kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Các Sách Ngôn Sứ li-category Sách I-sai-a [1] (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Tải toàn bộ sách "I-sai-a" về.
-------------------------------------------

1 1 Thị kiến ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy, liên quan đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, thời các vua Út-di-gia-hu, Giô-tham, A-khát, Khít-ki-gia cai trị Giu-đa.

 

2          Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì ĐỨC CHÚA phán :

            "Ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn,

            nhưng chúng đã phản nghịch cùng Ta.

3          Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó.

            Nhưng Ít-ra-en thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì.

4          Khốn thay dân tộc phạm tội, dân chồng chất lỗi lầm,

            giống nòi gian ác, lũ con hư hỏng !

            Chúng đã bỏ ĐỨC CHÚA,

            đã khinh Đức Thánh của Ít-ra-en, mà quay lưng đi.

5          Biết đánh các ngươi vào chỗ nào nữa,

            hỡi những kẻ cứ khăng khăng phản loạn !

            Đầu chỗ nào cũng đau, tim tan nát cả rồi !

6          Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng còn nơi lành lặn :

            vết bầm, vết đánh, vết thương còn mới, chưa có ai lau chùi,

            chưa có ai băng bó, chưa có ai thoa dầu.

7          Xứ sở các ngươi hoang tàn,

            thành thị các ngươi bị lửa thiêu.

            Đất đai các ngươi, kẻ ngoại bang thôn tính ngay trước mặt,

            khiến trở nên hoang tàn như bị quân ngoại bang giày xéo.

8          Chỉ còn sót lại cô gái Xi-on, như túp lều trong vườn nho,

            như cái chòi trong vườn dưa, như thành bị vây hãm.

9          Nếu ĐỨC CHÚA các đạo binh

            chẳng để lại cho chúng ta một ít người sống sót,

            thì chúng ta đã ra như Xơ-đôm, đã giống Gô-mô-ra.

10         Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm,

            hãy nghe lời ĐỨC CHÚA phán.

            Hỡi dân Gô-mô-ra,

            hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo.

11         ĐỨC CHÚA phán : "Ngần ấy hy lễ của các ngươi,

            đối với Ta, nào nghĩa lý gì ?

            Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy.

            Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm !

12         Khi các ngươi đến trình diện Ta,

            ai khiến các ngươi phải giẫm lên khuôn viên của Ta ?

13         Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa.

            Ta ghê tởm khói hương ;

            Ta không chịu nổi ngày đầu tháng,

            ngày sa-bát, ngày đại hội,

            không chịu nổi những người cứ phạm tội ác

            rồi lại cứ lễ lạt linh đình.

14         Ta chán ghét những ngày đầu tháng,

            những đại lễ của các ngươi.

            Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta,

            Ta không chịu nổi nữa.

15         Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn ;

            các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe.

            Vì tay các ngươi đầy những máu.

16         Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết,

            và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.

            Đừng làm điều ác nữa.

17         Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,

            sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,

            biện hộ cho quả phụ.

18         ĐỨC CHÚA phán : "Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận !

            Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết ;

            có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.

19         Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta,

            các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ.

20         Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch,

            các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo."

            Miệng ĐỨC CHÚA đã phán như vậy.

21         Đô thị vốn trung tín xưa kia

            sao nay lại trở thành con điếm ?

            Đô thị xưa kia vốn chính trực,

            vốn là nơi ngự trị của đức công minh,

            sao nay lại đầy lũ giết người ?

22         Bạc của ngươi đã biến thành gỉ sét,

            rượu ngon thì bị pha nước vào.

23         Các thủ lãnh của ngươi là những kẻ phản nghịch,

            đồng loã cùng trộm cướp.

            Tất cả bọn chúng đều thích ăn hối lộ, và chạy theo quà cáp.

            Chúng không phân xử công minh cho cô nhi,

            cũng chẳng quan tâm đến quyền lợi quả phụ.

24         Vì thế, đây là sấm ngôn của Chúa Thượng,

            ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng vạn năng của Ít-ra-en :

            "Nào ! Ta sẽ phạt quân đối nghịch Ta, cho hả dạ,

            sẽ báo oán những kẻ thù của Ta.

25         Ta sẽ trở tay chống lại ngươi.

            Gỉ sét của ngươi, Ta sẽ tẩy sạch,

            như người ta lấy muối luyện kim.

            Mọi cặn bã của ngươi, Ta sẽ loại bỏ.

26         Ta sẽ cho các thủ lãnh của ngươi nên giống như hồi trước,

            và các cố vấn của ngươi tựa thuở ban đầu.

            Sau đó, ngươi sẽ được gọi

            là "Thành phố của đức công minh", là "Đô thị trung tín".

27         Xi-on sẽ được giải thoát nhờ lẽ chính trực,

            và dân thành hối cải trở về sẽ được giải thoát nhờ đức công minh.

28         Quân phản loạn và phường tội lỗi sẽ cùng bị đập tan,

            những kẻ bỏ ĐỨC CHÚA đều phải tiêu vong.

29         Các ngươi sẽ phải xấu hổ

            vì những cây vân hương mà các ngươi ưa thích,

            sẽ phải nhục nhã vì những khu vườn các ngươi đã chọn,

30         vì các ngươi sẽ như cây vân hương lá héo tàn

            tựa khu vườn không còn nước.

31         Người mạnh thế sẽ trở nên cái bùi nhùi,

            và việc nó làm sẽ thành một tia lửa,

            khiến cả hai cùng cháy mà không ai dập đi."

 

2 1 Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

2          Trong tương lai, núi Nhà ĐỨC CHÚA

            đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao,

            vươn mình trên hết mọi ngọn đồi.

            Dân dân lũ lượt đưa nhau tới,

3          nước nước dập dìu kéo nhau đi.

            Rằng : "Đến đây, ta cùng lên núi ĐỨC CHÚA,

            lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp,

            để Người dạy ta biết lối của Người,

            và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ.

            Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống,

            từ Giê-ru-sa-lem, lời ĐỨC CHÚA phán truyền.

4          Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia

            và phân xử cho muôn dân tộc.

            Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,

            rèn giáo mác nên liềm nên hái.

            Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau,

            và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.

5          Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi,

            ta cùng đi, nhờ ánh sáng ĐỨC CHÚA soi đường !

6          Vâng, Chúa đã bỏ rơi dân Ngài là nhà Gia-cóp,

            vì họ chứa đầy thầy bói phương Đông và thầy chiêm

            như những người Phi-li-tinh ;

            họ thoả hiệp với người ngoại quốc.

7          Đất nước họ đầy bạc đầy vàng, kho tàng thì vô hạn ;

            đất nước họ đầy ngựa, chiến xa thì vô số.

8          Đất nước họ đầy những tà thần.

            Họ phủ phục trước những thứ bàn tay họ tạo tác,

            trước những vật ngón tay họ làm thành.

9          Thế là phàm nhân đã bị hạ, con người đã bị đè sát đất,

            xin Chúa cũng đừng dung tha.

10         Hãy chui vào hốc đá, ẩn mình trong bụi đất,

            để tránh nỗi kinh hoàng ĐỨC CHÚA gây ra,

            tránh oai phong lẫm liệt của Người.

11         Người phàm tự kiêu sẽ cúi mặt nhìn xuống,

            con người ngạo nghễ rồi sẽ bị khuất phục ;

            trong ngày đó, chỉ một mình ĐỨC CHÚA được suy tôn.

12         Vì ĐỨC CHÚA các đạo binh đã dành sẵn một ngày

            để trị tất cả những gì kiêu căng ngạo nghễ,

            trị tất cả những gì tự cao tự đại : chúng sẽ bị hạ xuống,

13         trị mọi cây hương bá Li-băng ngạo nghễ vươn cao,

            và mọi cây sồi xứ Ba-san,

14         mọi quả núi ngạo nghễ, và mọi ngọn đồi vươn cao,

15         mọi cây tháp cao vời, và mọi tường luỹ kiên cố,

16         mọi tàu bè Tác-sít và mọi du thuyền lộng lẫy.

17         Người phàm tự kiêu sẽ bị khuất phục,

            và con người ngạo nghễ rồi sẽ bị hạ xuống ;

            ngày đó, chỉ một mình ĐỨC CHÚA được suy tôn.

18         Các tà thần sẽ đồng loạt biến đi.

19         Người ta sẽ chui vào hốc đá, vào khe đất,

            để tránh nỗi kinh hoàng ĐỨC CHÚA gây ra,

            tránh oai phong lẫm liệt của Người,

            khi Người đứng lên làm cho đất hãi hùng.

20         Ngày đó, con người sẽ ném cho chuột chù, cho dơi

            những tà thần bằng bạc, tà thần bằng vàng của họ

            mà họ đã làm ra để thờ.

21         Họ sẽ chui vào hang đá, vào kẽ núi,

            để tránh nỗi kinh hoàng ĐỨC CHÚA gây ra,

            tránh oai phong lẫm liệt của Người,

            khi Người đứng lên làm cho đất hãi hùng.

22         Hãy tránh xa người đời,

            họ chỉ có hơi thở trong lỗ mũi, có gì đáng giá đâu !

 

3 1 Này đây Chúa là ĐỨC CHÚA các đạo binh, cất khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa mọi chỗ nương chỗ tựa :

            chỗ tựa chỗ nương là bánh và nước,

2          người hùng và chiến sĩ, quan toà và ngôn sứ, thầy bói và kỳ mục,

3          sĩ quan và thân hào, cố vấn với phù thuỷ cao tay

            và những kẻ thạo nghề bùa ngải.

4          Ta sẽ đặt bọn nhãi con làm người chỉ huy chúng,

            và lũ trẻ ranh làm người cai trị chúng.

5          Dân chúng sẽ ức hiếp lẫn nhau,

            người thân cận ức hiếp người thân cận ;

            nhãi con hỗn láo với ông già,

            đứa vô loại hỗn láo với người quyền quý.

6          Người ta sẽ níu lấy người anh em trong nhà cha mình mà nói :

            "Anh còn áo choàng, hãy làm đầu chúng tôi,

            và đống hoang tàn này sẽ ở dưới quyền anh."

7          Ngày đó, người kia sẽ lên tiếng nói :

            "Tôi không muốn làm thầy thuốc đâu,

            và trong nhà tôi chẳng có bánh, cũng chẳng có áo choàng,

            xin đừng đặt tôi làm đầu dân."

8          Giê-ru-sa-lem sẩy chân, Giu-đa té nhào,

            vì chúng đã nói và hành động chống lại ĐỨC CHÚA,

            phản loạn trước tôn nhan vinh hiển của Người.

9          Vẻ mặt của chúng là bằng chứng cáo tội chúng ;

            chúng khoe tội mình như Xơ-đôm, chứ không giấu giếm.

            Thật khốn cho chúng, vì chúng tự chuốc hoạ vào thân.

10         Hãy nói : người công chính thật có phúc,

            vì kết quả việc họ làm, họ sẽ được dùng được hưởng.

11         Khốn thay kẻ gian ác, thật khốn thay,

            vì hậu quả việc tay nó làm, nó sẽ phải chuốc lấy.

12         Kẻ ức hiếp dân Ta là một đứa trẻ con,

            những kẻ cai trị nó lại là đàn bà.

            Ôi dân Ta, những kẻ dẫn dắt ngươi làm ngươi lạc hướng,

            đường lối ngươi đi, chúng làm cho rối loạn !

13         ĐỨC CHÚA đứng lên cáo tội, Người đứng đó xét xử chư dân.

14         ĐỨC CHÚA đưa ra toà xét xử

            hàng kỳ mục và những kẻ lãnh đạo dân Người :

            "Chính các ngươi đã ăn hại vườn nho.

            Của cải người nghèo các ngươi đã bóc lột

            còn đang ở trong nhà các ngươi.

15         Cớ sao các ngươi lại chà đạp dân Ta,

             làm tan nát mặt mày những kẻ nghèo khó ?"

            Sấm ngôn của Chúa Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh !

16         ĐỨC CHÚA phán : Vì các con gái Xi-on kiêu kỳ,

            chúng vừa đi vừa vênh mặt, liếc mắt,

            chúng bước đi nhún nhẩy, khua kiềng đeo chân,

17         nên Chúa Thượng sẽ làm cho con gái Xi-on ghẻ chốc đầy đầu,

            và ĐỨC CHÚA sẽ lột trần chúng.

18 Ngày đó, Chúa Thượng sẽ lấy đi đồ trang sức : kiềng, hình mặt trời, hình trăng khuyết, 19 vòng cổ, xuyến, khăn trùm, 20 khăn chít, xà tích, thắt lưng, hộp phấn son, bùa phép, 21 nhẫn, khuyên mũi, 22 áo ngày lễ, áo khoác, áo choàng, túi cầm tay, 23 gương soi, áo vải mịn, dải cột tóc, khăn trùm dài.

24         Thay vì hương thơm sẽ là mùi thối,

            thay vì thắt lưng là sợi dây thừng,

            thay vì bím tóc là đầu cạo trọc,

            thay vì áo đẹp là khố vải thô,

            thay vì nhan sắc là vết sắt nung.

25         Nam nhi của ngươi sẽ ngã gục vì gươm,

            anh hùng của ngươi sẽ tử trận.

26         Các cửa thành than vãn, để tang,

            nó sẽ ngồi dưới đất trơ trọi một mình.

 

4 1 Ngày đó, bảy bà sẽ níu lấy một ông mà nói : "Bánh ăn áo mặc, chúng em sẽ liệu lấy ; chỉ xin được mang tên chàng, xin chàng cất đi cho nỗi khổ nhục của chúng em."

2          Ngày đó, chồi non ĐỨC CHÚA cho mọc lên

            sẽ là vinh quang và danh dự,

            và hoa màu từ ruộng đất trổ sinh

            sẽ là niềm hãnh diện và tự hào

            cho những người Ít-ra-en thoát nạn.

3          Những người sống sót ở Xi-on

            và những kẻ còn sót lại ở Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thánh.

            Tất cả được ghi tên vào sổ để sống tại Giê-ru-sa-lem.

4          Khi Chúa Thượng đã dùng thần khí thông minh

            và thần khí có sức thiêu huỷ

            mà tẩy sạch các thiếu nữ Xi-on khỏi những gì ô uế,

            và gột rửa Giê-ru-sa-lem khỏi máu đã đổ ra trong thành,

5          thì trên khắp núi Xi-on, và trên những người hội họp ở đó,

            ĐỨC CHÚA sẽ tạo ra một đám mây ban ngày,

            một đám khói và một ngọn lửa rực sáng ban đêm.

            Thật vậy, trên tất cả,

            vinh quang của Chúa sẽ là tán che, 6 là mái lều

            làm bóng râm ban ngày cho khỏi nóng,

            làm nơi nương ẩn khi bão táp mưa sa.

 

 

5 1        Tôi xin hát tặng bạn thân tôi,

            bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình.

            Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ.

2          Anh ra tay cuốc đất nhặt đá,

            giống nho quý đem trồng,

            giữa vườn anh xây một vọng gác,

            rồi khoét bồn đạp nho.

            Anh những mong nó sinh trái tốt,

            nó lại sinh nho dại.

3          Vậy bây giờ,

            dân Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa hỡi,

            xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho.

4          Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi,

            mà tôi đã chẳng làm ?

            Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại ?

5          Vậy bây giờ tôi cho các người biết

            tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi :

            hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang,

            bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo.

6          Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu,

            không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm ;

            sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống.

7          Vườn nho của ĐỨC CHÚA các đạo binh,

            chính là nhà Ít-ra-en đó ;

            cây nho Chúa mến yêu quý chuộng,

            ấy chính là người xứ Giu-đa.

            Người những mong họ sống công bình,

            mà chỉ thấy toàn là đổ máu ;

            đợi chờ họ làm điều chính trực,

            mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.

8          Khốn thay những kẻ tậu hết nhà nọ đến nhà kia

            nối thêm ruộng này đến ruộng khác,

            tới mức không còn chỗ trống nào

            và chỉ còn một mình các người ở lại trong xứ !

9          Tai tôi nghe tiếng ĐỨC CHÚA các đạo binh thề rằng :

            nhà cửa có nhiều cũng sẽ tan hoang,

            có lớn và đẹp cũng không người ở.

10         Mười sào nho chỉ cho một thùng rượu,

            một tạ hạt giống chỉ cho một giạ lúa.

11         Khốn thay những người dậy sớm để chạy theo ma men,

            những kẻ kề cà mãi tới khuya, cho rượu nung đốt chúng.

