kinhthanh

TRANG CHỦ li-category CHÚ GIẢI LỜI CHÚA li-category Đức tin và tội lỗi

Trầm Thiên Thu

Đôi khi chúng ta hành động như thể tội lỗi chỉ là những “vết đen” đối lập với chúng ta hoặc là những “món nợ” của chúng được “ghi” ta trong sổ sách của Thiên Chúa.

Chuyện người bại liệt trong trình thuật Mc 2,1-12 khiến chúng ta biết rõ hơn về thực chất của tội lỗi. Tội lỗi “lớn” hơn lầm lỗi. Tội lỗi là khoảng cách xa giữa chúng ta với Thiên Chúa, Đấng là Nguồn Sống và Sức Mạnh. Thánh Thần Thiên Chúa là “sức mạnh” phải có trong chúng ta nếu chúng ta muốn có sự sống và sức sống đích thực.

Tội lỗi luôn là hệ quả tồi tệ của sự quyết định sai lầm. Tội Nguyên Tổ do quyết định sai lầm của các cụ cố Adam và Eve, khiến chúng ta “thừa kế” bản tính yếu đuối ngay từ khi được thụ thai và phải xa cách Thiên Chúa. Tội lỗi là hậu quả từ quyết định của chính chúng ta. Một số quyết định có thể khiến chúng ta hoàn toàn xa lìa Nguồn Sống của Thiên Chúa, mất ơn nghĩa với Ngài, đó là các “tội trọng”. Một số quyết định không làm chúng ta mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, nhưng vẫn làm suy yếu sự sống, đó là các “tội nhẹ”.

Nhưng dù Tội Nguyên Tổ hay tội của chúng ta, dù nặng hay nhẹ, tội lỗi vẫn luôn “rút cạn” sự sống thiêng liêng ra khỏi chúng ta. Vì chúng ta xa cách Thiên Chúa, chúng ta càng ngày càng suy yếu về tâm linh cho đến khi chúng ta quyết tâm trở về Nhà Cha để được hưởng nhờ lòng thương xót bao la của Thiên Chúa.

Sau chuyến đi làm sứ vụ đầu tiên, Chúa Giêsu tới Caphácnaum, người ta theo Ngài đông như kiến. Nhưng có một người bại liệt không thể nào hoà vào dòng người, đành nằm yên đó mà dõi mắt nhìn người ta đi qua mình. Mấy người bạn thấy tội nghiệp nên khiêng anh ta đi gặp “dị nhân” Giêsu, nhưng người đông quá, họ không thể nào khiêng anh bạn bại liệt tới gần Chúa Giêsu. Họ tính kế khác: Trổ mái nhà và thả anh bạn xuống. Diệu kế. Họ thực hiện ngay!

Chắc là Chúa Giêsu cũng “giật mình” khi thấy chiếc giường rơi ngay trước mặt Ngài. Và hẳn Ngài cười khi thấy cách mạo hiểm của họ thật độc đáo, nhất là Ngài rất vui khi thấy đức tin của họ quá mạnh. Ngài bảo người bại liệt: “Này anh, anh đã được tha tội rồi” (Mc 2,5).

Nghe Ngài nói vậy, mấy Kinh sư trợn tròn mắt và nóng mặt nói với nhau: “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” (Mc 2,7). Ngài biết tỏng họ nghĩ gì nên nói với họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: ‘Anh đã được tha tội rồi’; hai là bảo: ‘Đứng dậy, vác lấy chõng của anh mà đi’, điều nào dễ hơn?” (Mc 2,8-9). Họ cứng họng!

Chúa Giêsu cười và xác định: “Vậy là để các ông biết ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội” (Mc 2:10). Rồi Ngài “chiều lòng” họ mà nói với anh chàng bại liệt: “Tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của anh mà đi về nhà!” (Mc 2,11). Thấy người bại liệt đứng phắt dậy, họ lại tròn mắt và sửng sốt bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!” (Mc 2,12).

Người chết còn được Chúa Giêsu cho sống lại thì việc chữa bệnh đối với Ngài chỉ là “chuyện nhỏ”. Ngài chữa bệnh thể lý cho chúng ta nhưng chúng ta được chữa lành bệnh tâm linh mới thực sự là điều Ngài muốn. Đó là sự tha tội. Nhưng muốn được “chữa lành” thì phải có đức tin. Ngài muốn chúng ta hợp tác chứ không thụ động, chỉ muốn lãnh nhận như “chờ sung rụng”. Ngài tha thứ cho chúng ta tức là Ngài muốn chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau.

