kinhthanh

TRANG CHỦ li-category HỌC KINH THÁNH

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-38-va-39
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 38 và 39

Tuần 38: Sách Isaia, chương 13 – 23. Tuần 39: Sách Isaia, chương 24-39.

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-36-va-37
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 36 và 37.

Tuần 36: SÁCH ISAIA (Chương 1-7). Tuần 37: Sách Isaia (Chương 8-12)

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-34-va-35
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN: Tuần 34 và 35

Tuần 34: Sách Hô-sê, chương 8-14. Tuần 35: Sách Các Vua 2, chương 14-35

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-32-va-33
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 32 và 33

Tuần 32: Sách Amos. Tuần 33: Sách Hô-sê, chương 1-7

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-30-va-31
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN: TUẦN 30 VÀ 31

Tuần 30: Sách Các Vua 2, chương 1-13. Tuần 31: Tổng kết sách Các Vua

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-28-va-29
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN: TUẦN 28 VÀ 29

Tuần 28: Sách Các Vua 1, chương 1-11. Tuần 29: Sách Các Vua 1, chương 12-22

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-26-va-27
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN: TUẦN 26 VÀ 27

Tuần 26: Sách Samuel 2, chương 1-12 . Tuần 27: Sách Samuel 2, chương 13-34

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-24-va-25
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN: Tuần 24 và 25

Tuần 24: Sách Samuel 1, chương 1-15. Tuần 25: Sách Samuel 1, chương 16 - 31

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-22-va-23
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN: Tuần 22 và 23

Tuần 22: SÁCH THỦ LÃNH. Tuần 23: SÁCH BÀ RUTH

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-20-va-21
HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN: Tuần 20 và 21

Tuần 20: Sách Đệ Nhị Luật, chương 27-34 và Tuần 21: Sách Gio-sua

thanh-kinh-100-tuan-tuan-19-sach-de-nhi-luat-chuong-12-26
THÁNH KINH 100 TUẦN: Tuần 19: Sách Đệ Nhị Luật, chương 12-26

Câu trả lời của Chúa Giêsu vượt trên luật Môsê và đưa người ta trở về với ý định ban đầu của Thiên Chúa, “Vì các ông lòng chai dạ đá nên Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu” (Mt 19,8).

hoc-hoi-thanh-kinh-100-tuan-tuan-18
Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – TUẦN 18

Môsê nói với dân, “Anh em là một dân được thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người” (Đnl 7,6).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.