12         Giữa tiếng đàn sắt, đàn cầm, tiếng trống con và tiếng sáo,

            chúng chè chén say sưa ;

            còn hành động của ĐỨC CHÚA, chúng không ngó ngàng,

            việc tay Người làm, chúng chẳng nhìn xem.

13         Bởi thế, dân Ta bị lưu đày vì thiếu hiểu biết ;

            hàng quyền quý chết đói, quần chúng phải khát khô.

14         Bởi thế, âm ty mở họng lớn, há mồm to quá chừng,

            hàng quý tộc và quần chúng của thành xuống đó

            cùng với tiếng reo vui ồn ào.

15         Phàm nhân đã bị hạ, con người đã bị đè sát đất,

            bọn kiêu căng đã phải cúi mặt chẳng dám nhìn lên.

16         ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ được suy tôn,

            khi Người phán quyết,

            và Thiên Chúa chí thánh

            sẽ biểu dương sự thánh thiện của Người,

            khi Người bày tỏ đức công minh.

17         Chiên con sẽ gặm cỏ ở đó, như trong đồng cỏ của chúng,

            ngoại kiều sẽ kiếm ăn trong chốn hoang tàn xưa đầy súc vật béo.

18         Khốn thay những kẻ lấy dây gian tà kéo lầm lỗi,

            và dùng thừng kéo xe mà lôi theo tội ác.

19         Chúng nói : "Ước chi Người vội vàng, mau mắn

            thực hiện công việc của Người, để chúng tôi trông thấy.

            Ước chi kế hoạch của Đức Thánh Ít-ra-en

            được đem ra thi hành, cho chúng tôi hay biết."

20         Khốn thay những kẻ bảo cái tốt là xấu, cái xấu là tốt,

            những kẻ biến tối thành sáng, sáng thành tối,

            biến cay đắng thành ngọt ngào, ngọt ngào thành cay đắng.

21         Khốn thay những kẻ coi mình là khôn ngoan,

            và cho mình là thông minh,

22         khốn thay những anh hùng tửu lượng,

            những tay vô địch nghề pha chế rượu nồng,

23         những kẻ vì nhận quà hối lộ

            mà tuyên bố kẻ có tội là công chính,

            và phủ nhận sự công chính của người công chính.

24         Vì thế, như lưỡi lửa thiêu rơm,

            và cỏ khô tiêu tan trong ngọn lửa,

            rễ chúng sẽ ra như mục nát,

            và nụ hoa của chúng sẽ bay lên như bụi,

            vì chúng đã khinh thường luật của ĐỨC CHÚA các đạo binh,

            và coi nhẹ lời của Đức Thánh Ít-ra-en.

25         Vì thế, ĐỨC CHÚA đã nổi cơn thịnh nộ với dân Người,

            Người đã giơ tay phạt chúng,

            Người đánh chúng, khiến núi non chấn động,

            và thây chúng như rác rưởi giữa phố phường.

            Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ,

            và tay Người vẫn còn giơ lên.

26         Người sẽ phất cờ hiệu cho một dân tộc từ phương xa,

            huýt nó từ tận cùng cõi đất

            và kìa, nó đang đến vội vàng, nhanh nhẹn.

27         Trong hàng ngũ nó, không ai mệt lả, không kẻ lao đao,

            không ai chợp mắt, không kẻ ngủ mê,

            không ai cởi thắt lưng, không ai đứt quai dép.

28         Tên của chúng mài nhọn, cung của chúng đều giương,

            vó ngựa chúng khác nào đá lửa,

            bánh xe chúng dường như gió lốc.

29         Tiếng chúng rống như sư tử cái, chúng rống lên như sư tử con,

            chúng gầm lên, bắt mồi, tha đi mà không có ai giật lại.

30         Nhưng trong ngày đó,

            sẽ có tiếng gầm lên chống lại chúng, như tiếng gầm của biển.

            Người ta sẽ nhìn mặt đất, thì này : bóng tối và ngặt nghèo,

            và ánh sáng bị mây mù làm cho tối tăm.

 

6 1 Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao ; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ.

2 Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh : hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay.

 

3 Các vị ấy đối đáp tung hô :

            "Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !

            ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh !

            Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa !"

 

4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển ; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù. 5 Bấy giờ tôi thốt lên :

            "Khốn thân tôi, tôi chết mất !

            Vì tôi là một người môi miệng ô uế,

            tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế,

            thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh !"

 

6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. 7 Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói :

            "Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi,

            ngươi đã được tha lỗi và xá tội."

 

8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán :

            "Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ?"

            Tôi thưa : "Dạ, con đây, xin sai con đi."

9          Chúa phán : "Hãy đi nói với dân này rằng :

            Cứ nghe cho rõ, nhưng đừng hiểu,

            cứ nhìn thật kỹ, nhưng đừng nhận ra.

10         Hãy làm cho lòng dân này ra đần độn,

            cho tai nó điếc, cho mắt nó mù ;

            kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe và lòng nó hiểu,

            mà nó trở lại và được chữa lành."

 

11 Tôi thưa : "Cho đến bao giờ, lạy Chúa Thượng ?" Chúa phán : "Cho đến khi nào các thành bị tàn phá không còn dân cư, nhà cửa không còn người ở, đất đai bị tàn phá trở nên chốn hoang vu." 12 ĐỨC CHÚA sẽ đuổi người ta đi xa, và trong xứ sẽ có nhiều chỗ bỏ hoang. 13 Và nếu ở đó còn sót lại một phần mười, thì đến lượt phần đó cũng sẽ bị lửa thiêu, như một cây vân hương, một cây sồi bị đốn, chỉ còn sót lại cái gốc thôi. Gốc ấy là một mầm giống thánh."

 

 

7 1 Thời vua A-khát, con vua Giô-tham, cháu vua Út-di-gia-hu, trị vì Giu-đa, thì vua A-ram là Rơ-xin, và vua Ít-ra-en là Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, lên đánh Giê-ru-sa-lem, nhưng không thể tấn công được. 2 Người ta báo tin cho nhà Đa-vít rằng : "A-ram đã đóng quân ở Ép-ra-im." Bấy giờ lòng vua cũng như lòng dân đều rung động như cây rừng rung rinh trước gió.

 

3 ĐỨC CHÚA phán với ông I-sai-a : "Ngươi hãy cùng với Sơ-a Gia-súp, con ngươi, ra đón vua A-khát ở cuối kênh dẫn nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng Thợ Nện Dạ. 4 Ngươi hãy nói với nhà vua : "Ngài hãy coi chừng, cứ bình tĩnh, đừng sợ, chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói đó, trước cơn giận sôi sục của Rơ-xin, vua A-ram, và của người con Rơ-man-gia-hu. 5 Vì A-ram cùng với Ép-ra-im và người con Rơ-man-gia-hu đã mưu tính hại ngài và nói : 6 "Ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó khiếp sợ ta, và đặt con ông Táp-ên làm vua ở đó."

 

7 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này :

            Chuyện đó sẽ không xảy ra, sẽ không có, 8         vì đầu của A-ram là Đa-mát, đầu của Đa-mát là Rơ-xin.

            Sáu mươi lăm năm nữa

            Ép-ra-im sẽ tan tành, không còn là một dân.

9          Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri,

            đầu của Sa-ma-ri là con của Rơ-man-gia-hu.

            Nếu các ngươi không vững tin,

            thì các ngươi sẽ không đứng vững.

10         Một lần nữa ĐỨC CHÚA phán với vua A-khát rằng :

11         "Ngươi cứ xin ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi

            ban cho ngươi một dấu

            dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh."

12         Vua A-khát trả lời :

            "Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách ĐỨC CHÚA."

13         Ông I-sai-a bèn nói : "Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít !

            Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,

            mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ?

14         Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu :

            Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai,

            và đặt tên là Em-ma-nu-en.

15         Con trẻ sẽ ăn sữa chua và mật ong

            cho tới khi biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt.

16         Vì trước khi con trẻ biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt,

            thì đất đai của hai vua mà ngài khiếp sợ đã bị bỏ hoang.

17         ĐỨC CHÚA sẽ đem lại cho ngài, cho dân ngài, cho thân phụ ngài

            những ngày như chưa từng có,

            kể từ khi Ép-ra-im tách khỏi Giu-đa (vua nước Át-sua)."

18         Đến ngày đó, ĐỨC CHÚA sẽ huýt ruồi

            ở tận cùng các kinh rạch Ai-cập, và huýt ong ở đất Át-sua.

19         Chúng sẽ đến và tất cả sẽ đậu

            trong các thung lũng sâu, các kẽ đá

            trong mọi bụi gai và mọi đồng cỏ.

20         Ngày đó, Chúa Thượng sẽ dùng dao cạo

            thuê bên kia Sông Cả -vua nước Át-sua-

            mà cạo đầu và lông chân ;

            cả râu, Người cũng xén.

21         Đến ngày đó,

            mỗi người sẽ nuôi một con bò cái tơ và hai con chiên ;

22         vì chúng cho quá nhiều sữa, nên người ta sẽ ăn sữa chua ;

            vì mọi kẻ còn lại trong xứ sẽ ăn sữa chua và mật ong.

23         Đến ngày đó, mọi nơi có ngàn gốc nho đáng giá ngàn bạc,

            sẽ chỉ có gai góc và bụi rậm.

24         Vào đó, người ta sẽ phải mang cung và tên,

            vì toàn xứ sẽ chỉ có gai góc và bụi rậm.

25         Tất cả mọi núi đồi mà người ta vẫn thường cuốc xới,

            bạn sẽ không đến đó nữa, vì sợ gai góc và bụi rậm :

            đó sẽ là nơi thả bò và nơi chiên cừu giẫm nát.

 

8 1 ĐỨC CHÚA phán với tôi : "Hãy lấy một tấm bảng lớn và viết trên đó bằng kiểu chữ thường : Ma-he Sa-lan Khát Bát." 2 Tôi đã lấy những nhân chứng đáng tin làm chứng cho tôi : tư tế U-ri-gia, ông Dơ-khác-gia-hu, con ông Giơ-ve-réc-gia-hu.

 

3 Tôi đã gần gũi nữ ngôn sứ. Bà thụ thai và sinh một con trai. ĐỨC CHÚA bảo tôi : "Hãy gọi tên nó là Ma-he Sa-lan Khát Bát, 4 vì trước khi đứa trẻ biết gọi "cha", gọi "mẹ", thì người ta sẽ đem tài sản của Đa-mát và chiến lợi phẩm lấy ở Sa-ma-ri đến trước mặt vua Át-sua." Suối Si-lô-ác và sông Êu-phơ-rát

 

5 ĐỨC CHÚA lại phán với tôi lần nữa rằng :

 

6 "Bởi vì dân này khinh dể nước mương Si-lô-ác chảy lững lờ, và rụng rời vì sợ Rơ-xin và con của Rơ-man-gia-hu, 7 cho nên, này, để hại chúng, Chúa Thượng sẽ làm cho dâng lên, dòng nước lũ Sông Cả chảy cuồn cuộn - vua Át-sua và tất cả vinh quang của vua ấy. Ở đâu, nó cũng sẽ dâng lên khỏi lòng sông, chỗ nào cũng tràn bờ. 8 Nó sẽ ùa vào Giu-đa, sẽ phủ, sẽ ngập, sẽ dâng lên tới cổ. Cánh nó dang ra sẽ bao trùm khắp chiều rộng của đất ngươi, hỡi Em-ma-nu-en ! 9 Liên kết lại, hỡi các dân, các ngươi sẽ bị đập tan !

 

Hãy lắng tai, hỡi các miền đất xa xăm ! Hãy nai nịt sẵn sàng, các ngươi sẽ bị đập tan ! Hãy nai nịt sẵn sàng, các ngươi sẽ bị đập tan !

 

10         Hãy bày mưu lập kế, mưu kế đó sẽ bị phá vỡ,

            hãy ra lệnh, lệnh đó sẽ không được thi hành,

            vì Thiên Chúa ở cùng chúng tôi."

 

11         Thật vậy ĐỨC CHÚA đã phán với tôi thế này,

            khi tay Người nắm lấy tôi,

            khi Người dạy tôi đừng đi theo đường lối dân này :

12         "Các ngươi đừng gọi là âm mưu

            tất cả những gì dân này gọi là âm mưu ;

            điều chúng sợ, các ngươi đừng sợ, và đừng kinh hãi.

13         Chính ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng các ngươi

            phải nhìn nhận là thánh.

            Chính Người là Đấng các ngươi phải sợ,

            chính Người là Đấng các ngươi phải kinh hãi.

14         Người sẽ là một thánh điện, và một hòn đá làm cho vấp,

            một tảng đá làm cho sẩy chân đối với hai nhà Ít-ra-en,

            một dò lưới và một cạm bẫy đối với người dân Giê-ru-sa-lem.

15         Nhiều người sẽ vì đó mà sẩy chân, té ngã, nát tan,

            sẽ mắc bẫy và bị bắt.

16         Hãy giữ lời chứng cho kỹ, hãy niêm phong lời giáo huấn

            ở giữa các môn đệ của Ta."

17         Tôi mong đợi ĐỨC CHÚA, Đấng ẩn mặt không nhìn nhà Gia-cóp,

            tôi trông cậy vào Người.

18         Này tôi và những đứa con mà ĐỨC CHÚA đã ban cho tôi,

            trong Ít-ra-en, chúng tôi là những dấu chỉ điềm báo,

            do ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng ngự trên núi Xi-on gửi đến.

19         Và nếu người ta nói với anh em :

            "Hãy thỉnh ý các đồng bóng và thầy bói

            là những kẻ thì thào và lẩm nhẩm ;

            dân lại chẳng phải thỉnh ý thần của mình,

            thỉnh ý kẻ chết cho người sống sao ?",

20         thì anh em cứ trở về với lời giáo huấn, với lời chứng !

            Nếu họ không nói theo như lời này,

            thì sẽ chẳng thấy rạng đông.

21         Họ lang thang trong xứ, khổ cực và đói,

            khi đói, họ sẽ nổi giận,

            sẽ nguyền rủa vua và Thiên Chúa của mình.

            Họ sẽ ngước lên cao,

22         rồi nhìn xuống đất,

            và kìa : ngặt nghèo và tối tăm,

            bóng đêm đè nặng, và tứ phía mịt mù.

23 Nhưng sẽ không còn bóng đêm ở nơi đang bị ngặt nghèo. Thời đầu, Người đã hạ nhục đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Gio-đan, vùng đất của dân ngoại.

 

 

9 1        Dân đang lần bước giữa tối tăm

            đã thấy một ánh sáng huy hoàng ;

            đám người sống trong vùng bóng tối,

            nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

2          Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ,

            đã tăng thêm nỗi vui mừng.

            Họ mừng vui trước nhan Ngài

            như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt,

            như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm.

3          Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ,

            và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy

            như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an.

4          Vì mọi giầy lính nện xuống rần rần

            và mọi áo choàng đẫm máu

            sẽ bị đem thiêu, làm mồi cho lửa.

5          Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,

            một người con đã được ban tặng cho ta.

            Người gánh vác quyền bính trên vai,

            danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh,

            người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.

6          Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận

            cho ngai vàng và vương quốc của vua Đa-vít.

            Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền

            trên nền tảng chính trực công minh,

            từ nay cho đến mãi muôn đời.

            Vì yêu thương nồng nhiệt,

            ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.

7          Chúa Thượng đã gửi một lời đến Gia-cóp,

            lời ấy rơi xuống Ít-ra-en.

8          Toàn dân, tức là Ép-ra-im và người ở Sa-ma-ri, sẽ biết lời ấy,

            lòng đầy kiêu căng ngạo mạn, họ nói :

9          "Gạch đổ xuống, ta sẽ dùng đá tảng xây lại,

            sung bị chặt, ta sẽ lấy bá hương thế vào."

10         ĐỨC CHÚA khiến đối phương là Rơ-xin

            chống lại dân và kích động kẻ thù của họ :

11         phía Đông thì có A-ram, phía Tây thì có Phi-li-tinh,

            chúng tha hồ thôn tính Ít-ra-en.

            Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ,

            và tay Người vẫn còn giơ lên.

12         Thế mà dân vẫn không quay về với Đấng đánh phạt chúng,

            và chẳng tìm kiếm Chúa các đạo binh,

13         ĐỨC CHÚA đã chặt đầu chặt đuôi Ít-ra-en,

            chặt cả cây chà là lẫn cây sậy, trong cùng một ngày.

14         Kỳ mục và thân hào là cái đầu,

            ngôn sứ dạy điều dối trá là cái đuôi.

15         Những kẻ lãnh đạo dân này đã làm cho nó lạc hướng,

            và những kẻ được lãnh đạo đã phải diệt vong.

