kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Suy niệm lời chúa li-category Mùa Chay li-category Giương cao Con Người lên (4.4.2017 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay)

Giương cao Con Người lên
Lời Chúa: Ga 8, 21-30
 
Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Biệt phái rằng: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’?” Người bảo họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” Họ liền hỏi Người: “Ông là ai?” Đức Giêsu đáp: “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” Khi Đức Giêsu nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.
 
Suy niệm:
 
“Khi các ông giương cao Con Người lên…” (c. 28).
 
Đó là cách diễn tả về cái chết của Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan.
 
Cái chết trên thập giá đúng là một sự giương cao nhục nhã, đau đớn.
 
Đức Giêsu bị treo lên cây gỗ như một kẻ bị Thiên Chúa nguyền rủa.
 
Những kẻ giương cao Ngài lên là các ông, các nhà lãnh đạo Do-thái.
 
Họ đã giết Đức Giêsu vì nhiều lý do.
 
Lý do lớn nhất là vì Ngài đã dám sống trọn vẹn cho Cha và cho con người.
 
Sống công chính đã khiến Ngài trở nên nạn nhân cho cái chết bất công.
 
Cái chết của Đức Giêsu gắn kết Ngài với muôn triệu cái chết khác
 
của những người vô tội trong suốt dòng lịch sử.
 
Nhưng cái chết của Đức Giêsu còn nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
 
Thiên Chúa đã biến cái chết ghê rợn của Con Ngài thành dấu chỉ của tình yêu.
 
Nhìn lên thánh giá, chúng ta thấy tình yêu của Cha tặng trao cho nhân loại.
 
Cha đã tặng tình yêu lớn nhất là chính Con Một của mình.
 
Vì thế có thể nói chính Cha đã giương cao Con mình trên thánh giá.
 
“Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc,
 
Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” (Ga 3, 14).
 
Đức Giêsu được giương cao bởi chính Thiên Chúa qua cái chết của Ngài.
 
Như dân Do thái xưa đã nhìn lên con rắn bằng đồng để được sống,
 
ai nhìn lên thánh giá và tin vào tình yêu, người ấy sẽ được cứu độ.
 
Thập tự giá không còn là dấu hiệu của cái chết bất lực của một nạn nhân.
 
Nó đã trở nên thánh giá với sức mạnh phi thường.
 
“Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất,
 
tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32).
 
Qua việc giương cao này, sức thu hút mạnh mẽ của thánh giá được bày tỏ.
 
Cả nhân loại được nâng lên khỏi cái nặng nề tội lỗi của chính mình.
 
Đấng chịu đóng đinh vẫn lôi kéo cả vũ trụ này mãi cho đến tận thế.
 
Cuối cùng, có thể nói chính Đức Giêsu đã tự giương cao mình trên thánh giá.
 
“Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được,
 
nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình” (Ga 10, 18).
 
Cái chết là kết quả tất yếu của một cuộc sống dám để Cha chi phối trọn vẹn.
 
“Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì…
 
Chúa Cha dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy…
 
Tôi luôn luôn làm những điều đẹp ý Người” (cc. 28-29).
 
Đức Giêsu đã sống trung tín như một Người Con, người được Cha sai.
 
Cha lúc nào cũng ở với Ngài, nên Ngài không biết đến cô đơn (c. 29).
 
Mỗi Kitô hữu cũng được giương cao trên thánh giá riêng của đời mình.
 
Và khi tôi gắn thánh giá của tôi với thánh giá của Giêsu,
 
thánh giá nhỏ bé ấy sẽ có sức kéo nhiều người lên với Giêsu.
 
Cầu nguyện:
 

Lạy Cha, xin ban cho con điều khó hơn cả,
 
đó là ơn nhận ra Thánh giá của Con Cha
 
trong mọi nỗi khổ đau của đời con,
 
và ơn bước theo Con Cha trên đường Thánh giá,
 
bao lâu tùy ý Cha định liệu.
 

Xin đừng để con trở nên chua chát
 
nhưng được trưởng thành nhờ đón nhận đau khổ
 
với sự kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ
 
và lòng khát khao nóng bỏng
 
có ngày sẽ được ở nơi không còn khổ đau.
 
Ngày đó, Cha sẽ lau khô mọi giọt lệ
 
của những người đã yêu mến Cha,
 
đã tin vào tình yêu Cha giữa nỗi thống khổ,
 
tin vào ánh sáng của Cha giữa đêm đen.
 

Nhờ Cha, ước gì đau khổ của con
 
nói lên lòng tin của con
 
vào những lời hứa của Cha,
 
lòng cậy của con vào tình yêu trung tín của Cha,
 
và lòng mến mà con dành cho Cha.
 

Lạy Cha, xin cho con yêu Cha hơn yêu bản thân,
 
và yêu Cha chỉ vì Cha,
 
chứ không mong phần thưởng.
 

Ước gì Thánh giá trở nên mẫu gương cho con,
 
là ánh sáng cho đêm tăm tối,
 
nhờ đó con không còn coi khổ đau
 
như một tai họa hay một điều vô lý,
 
nhưng như một dấu chỉ cho thấy
 
con đang thuộc về Cha mãi mãi.
 

Karl Rahner
 
 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
that-phuc-cho-anh-em-26-04-thu-nam-tuan-4-phuc-sinh
Thật phúc cho anh em (26.04 - Thứ năm Tuần 4 Phục sinh)

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với các ông: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.

loan-bao-tin-mung-ngay-25-thang-4-thanh-marco-tac-gia-sach-tin-mung
Loan báo Tin Mừng (Ngày 25 tháng 4: Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng)

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao.

khong-ai-cuop-duoc-chung-24-04-thu-ba-tuan-4-phuc-sinh
Không ai cướp được chúng (24.04 - Thứ ba Tuần 4 Phục sinh)

Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Salômôn. Người Do thái vây quanh Đức Giêsu và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Đức Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin.

toi-la-cua-cho-chien-23-04-thu-hai-tuan-4-phuc-sinh
Tôi là cửa cho chiên (23.04 - Thứ hai Tuần 4 Phục sinh)

Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ”.

muc-tu-nhan-lanh-22-04-chua-nhat-4-phuc-sinh-nam-b
MỤC TỬ NHÂN LÀNH (22.04 - Chúa nhật 4 Phục sinh năm B)

Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên.

anh-em-cung-muon-bo-di-sao-21-04-thu-bay-tuan-3-phuc-sinh
Anh em cũng muốn bỏ đi sao (21.04 - Thứ bảy Tuần 3 Phục sinh)

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Ðiều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.