kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Chuyên đề li-category ''Một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em'' (Lc 2,11)

Cả bản văn Lc 2,11 theo Bản dịch CGKPV là: “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa”. Còn Bản dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn là: “… hôm nay, đã sinh ra cho các ngươi vì Cứu chúa, tức là Đức Kitô Chúa”. 

1.- Phân tích ngữ học trong bối cảnh giáo lý đức tin

 

Đứng về phương diện ngữ pháp, cách dịch “một Đấng Cứu Độ” (CGKPV)[1] thì sát bản văn hy-ngữ hơn là cách dịch “vì Cứu chúa” (NTT): bản văn hy-ngữ không có mạo (quán) từ xác định[2] trước danh hiệu “Đấng Cứu Độ” (sôtêr). Thật ra trong ngữ pháp Hy-lạp, có trường hợp một danh từ không có mạo từ xác định mà vẫn có nghĩa như có mạo từ xác định[3]; nhưng trường hợp ở đây không phải như thế. 

Tại sao lại là “một Đấng Cứu Độ” chứ không phải là “Đấng Cứu Độ”? Về phương diện tín lý, nói “một Đấng Cứu Độ”, thì hẳn là có thể hiểu là còn nhiều Đấng Cứu Độ khác? Như thế là hạ thấp tư cách của Đức Giêsu rồi, vì cho rằng Đức Giêsu chỉ là một Đấng Cứu Độ giữa nhiều Đấng Cứu Độ”? Trong khi chúng ta biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất (x.  Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, các số 430-432; 438-440; 452-455). Và nếu như thế, phải chăng chọn dịch là “vì Cứu chúa” như Bd NTT thì tốt hơn là dịch sát bản văn như Bd CGKPV, “một Đấng Cứu Độ”?

Dĩ nhiên, khi dịch bản văn thánh, là người có đức tin, chúng ta phải để cho đức tin hướng dẫn. Tuy vậy, được đức tin hướng dẫn không có nghĩa là muốn ép bản văn thế nào thì ép, để dịch cho ra được một câu đúng với sách giáo lý đã học! Lý do: Cũng chính bản văn Kinh Thánh soi sáng và nuôi dưỡng đức tin của chúng ta (x. GLHTCG, các số 131-133), và cũng chính đức tin hướng dẫn chúng ta và giúp chúng ta tìm ra được trong Kinh Thánh “lương thực và sức mạnh … và đón nhận Lời của Thiên Chúa” (GLHTCG, số 104).

Vậy tại sao “một Đấng Cứu Độ”?

Vào thời Luca, danh hiệu sôtêr là một danh hiệu rất thịnh hành trong thế giới Hy-lạp Rô-ma. Trong xã hội, danh hiệu này thường được áp dụng cho các thần thánh, các triết gia, các nhà khoa học, các chính khách, các vua, các hoàng đế (ví dụ Ptôlêmêô V Êpiphanê [203-181 tr CG], Giuliô Xêda hay Xêda Augúttô). Trong Cựu Ước, danh hiệu này, trong tiếng Híp-ri là môshia, được dùng để chỉ các vị anh hùng giải phóng dân tộc (x. Tl 3,9.15) đã được Thiên Chúa cho dấy lên, cũng như để chỉ chính Thiên Chúa với khả năng giải thoát Dân Người (1 Sm 10,19…). Nói chung, là “đấng cứu độ” thì phải cứu dân khỏi các sự dữ thể lý hoặc luân lý, chính trị hoặc thiên tai địa họa[4].

Đức Giêsu cũng là Đấng có sứ mạng cứu dân thoát các thứ sự dữ: vậy Người là một Đấng Cứu độ giữa các vị cứu tinh khác. Tuy nhiên, chỉ duy mình Người mới là Đấng Kitô, Đức Chúa. Hai danh hiệu này xác định rõ Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ theo nghĩa nào. Chính vì Người là “Đấng Kitô Đức Chúa”, mà Người là Đấng Cứu Độ trên mọi đấng cứu tinh, Người là Đấng Cứu Độ duy nhất. Đến đây, xin nêu ra một nhận xét về trình bày hình thức nhưng có liên hệ đến ý nghĩa: vì hiểu Đức Giêsu là một Đấng Cứu độ giữa các vị cứu tinh khác, phải chăng nên để danh ngữ “đấng cứu độ” ở Lc 2,11 ở dạng chữ thường, như Bd NAB (“For today in the city of David a savior has been born for you who is Messiah and Lord”)? Dù sao đây cũng chỉ là một chi tiết không mấy quan trọng.

2.- Một bản văn với giọng điệu tương tự: Pl 3,20

 

Pl 3,20, thánh Phaolô viết một câu có có giọng điệu tương tự Lc 2,11, dịch sát bản văn hy-ngữ là: “Và từ đó (= trời), chúng ta nóng lòng mong đợi một đấng cứu độ (sôtêra) là Chúa Giêsu Kitô”.