16         Vì thế, Chúa Thượng chẳng tìm được niềm vui

            nơi bọn trai tráng,

            chẳng xót thương kẻ mồ côi goá bụa của dân,

            bởi vì bọn chúng tất cả đều vô luân và gian ác,

            miệng lưỡi chúng đều nói lời ngu xuẩn.

            Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ,

            và tay Người vẫn còn giơ lên.

17         Vì sự gian ác cháy như lửa, nó thiêu huỷ bụi rậm và gai góc,

            đốt cháy các bụi cây trong rừng, làm cho khói cuồn cuộn bốc lên.

18         Bởi ĐỨC CHÚA các đạo binh nổi giận,

            mà đất nước cháy bừng và dân nên như mồi cho lửa,

            anh em chẳng còn xót thương nhau.

19         Người ta xẻo bên phải mà vẫn còn đói,

            ngoạm bên trái mà vẫn chưa no,

            mỗi người ăn thịt cánh tay mình.

20         Mơ-na-se ăn thịt Ép-ra-im, và Ép-ra-im ăn thịt Mơ-na-se,

            cả hai cùng nhau đánh Giu-đa.

            Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ,

            và tay Người vẫn còn giơ lên.

 

10 1      Khốn thay những kẻ đặt ra các luật lệ bất công,

            những kẻ viết nên các chỉ thị áp bức,

2          để cản người yếu hèn hưởng công lý,

            tước đoạt quyền lợi người nghèo khó trong dân tôi,

            để biến bà goá thành mồi ngon cho chúng, và bóc lột kẻ mồ côi.

3          Các người sẽ làm chi khi đến ngày trừng phạt,

            khi bão tố từ xa ập tới ?

            Các người sẽ chạy đến với ai mà xin giúp đỡ ?

            Các người sẽ để vinh hoa phú quý nơi đâu ?

4          Chỉ còn có việc khom lưng giữa đám tù

            và ngã gục giữa những người bị giết.

            Dầu thế, Người vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ,

            và tay Người vẫn còn giơ lên.

5          Khốn thay Át-sua, ngọn roi Ta dùng trong cơn thịnh nộ,

            trận lôi đình của Ta là cây gậy trong tay nó.

6          Ta sai nó đến với một dân tộc vô luân,

            Ta truyền cho nó đến với một dân chọc giận Ta,

            để tha hồ cướp bóc, tha hồ tước đoạt,

            để giày đạp dân ấy như bùn đất ngoài đường.

7          Nhưng nó lại chẳng hiểu như thế, và lòng chẳng nghĩ như vậy.

            Vì nó chỉ để tâm diệt trừ và loại bỏ thật nhiều dân tộc.

8          Quả vậy, nó nói : "Tướng lãnh của ta chẳng toàn là vua sao ?

9          Can-nô đã chẳng ra như Các-cơ-mít,

            Kha-mát như Ác-pát, Sa-ma-ri như Đa-mát sao ?

10         Như tay ta đã nắm gọn những vương quốc của tà thần,

            -tượng thần của chúng

            còn nhiều hơn ở Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri,-

11         như ta đã xử với Sa-ma-ri và các tà thần của nó,

            há ta lại chẳng xử như vậy

            với Giê-ru-sa-lem và các thần của nó sao ?"

12 Nhưng đến khi Chúa Thượng đã hoàn thành mọi việc Người làm trên núi Xi-on và tại Giê-ru-sa-lem, Người phán : Ta sẽ trừng phạt hậu quả lòng tự đại của vua Át-sua và con mắt kiêu căng ngạo nghễ của nó.

13         Vì nó đã nói : "Nhờ sức mạnh tay ta, ta đã hành động,

            và nhờ sự khôn ngoan của ta nữa, vì ta thông minh.

            Ta đã xoá bỏ ranh giới các dân tộc

            và chiếm đoạt những kho tàng của chúng.

            Như một đấng anh hùng, ta đã khuất phục dân cư.

14         Tay ta đã chộp lấy của cải chư dân như chộp một tổ chim ;

            như người ta lượm trứng rơi, ta đây đã lượm cả mặt đất

            mà chẳng ai vẫy cánh, há mỏ, kêu chim chíp."

15         Cái rìu lại lên mặt với kẻ cầm rìu mà chặt

            hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sao ?

            Như thể ngọn roi kéo được kẻ giơ nó lên,

            cây gậy nhấc được kẻ không phải là gỗ vậy !

16         Bởi thế, ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng

            sẽ làm cho những kẻ lực lưỡng của nó gầy đi ;

            từ dưới cảnh vinh hoa phú quý của nó,

            một ngọn lửa sẽ bốc lên như ngọn lửa một đám cháy.

17         Ánh sáng của Ít-ra-en sẽ thành lửa

            và Đức Thánh của nó sẽ thành ngọn lửa,

            sẽ đốt và thiêu rụi bụi rậm và gai góc của nó

            trong cùng một ngày.

18         Vinh quang của rừng cây và vườn quả của nó,

            Người sẽ tận diệt từ ngọn tới gốc,

            nó sẽ như một con bệnh hao mòn.

19         Cây sót lại trong rừng của nó sẽ chẳng còn bao nhiêu,

            một đứa trẻ cũng kiểm kê được.

20         Đến ngày đó, những người Ít-ra-en sống sót

            và những kẻ trong nhà Gia-cóp thoát nạn,

            sẽ không còn dựa vào người đánh nó nữa,

            nhưng sẽ dựa vào ĐỨC CHÚA, Đức Thánh của Ít-ra-en,

            với lòng thành tín.

21         Phần sống sót sẽ trở về -phần sống sót của Gia-cóp-

            với Thần Linh dũng mãnh.

22         Hỡi Ít-ra-en, cho dù dân ngươi có nhiều như cát biển,

            thì chỉ phần sống sót sẽ trở về :

            đã có quyết định huỷ diệt, công lý sẽ tràn lan.

23         Quả thế, quyết định tận diệt này,

            Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA các đạo binh

            sẽ thi hành trên toàn cõi đất.

24         Vì vậy, ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng phán thế này :

            "Hỡi dân Ta đang sống ở Xi-on,

            đừng sợ Át-sua, kẻ đánh ngươi bằng roi

            và giơ gậy đập ngươi như người Ai-cập thuở trước ;

25         vì chỉ còn chút ít, chút ít nữa thôi,

            Ta sẽ hết giận ngươi, nhưng cơn thịnh nộ của Ta sẽ tiêu diệt nó.

26         ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ quất roi,

            Người đánh nó như đã đánh Ma-đi-an tại tảng đá Ô-rếp ;

            Người sẽ vung gậy trên biển cả như đã giơ lên ở Ai-cập ngày xưa.

27         Đến ngày đó, gánh nặng của nó sẽ rời khỏi vai ngươi,

            ách của nó sẽ rời khỏi cổ ngươi.

            Cái ách sẽ bị bẻ gãy vì cảnh phì nhiêu."

28         Nó đến đánh Ai-giát, đi qua Mích-rôn, gửi hành lý ở Mích-mát.

29         Chúng đi qua ải : "Tại Ghe-va, chúng ta sẽ nghỉ đêm."

            Ra-ma run sợ, Ghíp-a, thành của vua Sa-un, chạy trốn.

30         Bát Ga-lim, hãy cất tiếng kêu la !

            Lai-sa, hãy lắng nghe ! A-na-thốt, hãy trả lời !

31         Mát-mê-na đi trốn, dân cư Ghê-vim tìm nơi trú ẩn.

32         Hôm nay, nó còn dừng lại ở Nốp,

            nó sẽ vẫy tay đe doạ núi của thiếu nữ Xi-on,

            đồi của Giê-ru-sa-lem.

33         Này đây Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA các đạo binh

            dùng uy vũ chặt lá cành :

            ngọn cao sẽ bị đốn, đỉnh kiêu kỳ bị hạ.

34         Các bụi rậm trong rừng sẽ bị chặt bằng đồ sắt,

            và núi Li-băng gục ngã bởi một Đấng oai hùng.

 

11 1      Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,

            từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.

2          Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này :

            thần khí khôn ngoan và minh mẫn,

            thần khí mưu lược và dũng mãnh,

            thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA.

3          Lòng kính sợ ĐỨC CHÚA làm cho Người hứng thú,

            Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài,

            cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói,

4          nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng,

            và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở.

            Lời Người nói là cây roi đánh vào xứ sở,

            hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà.

5          Đai thắt ngang lưng là đức công chính,

            giải buộc bên sườn là đức tín thành.

6          Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.

            Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau,

            một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.

7          Bò cái kết thân cùng gấu cái,

            con của chúng nằm chung một chỗ,

            sư tử cũng ăn rơm như bò.

8          Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục,

            trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang.

9          Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá

            trên khắp núi thánh của Ta,

            vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ tràn ngập đất này,

            cũng như nước lấp đầy lòng biển.

10         Đến ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân.

            Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người,

            và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang.

11         Đến ngày đó, Chúa Thượng sẽ lại giơ tay ra một lần nữa,

            để chuộc lấy phần sống sót của dân Người,

            phần sống sót ở Át-sua và Ai-cập, ở Pát-rốt và Cút,

            ở Ê-lam và Sin-a, ở Kha-mát và các hải đảo.

12         Người sẽ phất cờ hiệu cho các dân tộc,

            và từ bốn phương thiên hạ,

            sẽ quy tụ những người Ít-ra-en biệt xứ,

            sẽ tập họp những người Giu-đa bị phân tán.

13         Lòng ghen tị của Ép-ra-im sẽ không còn,

            và những kẻ thù nghịch của Giu-đa sẽ bị tiêu diệt.

            Ép-ra-im sẽ không còn ghen tị Giu-đa,

            và Giu-đa sẽ không còn thù nghịch với Ép-ra-im.

14         Nhưng họ sẽ bổ xuống vai người Phi-li-tinh ở phía Tây,

            và cùng nhau cướp phá những người ở Phương Đông.

            Ê-đôm và Mô-áp sẽ ở dưới bàn tay họ,

            con cái Am-mon sẽ phục tùng họ.

15         ĐỨC CHÚA sẽ làm cho vịnh của biển Ai-cập ra khô cạn.

            Người vung tay trên sông Cả ;

            và do hơi thở nóng hừng hực của Người,

            Người chẻ nó ra làm bảy nhánh,

            khiến thiên hạ có thể đi dép băng qua.

16         Và sẽ có một con lộ cho phần sống sót của dân Người,

            phần sống sót ở Át-sua,

            như xưa đã có một con lộ cho Ít-ra-en,

            ngày họ từ đất Ai-cập đi lên.

 

12 1      Ngày đó, bạn sẽ nói : Lạy ĐỨC CHÚA, con dâng lời cảm tạ :

            Ngài đã từng thịnh nộ với con,

            nhưng giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Ngài lại ban niềm an ủi.

2          Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,

            tôi tin tưởng và không còn sợ hãi,

            bởi vì ĐỨC CHÚA là sức mạnh tôi,

            là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.

3          Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

4          Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó :

            Hãy tạ ơn ĐỨC CHÚA, cầu khẩn danh Người,

            vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân,

            và nhắc nhở : danh Người siêu việt.

5          Đàn ca lên mừng ĐỨC CHÚA,

            vì Người đã thực hiện bao kỳ công ;

            điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường.

6          Dân Xi-on, hãy reo hò mừng rỡ,

            vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại !

 

13 1 Lời sấm về Ba-by-lon. Điều ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã thấy.

2          Trên một ngọn núi trọc, hãy phất hiệu kỳ,

            hãy lên tiếng nói với chúng,

            hãy vẫy tay gọi chúng đến cửa nhà quyền thế.

3          Chính Ta đã truyền cho đạo binh thánh của Ta,

            Ta cũng đã triệu tập các dũng sĩ,

            những kẻ chiến thắng kiêu hùng của Ta,

            để chúng cho thấy cơn thịnh nộ của Ta.

4          Trên núi non có tiếng ồn ào nhộn nhịp

            như tiếng một đoàn dân đông đảo.

            Có tiếng náo động xôn xao của các vương quốc,

            của các dân tộc họp lại cùng nhau :

            ĐỨC CHÚA các đạo binh duyệt binh ra trận.

5          Từ miền đất xa xăm, từ chân trời,

            ĐỨC CHÚA và những công cụ thực hiện cơn lôi đình của Người,

            đến phá tan toàn cõi đất.

6          Hãy rên siết, vì ngày của ĐỨC CHÚA đã gần kề ;

            ngày đó đến như cuộc tàn phá của Đấng Toàn Năng.

7          Vì thế ai nấy đều rụng rời tay chân, đều sờn lòng nản chí.

8          Chúng kinh hoàng, lên cơn đau, quằn quại,

            đau thắt như sản phụ.

            Chúng sửng sốt nhìn nhau, mặt đỏ bừng như lửa.

9          Kìa, ngày của ĐỨC CHÚA đến, ngày khắc nghiệt,

            ngày của phẫn nộ và lôi đình, ngày làm cho đất tan hoang

            và tiêu diệt phường tội lỗi, không còn một tên nào ở đó.

10         Quả vậy, tinh tú bầu trời và các chòm sao

            sẽ không chiếu sáng nữa,

            mặt trời vừa mọc lên đã tối sầm,

            mặt trăng sẽ không còn toả sáng.

11         Ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng.

            Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn,

            vẻ tự đắc của quân cường bạo, Ta sẽ hạ xuống.

12         Ta sẽ làm cho phàm nhân hiếm hơn vàng ròng,

            cho con người hiếm hơn vàng Ô-phia.

13         Vì thế, Ta sẽ làm cho trời chấn động, đất chuyển rung dời chỗ

            trong cơn giận của ĐỨC CHÚA các đạo binh,

            vào ngày Người nổi cơn lôi đình.

14         Bấy giờ, như sơn dương bị săn đuổi,

            như đàn chiên không người quy tụ,

            ai nấy sẽ quay về dân mình, ai nấy sẽ trốn về đất mình.

15         Mọi kẻ người ta tìm thấy sẽ bị đâm,

            mọi người bị bắt đều ngã gục dưới lưỡi gươm.

16         Con thơ của chúng sẽ bị nghiền nát ngay trước mắt,

            nhà bị cướp phá, vợ bị hãm hiếp.

17         Này Ta cho quân Mê-đi nổi lên đánh chúng.

            Bạc, quân ấy chẳng coi ra gì, vàng, cũng chẳng ham thích.

18         Quân ấy sẽ dùng cung nỏ nghiền nát các thiếu niên,

            không thương xót con cái của lòng dạ người ta,

            không nhìn những đứa trẻ mà thương hại.

19         Ba-by-lon, hòn ngọc các vương quốc,

            niềm tự hào kiêu hãnh của người Can-đê,

            sẽ bị Thiên Chúa phá đổ như Xơ-đôm và Gô-mô-ra.

20         Thành ấy sẽ mãi mãi không có người ở,

            từ đời này qua đời khác sẽ chẳng ai cư ngụ.

            Tại đó, người Ả-rập sẽ không cắm lều,

            người chăn chiên sẽ không cho súc vật nằm nghỉ.

21         Tại đó, dã thú đến nằm nghỉ, cú vọ ở đầy nhà, đà điểu tới trú ngụ,

            và bầy dê ma quái nhảy nhót tung tăng,

22         linh cẩu gọi nhau trong các cung điện,

            chó rừng trong các lâu đài giải trí của thành.

            Thời của nó đã gần đến, ngày của nó sẽ chẳng kéo dài.

 

14 1 Thật vậy, ĐỨC CHÚA sẽ chạnh thương Gia-cóp và sẽ lại chọn Ít-ra-en, Người sẽ cho họ định cư trên đất của họ. Người ngoại bang sẽ gắn bó với họ và sẽ kết nghĩa với nhà Gia-cóp. 2 Các dân sẽ đón nhận và dẫn đưa họ về quê cha đất tổ. Trên đất của ĐỨC CHÚA, nhà Ít-ra-en sẽ làm chủ các dân ấy và bắt chúng làm tôi trai tớ gái. Họ sẽ bắt những người đã bắt họ, sẽ thống trị những kẻ đã hà hiếp họ trước kia.

3 Tới ngày ĐỨC CHÚA cho ngươi được an cư lạc nghiệp, hết phải khổ đau, thoát cảnh ba đào và không còn phải gánh chịu cảnh lao động nặng nhọc nữa, 4 lúc đó ngươi sẽ cất lên lời ví von châm chọc vua Ba-by-lon như sau :

 

            Chẳng lẽ kẻ hà hiếp đã tàn đời,

            trò khủng bố của y đã chấm dứt rồi sao ?

