi các ngài dùng huấn quyền thông thường để ra một giáo huấn giúp hiểu rõ mạc khải hơn về đức tin và phong hóa. Tuy không định tín hay công bố một “cách chung thẩm”, các giám mục được ơn Chúa trợ giúp để giảng dạy trong sự hiệp thông với vị kế nhiệm thánh Phêrô, đặc biệt ơn trợ giúp này được ban cho Giám Mục Rôma, mục tử của toàn thể Hội Thánh” (GLHTCG, 892).

Nói tóm, Thiên Chúa ban ơn vô ngộ cho các giám mục là để các ngài thi hành “nhiệm vụ giáo huấn”, giúp Dân Chúa sống đức tin và tiến đi đúng đường lối của Người.

 

* Câu 3:

Tại sao không cho tự tử?

           

Tôi hiểu là bạn muốn biết tại sao Hội Thánh không cho tự tử (tự sát).

Thật ra đây không phải là lệnh cấm của Hội Thánh, mà là lệnh cấm của Thiên Chúa (Điều răn V: ”Chớ giết người”). Lý do: Chính Thiên Chúa là Đấng ban sự sống và vẫn là Chủ tối thượng của sự sống. Chúng ta là người quản lý chứ không phải là chủ của sự sống mà Chúa đã trao ban. Do đó, chúng ta không có quyền (= tự ý) định đoạt về mạng sống của mình (GLHTCG, 2280).

            Tự sát nghịch với khuynh hướng tự nhiên muốn bảo tồn và kéo dài sự sống con người. Hành vi này lỗi phạm nặng nề đến tính yêu chính đáng đối với bản thân (GLHTCG, 2281).

            Tự sát còn xúc phạm đến tình yêu đối với người thân cận vì nó cắt đứt một cách bất công những mới dây liên đới với gia đình, quốc gia và nhân loại mà chúng ta có trách nhiệm. Vậy tự sát đối nghịch với tình yêu của Thiên Chúa hằng sống (GLHTCG,  2281).

 

            Rất hy vọng đã đưa lại chút ánh sáng cho các vấn đề bạn nêu ra. Cầu chúc bạn bình an.

 

 Lm FX Phan Long, ofm

co-the-dung-lai-cay-nen-phuc-sinh-cu-khong
Có thể dùng lại cây nến Phục Sinh cũ không

Đã có một số hướng dẫn gần đây, vốn cung cấp cách thức để giải quyết tình huống cụ thể này. Sự cần thiết phải có một vài cây nến Phục Sinh, dù cho chỉ có một buổi cử hành Vọng Phục sinh mà thôi, đang trở nên phổ biến hơn trong các trường hợp, thí dụ, khi một linh mục có vài nhà thờ thuộc quyền ngài quản lý. Trong trường hợp này, mỗi giáo xứ cần có một cây nến Phục Sinh để dùng trong các dịp rửa tội và lễ an táng, nhưng linh mục chỉ có thể làm phép một cây nến trong Lễ Vọng Phục Sinh mà thôi.

tai-sao-kieng-thit-ma-khong-kieng-ca
Tại sao kiêng thịt mà không kiêng cá

Trước hết, nên lưu ý tới việc sử dụng từ ngữ. Tiếng “ăn chay kiêng thịt” gợi lên cho chúng ta hai điều: một điều cấm (kiêng) và một điều khuyến khích. Điều cấm là kiêng thịt; điều khuyến khích là ăn chay. Chắc Chúng ta đã biết rằng ở Việt Nam có vài tôn giáo đã hiểu như vậy: ăn chay có nghĩa là ăn đồ chay, những đồ lạt, không mặn. Còn đối với Kitô giáo, ăn chay có nghĩa là kiêng ăn. Như thế, ngoài chuyện kiêng thịt lại còn thêm chuyện kiêng ăn nữa.

tai-sao-goi-la-tuan-thuong-kho
Tại sao gọi là Tuần Thương Khó

Chúa nhật lễ lá, bắt đầu Tuần thánh. Lịch Phụng vụ cũng ghi là Chúa nhật tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Trước đây, mùa thương khó bắt đầu hai tuần trước lễ Chúa Phục sinh, tại sao bây giờ rút còn một tuần?

40-ngay-mua-chay-duoc-tinh-the-nao
40 ngày mùa Chay được tính thế nào

Thời gian mùa chay trước lễ Phục Sinh thường được gọi là 40 ngày chay tịnh, nhưng thực ra có 46 ngày tính từ thứ 4 lễ Tro cho tới Chúa Nhật Phục Sinh. Vậy tại sao chỉ nói có 40 ngày? T. Chúng ta cần trở ngược lại thời sơ khai của Giáo Hội, các môn đệ đầu tiên là những người Do Thái vốn chịu ảnh hưởng sâu đậm về tầm quan trọng của ngày Sabat, vẫn được xem là ngày thứ 7. Bởi vì ngày Sabat được ghi trong sách Khởi Nguyên là thời gian để nghỉ ngơi và thờ phượng.

ly-hon-xanh-ngay-cang-nhieu-tai-sao
'Ly hôn xanh' ngày càng nhiều, tại sao

Thuật ngữ “ly hôn xanh” được dùng để chỉ những trường hợp ly hôn trong 5 năm đầu chung sống. Nhưng chưa cần tới 5 năm, rất nhiều cặp vợ chồng đã vội vã ly hôn. Khởi đầu năm mục vụ 2018 “đồng hành với các gia đình trẻ”, chúng tôi họp hội đồng giáo xứ cùng nhau trao đổi mục vụ. Các ban điều hành giáo họ cho biết tình trạng các đôi vợ chồng trẻ có vấn đề, những vụ chia tay, ly hôn, li dị ngày một gia tăng trong xứ đạo.

tai-sao-co-ke-muon-coi-khinh-nguoi-yeu-duoi
Tại sao có kẻ muốn coi khinh người yếu đuối

Có điều gì bên trong chúng ta, khiến chúng ta dám coi khinh những người yếu đuối nhất, nhỏ bé nhất? Đằng sau hành vi này, chính là ma quỷ. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.