kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Suy niệm lời chúa li-category Mùa Chay li-category Giương cao Con Người lên (4.4.2017 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay)

Giương cao Con Người lên
Lời Chúa: Ga 8, 21-30
 
Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Biệt phái rằng: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’?” Người bảo họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” Họ liền hỏi Người: “Ông là ai?” Đức Giêsu đáp: “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” Khi Đức Giêsu nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.
 
Suy niệm:
 
“Khi các ông giương cao Con Người lên…” (c. 28).
 
Đó là cách diễn tả về cái chết của Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan.
 
Cái chết trên thập giá đúng là một sự giương cao nhục nhã, đau đớn.
 
Đức Giêsu bị treo lên cây gỗ như một kẻ bị Thiên Chúa nguyền rủa.
 
Những kẻ giương cao Ngài lên là các ông, các nhà lãnh đạo Do-thái.
 
Họ đã giết Đức Giêsu vì nhiều lý do.
 
Lý do lớn nhất là vì Ngài đã dám sống trọn vẹn cho Cha và cho con người.
 
Sống công chính đã khiến Ngài trở nên nạn nhân cho cái chết bất công.
 
Cái chết của Đức Giêsu gắn kết Ngài với muôn triệu cái chết khác
 
của những người vô tội trong suốt dòng lịch sử.
 
Nhưng cái chết của Đức Giêsu còn nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
 
Thiên Chúa đã biến cái chết ghê rợn của Con Ngài thành dấu chỉ của tình yêu.
 
Nhìn lên thánh giá, chúng ta thấy tình yêu của Cha tặng trao cho nhân loại.
 
Cha đã tặng tình yêu lớn nhất là chính Con Một của mình.
 
Vì thế có thể nói chính Cha đã giương cao Con mình trên thánh giá.
 
“Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc,
 
Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” (Ga 3, 14).
 
Đức Giêsu được giương cao bởi chính Thiên Chúa qua cái chết của Ngài.
 
Như dân Do thái xưa đã nhìn lên con rắn bằng đồng để được sống,
 
ai nhìn lên thánh giá và tin vào tình yêu, người ấy sẽ được cứu độ.
 
Thập tự giá không còn là dấu hiệu của cái chết bất lực của một nạn nhân.
 
Nó đã trở nên thánh giá với sức mạnh phi thường.
 
“Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất,
 
tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32).
 
Qua việc giương cao này, sức thu hút mạnh mẽ của thánh giá được bày tỏ.
 
Cả nhân loại được nâng lên khỏi cái nặng nề tội lỗi của chính mình.
 
Đấng chịu đóng đinh vẫn lôi kéo cả vũ trụ này mãi cho đến tận thế.
 
Cuối cùng, có thể nói chính Đức Giêsu đã tự giương cao mình trên thánh giá.
 
“Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được,
 
nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình” (Ga 10, 18).
 
Cái chết là kết quả tất yếu của một cuộc sống dám để Cha chi phối trọn vẹn.
 
“Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì…
 
Chúa Cha dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy…
 
Tôi luôn luôn làm những điều đẹp ý Người” (cc. 28-29).
 
Đức Giêsu đã sống trung tín như một Người Con, người được Cha sai.
 
Cha lúc nào cũng ở với Ngài, nên Ngài không biết đến cô đơn (c. 29).
 
Mỗi Kitô hữu cũng được giương cao trên thánh giá riêng của đời mình.
 
Và khi tôi gắn thánh giá của tôi với thánh giá của Giêsu,
 
thánh giá nhỏ bé ấy sẽ có sức kéo nhiều người lên với Giêsu.
 
Cầu nguyện:
 

Lạy Cha, xin ban cho con điều khó hơn cả,
 
đó là ơn nhận ra Thánh giá của Con Cha
 
trong mọi nỗi khổ đau của đời con,
 
và ơn bước theo Con Cha trên đường Thánh giá,
 
bao lâu tùy ý Cha định liệu.
 

Xin đừng để con trở nên chua chát
 
nhưng được trưởng thành nhờ đón nhận đau khổ
 
với sự kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ
 
và lòng khát khao nóng bỏng
 
có ngày sẽ được ở nơi không còn khổ đau.
 
Ngày đó, Cha sẽ lau khô mọi giọt lệ
 
của những người đã yêu mến Cha,
 
đã tin vào tình yêu Cha giữa nỗi thống khổ,
 
tin vào ánh sáng của Cha giữa đêm đen.
 

Nhờ Cha, ước gì đau khổ của con
 
nói lên lòng tin của con
 
vào những lời hứa của Cha,
 
lòng cậy của con vào tình yêu trung tín của Cha,
 
và lòng mến mà con dành cho Cha.
 

Lạy Cha, xin cho con yêu Cha hơn yêu bản thân,
 
và yêu Cha chỉ vì Cha,
 
chứ không mong phần thưởng.
 

Ước gì Thánh giá trở nên mẫu gương cho con,
 
là ánh sáng cho đêm tăm tối,
 
nhờ đó con không còn coi khổ đau
 
như một tai họa hay một điều vô lý,
 
nhưng như một dấu chỉ cho thấy
 
con đang thuộc về Cha mãi mãi.
 

Karl Rahner
 
 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
con-phai-lam-gi-ngay-25-thang-1-thanh-phaolo-tong-do-tro-lai
Con phải làm gì (Ngày 25 tháng 1: Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại)

Thưa anh em, tôi là người Do Thái, sinh ở Tácxô miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Gamaliên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay.

hat-giong-24-01-thu-tu-tuan-3-thuong-nien
Hạt giống (24.01 - Thứ tư Tuần 3 Thường niên)

Ðức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ: “Các người nghe đây! Kìa người gieo giống đi ra gieo giống.

day-la-me-toi-23-01-thu-ba-tuan-3-thuong-nien
Đây là mẹ tôi (23.01 - Thứ ba Tuần 3 Thường niên)

Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

vao-nha-mot-nguoi-manh-22-01-thu-hai-tuan-3-thuong-nien
Vào nhà một người mạnh (22.01 - Thứ hai Tuần 3 Thường niên)

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Bêendêbun ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Xatan lại trừ Xatan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được?

hay-theo-toi-21-01-chua-nhat-3-thuong-nien-nam-b
HÃY THEO TÔI (21.01 - Chúa nhật 3 Thường niên, năm B)

Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

nguoi-bi-mat-tri-20-01-thu-bay-tuan-2-thuong-nien
Người bị mất trí (20.01 - Thứ bảy Tuần 2 Thường niên)

Khi ấy, Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.