* Bd NAB là “and from it we also await a savior, the Lord Jesus Christ”.

* BJ: “d’où nous attendons ardemment, comme sauveur, le Seigneur Jésus Christ”).

* TOB dịch gần như BJ mà yếu hơn, vì không làm nổi được sắc thái nôn nóng của động từ hy-lạp apekdechometha: “d’où nous attendons, comme sauveur, le Seigneur Jésus Christ”.

* Bản dịch CGKPV biến các danh từ thành động từ: “và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta”.

* Bản dịch NTT: “tự đó sẽ đến vì Cứu Chúa mà ta ngóng đợi, Chúa Yêsu Kitô”.

* Bản dịch Liturgie Pháp: “c’est à ce titre que nous attendons comme sauveur, le Seigneur Jésus Christ”.

 

Có lẽ vấn đề ở đây là: hai danh từ ở đối-cách[5] thì danh từ nào là bổ ngữ trực tiếp[6] và danh từ nào là vị ngữ[7]

- Nếu “một đấng cứu độ” là bổ ngữ, thì “Chúa Giêsu Kitô” là vị ngữ: như thế, ý nhấn mạnh đến “đấng cứu độ” (NTT, NAB);

- Nếu “Chúa Giêsu Kitô” là bổ ngữ, thì “một đấng cứu độ” là vị ngữ: như thế, ý nhấn mạnh đến “Chúa Giêsu Kitô” (BJ, TOB, Liturgie Pháp, CGKPV).

Theo thiển ý, trong Pl 3,20, “ex [hou] kai sôtêra apekdechometha kyrion Iêsoun Christon”, từ “đấng cứu độ” (sôtêra) được đặt trước động từ “nóng lòng mong đợi” (apekdechometha), nên vừa là từ được nhấn mạnh[8] vừa đóng vai trò bổ ngữ; và như vậy, “Chúa Giêsu Kitô” (kyrion Iêsoun Christon) là vị ngữ[9]

Vậy có thể cho rằng nghĩa của câu văn là: Chúng ta đang nóng lòng mong đợi một vị cứu tinh từ trời đến với chúng ta; vị cứu tinh đó thật ra (vì ta đã được giới thiệu ở trước) chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng  mà do đã “trút bỏ vinh quang mà mặc lấy thân nô lệ … lại còn hạ mình  vâng lời … chết trên cây thập tự” nên “Thiên Chúa đã siêu tôn và tặng ban [cho Người] danh hiệu trổi vượt trên muốn ngàn danh hiệu … Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô là Chúa”; mọi chuyện như thế là “để tôn vinh Thiên Chúa Cha”[10] (Pl 2,7-11). 

 

                                                                                    Lm PX Vũ Phan Long, ofm

-----------------------------------------------------------------------------------------
[1] Xem NAB [“a savior”]; BJ [“un Sauveur”], TOB [“un Sauveur”], Le NT, Traduction officielle pour la Liturgie  (Pháp) [“un Sauveur”].

[2] Definite article.

[3] Xem F. Blass - A. Debrunner, Grammatica del greco del Nuovo Testamento (Paideia; Brescia 21997) số 273.

[4] Xem J.A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke I-IX (Anchor Bible 28) 409, 204, 222.

[5] Accusative.

[6] Direct object.

[7] “Vị ngữ” (prédicate): “Phần của câu nói  để nói lên cái gì đó về chủ ngữ” (Viện ngôn ngữ học, Từ điển Anh-Việt, TP. Hồ Chí Minh 1993, mục từ “Predicate”); “Một trong hai thành phần chính của câu đơn, nêu hoạt động, tính chất, trạng thái của đối tượng được nêu ở chủ ngữ” (Nguyễn Như Ý (cb), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa - Thông tin 1998, mục từ “Vị ngữ”).  

[8] “Cường điệu” (emphasis).

[9] So sánh với 1 Ga 4,14: “Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ (ton huion sôtêra) thế gian”: ton huion là bổ ngữ, còn sôtêra là vị ngữ.

[10] Đọc bản hy-ngữ, chúng ta thấy câu này (eis doxan theou patros) được đặt ở cuối bài như là đỉnh cao (và là đích điểm) của bài thánh ca Pl 2,6-11.

tam-nhat-vuot-qua
Tam Nhật Vượt Qua

Tam Nhật Vượt Qua (Paschal Triduum), cũng gọi là Tam Nhật Thánh (Holy Triduum) hoặc Tam Nhật Phục Sinh (Easter Triduum). Đó là trung tâm điểm của đức tin: Sự Chết và Sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Tam nhật Vượt qua – gồm Thứ Năm Tuần Thánh (Maundy Thursday), Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday), Thứ Bảy Tuần Thánh (Holy Saturday), và Lễ Phục Sinh (Easter). Điều này bao gồm Đêm Vọng Phục Sinh (Great Easter Vigil), đỉnh cao của Tam Nhật Thánh. Từ Triduum có gốc tiếng Latin nghĩa là “ba ngày”. Tam Nhật Thánh bắt đầu từ bắt đầu từ chiều Thứ Năm Tuần Thánh và kết thúc vào kinh chiều (Evening Prayer) của Chúa Nhật Phục Sinh.