Người bại liệt được chữa lành là nhờ anh ta đã tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Đúng vậy, đức tin quan trọng hơn phép lạ. Chúa Giêsu luôn nói rằng “chính đức tin đã cứu quý vị” (Mt 9,22; Mc 5,34; Mc 10,52; Lc 7,50; Lc 8,48; Lc 17,18; Lc 18,42).

Bệnh bại liệt là bệnh đáng sợ, nhưng bại liệt tâm linh còn khủng khiếp hơn nhiều! Phạm tội mãi sẽ tạo thành “thói quen”, và thói-quen-tội-lỗi đó sẽ làm bại liệt linh hồn.

May thay, chúng ta có “thuốc” ngăn ngừa bại liệt là “tin vào Đức Giêsu Kitô”, Ngôi Hai Thiên Chúa. Thật vậy, Ngài đã vừa phân tích vừa xác định: “Thật, Tôi bảo thật quý vị: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước Tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua Tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần Tôi, Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,7-10).

Tin vào Đức Kitô là thế nào? Rất đơn giản: Đó là tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện qua mặc khải với Thánh nữ Maria Faustina Kowalska (1905-1938): “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài”.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-iii-mua-vong-b-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng đều ngân  vang cùng một sứ điệp mời gọi các tín hữu: “Hãy vui lên, Chúa sắp đến gần rồi”.   Tin Mừng hôm nay được trích từ hai đoạn văn khác nhau, một được trích từ Tựa Ngôn của Tin Mừng Gioan (1: 1-18) giới thiệu “chức năng chứng nhân” của Gioan Tẩy giả (1: 6-8) và một khác được trích từ Phần Mở Đầu của Tin Mừng Gioan (1: 19-2: 12) trình bày “lời chứng” của Gioan Tẩy giả (1: 19-28).

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-ii-mua-vong-b-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Cả ba bài đọc của Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng đều được định vị trong viễn cảnh của việc Thiên Chúa can thiệp vào trong Lịch Sử loài người. “Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao…”. Chính ở nơi bản văn nầy mà những Ki-tô hữu tiên khởi đã mượn thuật ngữ “Tin Mừng” để chỉ Mặc Khải Đức Giê-su Ki-tô mang đến. Vì thế, chúng ta ở tận nguồn của thần học về “Tin Mừng” .

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-i-mua-vong-b-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Vọng B - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Vào Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B nầy, Phụng Vụ Lời Chúa hướng lòng chúng ta trông đợi ngày Chúa đến. Trong đoạn trích Tin Mừng hôm nay, “Đức Giê-su nói với các môn đệ của Ngài về ngày quang lâm của Người”. Vì thế, Ngài bắt đầu khi khuyên các môn đệ Ngài: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến”, và kết thúc khi lập lại lời khuyên nầy nhưng mở rộng ra với hết thảy mọi người: “Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người: hãy canh thức!”. Ở giữa là một dụ ngôn minh họa cho lời khuyên chủ đạo nầy.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-34-tn-a-le-duc-giesu-kito-vua-vu-tru-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật 34 Tn A: Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Lễ Chúa Kitô Vua đã được Đức Pi-ô XI thiết định vào năm 1925 để khẳng định niềm tin của Giáo Hội vào quyền tối thượng của Đức Giê-su trên mọi người, mọi gia đình và mọi xã hội nhân loại. Trong Thông Điệp của mình “Quas primas” vào ngày 11 tháng 12 năm 1925, Đức Pi-ô XI đặc biệt tố cáo chủ nghĩa thế tục làm phương hại tận căn vương quyền của Đức Ki-tô.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-33-tn-a-kinh-trong-the-cac-thanh-tu-dao-viet-nam-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật 33 Tn A: Kính trọng thể các Thánh tử đạo Việt nam - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Mặc dầu đoạn Tin Mừng được dành cho ngày mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được trích là Mt 10: 17-22, nhưng để hiểu sâu xa đoạn Tin Mừng nầy chúng ta sẽ đặt nó vào trong phân đoạn trọn vẹn của nó, nghĩa là Mt 10: 17-25. Quả thật, trong văn mạch của Tin Mừng Mát-thêu, phân đoạn thứ hai về những huấn thị bách hại (10: 17-25) phân biệt rõ nét với phân đoạn thứ nhất về những huấn thị truyền giáo (10: 1-16).

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-32-tn-a-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật 32 TN A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A xoay quanh một chủ đề nồng cốt: “con người mong ước được gặp gỡ Thiên Chúa”. Tin Mừng tường thuật dụ ngôn “Mười Trinh Nữ Đi Đón Chàng Rể”, trong đó chỉ năm cô khôn ngoan chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp gỡ này mới có thể vào dự tiệc cưới với chàng rể.   

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.