kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Phương pháp li-category Hiệp sống Tin Mừng : Phương pháp thực hành Lời Chúa


1. LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI CHO CON BƯỚC:

Người ta thường nói : “Có đầy trong lòng mới trào ra ngòai miệng”. Cũng thế, người tín hữu chỉ có thể suy nghĩ, nói năng và hành động giống Đức Giê-su nếu có đầy Chúa trong tâm hồn. Muốn thế, hằng ngày, họ phải học tập Đức Ma-ri-a: chăm chỉ học Lời Chúa, rồi ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng (x. Lc 2,19). Nhờ đó, Lời Chúa sẽ dần dần thấm vào trong tâm hồn, trở thành nguyên tắc hướng dẫn ứng xử theo gương mẫu và lời dạy của Chúa Giê-su.

           
Trong thực hành, có hai cách giúp chúng ta sống Lời Chúa :

- Phải năng đọc Lời Chúa: Mỗi lần đọc xong một đọan Thánh Kinh, chúng ta hãy tự hỏi mình : “Chúa Giê-su muốn dạy tôi điều gì qua đoạn Lời Chúa này? Câu nào là câu châm ngôn hướng dẫn tôi sống theo gương Chúa làm và lời Người dạy? Từ trước đến nay tôi đã sống chưa và tôi phải làm gì để sống như ý Chúa muốn? Cụ thể ngay hôm nay tôi sẽ làm việc nào để thực hành Lời Chúa?”.- Rồi dâng lên Chúa một lời cầu nguyện xin ơn Chúa giúp thực thi Lời Chúa.


- Trong đời sống hằng ngày, mỗi khi gặp một hoàn cảnh khó khăn, một biến cố hay một điều trái ý… chúng ta nên tự hỏi: ”Nếu Chúa Giê-su ở trong hoàn cảnh của tôi bây giờ thì Người sẽ ứng xử thế nào?” như dân chúng đã hỏi Gio-an Tẩy giả: “Chúng tôi phai làm gì ?” (Lc 3,10-14). Rồi dâng một lời nguyện tắt: “Lạy Cha, xin giúp con sống theo Lời Chúa Giê-su như Cha đã truyền: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5), và lời Mẹ Ma-ri-a dạy các người giúp việc tại tiệc cưới Ca-na: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”
(Ga 2,5).


2. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI THỰC HÁNH LỜI CHÚA?

- Để chứng tỏ lòng mến Chúa như Đức Giê-su dạy: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15).


- Để đức tin ngày thêm bền vững vì được xây trên nền đá thực hành Lời Chúa: ”Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).


- Để trở thành chiên ngoan trong đàn chiên của Mục Tử Giê-su: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27).


- Để nên thành viên trong gia đình của Chúa Giê-su: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực
hành những điều Thầy truyền dạy”
(Ga 15,14)- “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21).


- Để được hạnh phúc vào Nước Trời như lời Chúa phán : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa, Lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21)- “Ai nghe Lời Thiên Chúa và tuân giữ thì còn có phúc hơn” (Lc 11,28).


- Để nên giống Chúa Giê-su và trở thành môn đệ thực sự của Người: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).- “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,15).- “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).


- Để chu toàn sứ vụ Loan Báo Tin Mừng khắp muôn dân: Thánh Phao-lô nói: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”: Không ai cho người khác điều mình không có. Muốn loan báo Tin Mừng theo lệnh truyền của Đức Giê-su (x. Mt 28,19-20), người tín hữu cần biết lắng nghe, suy niệm và thực hành Lời Chúa trước, rồi sau đó “hữu xạ tự nhiên hương”, chúng ta mới có thể chia sẻ Lời Chúa cho người khác được. Đức Phaolô VI trong thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế số 42 đã viết như sau: “Con người ngày nay tin vào các chứng nhân hơn là các thầy dạy, tin vào kinh nghiệm hơn là đạo lý, tin vào đời sống và các sự kiện hơn là các lý thuyết.”

