kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Suy niệm lời chúa li-category Mùa Thường Niên li-category Phúc thay (12.6.2017 - Thứ hai Tuần 10 Thường niên)

Phúc thay

Lời Chúa: Mt 5, 1-12

Khi ấy, Đức Giêsu thấy đám dông dân chúng, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.”

Suy niệm:

Đức Đạt-lai Lạt-ma, vào mùa thu năm 1994 tại thủ đô nước Anh, 
đã được mời chia sẻ về giáo huấn của Chúa Giêsu trong các sách Tin Mừng. 
Một trong những bài chia sẻ đầu tiên là về các Mối Phúc. 
Theo ngài các Mối Phúc dường như nói về nghiệp (karma), về nhân quả. 
“Nếu bạn hành động như thế, thì bạn sẽ chịu hậu quả như thế. 
Nếu bạn không hành động như thế, thì bạn cũng chẳng chịu hậu quả như thế. 
Vậy rõ ràng nguyên lý nhân quả nằm ở trong giáo huấn của các Mối Phúc.” 
Thật ra các Mối Phúc của Kitô giáo lại không bắt nguồn từ nguyên lý nhân quả, 
dù mới đọc ta có cảm tưởng như vậy. 
Các Mối Phúc bắt đầu bằng chữ “Phúc thay”, 
kế đến nói lên ai là người được hưởng phúc ấy, 
cuối cùng nêu lên lý do hay nền tảng của hạnh phúc ấy bằng chữ “vì”. 
Hạnh phúc đích thật của người Kitô hữu không phải là “quả” tự nhiên 
do “nhân” là việc lành phúc đức của họ. 
Dù sống tốt đến mấy đi nữa, thì “nhân” ấy cũng không thể sinh “quả” ấy được. 
“Quả” hạnh phúc của Kitô giáo là quà tặng lớn của Thiên Chúa cho con người. 
Điều này được diễn tả qua những lối dùng động từ ở thể thụ động: 
“sẽ được ủi an, sẽ được no thỏa, sẽ được xót thương, sẽ được gọi.” 
Trước khi giảng về các Mối Phúc, Đức Giêsu đã loan báo: 
“Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần bên” (Mt 4, 17). 
Nước Trời người Do thái mong đợi đã đến với sự hiện diện của Đức Giêsu. 
Quà tặng nhưng không của Thiên Chúa đã được trao ban, 
chẳng phải do công sức của con người. 
Hãy mở lòng ra đón lấy Nước ấy bằng cách hối cải, bỏ đời sống cũ. 
Nhưng hơn thế nữa, còn phải đón nhận một lối sống mới cho phù hợp. 
Bài giảng trên Núi, và các Mối Phúc, cho thấy hướng sống 
của những ai muốn đón nhận quà tặng Nước Trời với bao hạnh phúc kèm theo. 
Để nhận được quà tặng vô giá ấy, để được hưởng hạnh phúc vô bờ ấy, 
cần cung kính đưa hai tay để đón lấy với lòng khiêm hạ và biết ơn. 
Sống theo các Mối Phúc là có thái độ trân trọng cung kính ấy. 
Không đưa tay thì cũng chẳng được quà. 
Nhưng không phải cứ đưa tay là có quà, 
nếu Thiên Chúa không muốn cho trước khi ta xin. 
Kitô giáo không dựa trên nguyên lý nhân quả. 
Cung kính đưa tay là sống nghèo khó, cậy dựa vào Thiên Chúa, 
là hiền lành, là chịu sầu khổ, chịu bách hại vì Đức Kitô. 
Cung kính đưa tay là có lòng thương xót, có tinh thần xây dựng hòa bình, 
là làm tất cả mọi sự với quả tim trong sáng, không chút vẩn đục. 
Khi làm như thế chúng ta hy vọng được chạm đến Thiên Chúa, 
thậm chí được nếm biết Nước Trời ngay từ đời này (cc. 3. 10). 
Chúng ta có thể viết thêm những mối phúc mới 
qua những kinh nghiệm trong cuộc đời Kitô hữu. 
Có bao niềm vui lớn nhỏ mỗi ngày mà ta cảm nhận khi sống lời dạy của Giêsu. 
Chỉ khi ấy ta mói thấy thật sự lời của Ngài là Tin Mừng. 

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu thương mến, 
xin ban cho chúng con 
tỏa lan hương thơm của Chúa 
đến mọi nơi chúng con đi. 
Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con 
bằng Thần Khí và sức sống của Chúa. 
Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con 
để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa. 
Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, 
để những người chúng con tiếp xúc 
cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. 
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, 
không phải bằng lời nói suông, 
nhưng bằng cuộc sống chứng tá, 
và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa. Amen. 
(Mẹ Têrêxa Calcutta) 

 

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
con-phai-lam-gi-ngay-25-thang-1-thanh-phaolo-tong-do-tro-lai
Con phải làm gì (Ngày 25 tháng 1: Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại)

Thưa anh em, tôi là người Do Thái, sinh ở Tácxô miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Gamaliên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay.

hat-giong-24-01-thu-tu-tuan-3-thuong-nien
Hạt giống (24.01 - Thứ tư Tuần 3 Thường niên)

Ðức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ: “Các người nghe đây! Kìa người gieo giống đi ra gieo giống.

day-la-me-toi-23-01-thu-ba-tuan-3-thuong-nien
Đây là mẹ tôi (23.01 - Thứ ba Tuần 3 Thường niên)

Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

vao-nha-mot-nguoi-manh-22-01-thu-hai-tuan-3-thuong-nien
Vào nhà một người mạnh (22.01 - Thứ hai Tuần 3 Thường niên)

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Bêendêbun ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Xatan lại trừ Xatan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được?

hay-theo-toi-21-01-chua-nhat-3-thuong-nien-nam-b
HÃY THEO TÔI (21.01 - Chúa nhật 3 Thường niên, năm B)

Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

nguoi-bi-mat-tri-20-01-thu-bay-tuan-2-thuong-nien
Người bị mất trí (20.01 - Thứ bảy Tuần 2 Thường niên)

Khi ấy, Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.