5          ĐỨC CHÚA đã bẻ gãy ngọn roi của phường gian ác

            và cây gậy của những kẻ thống trị,

6          kẻ nổi lôi đình đánh đập các dân, đánh đập không ngừng,

            kẻ nổi cơn thịnh nộ thống trị các nước,

            rượt đuổi hoài không chút xót thương.

7          Toàn cõi đất nghỉ ngơi yên hàn, người người reo vui hớn hở.

8          Cả những cây trắc, những cây bá hương núi Li-băng

            cũng hoan hỷ vì ngươi : "Từ khi ngươi nằm xuống,

            thợ xẻ cây không còn lên đốn chúng tôi !"

9          Vì ngươi, âm phủ dưới vực sâu cũng rung động

            để ra đón ngươi vào :

            vì ngươi, nó đánh thức những người đã chết,

            tất cả những kẻ quyền uy trên đời,

            và bắt mọi vua các dân nước đứng dậy khỏi ngai vàng.

10         Tất cả những người ấy đều lên tiếng nói với ngươi :

            "Như chúng tôi, cả ngài nữa, ngài cũng yếu nhược,

            ngài cũng nên giống như chúng tôi rồi !"

11         Vẻ oai hùng của ngươi đã nhào xuống âm phủ

            cùng với tiếng hạc cầm của ngươi :

            nệm của ngươi là giòi, mền của ngươi là bọ.

12         Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh,

            chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao ?

            Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư ?

13         Chính ngươi đã tự nhủ : "Ta sẽ lên trời :

            ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa ;

            ta sẽ ngự trên núi Hội Ngộ, chốn bồng lai cực bắc.

14         Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như Đấng Tối Cao."

15         Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ,

            xuống tận đáy vực sâu.

16         Những kẻ thấy ngươi đều quan sát kỹ ;

            họ nhìn thẳng vào ngươi :

            "Phải chăng đây là con người đã từng làm chuyển rung cõi đất,

            từng làm cho các nước đảo điên,

17         từng biến thế giới nên như sa mạc,

            làm cho các thành thị tan hoang,

            không mở cửa ngục cho kẻ bị giam cầm ?

18         Mọi vua chúa các dân tộc

            đều an nghỉ trong vinh quang, ai có mồ người nấy.

19         Còn ngươi, ngươi đã bị liệng ra khỏi mồ,

            như một mầm non ghê tởm,

            nằm trong đám người chết vì gươm đâm,

            trên những phiến đá dưới vực thẳm,

            tựa thây ma bị người ta giày xéo.

20         Ngươi sẽ chẳng được sum họp với chúng nơi phần mộ,

            vì ngươi đã tàn phá xứ sở và giết hại dân ngươi.

            Dòng dõi phường gian ác muôn đời sẽ chẳng còn ai nhắc nhở.

21         Vì tội lỗi cha ông, hãy chuẩn bị tàn sát con cái chúng,

            kẻo chúng đứng lên chiếm hữu đất đai

            và xây dựng phố phường trên khắp mặt đất."

 

22 Ta sẽ đứng lên chống lại chúng, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh ; Ta sẽ loại trừ khỏi Ba-by-lon tên tuổi và những người sống sót, con cái và cháu chắt, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. 23 Ta sẽ biến đất ấy thành hang ổ của loài nhím, thành ao tù, và sẽ dùng cây chổi huỷ diệt mà quét sạch đất ấy. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.

 

24         ĐỨC CHÚA các đạo binh đã thề rằng :

            "Quả thật, Ta định làm sao, sẽ nên như thế ;

            Ta quyết thế nào, sẽ thành như vậy.

25         Ta sẽ đập tan Át-sua trên đất của Ta,

            và trên các núi đồi của Ta, Ta sẽ chà đạp nó ;

            Ta sẽ gỡ ách của nó khỏi cổ dân Ta

            và cất gánh nặng của nó khỏi vai chúng."

26         Đó là quyết định ban hành cho toàn cõi đất ;

            đó là cánh tay giơ ra trừng trị hết mọi dân.

27         Vì khi ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định, ai có thể cản ngăn,

            cánh tay Người đã giơ ra, ai có thể làm cho rút lại ?

28         Năm vua A-khát băng hà, có lời sấm sau đây :

29         Hỡi toàn cõi Phi-li-tinh, chớ vội vui mừng,

            vì cây gậy đánh ngươi đã bị bẻ gãy ;

            bởi chưng từ dòng dõi rắn sẽ vọt ra một con rắn hổ mang,

            và con của nó sẽ là một con rồng bay.

30         Những kẻ hèn mọn nhất sẽ được nuôi dưỡng

            và những kẻ nghèo khó sẽ được nghỉ ngơi an toàn.

            Còn cội rễ ngươi, Ta sẽ làm cho chết đói,

            và giết hại phần sống sót của ngươi.

31         Hãy rên siết, hỡi cổng ; hãy kêu lên, hỡi thành !

            Toàn cõi Phi-li-tinh, hãy rụng rời hốt hoảng !

            Vì từ phương Bắc khói đen kéo đến,

            và chẳng tên địch nào rời bỏ hàng ngũ mình.

32         Trả lời sao đây cho sứ giả của dân ấy ?

            Hãy trả lời rằng : ĐỨC CHÚA đã củng cố Xi-on,

            và kẻ nghèo khó trong dân Người vào đó náu ẩn.

 

15 1      Lời sấm hạch tội Mô-áp.

            Phải, giữa đêm khuya, thành A của Mô-áp

            bị tàn phá và phải tiêu vong.

            Phải, giữa đêm khuya, thành Kia Mô-áp

            bị tàn phá và phải tiêu vong.

2          Dân Đi-vôn lên những nơi cao mà khóc lóc ;

            Mô-áp rên siết tại Nơ-vô và Mê-đơ-va.

            Người nào cũng để đầu trọc và râu cạo nhẵn.

3          Ngoài phố phường, người ta mặc áo vải thô ;

            trên mái nhà và tại các quảng trường,

            mọi người đều rên siết và khóc lóc thảm thương.

4          Khét-bôn và En-a-lê kêu la, tiếng chúng thấu đến tận Gia-hát.

            Vì thế, lòng dạ Mô-áp run rẩy,

            hồn Mô-áp cũng run rẩy cho số phận mình.

5          Lòng tôi kêu gào bênh vực Mô-áp ;

            những người dân tị nạn đã đến tận Xô-a và Éc-lát Sơ-li-si-gia.

            Thật vậy, tại dốc Lu-khít, họ vừa trèo vừa khóc ;

            quả thế, trên đường Khô-rô-na-gim,

            họ thốt lên những tiếng kêu than thảm bại.

6          Thật vậy, dòng nước Nim-rim thành nơi hoang tàn ;

            thật vậy, cỏ úa khô, cây chết héo, màu xanh cũng chẳng còn.

7          Vì thế, những gì đã kiếm được hay để dành,

            họ đều phải chuyển qua bên kia Thác Liễu.

8          Thật vậy, tiếng kêu la vọng khắp lãnh thổ Mô-áp,

            tiếng rên siết vang đến tận Éc-la-gim,

            tiếng rên siết thấu đến tận Bơ-e Ê-lim.

9          Thật vậy, dòng nước Đi-môn đầy những máu !

            Ta sẽ giáng thêm cho Đi-môn những tai hoạ khác nữa

            là cho sư tử đuổi theo những người Mô-áp thoát nạn

            và những kẻ còn sót lại trên đất.

 

16 1      Hãy gửi con chiên của người cầm đầu xứ sở

            từ Xe-la qua sa mạc đến núi của thiếu nữ Xi-on.

2          Bấy giờ, tại khúc cạn Ác-nôn,

            thiếu nữ Mô-áp sẽ chạy trốn như đàn chim vỡ tổ.

3          Chúng kêu cầu : "Xin cho ý kiến, xin lấy quyết định :

            giữa ban trưa, xin toả bóng như màn đêm bao phủ,

            xin che giấu những kẻ lưu đày,

            và đừng tố giác những người chạy trốn.

4          Xin cho những người Mô-áp bị xua đuổi

            được trú ngụ bên quý quốc,

            xin nên chỗ cho họ ẩn thân tránh người tàn phá,

            vì khi kẻ áp bức lìa đời, lúc cơn tàn phá chấm dứt

            và kẻ giày xéo xứ sở biến đi,

5          thì ngai báu sẽ được vững bền nhờ lòng nhân nghĩa.

            Trong lều vua Đa-vít,

            một vị thẩm phán sẽ ngự trên ngai nhờ đức tín thành.

            Vị ấy lo tìm kiếm điều chính trực,

            và mau mắn thực hiện lẽ công minh.

6          Chúng ta đã biết tính kiêu căng của Mô-áp,

            một dân rất kiêu căng.

            Thói ngạo mạn, tính kiêu căng, vẻ điên khùng

            cùng những lời ngu ngốc của nó, chúng ta đều biết cả.

7          Vì thế, Mô-áp rên siết về chính thân phận mình,

            toàn dân cùng rên siết, ai nấy đều phủ phục khóc than,

            tiếc những cái bánh nho ở Kia Kha-re-xét,

8          vì những vườn nho Khét-bôn,

            cũng như cây nho Xíp-ma đã héo tàn.

            Những chùm nho quý của nó

            đã làm cho những người thống trị các dân phải ngã gục.

            Cây nho ấy từng vươn tới Gia-de, lan mãi vào sa mạc ;

            nhánh của nó toả ra vượt qua biển cả.

9          Vì thế, cùng với tiếng dân Gia-de nức nở,

            ta khóc thương cây nho Xíp-ma.

            Vì ngươi, nước mắt ta chan hoà, hỡi Khét-bôn và En-a-lê,

            vào thời ngươi hái nho và gặt lúa, tiếng hát câu hò đâu còn nữa !

10         Niềm hân hoan vui sướng đã bị cất đi khỏi vườn cây ;

            trong vườn nho không còn tiếng reo mừng

            chẳng nghe tiếng hò la ;

            không còn ai đạp nho trong các bồn ;

            câu hò tiếng hát cũng im bặt.

11         Bởi thế, lòng ta như cây đàn rung lên vì Mô-áp ;

            và vì Kia Khe-rét, ruột gan ta bồi hồi.

12         Bấy giờ dù Mô-áp có ra mặt, có vất vả lên tận nơi cao,

            có vào Thánh Điện để nguyện cầu, cũng chỉ luống công thôi.

13 Đó là lời ĐỨC CHÚA phán từ xưa về Mô-áp. 14 Và giờ đây ĐỨC CHÚA lại phán : Theo cách tính của người làm thuê thì còn đúng ba năm nữa, vinh quang của Mô-áp sẽ tàn tạ ; dù có đông vô số, dân nó cũng sẽ chỉ còn một số ít, rất ít, hầu như không đáng kể.

 

 

17 1      Lời sấm hạch tội Đa-mát.

            Này đây Đa-mát bị gạch sổ, không còn phải là thành,

            mà chỉ là hoang tàn đổ nát.

2          Các thành miền A-rô-e bị bỏ hoang dành cho các đàn vật ;

            chúng đến nằm nghỉ mà không sợ hãi chi.

3          Ép-ra-im không còn tuyến phòng thủ,

            Đa-mát mất vương quyền, số người của A-ram còn sót lại

            cũng sẽ giống như vinh quang của con cái Ít-ra-en.

            Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.

4          Trong ngày đó, vinh quang của Gia-cóp sẽ suy giảm,

            thân xác béo mập của nó sẽ gầy đi.

5          Ví như khi người ta gặt lúa ngày mùa

            và đưa tay cắt những bông lúa,

            như khi người ta mót lúa ở thung lũng người Ra-pha,

6          thì chỉ thấy mấy bông còn sót lại ;

            hoặc như khi người ta hái ô-liu,

            thì chỉ còn vài ba trái chín trên ngọn

            và bốn năm trái nơi đầu cành.

            Đó là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en.

7 Ngày ấy, con người sẽ ngước trông lên Đấng làm ra họ, và đưa mắt nhìn về Đức Thánh của Ít-ra-en. 8 Họ sẽ không còn ngước trông lên những bàn thờ tay họ làm ra, không nhìn về những cột thờ và hương án ngón tay họ làm thành.

9          Ngày ấy, các thành thị Ít-ra-en trú ẩn sẽ bị bỏ hoang.

            như đã từng là nơi rừng hoang đồng vắng

            trước mặt con cái Ít-ra-en.

            Đó sẽ là cảnh hoang tàn đổ nát.

10         Vì ngươi đã quên Thiên Chúa cứu độ ngươi ;

            núi đá ngươi trú ẩn, ngươi không còn nhớ nữa.

            Vì vậy ngươi trồng những vườn cây vui thú,

            ngươi ươm những mầm giống ngoại bang.

11         Ngày ngươi trồng, ngươi trông thấy chúng lớn ;

            ngay buổi sáng, hạt giống ngươi gieo đã trổ bông.

            Nhưng trong ngày thu hoạch, chẳng gặt hái được gì,

            và tai hoạ thật vô phương cứu chữa.

12         Nguy khốn thay, tiếng gầm thét của đám dân đông đảo :

            chúng gầm vang như biển cả thét gào !

            Chư dân náo động ; chúng ồn ào như biển khơi dậy sóng.

13         Chúng náo động như sóng nước ồn ào.

            ĐỨC CHÚA doạ, chúng liền xa chạy cao bay ;

            chúng bị rượt đuổi như vỏ trấu trên núi gặp cơn gió,

            như cơn lốc trong trận cuồng phong.

14         Lúc chiều tà, thật là kinh khủng ;

            trước rạng đông, chẳng còn lại chút gì.

            Đó là phần của những kẻ cướp phá,

            là số mạng dành cho kẻ bóc lột chúng ta.

 

18 1      Khốn thay xứ sở của loài côn trùng vo ve

            ở mãi bên kia sông ngòi xứ Cút,

2          ngươi phái các sứ giả vượt biển khơi

            trong những chiếc thuyền nan bồng bềnh trên mặt nước.

            Hãy lên đường, hỡi những sứ giả nhanh nhẹn,

            tới một dân tộc có thân hình to lớn và nước da bóng nhẫy,

            đến với một dân xa gần ai cũng sợ,

            đến một dân tộc hùng cường nắm quyền bá chủ,

            một miền đất sông ngòi chảy dọc ngang.

3          Hỡi tất cả dân cư trên thế giới,

            hỡi những ai cư ngụ trên địa cầu,

            hãy đưa mắt nhìn, khi thấy cờ hiệu phất trên núi ;

            hãy lắng tai nghe, khi vẳng tiếng tù và.

4          Vì ĐỨC CHÚA phán cùng tôi :

            Từ nơi Ta đang ngự, Ta sẽ ở yên và quan sát,

            như ánh nắng chói chang lúc mặt trời chính ngọ,

            như màn sương lan toả trong ánh nắng ngày mùa.

5          Vì trước kỳ thu hoạch, khi hết mùa hoa nở

            và khi hoa thành chùm nho chín,

            bấy giờ người ta lấy dao quắm chặt cành, rồi loại nhánh, tỉa cây.

6          Tất cả đều bỏ mặc cho mãnh cầm trên núi và thú vật ngoài đồng ;

            mùa hè mãnh cầm đến ở, mùa đông mọi thú vật đến trú.

 

7 Bấy giờ, lễ phẩm kính dâng ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ do một dân có thân hình to lớn và nước da bóng nhẫy, một dân xa gần ai cũng sợ, một dân hùng cường nắm quyền bá chủ, một miền đất sông ngòi chảy dọc ngang, đem đến nơi danh ĐỨC CHÚA các đạo binh ngự, tức là núi Xi-on.

 

 

19 1      Lời sấm hạch tội Ai-cập.

            Này, ĐỨC CHÚA ngự trên đám mây bay, Người đến Ai-cập.

            Các tà thần Ai-cập rúng động trước nhan Người,

            và tự đáy lòng Ai-cập rụng rời kinh khiếp.

2          Ta sẽ kích động người Ai-cập chống lại nhau ;

            người người gây chiến : anh với em, bạn với bạn,

            thành với thành, nước với nước.

3          Ai-cập sẽ mất hết nhuệ khí trong lòng.

            Ta sẽ làm rối loạn mưu đồ của nó.

            Chúng sẽ thỉnh ý các tà thần, những tay phù thuỷ,

            những kẻ lên đồng và những tên bói toán.