3. HIỆP SỐNG TIN MỪNG: PHƯƠNG PHÁP HỮU HIỆU GIÚP THỰC HÀNH LỜI CHÚA:

Việc sống theo Lời Chúa không dễ. Vì bản tính con người tự nhiên dễ chiều theo tính xác thịt ích kỷ, thích làm điều dữ và chán ngại làm điều lành như thánh Phao-lô đã thú nhận: ”Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm. Nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19).


Muốn sống theo lời Chúa Giê-su, hội viên HHTM cần áp dụng nhiều phương pháp gọi chung là Hiệp Sống Tin Mừng như sau:

- Một là phải cầu xin ơn Thánh Thần trợ giúp: Thần Khí mới lam cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống” (Ga 6,63). Đồng thời phải yêu mến gắn bó với Chúa Giê-su như Người đã dạy: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Khi Hiệp Sống Tin Mừng, sẽ xin ơn Thánh Thần trong kinh khai mạc buổi họp.


- Hai là áp dụng phương pháp ám thị:
Đây là phương pháp tâm lý sư phạm rất hữu hiệu trong việc giáo dục nhân bản tự nhiên. Khi hiệp sống Tin Mừng, cần chọn mỗi tuần một Lời Chúa ngắn gọn làm châm ngôn sống và năng nhắc đi nhắc lại châm ngôn này kèm theo một lời nguyện xin Chúa giúp thực hành Lời Chúa.


- Ba là học phải đi đôi với hành:
Cần đề ra những việc làm cụ thể dễ thực hiện. Trong việc huấn luyện hội viên, cần đi theo một chương trình thăng tiến từ một con người trưởng thành về nhân cách đến người tín hữu có nếp sống đạo đức vững chắc, rồi người môn đệ đích thực của Chúa Giê-su sống tình yêu thương và cuối cùng thành người tông đồ giáo dân dấn thân loan báo Tin Mừng cho mọi người trong mọi lúc và mọi nơi.


Nói cách khác: Muốn trở thành một con người hoàn thiện, ngoài ơn Chúa trợ giúp, hội viên còn phải được tập huấn từng bước từ suy nghĩ đến nói năng và hành động thành thói quen như sau: “Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận” (Samuel Smiles).


4. LỜI CẦU:

LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin giúp chúng con biết năng nghe Lời Chúa mỗi ngày, suy niệm và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết suy nghĩ nói năng ứng xử theo gương Chúa làm và Lời Chúa dạy, hầu chúng con nên khí cụ bình an của Chúa và chiếu ánh sáng tin yêu trong cuộc sống, hầu giúp cho anh em lương dân nhận biết tin theo Chúa để cùng được hưởng ơn cứu độ với chúng con.- AMEN.

LM ĐAN VINH

www.hiephoithanhmau.com

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-34-tn-c-le-chua-kito-vua
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 34 TN C - Lễ Chúa Kitô Vua.

Khi gọi Chúa Giêsu là Vua, người Kitô hữu không nghĩ đến chiến thắng vinh quang như người đời thường nghĩ. Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu, Vua Thương xót và Tha thứ. Vương quốc của Ngài là Nước Trời. Trong đó các người con Thiên Chúa sống trong an bình, hài hòa, cho đến ngày Ngài lại đến để phán xét trần gian.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-34-tn-c-le-duc-giesu-kito-vua-vu-tru
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 34 TN C - LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.

Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! " 43 Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

vui-hoc-thanh-kinh-chua-nhat-34-tn-c-le-duc-giesu-kito-vua-vu-tru
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 34 TN C - LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.

Tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! " Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! "Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

hoc-hoi-phuc-am-le-cac-thanh-tu-dao-viet-nam
HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-33-thuong-nien-nam-c
Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 33 Thường niên - Năm C

Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào".

vui-hoc-thanh-kinh-cac-thanh-tu-dao-viet-nam
VUI HỌC THÁNH KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.