kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Suy niệm lời chúa li-category Mùa Thường Niên li-category Lạy Cha chúng con (22.6.2017 – Thứ năm Tuần 11 Thường niên)

Lạy Cha chúng con

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”


Suy niệm :

Chúng ta không thể lèo lái hay ép buộc Thiên Chúa 
bằng những lải nhải dài dòng hay bằng những câu thần chú. 
Cầu nguyện không phải là thông báo cho Chúa biết nhu cầu của ta (c. 8). 
Cha Teilhard de Chardin đã viết: 
“Chúng ta phải cầu xin Chúa không phải vì lề luật buộc như thế, 
cũng không phải vì Chúa không biết ta cần gì. 
Không, kinh nguyện là tình yêu, là cách diễn tả tình yêu.” 
Thiên Chúa thích nghe miệng chúng ta nói lên nhu cầu của mình. 
Đức Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, Abba, như Ngài đã gọi. 
Abba là tiếng gọi âu yếm thân thương của đứa con đối với người cha. 
Khi gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta thấy mình hết sợ hãi và xa cách. 
Cha siêu việt và quyền uy, nhưng Cha không áp bức và bắt con làm nô lệ, 
Cha cao sang ở trên trời nhưng Cha lại gần gũi với nhu cầu của con cái. 
Ba lời cầu xin đầu tiên đều hướng về Cha: Danh Cha, Nước Cha, và Ý Cha. 
Danh Cha được vinh hiển khi Nước Cha được thành tựu, Ý Cha được thể hiện. 
Nước Cha đã đến rồi với sự hiện diện và hoạt động của Đức Giêsu, 
nhưng chúng ta vẫn phải cầu xin cho Nước ấy mau đến cách viên mãn. 
Ý Cha và quyền tối cao của Cha đã được thể hiện trọn vẹn trên trời rồi, 
nhưng còn phải được thể hiện dưới đất nữa, nơi mọi người và nơi từng người. 
Ba lời cầu đầu tiên, là những lời trực tiếp nài xin Cha. 
Làm cho Danh Cha được biết đến, Nước Cha được nhìn nhận, 
Ý Cha được tuân hành : đó là công việc của Cha cho đến tận thế. 
Nhưng việc đó cũng cần sự cộng tác hằng ngày của mỗi Kitô hữu 
qua việc họ sống tận căn những đòi hỏi gai góc của Nước Trời, 
để cho thấy Nước Trời đã đến trên mặt đất. 
Bốn lời cầu xin sau nhắm đến nhu cầu cụ thể của các môn đệ. 
Xin lương thực hàng ngày là điều cần thiết cho họ, 
những người nay đây mai đó, sống nhờ lòng tốt của người nghe. 
Xin ơn tha thứ là điều ta cần mỗi ngày từ Chúa, sau bao sai lỗi, 
mà cũng là điều ta phải trao lại cho anh em. 
Xin Chúa đừng đưa chúng ta vào cơn thử thách quá sức chịu đựng 
đến mức mất đức tin và quỵ ngã. 
Nhưng xin Chúa gìn giữ và giải thoát chúng ta khỏi Ác Thần. 
Kinh Lạy Cha giúp chúng ta trò chuyện với chính Thiên Chúa là Cha. 
Chúng ta được mở ra trước thế giới trên trời nơi Cha ngự trị, 
những cũng được mở ra trước thế giới dưới đất của con người. 
Một thế giới có bao người thiếu bánh ăn, cần được chia sẻ. 
Một thế giới có nhiều xung đột và hận thù, cần sự bao dung thứ tha. 
Một thế giới hỗn loạn với bao điều phải chấn chỉnh cho hợp Ý Chúa. 
Một thế giới không biết mình là anh em, con cùng một Cha. 
Kinh Lạy Cha bao giờ cũng nhắc chúng ta về những điều dang dở… 


Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. 
Xin đừng mỉm cười mà nói rằng 
Chúa đã ở bên chúng con rồi. 
Có cả triệu người chưa biết Chúa. 
Nhưng biết Chúa thì được cái gì ? 
Chúa đến để làm gì 
nếu đời sống con cái của Chúa 
cứ tiếp tục y như cũ ? 
Xin hoán cải chúng con. 
Xin lay chuyển chúng con. 
Ước gì sứ điệp của Chúa 
trở nên máu thịt của chúng con, 
trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. 
Ước gì sứ điệp đó 
lôi chúng con ra khỏi sự an nhiên tự tại, 
và đòi buộc chúng con, 
làm chúng con không yên. 
Bởi lẽ chỉ như thế, 
sứ điệp đó mới mang lại cho chúng con 
bình an sâu xa, 
thứ bình an khác hẳn, 
đó là Bình An của Chúa. Amen. 
(Hélder Câmara) 

 

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
su-that-se-giai-phong-cac-ong-21-03-thu-tu-tuan-5-mua-chay
Sự thật sẽ giải phóng các ông (21.03 - Thứ tư Tuần 5 Mùa Chay)

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với những người Do thái đã tin Người rằng: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” Họ đáp: “Chúng tôi là dòng dõi ông Ápraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?” Ðức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.

giuong-cao-con-nguoi-len-20-03-thu-ba-tuan-5-mua-chay
Giương cao Con Người lên (20.03 - Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay)

Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Biệt phái rằng: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’?” Người bảo họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.”

dat-ten-cho-con-tre-ngay-19-thang-3-thanh-giuse-ban-tram-nam-duc-maria
Đặt tên cho con trẻ (Ngày 19 tháng 3: Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria)

Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Ðức Giêsu cũng gọi là Ðấng Kitô. Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến vua Ðavít, là mười bốn đời; từ vua Ðavít đến thời lưu đày ở Babylon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Ðức Kitô, cũng là mười bốn đời. Sau đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã đính hôn với ông Giuse

hat-lua-tro-troi-18-03-chua-nhat-5-mua-chay-nam-b
HẠT LÚA TRƠ TRỌI (18.03 - Chúa nhật 5 Mùa Chay, năm B)

Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền Galilê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu”. Ông Philipphê đi nói với ông Anrê. Ông Anrê cùng với ông Philipphê đến thưa với Ðức Giêsu.

ong-nay-la-dang-kito-17-03-thu-bay-tuan-4-mua-chay
Ông này là Đấng Kitô (17.03 - Thứ bảy Tuần 4 Mùa Chay)

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Ðấng Kitô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Ðấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Ðavít và từ Bêlem, làng của vua Ðavít sao?” Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh, trở về với các thượng tế và người Pharisêu.

gio-cua-nguoi-chua-den-16-03-thu-sau-tuan-4-mua-chay
Giờ của Người chưa đến (16.03 - Thứ sáu Tuần 4 Mùa Chay)

Khi ấy, Ðức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì người Do Thái tìm giết Người. Lễ Lều của người Do Thái gần tới, tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người ở Giêrusalem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Ðấng Kitô?

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.