4          Ta sẽ nộp Ai-cập vào tay các bạo chúa ;

            chúng sẽ bị một vua độc ác cai trị.

            Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng.

5          Biển sẽ không còn nước, sông cũng cạn khô ;

6          kênh rạch xông mùi hôi thối.

            Nước sông Ai-cập xuống thấp, lòng sông cạn khô,

            cây sậy, cây lau rũ xuống.

7          Cỏ xanh dọc đôi bờ, ở cửa sông Nin,

            tất cả những gì mọc bên bờ sông

            đều khô cháy, bị cuốn lôi đi, không còn nữa.

8          Ngư phủ khóc than, mọi kẻ thả câu ở sông Nin rên rỉ,

            những người quăng chài trên mặt nước đều ủ rũ.

9          Người dệt vải gai thất vọng,

            thợ chải len, thợ dệt vải xanh xao võ vàng.

10         Dân thợ dệt trong xứ lả đi,

            mọi kẻ làm thuê tâm hồn sầu thảm.

11         Các thủ lãnh Xô-an ngu si đần độn,

            những mưu sĩ khôn ngoan nhất của Pha-ra-ô

            bày mưu kế điên rồ.

            Sao các ngươi lại nói với Pha-ra-ô :

            "Tôi là con của bậc hiền nhân, thuộc dòng dõi tiên đế" ?

12         Bậc hiền nhân của ngươi nay đâu rồi ?

            Ước chi chúng cứ thông báo cho ngươi

            và ước chi mọi người được biết

            điều ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định về Ai-cập !

13         Các thủ lãnh Xô-an đã ra ngớ ngẩn,

            các thủ lãnh Nốp đã sai lầm ;

            những người đứng đầu các chi tộc của chúng

            đã làm cho Ai-cập ngả nghiêng.

14         ĐỨC CHÚA đã đổ tràn xuống giữa chúng

            một thần khí hoang mang,

            khiến chúng làm cho Ai-cập ngả nghiêng

            trong mọi công trình của nó,

            giống như chàng say rượu ngả nghiêng đang nôn mửa.

15         Chẳng còn ai làm gì nữa bên Ai-cập,

            đầu cũng như đuôi, cây chà là cũng như cây sậy.

16 Ngày ấy, Ai-cập sẽ giống như đàn bà run rẩy sợ hãi, khi thấy tay ĐỨC CHÚA các đạo binh vung lên, giơ ra đánh nó. 17 Đất Giu-đa sẽ trở thành nỗi kinh hoàng cho Ai-cập. Mỗi lần nghe nhắc tới Giu-đa là nó run sợ, vì kế hoạch mà ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định để hại nó. 18 Ngày ấy, trong xứ Ai-cập sẽ có năm thành nói tiếng Ca-na-an và thề ước với ĐỨC CHÚA các đạo binh ; một trong năm thành ấy sẽ được gọi là Thành Mặt Trời. 19 Ngày ấy, sẽ có một bàn thờ kính ĐỨC CHÚA ngay giữa đất Ai-cập, và một trụ đá kính ĐỨC CHÚA ở gần biên giới. 20 Đối với ĐỨC CHÚA các đạo binh, tại đất Ai-cập, bàn thờ và trụ đá đó sẽ là dấu hiệu và bằng chứng nói lên rằng : mỗi khi gặp kẻ áp bức mà họ kêu lên ĐỨC CHÚA, thì Người sẽ phái một Đấng cứu tinh đến bảo vệ và giải thoát họ. 21 ĐỨC CHÚA sẽ làm cho người Ai-cập được nhận biết Người, và ngày ấy người Ai-cập sẽ nhận biết ĐỨC CHÚA. Họ sẽ dâng hy lễ và lễ phẩm mà phụng thờ Người ; họ sẽ khấn hứa với ĐỨC CHÚA và giữ trọn những lời khấn ấy. 22 Nếu ĐỨC CHÚA có đánh phạt Ai-cập, thì Người đánh rồi lại chữa lành, và họ sẽ trở về cùng ĐỨC CHÚA ; Người sẽ nhận lời họ cầu xin và chữa họ lành. 23 Ngày ấy, sẽ có một con đường đi từ Ai-cập đến Át-sua ; Át-sua sẽ sang Ai-cập và Ai-cập sang Át-sua. Ai-cập sẽ cùng với Át-sua phụng thờ Đức Chúa. 24 Ngày ấy, Ít-ra-en sẽ cùng với Ai-cập và Át-sua làm thành bộ ba. Đó là phúc lành ngay giữa cõi đất, 25 mà ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ ban cho khi Người phán : "Ta giáng phúc cho Ai-cập, dân của Ta, cho Át-sua, công trình tay Ta làm ra, và cho Ít-ra-en, cơ nghiệp của Ta."

 

 

20 1 Vào năm vua Át-sua là Xác-gôn biệt phái tướng tổng tư lệnh đến giao chiến và hạ thành Át-đốt, 2 thì chính lúc ấy, ĐỨC CHÚA phán qua trung gian của ông I-sai-a, con ông A-mốc, rằng : "Hãy bỏ miếng vải thô ngang thắt lưng ngươi đi, và cởi dép khỏi chân." Theo lời dạy, ông đã ở trần và đi chân không. 3 ĐỨC CHÚA lại phán : "Cũng như tôi tớ Ta là I-sai-a suốt ba năm trường đã ở trần và đi chân không để nên dấu chỉ điềm báo cho người Ai-cập và người Cút thế nào, 4 thì cũng vậy, vua Át-sua sẽ dẫn người Ai-cập đi tù và người Cút đi đày, trẻ cũng như già, mình trần, chân không, mông hở. Thật là nhục nhã cho người Ai-cập. 5 Những ai xem Cút như mối hy vọng và Ai-cập như niềm tự hào sẽ phải sợ hãi và xấu hổ. 6 Ngày ấy, dân cư miền duyên hải này sẽ nói : "Đâu rồi niềm hy vọng của chúng ta, nơi chúng ta đến ẩn náu để được giúp đỡ hầu thoát khỏi tay vua Át-sua ? Phần chúng ta, trốn ở đâu bây giờ ?"

 

 

21 1      Lời sấm về sa mạc vùng biển.

            Như cuồng phong thổi qua Ne-ghép,

            một người xông đến từ sa mạc, từ giải đất kinh hoàng

2          - ghê sợ biết bao, thị kiến tôi đang gặp - :

            đó là tên phản bội đang phản bội, là tay tàn phá đang tàn phá.

            "Ê-lam, tiến lên, Mê-đi, siết chặt vòng vây !"

            Ta sẽ làm im bặt mọi tiếng khóc.

3          Vì thế, tâm can tôi lo lắng bồi hồi,

            tôi phải đớn đau quằn quại như người phụ nữ lúc sinh con,

            tôi rụng rời không còn nghe được nữa,

            tôi kinh hãi chẳng còn thấy được gì.

4          Lòng tôi dao động, nỗi kinh hãi khiến tôi bàng hoàng.

            Cảnh chiều tà xưa tôi ưa thích nay trở thành mối lo sợ cho tôi.

5          Người ta dọn bữa tiệc, trải khăn trải thảm, rồi bắt đầu ăn uống.

            Hỡi các tướng lãnh, hãy đứng lên !

            Hãy thoa dầu vào khiên, vào thuẫn !

6          Quả thật, Chúa Thượng phán với tôi thế này :

            "Hãy đi đặt người đứng canh, thấy gì thì nó phải báo.

7          Khi thấy một cỗ xe song mã, một người cỡi lừa hay cỡi lạc đà,

            thì nó phải quan sát cho kỹ, quan sát cho thật kỹ."

8          Người lính canh hô lớn :

            "Lạy Chúa Thượng, suốt ngày con đứng ở chòi canh,

            đêm đêm con trực nơi vọng gác.

9          Và kìa, con thấy một người đang tới trên cỗ xe song mã."

            Người này lên tiếng : "Ba-by-lon đã sụp đổ, sụp đổ rồi !

            Tất cả các tượng thần của nó đều rơi xuống đất vỡ tan tành."

10         Hỡi dân tôi là những kẻ bị chà đạp

            như lúa bị người ta đập trên sân,

            tôi xin báo lại cho các người điều tôi đã được nghe nói,

            do ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en.

11         Lời sấm về Đu-ma.

            Từ Xê-ia, người ta gọi tôi :

            "Này người canh gác, đêm đến đâu rồi ?

            Này người canh gác, đêm đến đâu rồi ?"

12         Người canh gác trả lời : "Sáng đến rồi và cả đêm cũng đến !

            Còn muốn hỏi gì, cứ việc hỏi.

            Nhưng hãy trở lại đây, hãy đến đây !"

13         Lời sấm về Ả-rập.

            Các ngươi hãy nghỉ đêm trong rừng Ả-rập,

            hỡi đoàn lữ hành xứ Đơ-đan !

14         Hãy đi gặp người đang khát và mang nước cho nó,

            hỡi dân cư xứ Tê-ma,

            hãy vượt lên trước người chạy trốn và mang bánh cho nó,

15         bởi vì chúng chạy trốn để thoát khỏi lưỡi gươm,

            lưỡi gươm tuốt trần,

            thoát cung tên giương sẵn, và cuộc chiến cam go.

16         Chúa Thượng phán với tôi như sau :

 

Còn đúng một năm nữa, ví như một năm làm thuê, tất cả vinh quang của Kê-đa sẽ chấm dứt. 17 Sẽ còn rất ít kẻ sót lại trong số những dũng sĩ bắn cung tên của con cái Kê-đa. ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, đã phán như vậy.

 

 

22 1      Lời sấm về thung lũng Thị Kiến :

            Chuyện gì mà leo hết cả lên sân thượng vậy,

2          hỡi thành phố đầy tiếng ồn ào huyên náo,

            hỡi đô thị vui cười ầm ĩ ?

            Trong các ngươi, những người đã bị đâm

            đâu phải bị gươm đâm, đâu có chết vì giao chiến ?

3          Các thủ lãnh của ngươi đều vứt bỏ cung tên mà tháo chạy

            và bị bắt hết làm tù binh.

            Người của ngươi bị phát hiện thì đều bị bắt, dù đã trốn đi xa.

4          Vì vậy tôi đã nói : "Hãy ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tôi nữa,

            để cho tôi khóc nỗi đắng cay.

            Đừng cố tìm cách ủi an tôi

            trước cảnh điêu tàn con gái dân tôi phải chịu."

5          Quả thế, đó là ngày ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng

            khiến cho thung lũng Thị Kiến đâm rối loạn,

            người người hốt hoảng giày xéo lên nhau.

            Tường thành sụp đổ, tiếng kêu cứu vang lên đỉnh núi.

6          Ê-lam khoác bao tên, dàn hàng chiến xa, binh mã,

            còn Kia thì khiên thuẫn sẵn sàng.

7          Và bấy giờ, chiến xa chen chúc

            trong những thung lũng đẹp nhất của ngươi,

            còn kỵ binh thì túc trực trước cổng thành.

8          Xứ Giu-đa bỏ ngỏ.

            Ngày ấy các ngươi đã nhìn vào binh khí trong Cung Rừng,

9          và thấy thành Đa-vít có nhiều lỗ hổng.

            Các ngươi trữ nước ở hồ dưới.

10         Các ngươi đếm từng ngôi nhà ở Giê-ru-sa-lem,

            rồi phá đi một số để củng cố tường thành.

11         Các ngươi xây bể để chứa nước hồ cũ giữa hai lớp tường thành.

            Nhưng Đấng tác tạo cả thành đô, các ngươi lại không nhìn,

            Đấng từ lâu làm nên mọi sự, các ngươi lại chẳng thấy.

12         Ngày ấy, ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng

            đã kêu gọi các ngươi than van khóc lóc,

            cạo đầu và quấn áo vải thô.

13         Thế mà chỉ thấy hoan hỷ vui mừng :

            mổ bò, giết chiên, ăn thịt, uống rượu :

            "Ăn đi, uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết !"

14         ĐỨC CHÚA các đạo binh đã cho tôi nghe lời mặc khải này :

            "Tội này sẽ chẳng bao giờ được tha

            cho đến khi các ngươi chết ",

            ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng phán như vậy.

15         ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng phán :

            Hãy đi gặp viên quan ấy là Sép-na, tể tướng triều đình, và nói :

16         "Ông có gì ở đây, bà con ông là ai ở đây,

            mà đào mộ cho ông ở nơi này, đào mộ cho ông ở nơi cao,

            khoét nhà mồ cho ông trong vách đá ?

17         Người hùng ơi, này đây ĐỨC CHÚA sắp thẳng tay quăng ông đi,

            sắp túm chặt lấy ông,

18         sắp cuốn, sắp cuộn tròn ông lại,

            như một quả bóng lăn vào vùng đất mênh mông.

            Ông sẽ chết tại đó,

            và chiến xa từng làm cho ông vẻ vang rạng rỡ cũng sẽ nằm tại đó.

            Ông ơi, ông là mối nhục cho nhà của chủ ông."

19         Đức Chúa phán : "Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ,

            Ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị.

20         Ngày ấy, Ta sẽ gọi tôi tớ Ta

            là En-gia-kim, con của Khin-ki-gia-hu.

21         Áo thụng của ngươi, Ta sẽ lấy mặc cho nó,

            cân đai của ngươi, Ta sẽ đem thắt cho nó,

            quyền bính của ngươi, Ta sẽ trao vào tay nó,

            nó sẽ là cha đối với cư dân Giê-ru-sa-lem và với nhà Giu-đa.

22         Chìa khoá nhà Đa-vít, Ta sẽ đặt trên vai nó.

            Nó mở ra thì không ai đóng được,

            nó đóng lại thì không ai mở được.

23         Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột,

            nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó."

 

24 Tất cả niềm vinh dự của gia đình, dòng dõi, cháu chắt nó, tất cả các bình lớn nhỏ, từ chén cốc đến chum vò đủ loại, đều treo vào đó. 25 Lời sấm của ĐỨC CHÚA các đạo binh : ngày ấy đinh đóng cột sẽ oằn, sẽ gãy, sẽ rơi xuống ; bấy giờ, khối nặng treo ở đó sẽ tan tành. ĐỨC CHÚA phán như vậy.

 

 

23 1      Lời sấm về Tia.

            Khóc rú lên đi, hỡi những con tàu xứ Tác-sít :

            thành đã bị tàn phá, chẳng còn nhà cửa, đã hết lối vào !

            Từ đất Kít-tim, người ta đã báo tin này cho họ.

2          Nín lặng đi, hỡi cư dân miền duyên hải,

            hỡi thương gia thành Xi-đôn,

            những kẻ ngươi sai đi đã vượt biển

3          trên mặt nước mênh mông.

            Hạt gieo ở Si-kho, lúa gặt vùng sông Nin là nguồn lợi của nó.

            Nó là nơi buôn bán của chư dân.

4          Hãy hổ thẹn, hỡi Xi-đôn, thành trì trên bờ biển,

            vì biển lên tiếng nói : "Tôi chẳng quặn đau cũng không sinh nở.

            Tôi đã chẳng nuôi nấng thanh niên,

            không dưỡng dục thanh nữ."

5          Tin vừa đến Ai-cập, người người run rẩy khi nghe nói về Tia.

6          Đến Tác-sít khóc rú lên nào, hỡi cư dân miền duyên hải.

7          Phải chăng thành đó chính là nơi các ngươi đã vui cười ầm ĩ,

            là thành đã có từ thuở xa xưa,

            đã từng đi chiếm ngụ tận những miền viễn xứ ?

8          Ai đã quyết định điều ấy chống lại Tia ?

            Xưa nó đã từng phân phát vương miện,

            các thương gia của nó từng là những ông hoàng,

            và con buôn của nó là những kẻ hiển danh trên mặt đất.

9          ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định điều ấy

            để làm nhục mọi đứa cao sang ngạo mạn

            và hạ bệ mọi kẻ hiển danh trên mặt đất.

10         Con gái Tác-sít hỡi, hãy canh tác đất đai của mình

            như canh tác lưu vực sông Nin : bến cảng đâu còn nữa.

11         ĐỨC CHÚA đã giơ tay trên biển

            làm cho các vương quốc phải chuyển lay.

            Chống lại Ca-na-an, Người truyền lệnh

            phải triệt phá các pháo đài của nó.

12         Người phán : "Đừng mãi vui chơi nữa, hỡi con gái Xi-đôn,

            người trinh nữ từng bị hãm hiếp bạo tàn.

            Hãy trỗi dậy, qua Kít-tim đi !

            Nhưng ngay tại đó nữa, ngươi chớ hòng sẽ được yên thân.