duc-thanh-cha-cong-bo-chu-de-cua-thuong-hoi-dong-giam-muc-dac-biet-ve-vung-amazo
Đức Thánh Cha công bố chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về vùng Amazo

Hôm qua thứ Năm 8/03 Phòng Báo chí Toà thánh ra thông cáo loan báo chủ đề Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn cho Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về vùng Amazon – sẽ diễn ra vào vào tháng Mười 2019 – là: “Amazon: những lối đi mới cho Giáo hội và cho một nền sinh thái toàn diện”. Thông cáo cho biết thêm, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm 18 thành viên vào một Uỷ ban Tiền Thượng Hội đồng; Uỷ ban này sẽ cộng tác với Văn phòng Tổng Thư ký để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng đặc biệt nói trên.

y-cau-nguyen-cua-duc-thanh-cha-thang-03-nam-2018-on-nhan-dinh-thieng-lieng
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha - Tháng 03 năm 2018: Ơn nhận định thiêng liêng

Vatican. Trong tháng 03 năm 2018, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi toàn thể Hội Thánh nhận thức tầm quan trọng của ơn phân định thiêng liêng, để mỗi người có thể nhận ra tiếng Chúa trong thế giới phức tạp với biết bao tiếng nói ngày nay. Đức Thánh Cha chia sẻ trong Video như sau: Thời đại ngày nay đòi hỏi chúng ta phải phát huy một năng lực chiều sâu để nhận định… Nhận định để có thể nhận ra tiếng Chúa giữa biết bao tiếng nói, để tiếng nói của Chúa dẫn chúng ta đến sự sống Phục Sinh, để tiếng Chúa giải thoát chúng ta khỏi rơi vào thứ văn hóa sự chết.

thang-3-kinh-thanh-giuse
Tháng 3 : kính Thánh Giuse

Theo truyền thống, Giáo hội Công giáo dành riêng tháng Ba để tôn kính Thánh Giuse, Phu quân của Đức Trinh nữ Maria và Dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Đặc biệt là những người cha nên phát triển lòng sùng kính Thánh Giuse, vì chính Thánh Giuse đã được Thiên Chúa chọn để chăm sóc Chúa Con. Các kinh nguyện nên kết hợp với lời cầu xin cùng Thánh Giuse, đặc biệt trong tháng Ba này.

y-nghia-va-muc-dich-cua-chuyen-di-ad-limina
Ý nghĩa và mục đích của chuyến đi ad limina

Cuộc viếng thăm này được quy định rõ ràng trong các luật lệ chính thức của Bộ Giáo Luật. Khoản Giáo luật 400 định rõ là các giám mục giáo phận có bổn phận chính mình phải thực hiện cuộc viếng thăm này và quy định những việc ngài phải làm trong cuộc Viếng thăm chính thức này. Khoản giáo luật nói như sau: (1) “Vào đúng năm đệ nạp bản phúc trình lên Đức Giáo Hoàng, nếu Tông Tòa không ấn định cách khác, giám mục giáo phận phải về Rôma để viếng mộ các thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô và phải yết kiến Đức Giáo Hoàng. (2) Giám mục phải tự mình chu toàn nghĩa vụ nói trên, trừ khi bị ngăn trở chính đáng; trong trường hợp này, ngài phải nhờ giám mục phó, nếu có, hoặc giám mục phụ tá, hay một tư tế khác có khả năng xứng hợp thuộc linh mục đoàn hiện đang cư ngụ trong giáo phận của ngài để thay thế ngài chu toàn nghĩa vụ đó..."

suy-tu-nam-muc-vu-gia-dinh-2018-dong-hanh-voi-cac-gia-dinh-tre-bai-4-mot-hon-nhan-hanh-phuc
Suy tư Năm Mục vụ Gia đình 2018: Đồng hành với các gia đình trẻ - Bài 4: Một hôn nhân hạnh phúc

Hạnh phúc là cái gì đó tốt đẹp đáng ước ao mà ta đang có trong tầm tay, lúc này tại đây, ta quyết giữ không để nó vuột mất. “Đừng từ chối không hưởng một ngày vui, hoài bão của con, đừng để cho phần nào trôi đi mất” (Hc 14,14). Hạnh phúc là một cảm nghiệm gắn liền với việc ta đang sở hữu một điều tốt lành đáng ước ao và quyết nắm giữ. Có thể sánh nó với một kho báu chôn trong đất ruộng, một người tìm thấy và chôn nó trở lại, người ấy vui mừng đi bán hết tất cả những gì anh có và mua thửa ruộng ấy (Mt 13,44).

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.