13         Kìa xứ Can-đê : đâu còn dân nữa.

            Át-sua đã dành xứ đó cho dã thú sa mạc mất rồi.

            Xưa kia họ đã từng dựng nhiều tháp canh,

            tàn phá bao lâu đài dinh thự,

            nhưng nay đất nước họ đã ra chốn hoang tàn.

14         Khóc rú lên đi, hỡi những con tàu xứ Tác-sít,

            vì chỗ các ngươi ẩn núp đã bị tàn phá rồi.

15         Bấy giờ, Tia sẽ bị rơi vào quên lãng

            suốt bảy mươi năm trời - bằng một đời vua.

            Sau bảy mươi năm ấy, số phận của Tia

            sẽ đúng với lời ca của người kỹ nữ :

16         "Hỡi người kỹ nữ bị lãng quên, hãy ôm đàn rảo quanh thành phố

            gảy cho thật hay, hát cho thật nhiều,

            để thiên hạ lại nhớ đến ngươi."

 

17 Sau bảy mươi năm, ĐỨC CHÚA sẽ viếng thăm Tia. Nó sẽ trở lại nghề đi khách kiếm tiền, làm điếm với mọi vương quốc trên thế giới, trên mặt đất này. 18 Nhưng tiền lời và tiền đi khách, nó sẽ hiến dâng ĐỨC CHÚA thay vì gom góp để dành. Tiền lời kiếm được sẽ dành cho những ai ở trước nhan ĐỨC CHÚA, để họ ăn no mặc đẹp.

 

 

24 1      Này đây ĐỨC CHÚA sắp phá tan cõi đất,

            khiến nó phải hoang tàn.

            Người sẽ đảo lộn mặt đất, sẽ phân tán cư dân.

2          Bấy giờ tư tế sẽ chung số phận với dân thường,

            ông chủ với tớ trai, bà chủ với tớ gái,

            kẻ bán với người mua, kẻ cho mượn với người đi mượn,

            chủ nợ với con nợ.

3          Cõi đất sẽ bị phá tan hoang, bị cướp bóc hết sạch,

            vì ĐỨC CHÚA đã phán truyền như thế.

4          Cõi đất hoang tàn tang tóc,

            địa cầu héo hắt điêu linh, đất trời đều ủ rũ.

5          Đất đã ra ô uế dưới bàn chân cư dân,

            vì chúng đã bỏ qua các điều luật,

            vi phạm các thánh chỉ, và phá vỡ giao ước muôn đời.

6          Vì thế, lời nguyền rủa làm cõi đất tiêu tan, cư dân phải đền tội.

            Cũng vì thế, cư dân trên cõi đất bị thiêu huỷ,

            chỉ còn một ít người sống sót.

7          Rượu mới đượm màu tang, cây nho héo tàn,

            kẻ vui chơi giờ đây rên rỉ.

8          Đã ngưng rồi tiếng trống vui xưa,

            đã im bặt tiếng cười đùa phè phỡn,

            đã dứt hẳn những cung đàn hoan lạc.

9          Chẳng còn ai vừa uống rượu vừa ca,

            men nồng nên đắng cay cho kẻ uống.

10         Thành phố hỗn loạn đã tan hoang,

            nhà nào cũng cửa đóng then cài, không sao vào được.

11         Đường phố vang tiếng gào đòi rượu.

            Mọi cuộc vui đã tàn, niềm hoan lạc trong xứ đã biến tan.

12         Thành phố chỉ còn là đổ nát, cửa thành bị phá banh từng mảnh.

13         Bấy giờ trong xứ và khắp chư dân,

            tình cảnh sẽ giống như khi hái ô-liu,

            như khi mót nho lúc mùa đã hết.

14         Những người sống sót này

            sẽ cất tiếng vui mừng tôn vinh ĐỨC CHÚA.

            Từ phương Tây, họ sung sướng reo hò.

15         "Vậy, người phương Đông hỡi, nào tôn vinh ĐỨC CHÚA,

            dân hải đảo ơi, hãy tôn vinh danh Người,

            Người là Thiên Chúa của Ít-ra-en."

16         Chúng tôi đã nghe lời ca hát vang lên từ cùng cõi địa cầu :

            "Người công chính vinh hạnh dường bao !"

            Nhưng tôi nói : "Tôi kiệt sức, tôi đã kiệt sức, khốn thân tôi !"

            Quân phản bội đã phản bội.

            Quân phản bội đã phản bội thật rồi !

 

17         Nào kinh hoàng, nào hố sâu, nào dò lưới

            đang chờ đợi ngươi, hỡi cư dân trái đất !

18         Kẻ chạy trốn khi nghe tiếng kinh hoàng sẽ sa xuống hố ;

            kẻ dưới hố có ngoi lên được cũng mắc vào dò lưới ;

            các cống nước trên trời đã mở toang, nền trái đất rung chuyển.

19         Đất vỡ ra từng miếng, đất nổ tung từng mảnh,

            đất chuyển động rung rinh.

20         Khác chi người say rượu,

            đất lảo đảo ngả nghiêng, lung lay tựa túp lều.

            Tội của nó đè nặng trên nó, nó ngã quỵ không sao dậy nổi.

21         Ngày ấy, trên trời, ĐỨC CHÚA sẽ trừng trị đạo binh thiên quốc,

            dưới đất, Người trừng trị vua chúa trần gian.

22         Chúng sẽ bị gom lại và nhốt dưới hầm sâu.

            Chúng sẽ bị giam trong ngục.

            Và sau một thời gian lâu dài, chúng sẽ bị trừng trị.

23         Vầng ô thẹn mặt, bóng nguyệt hổ mày,

            vì ĐỨC CHÚA các đạo binh hiển trị

            trên núi Xi-on và tại Giê-ru-sa-lem ;

            và vinh quang Chúa tỏ rạng trước mặt các kỳ mục của Người.

 

25 1      Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài là Thiên Chúa của con,

            con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài,

            vì Ngài thực hiện những kỳ công,

            những chương trình tự ngàn xưa thật là bền vững.

2          Ngài đã làm cho đô thị hoá ra đống đá,

            cho thành trì kiên cố nên chốn hoang tàn.

            Thành trì của bọn ngoại bang

            không còn là đô thị nữa, và chẳng ai xây lại bao giờ.

3          Vì thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài,

            và thành trì của những dân hung hãn sẽ kính sợ Ngài.

4          Quả thật, Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu,

            là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo khi gặp bước gian truân.

            Ngài là nơi trú ẩn trong cơn bão táp,

            là bóng mát giữa buổi nắng thiêu,

            vì sát khí của quân cường bạo

            chẳng khác nào mưa bão đập vào tường.

5          Như nắng thiêu trên đất khô cằn,

            Ngài chế ngự tiếng ồn ào náo động của lũ ngoại bang.

            Như bóng mây ngăn sức nắng thiêu,

            Ngài dập tắt những lời ca tiếng hát của quân bạo cường.

6          Ngày ấy, trên núi này,

            ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc :

            tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon,

            thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.

7          Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân,

            và tấm màn trùm lên muôn nước.

8          Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần.

            ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ

            trên khuôn mặt mọi người,

            và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch

            nỗi ô nhục của dân Người. ĐỨC CHÚA phán như vậy.

9          Ngày ấy, người ta sẽ nói : "Đây là Thiên Chúa chúng ta,

            chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ.

            Chính Người là ĐỨC CHÚA chúng ta từng đợi trông.

            Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ."

10         Bàn tay ĐỨC CHÚA sẽ đặt trên núi này mà nghỉ.

            Còn Mô-áp sẽ bị giày đạp ngay tại chỗ,

            như rơm bị nghiền nát trong hố phân.

11         Nó sẽ dang tay ra ở giữa hố, như người ta dang tay để bơi ;

            nhưng Đức Chúa sẽ triệt hạ tính kiêu căng của nó,

            mặc dù tay nó cố vẫy vùng.

12         Tường thành cao vững của ngươi

            Người đã phá nhào, đã triệt hạ,

            phá cho bình địa, chỉ còn là bụi đất.

 

26 1      Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này :

            Chúng ta có thành trì vững chắc :

            Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che.

2          Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào,

            một dân tộc trọn niềm trung nghĩa.

3          Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân

            được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài.

4          Đến muôn đời, hãy tin vào ĐỨC CHÚA :

            chính ĐỨC CHÚA là Núi Đá bền vững ngàn năm,

5          vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao,

            thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ,

            triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất.

6          Nó sẽ bị chà đạp dưới chân,

            dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.

7          Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng,

            lối kẻ hiền theo là lối Chúa san bằng.

8          Vâng, lạy ĐỨC CHÚA, trên con đường thánh ý vạch ra,

            chúng con chờ đợi Chúa.

            Hồn chúng con khát vọng Thánh Danh

            và ước mong tưởng nhớ đến Ngài.

9          Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa,

            trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải.

            Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu,

            người bốn bể học biết đường công chính.

10         Kẻ ác dù có được dung tha

            cũng không học biết đường công chính ;

            trong xứ người lương thiện, nó vẫn làm những chuyện gian tà,

            chẳng thấy được oai phong của ĐỨC CHÚA.

11         Lạy ĐỨC CHÚA, tay Ngài giơ lên, chúng chẳng thấy,

            nhưng sẽ thấy Ngài yêu thương nồng nhiệt dân này,

            khiến chúng phải thẹn thùng xấu hổ ;

            lửa dành cho thù địch của Ngài sẽ thiêu đốt chúng.

12         Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp,

            vì hết mọi việc chúng con làm

            đều do Ngài thực hiện cho chúng con.

13         Lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng con,

            những người đã thống trị chúng con,

            là những ông chủ khác chứ không phải Ngài,

            nhưng chúng con chỉ xưng tụng danh Ngài mà thôi.

14         Những kẻ chết đâu còn sống lại,

            những âm hồn có chỗi dậy đâu !

            Bởi thế, Chúa đã trừng phạt, đã tiêu diệt chúng,

            khiến chẳng còn ai nhớ đến chúng bao giờ.

15         Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã làm cho dân này thêm lớn mạnh,

            đã làm cho dân này thêm lớn mạnh ;

            Ngài đã biểu dương vinh quang của Ngài,

            và mở rộng mọi biên cương xứ sở.

16         Lạy ĐỨC CHÚA, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài.

            Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị họ.

17         Như người đàn bà mang thai, lúc gần sinh nở,

            phải quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy ĐỨC CHÚA,

            chúng con cũng như vậy trước nhan Ngài.

18         Chúng con đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ sinh ra gió :

            chúng con chẳng giải thoát được thế gian,

            cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt đất.

19         Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên.

            Này những kẻ nằm trong bụi đất,

            hãy trỗi dậy, hãy reo mừng !

            Vì lạy Chúa, sương Ngài ban là sương ánh sáng,

            và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh.

20         Hỡi dân Ta, hãy đi vào phòng, đóng cửa lại,

            hãy ẩn mình trong giây lát, cho tới lúc trận lôi đình qua đi.

21         Vì kìa, ĐỨC CHÚA ra khỏi nơi Người ngự,

            để trừng trị tội ác của dân cư trên mặt đất.

            Đất sẽ để lộ máu ra

            và không còn che giấu thây những người bị sát hại.

 

27 1      Ngày ấy, ĐỨC CHÚA sẽ dùng thanh gươm

            vừa cứng, vừa dài, vừa mạnh

            mà trừng trị con giao long, con rắn chui nhủi,

            con giao long, con rắn ngoằn ngoèo,

            và Người sẽ giết chết con thuồng luồng ngoài biển.

2          Ngày ấy, các ngươi hãy ca ngợi vườn nho tuyệt diệu.

3          Chính Ta, ĐỨC CHÚA, Ta là người canh giữ vườn nho,

            vẫn đều đặn tưới nước ;

            Ta canh giữ ngày đêm, không cho ai phá hoại.

4          Ta không giận nữa đâu : có gai góc hay bụi rậm,

            là Ta mở cuộc chiến, Ta sẽ đốt hết một trật.

5          Kẻ nào bám lấy Ta để được che chở,

            thì hãy làm lành với Ta ; với Ta, nó hãy làm lành.

6          Trong tương lai, Gia-cóp sẽ bén rễ,

            Ít-ra-en sẽ trổ nụ đơm bông,

            và mặt đất sẽ đầy tràn hoa trái.

7          Phải chăng Người đã đánh nó, như đánh những ai đã đánh nó ?

            Phải chăng Người đã giết nó, như giết những ai đã giết nó ?

8          Người đã thi hành công lý

            khi trục xuất bọn chúng, xua đuổi chúng đi.

            Người đã thổi làn hơi mãnh liệt của Người,

            đánh bật chúng trong ngày gió đông.

9          Chính nhờ vậy mà tội tình Gia-cóp được tẩy xoá,

            và việc xoá bỏ tội lỗi đưa đến hậu quả này :

            họ đập những viên đá bàn thờ tan tành như đá vôi tán vụn ;

            cột thờ với bàn thiên cũng chẳng còn.

10         Vì thành trì kiên cố nay điêu tàn vắng vẻ,

            làng xóm tan hoang tựa sa mạc tiêu điều,

            chỉ còn bò bê đến gặm cỏ, đến nằm đó mà nhá những cành cây.

11         Cành héo khô thì bị bẻ gãy, và các bà đến châm lửa đốt đi.

            Vì bọn dân này không chịu hiểu,

            nên Đấng tác thành chẳng thương xót,

            Đấng nặn ra chúng chẳng dung tha.

12         Rồi ngày kia ĐỨC CHÚA sẽ đập lúa từ sông Cả cho tới suối Ai-cập.

            Và anh em, hỡi con cái Ít-ra-en,

            từng người một, anh em sẽ được Chúa mót nhặt về.

13         Đến ngày ấy, tù và sẽ rúc lớn,

            những kẻ đang mỏi mòn tại đất Át-sua

            và những kẻ đã bị xua đuổi sang Ai-cập

            sẽ đến và thờ lạy ĐỨC CHÚA trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.

 

28 1      Vô phúc cho vương miện kiêu hùng của bọn Ép-ra-im say sưa,

            cho bông hoa héo tàn, là đồ trang điểm xa hoa của nó

            trên đỉnh cao chế ngự cả thung lũng phì nhiêu,

            cho những kẻ bị ma men quật ngã.

2          Này một kẻ dũng mãnh và quyền thế được Chúa dùng

            như mưa đá, như cuồng phong khốc hại,

            như mưa trút nước, như lũ lụt tràn lan,

            Người thẳng tay giáng trên mặt đất.

3          Người sẽ chà đạp vương miện kiêu hùng

            của bọn Ép-ra-im say sưa,

4          và vòng hoa héo tàn là đồ trang điểm xa hoa của nó

            trên đỉnh cao chế ngự cả thung lũng phì nhiêu ;

            nó sẽ như trái vả chín sớm, trước mùa hè :

            ai thấy và hái được là nuốt ngay tức khắc.

5          Trong ngày ấy, ĐỨC CHÚA các đạo binh

            sẽ nên vương miện trang điểm và vòng hoa diễm lệ

            cho số còn sót lại của dân Người,

6          nên thần khí công minh cho kẻ ngồi xét xử,

            nên sức hùng cho người đẩy lui chiến tranh xa cổng thành.

7          Cả bọn này nữa cũng chếnh choáng vì rượu, lảo đảo vì men :

            tư tế và ngôn sứ đều chếnh choáng vì men,

            chúng đã say mèm, chúng đã vì men mà lảo đảo,

            chếnh choáng trong thị kiến, loạng quạng khi xét xử.

8          Quả thật, chúng nôn mửa đầy bàn, không còn chỗ nào sạch.

9          "Liệu nó dạy được ai, giải thích được cho ai am hiểu ?

            Có chăng là cho trẻ thơ cai sữa vừa thôi bú !"

10         Thôi thì : "Xáp la-xáp, xáp la-xáp,

            cáp la-cáp, cáp la-cáp, dơ-e sam, dơ-e sam !"

11         Phải, Người sẽ dùng môi miệng cà lăm

            và tiếng nói xa lạ mà nói với dân này.

12         Người bảo chúng : "Đây là chốn nghỉ ngơi !

            Hãy để cho người kiệt sức được nghỉ ! Đây là nơi yên tĩnh."

            Nhưng chúng chẳng thèm nghe.

13         Cho nên có lời ĐỨC CHÚA phán bảo chúng :

            "Xáp la-xáp, xáp la-xáp, cáp la-cáp, cáp la-cáp,

            dơ-e sam, dơ-e sam",

            khiến chúng vừa đưa chân đã ngã ngửa :

            chúng sẽ bị tan nát, sẽ sa vào bẫy, và sẽ bị bắt giam.

14         Bởi thế, hãy nghe lời của ĐỨC CHÚA,

            hỡi những kẻ kiêu căng ngạo ngược,

            những kẻ đang cai trị dân này ở Giê-ru-sa-lem.

15         Quả thật, các ngươi nói : "Ta đã kết ước với tử thần,

            thoả hiệp cùng âm phủ.

            Tai ương khốc liệt có tràn qua, ta cũng không hề hấn,

            vì hầm trú của ta là dối trá, nơi ẩn núp của ta là xảo quyệt."

16         Bởi thế, ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán như sau :

            "Này đây Ta sẽ đặt ở Xi-on một phiến đá, phiến đá hoa cương,

            phiến đá góc vô giá làm nền móng vững bền,

            ai tin tưởng sẽ không hề nao núng.

17         Giây đo của Ta là công minh, mực thước của Ta là chính trực.

            Nhưng mưa đá sẽ phá tan hầm dối trá,

            nước lũ sẽ cuốn trôi nơi trú ẩn.

18         Giao ước các ngươi ký với tử thần sẽ bị huỷ,

            hợp đồng các ngươi lập cùng âm phủ sẽ chẳng bền.

            Khi tai ương khốc liệt tràn qua, các ngươi sẽ bị chà đạp.

19         Mỗi khi nó tràn tới, các ngươi sẽ bị cuốn đi.

            Quả thế, sáng sáng nó sẽ tràn qua, bất luận đêm ngày ;

            nghe tin và hiểu được rồi, thì chỉ còn biết run lên cầm cập.

20         Vì giường sẽ quá ngắn, không thể nào duỗi thẳng,

            chăn sẽ quá hẹp, nằm co cũng không kín.

21         Chắc chắn, như trên núi Pơ-ra-xim, ĐỨC CHÚA sẽ trỗi dậy,

            như tại thung lũng Ghíp-ôn, Người sẽ giận run lên

            để thi hành công việc của Người, công việc kỳ diệu,

            để thực hiện công trình của Người, công trình tuyệt tác.

22         Vậy giờ đây, các ngươi đừng nhạo báng nữa,

            kẻo dây thừng trói các ngươi sẽ siết chặt thêm,

            vì tôi đã được nghe : ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng

            đã quyết thi hành án tận diệt trên khắp mọi miền.

23         Hãy lắng tai nghe tiếng của tôi, hãy để tâm nghe lời tôi nói.

24         Phải chăng người cày ruộng ngày nào cũng cày để mà gieo,

            cứ cuốc sâu bừa kỹ ruộng của mình ?

25         Một khi đã san bằng thửa đất,

            lại không gieo tảo vĩ, không rắc thì là hay sao ?

            Rồi trồng miến trồng kê, trồng lúa mạch một phần,

            và lúa mì nâu ở ven bờ ruộng.

26         Anh đã quen với lề lối ấy,

            chính Thiên Chúa của anh dạy bảo anh.

27         Không ai chà tảo vĩ bằng trục lăn,

            cũng chẳng dùng bánh xe cán thì là,

            nhưng lấy gậy đập tảo vĩ, lấy đòn xóc đập thì là.

28         Xay lúa thì không xay hoài cho nát bấy ;

            cho bánh xe cán lúa là để trấu bong ra,

            chứ không phải là để nghiền nát.

29         Những điều này cũng là do ĐỨC CHÚA các đạo binh.

            Kế hoạch sao nhiệm mầu, sự khôn ngoan thật là cao cả !

 

29 1      Khốn cho ngươi, A-ri-ên, A-ri-ên,

            thành đã từng bị vua Đa-vít vây hãm !

            Năm này qua năm khác, cứ tổ chức chu kỳ lễ lạt.

2          Ta sẽ siết chặt A-ri-ên, nó sẽ phải than thân trách phận.

            Đối với Ta, nó sẽ đúng là A-ri-ên.

3          Ta sẽ bao vây ngươi tứ phía, sẽ đắp luỹ chung quanh ngươi,

            sẽ dựng công sự đánh ngươi.

4          Ngươi sẽ bị hạ xuống ; từ lòng đất, ngươi sẽ cất tiếng lên ;

            từ cát bụi, lời ngươi sẽ thều thào yếu ớt ;

            từ lòng đất, tiếng ngươi sẽ vọng lên

            tựa như tiếng vong hồn : lời ngươi sẽ thì thào từ cát bụi.

5          Bọn ngoại bang từng lũ sẽ như những hạt bụi li ti,

            quân cường bạo từng đoàn sẽ bay đi như trấu.

            Trong khoảnh khắc, thình lình,

6          ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đến viếng thăm ngươi

            giữa tiếng sấm rền vang,

            tiếng đất chuyển động, tiếng nổ rầm trời,

            trong gió gào, bão táp, lửa thiêu.

7          Bấy giờ, đoàn lũ các dân tộc đang tiến đánh A-ri-ên,

            mọi kẻ đang tiến đánh, công hãm và siết chặt thành

            sẽ tan biến như chiêm bao, như giấc mộng đêm trường.

8          Như người đói mơ thấy mình đang ăn,

            khi tỉnh dậy thấy dạ dày trống rỗng ;

            hoặc như một người khát nằm mơ thấy mình đang uống,

            khi tỉnh dậy thấy mình mệt lử, họng khát khô ;

            đoàn lũ các dân tộc đang tiến đánh núi Xi-on cũng sẽ y như vậy.

9          Đã ngớ ngẩn thì cho ngẩn ngơ luôn, đã muốn đui thì cho mù tịt !

            Hãy say đi, mà không vì rượu, cứ lảo đảo, mà chẳng tại ma men !

10         Vì trên các ngươi, ĐỨC CHÚA đã đổ xuống một làn khí hôn mê.

            Là ngôn sứ, các ngươi đã bị Người bịt mắt,

            là thầy chiêm, các ngươi đã bị Chúa trùm đầu.

11         Đối với các ngươi,

            thị kiến toàn là những lời ghi trong sách niêm phong.

            Người ta trao sách cho kẻ biết đọc mà bảo : "Đọc đi !"

            Nhưng hắn nói : "Đọc sao được, sách đã niêm phong rồi !"

12         Lại đưa sách cho kẻ không biết đọc và nói : "Đọc đi !"

            Hắn liền bảo : "Tôi nào đâu biết chữ !"

13         Chúa Thượng phán : "Dân này chỉ đến gần Ta bằng miệng,

            tôn vinh Ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa Ta lắm ;

            chúng chỉ kính sợ Ta theo lệnh của người phàm,

            nhưng đó chỉ là sáo ngữ.

14         Vì thế, Ta sẽ tiếp tục làm cho dân này phải sững sờ kinh ngạc

            vì bao nhiêu dấu lạ điềm thiêng.

            Bấy giờ sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan sẽ chuốc lấy thất bại,

            và trí thông minh của người thông minh sẽ tan thành mây khói.

15         Khốn thay kẻ nào đào sâu giấu kỹ,

            không để cho ĐỨC CHÚA thấy ý định của mình.

            Khốn thay ai hành động trong bóng tối

            và tự nhủ : "Ai thấy được, ai biết được ta ?"

16         Chuyện các ngươi làm thật là quái gở :

            Thợ gốm lại ngang hàng với đất sét sao ?

            Há sản phẩm lại nói về người sản xuất :

            "Hắn đâu làm ra tôi" ?

            Há bình gốm lại nói về người thợ gốm :

            "Hắn chẳng biết điều gì" ?

17         Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi,

            núi Li-băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái,

            và vườn cây ăn trái sẽ sum sê như một cánh rừng,

            chẳng phải thế sao ?

18         Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách,

            mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm

            và sẽ được nhìn thấy.

19         Nhờ ĐỨC CHÚA, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi,

            và vì Đức Thánh của Ít-ra-en,

            những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng.

20         Thật vậy, loài bạo chúa đã không còn nữa,

            quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong,

            và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ :

21         đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội,

            và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy ;

            chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ

            mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài.

22         Vì thế, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa nhà Gia-cóp,

            Đấng đã cứu chuộc Áp-ra-ham, phán thế này :

            "Từ nay Gia-cóp sẽ không còn phải xấu hổ,

            từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng,

23         vì khi Gia-cóp nhìn thấy nơi nó

            những công trình tay Ta đã làm,

            nó sẽ tuyên xưng danh Ta là thánh,

            sẽ tuyên xưng Đấng Thánh của Gia-cóp là thánh,

            và sẽ kính uý Thiên Chúa của Ít-ra-en.

24         Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết,

            và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy.

 

30 1      Khốn thay những đứa con phản nghịch

            - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA !

            Chúng thực hiện kế hoạch, nhưng không phải của Ta,

            chúng ký kết thoả hiệp, nhưng không theo thần khí của Ta,

            cứ chồng chất tội này lên tội khác.

2          Chúng đâu thỉnh ý Ta khi lên đường đi xuống Ai-cập

            tìm sự che chở của Pha-ra-ô, và núp bóng Ai-cập.

3          Nhưng sự che chở của Pha-ra-ô

            sẽ khiến các ngươi phải thẹn thùng,

            và việc ẩn núp dưới bóng Ai-cập

            sẽ làm cho các ngươi phải nhuốc hổ.

4          Dù thủ lãnh của nó đã ở Xô-an,

            và sứ giả của nó đã tới Kha-nết,

5          tất cả sẽ thất vọng ê chề vì một dân vô tích sự,

            chẳng giúp đỡ, chẳng làm ích gì cho ai,

            chỉ đem lại thẹn thùng với ô nhục.

6          Lời sấm về các thú vật miền Ne-ghép.

            Trong miền đất hiểm nghèo và khốn quẫn,

            miền đất của sư tử đực và sư tử cái, của rắn độc và rồng bay,

            chúng mang của cải trên lưng lừa,

            và trên bướu lạc đà, chúng chở kho báu

            để hiến cho một dân vô tích sự :

7          Sự tiếp viện của Ai-cập chỉ là hư ảo và rỗng tuếch,

            vì thế Ta đã gọi Ai-cập là con thuỷ quái Ra-háp sa cơ.

8          Bây giờ trước mặt chúng,

            ngươi hãy viết điều ấy trên một tấm bảng, và ghi vào hồ sơ,

            để lưu lại mai sau làm bằng chứng đến muôn đời.

9          Vì chúng là một dân phản nghịch, là những đứa con gian dối,

            những đứa con không muốn nghe luật của ĐỨC CHÚA.

10         Chúng bảo các thầy chiêm : "Đừng chiêm ngưỡng nữa",

            bảo các thầy thị kiến : "Đừng nói cho chúng tôi

            những điều chân thật thấy trong thị kiến ;

            hãy nói cho chúng tôi những chuyện bùi tai,

            hãy kể cho chúng tôi

            những điều huyền hoặc thấy trong thị kiến.

11         Hãy bỏ lối rời đường, đừng nói đến Đức Thánh của Ít-ra-en

            trước mặt chúng tôi nữa."

12         Vì vậy, Đức Thánh của Ít-ra-en phán thế này :

            "Bởi các ngươi khinh thường lời Ta đã nói

            mà tin tưởng vào trò áp bức gian giảo, và cậy dựa vào đó,

13         nên đối với các ngươi,

            tội ấy sẽ như một vết nứt lộ ra trên một tường thành cao :

            thình lình, trong nháy mắt, tường sụp đổ.

14         Nó sẽ đổ vỡ như cái lu của thợ gốm bị vỡ,

            bị đập nát không chút xót thương,

            đến nỗi trong đống vụn, không tìm được một mảnh sành

            để lấy lửa trong bếp hoặc múc nước ngoài ao.

15         Vì Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA,

            là Đức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này :

            Giả như các ngươi trở lại và ở yên,

            hẳn các ngươi đã được cứu thoát ;

            giả như các ngươi bình tĩnh và tin tưởng,

            ắt các ngươi đã nên hùng mạnh ;

            thế nhưng các ngươi đã không muốn !

16         Các ngươi đã nói : "Không, chúng tôi sẽ cỡi ngựa chạy trốn !"

            - Được ! Các ngươi sẽ chạy trốn.

            "Chúng tôi sẽ phóng nhanh !"

            - Được ! Quân đuổi bắt các ngươi cũng sẽ phóng nhanh.

17         Chỉ một người ngăm đe, cả ngàn người run sợ ;

            chỉ dăm người đe doạ, các ngươi chạy trốn hết,

            cho đến lúc các ngươi

            chỉ còn như cây cột trên đỉnh núi, như cờ hiệu trên đồi.

18         Vì vậy ĐỨC CHÚA đợi chờ để thi ân cho anh em,

            Người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót,

            vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa công minh,

            hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người !

19         Phải, hỡi dân Xi-on đang ở Giê-ru-sa-lem,

            ngươi sẽ không còn phải khóc nữa.

            Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi ;

            nghe tiếng ngươi kêu là Người đáp lại.

20         Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo

            và nước uống trong cơn khốn quẫn.

            Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt,

            và mắt ngươi sẽ thấy Đấng dạy dỗ ngươi.

21         Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái,

            tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau :

            "Đây là đường, cứ đi theo đó !"

22         Những tượng chạm dát bạc,

            tượng đúc bọc vàng của ngươi,

            ngươi sẽ coi là ô uế,

            sẽ vất chúng đi như đồ dơ bẩn

            và nói : "Cút đi !"

23         Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng,

            cho lương thực, sản phẩm của đất đai,

            thật dồi dào béo bổ.

            Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi

            sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát.

24         Bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối,

            cỏ người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra.

25         Trong ngày đại tàn sát,

            khi các ngọn tháp đổ nhào,

            trên mọi núi và mọi đồi cao,

            sẽ có những khe suối và dòng nước chảy.

26         Vào ngày ĐỨC CHÚA băng bó vết thương cho dân Người,

            và chữa lành những chỗ nó bị đánh,

            ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời,

            và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp bảy

            - ánh sáng của bảy ngày.

27         Này ĐỨC CHÚA từ xa đang thân hành ngự đến,

            cơn giận của Người cháy bừng như lửa,

            nộ khí của Người đè nặng sinh linh.

            Môi Người trào phẫn nộ,

            lưỡi Người như lửa thiêu.

28         Hơi thở của Người mạnh như thác,

            như nước dâng tới cổ.

            Người sẽ lấy sàng mà sàng chư dân

            cho chúng bị tiêu diệt,

            sẽ đặt hàm thiết vào hàm các nước

            cho chúng phải lạc đường.

29         Các ngươi sẽ ca hát

            như trong đêm cử hành đại lễ,

            lòng chan chứa niềm vui

            như người bước đi theo nhịp sáo,

            tiến về núi ĐỨC CHÚA, về núi đá của Ít-ra-en.

30         ĐỨC CHÚA sẽ cho nghe tiếng oai nghiêm của Người,

            và cho thấy cánh tay Người đè nặng

            trong cơn thịnh nộ, trong ngọn lửa thiêu,

            trong sấm chớp bão bùng, trong mưa rào mưa đá.

31         Vì khi nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Át-sua sẽ run sợ hãi hùng,

            Người sẽ dùng trượng mà đánh nó.

32         Mỗi lần ĐỨC CHÚA vung gậy lên trừng phạt,

            đều có tiếng đàn tiếng trống hoạ theo ;

            Người sẽ ra tay giao chiến với nó.

33         Từ lâu rồi, lò thiêu Tô-phét đã được chuẩn bị -ngay cho cả vua-,

            lò đã sẵn sàng, vừa sâu vừa rộng,

            củi lửa thật nhiều.

            Hơi thở của ĐỨC CHÚA như dòng thác diêm sinh,

            sẽ khiến lò bốc cháy.

 

31 1      Khốn thay những kẻ xuống Ai-cập cầu viện,

            những kẻ cậy dựa vào chiến mã,

            tin tưởng vì có lắm chiến xa,

            vì kỵ binh hùng mạnh,

            mà không chịu ngước nhìn Đức Thánh của Ít-ra-en,

            không kiếm tìm ĐỨC CHÚA.

2          Nhưng chính Người cũng lại khôn ngoan,

            Người có thể giáng hoạ, không rút lại lời đã phán ra ;

            Người sẽ đứng lên chống cự phường gian ác,

            chống cự những kẻ làm điều dữ được mời đến tiếp viện.

3          Ai-cập là phàm nhân, chứ đâu phải là thần !

            Chiến mã của chúng là súc vật, chứ đâu phải thần khí !

            Khi ĐỨC CHÚA vung tay, kẻ tiếp viện sẽ lảo đảo,

            người được tiếp viện cũng té nhào,

            chúng sẽ cùng tiêu vong hết thảy.

4          ĐỨC CHÚA phán với tôi thế này :

            Khi sư tử hoặc sư tử con gầm gừ để giữ mồi của nó,

            dù cả đám mục đồng được gọi đến tấn công,

            nó cũng không run sợ vì tiếng hét tiếng hò,

            chẳng kinh hoàng vì tiếng ồn ào náo động.

            Cũng vậy, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ ngự xuống chiến đấu

            trên núi Xi-on, trên đồi của thành.

5          Như cánh chim bay đi lượn lại,

            ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem,

            Người sẽ bảo vệ và giải thoát, sẽ dung tha và cứu độ.

6          Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy trở lại

            với Đấng anh em đã phản bội nặng nề.

7          Phải, trong ngày đó, mỗi người sẽ vứt bỏ

            các tượng thần bằng bạc bằng vàng

            do tay tội lỗi của anh em làm ra.

8          Át-sua sẽ ngã gục dưới một lưỡi gươm không phải của con người.

            Nó sẽ bị tiêu diệt do một lưỡi gươm không phải của người hàm.

            Nó sẽ phải trốn chạy trước lưỡi gươm,

            trai tráng của nó sẽ phải làm lao dịch.

9          Đá tảng của nó sẽ bỏ đi vì sợ hãi,

            khi thấy cờ hiệu, các tướng lãnh của nó sẽ kinh hoàng.

            Đó là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Đấng có lửa tại Xi-on,

            và có lò tại Giê-ru-sa-lem.

 

32 1      Này đây, một vua sẽ trị vì theo lẽ công minh,

            các thủ lãnh sẽ cầm quyền theo đường chính trực.

2          Mỗi vị sẽ như một nơi tránh gió, một chốn trú mưa,

            như suối nước ở chỗ khô cằn,

            như tảng đá to rợp bóng trên đất bị hạn hán.

3          Bấy giờ mắt những người thấy sẽ không còn bị mờ,

            tai những người nghe sẽ trở nên chăm chú ;

4          lòng những người nhẹ dạ sẽ gẫm suy để am tường,

            lưỡi những kẻ ngọng sẽ nói năng hoạt bát.

5          Kẻ ngu xuẩn sẽ không được gọi là cao quý,

            người quỷ quyệt không được coi là kẻ cả.

6          Quả thế, kẻ ngu xuẩn nói điều ngu xuẩn,

            và lòng dạ mưu đồ chuyện xấu xa :

            nó làm chuyện vô luân, nói điều sai lạc phạm đến ĐỨC CHÚA ;

            người đói thì nó để bụng không,

            còn kẻ khát thì chẳng cho nước uống.

7          Người quỷ quyệt dùng trò quỷ quyệt xấu xa,

            nó bày ra mưu thâm chước độc, dùng những lời giả dối

            hại kẻ nghèo hèn, hại người cùng khổ

            ngay khi họ đòi quyền lợi của mình.

8          Còn người cao thượng thì suy tính những điều cao thượng

            và vì những điều cao thượng mà đứng ra lên tiếng.

9          Bọn đàn bà ngạo mạn, hãy trỗi dậy mà nghe tiếng Ta !

            Lũ con gái khinh đời, hãy lắng tai nghe lời Ta nói !

10         Chỉ còn một năm mấy ngày nữa,

            hỡi đám phụ nữ khinh đời, các ngươi sẽ run rẩy,

            bởi vì mùa nho sắp lụi tàn, không còn thu hoạch chi nữa hết !

11         Run rẩy đi, bọn đàn bà ngạo mạn,

            sợ quýnh lên, lũ con gái khinh đời !

            Hãy bỏ áo, cởi trần, quấn bao bị vào lưng.

12         Hãy đấm ngực khóc than cho những cánh đồng tươi mát,

            cho vườn nho sai quả,

13         cho đất màu của dân Ta

            đã mọc đầy bụi rậm và gai góc,

            cho mọi nhà đang truy hoan trong thành phố vui nhộn.

14         Quả thật lâu đài bị bỏ hoang,

            thành thị đông dân nên hiu quạnh,

            Ô-phen với vọng lâu thành trơ trụi muôn đời

            cho lừa hoang tha hồ đùa giỡn, cho súc vật gặm cỏ no nê.

15         Cho đến ngày, từ trên cao

            thần khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta.

            Bấy giờ sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái,

            và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng.

16         Lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc,

            và đức công minh trong vườn cây ăn trái.

17         Sự nghiệp của đức công minh sẽ là hoà bình.

            Thành quả của đức công minh

            sẽ là sự yên hàn và an ninh vĩnh cửu.

18         Dân Ta sẽ ở trong cảnh thái bình,

            trong nơi ở an toàn, trong chốn nghỉ thảnh thơi.

19         Nhưng rừng sẽ bị đốn tận gốc, và thành sẽ bị triệt hạ.

20         Anh em có phúc vì sẽ được gieo khắp những nơi có nước,

            và thả rong bò lừa.

 

33 1      Khốn cho ngươi là kẻ tàn phá mà không bị tàn phá,

            kẻ phản bội mà không bị phản bội !

            Khi ngươi tàn phá xong, ngươi sẽ bị tàn phá,

            khi ngươi phản bội rồi, ngươi sẽ bị phản bội.

2          Lạy ĐỨC CHÚA, xin thương xót chúng con,

            chúng con trông cậy vào Ngài.

            Mỗi buổi sáng, xin Ngài nên cánh tay nâng đỡ chúng con ;

            xin cứu độ chúng con trong lúc ngặt nghèo.

3          Nghe tiếng sấm vang rền, các dân chạy trốn,

            Ngài đứng lên, các nước tán loạn.

4          Người ta thu chiến lợi phẩm về, như cào cào thu lượm

            người ta xông vào lấy, như châu chấu xông vào.

5          ĐỨC CHÚA được suy tôn, vì Người ngự trên chốn cao vời.

            Người làm cho Xi-on được đầy chính trực công minh.

6          Người sẽ làm cho thời ngươi được ổn định.

            Sự khôn ngoan và hiểu biết đem lại ơn cứu độ dồi dào,

            sự kính sợ ĐỨC CHÚA, đó chính là kho tàng Người ban.

7          Này đây dân thành A-ri-ên kêu la ngoài đường phố,

            các sứ giả hoà bình than khóc đắng cay.

8          Các con lộ hoang vắng, đường sá chẳng bóng người qua.

            Người ta đã phá vỡ giao ước, khinh dể các chứng nhân,

            chẳng coi ai ra gì nữa.

9          Cõi đất sẽ nhuốm màu tang tóc điêu linh,

            núi Li-băng héo tàn nhục nhã,

            đồng bằng Sa-rôn nên hoang địa khô cằn,

            còn miền Ba-san và núi Các-men hoá ra trơ trụi.

10         ĐỨC CHÚA phán : "Giờ đây Ta trỗi dậy,

            giờ đây Ta đứng thẳng, giờ đây Ta vươn mình lên.

11         Các ngươi đã cưu mang cỏ khô, ắt sẽ sinh rơm rạ.

            Hơi thở của Ta sẽ như lửa thiêu rụi các ngươi.

12         Các dân sẽ bị cháy thành vôi,

            chúng như gai bị chặt và thiêu trong lửa.

13         Người ở xa, hãy nghe biết việc Ta làm,

            kẻ ở gần, khá nhận rằng sức Ta hùng mạnh."

14         Tại Xi-on, quân tội lỗi khiếp sợ rụng rời,

            bọn bất lương kinh hoàng run rẩy.

            Chúng rằng : "Ai trong chúng ta ở gần được lửa thiêu ?

            Ai trong chúng ta ở gần được hoả hào muôn kiếp ?"

15         Kẻ theo đường chính trực, hằng ăn nói thẳng ngay,

            của chiếm đoạt không màng, tay xua quà hối lộ.

            Lời độc địa, bưng tai chẳng muốn nghe,

            việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn.

16         Người như thế sẽ được ở non cao,

            có đồn trên núi đá làm nơi trú ẩn.

            Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp,

            nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.

17         Mắt bạn sẽ chiêm ngưỡng một đức vua

            trong vẻ đẹp của người, sẽ thấy một miền đất trải rộng.

18         Lòng bạn sẽ hồi tưởng lại nỗi kinh hoàng :

            "Đâu rồi viên ký lục ? Đâu rồi người thu thuế ?

            Đâu rồi người thanh tra các tháp canh ?"

19         Bạn sẽ không còn thấy giống dân kênh kiệu,

            một dân có ngôn ngữ xa lạ, khó nghe,

            giọng nói líu lo, không ai hiểu.

20         Hãy nhìn ngắm thành Xi-on, nơi chúng ta cử hành các đại lễ,

            mắt bạn sẽ thấy Giê-ru-sa-lem, một nơi ở thảnh thơi,

            một cái lều sẽ không bị tháo gỡ ;

            cọc lều sẽ không bao giờ bị nhổ đi,

            không một giây lều nào sẽ bị đứt.

21         Vì tại đó, ĐỨC CHÚA sẽ cho chúng ta thấy

            Người là Đấng oai hùng.

            Người sẽ như một miền có sông ngòi rộng lớn,

            nhưng không có thuyền bè tới lui,

            và tàu to đẹp cũng không qua lại.

22         Phải, ĐỨC CHÚA là vị thẩm phán của chúng ta,

            ĐỨC CHÚA là nhà lập pháp của chúng ta,

            ĐỨC CHÚA là vua của chúng ta, chính Người sẽ cứu độ chúng ta.

23         Các dây của bạn đã chùng rồi, không sao giữ được cho cột đứng,

            không giương được cờ hiệu nữa.

            Bấy giờ người ta sẽ chia nhau vô vàn chiến lợi phẩm ;

            kẻ què cũng tha hồ hôi của.

24         Không ai cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem sẽ nói : "Tôi ốm đau."

            Dân ở đó sẽ được tha tội.

 

34 1      Chư dân hỡi, hãy lại mà nghe, các sắc tộc, nào cùng lưu ý.

            Hãy nghe đây, hỡi trái đất và mọi loài trên đó,

            hỡi địa cầu cùng muôn vật từ đất nảy sinh :

2          Này, ĐỨC CHÚA nổi giận với chư dân hết thảy,

            Người thịnh nộ với toàn thể đạo binh của chúng,

            cho chúng bị tru diệt và tiêu vong.

3          Những kẻ bị đâm chết sẽ bị quẳng đi xa.

            Tử thi xông mùi hôi thối, núi non máu chảy dầm dề.

4          Toàn thể đạo binh trên trời tan rã.

            Các tầng trời cuộn lại như cuốn sách.

            Cả đạo binh của chúng lụi tàn

            như lá nho rơi rụng, tựa lá vả lìa cành.

5          Vì trên trời gươm Ta say máu : sắp giáng xuống Ê-đôm,

            xuống một dân Ta đã tuyên án tru diệt.

6          Gươm của ĐỨC CHÚA, máu nhuộm đỏ, mỡ dính bầy nhầy,

            máu chiên máu dê, mỡ của trái cật loài cừu.

            Vì một hy lễ đã được dâng kính ĐỨC CHÚA tại Bót-ra,

            chính là cuộc tàn sát lớn trong xứ Ê-đôm.

7          Cùng với chúng, nào trâu, nào bê, nào bò tót đều bị hạ.

            Đất đai của chúng máu tràn lênh láng,

            cát bụi của chúng mỡ dính bầy nhầy.

8          Quả thế, đó là ngày ĐỨC CHÚA báo phục,

            là năm Người trả oán mà biện hộ cho Xi-on.

9          Và suối nước biến thành nhựa chai,

            cát bụi hoá lưu huỳnh, đất đai thành nhựa cháy,

10         ngày đêm bốc lửa không ngừng, đời đời nghi ngút khói ;

            thế hệ này qua thế hệ kia, vẫn một cảnh hoang tàn,

            không bóng người lai vãng.

11         Đó sẽ là lãnh địa của nhím và kền kền,

            là nơi ở cho loài cú, loài quạ.

            ĐỨC CHÚA sẽ giăng dây đo biến nó thành hỗn mang,

            Người sẽ thả hòn chì cho nó nên trống rỗng.

12         Giới quý tộc của nó không còn,

            ở đó người ta chẳng tôn vương nữa,

            mọi thủ lãnh đều sẽ kể bằng không.

13         Trong các lâu đài của nó, gai góc mọc um tùm,

            các đồn luỹ kiên cố đầy những tầm ma và cỏ dại.

            Nó sẽ là hang ổ sói rừng, là sân chim đà điểu.

14         Mèo rừng gặp chó rừng, loài dê ma quái hú gọi nhau.

            Đó cũng là nơi dung thân cho quỷ Li-lít, là chốn hắn nghỉ ngơi.

15         Đó còn là nơi rắn làm ổ đẻ trứng, ấp cho nở và ủ ấm đàn con.

            Cũng tại đó, lũ diều hâu tụ tập, con nào cũng có bạn có đôi.

16         Hãy tìm trong sách của ĐỨC CHÚA và đọc :

            sẽ không thiếu một con nào trong chúng,

            con nào cũng có bạn có đôi.

            Bởi vì chính miệng Chúa đã phán truyền,

            chính thần khí Người quy tụ lại.

17         Chính Người đã bốc thăm,

            và tay Người đã dùng dây đo mà chia phần cho chúng.

            Đến muôn đời, chúng sẽ được thừa hưởng phần này,

            chúng sẽ ở lại đây hết đời này qua đời nọ.

 

35 1      Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy,

            vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,

2          hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ,

            và hân hoan múa nhảy reo hò.

            Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng,

            vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron.

            Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của ĐỨC CHÚA,

            và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.

3          Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ,

            cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng.

4          Hãy nói với những kẻ nhát gan : "Can đảm lên, đừng sợ !

            Thiên Chúa của anh em đây rồi ; sắp tới ngày báo phục,

            ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.

            Chính Người sẽ đến cứu anh em."

5          Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.

6          Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,

            miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.

            Vì có nước vọt lên trong sa mạc,

            khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.

7          Miền nóng bỏng biến thành ao hồ,

            đất khô cằn có mạch nước trào ra.

            Trong hang chó rừng ở sậy, cói sẽ mọc lên.

8          Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là thánh lộ.

            Kẻ ô uế sẽ chẳng được qua. Đó sẽ là con đường cho họ đi,

            những kẻ điên dại sẽ không được lang thang trên đó.

9          Ở đó sẽ không có sư tử, thú dữ ăn thịt cũng chẳng vãng lai,

            không thấy bóng dáng một con nào,

            những ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó.

10         Những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về,

            tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,

            mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.

            Họ sẽ được hớn hở tươi cười,

            đau khổ và khóc than sẽ biến mất.

 

36 1 Năm thứ mười bốn triều vua Khít-ki-gia, vua Át-sua là Xan-khê-ríp tiến lên đánh mọi thành kiên cố của Giu-đa và đã chiếm được. 2 Từ La-khít, vua Át-sua sai quan chánh chước tửu cùng với một đạo binh hùng hậu đến gặp vua Khít-ki-gia ở Giê-ru-sa-lem. Viên chánh chước tửu đứng gần kênh dẫn nước vào hồ trên phía đường dẫn tới cánh đồng Thợ Nện Dạ. 3 Ra tiếp họ có ông En-gia-kim con ông Khin-ki-gia-hu, đại nội thị thần, cùng với viên ký lục Sép-na và viên quản lý văn khố Giô-ác, con ông A-xáp. 4 Viên chánh chước tửu bảo họ : "Hãy nói với vua Khít-ki-gia : đại đế là vua Át-sua phán thế này : Dựa vào niềm tin nào mà ông tin tưởng như thế ? 5 Ông tưởng rằng trong cuộc chiến, lời nói suông ngoài miệng thay thế được cho mưu kế và sức mạnh sao ? Giờ đây ông tin tưởng vào ai mà dám nổi loạn chống ta ? 6 Hoá ra ông tin tưởng vào cây gậy sậy dập nát là Ai-cập, nó sẽ đâm thủng bàn tay kẻ vịn vào nó ! Pha-ra-ô vua Ai-cập là vậy đó đối với mọi kẻ tin tưởng vào ông ta. 7 Có thể ông sẽ nói với tôi : "Chúng tôi tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi." Thế chẳng phải Khít-ki-gia đã dẹp bỏ các nơi cao và các bàn thờ của Người đó sao ? Ông ta đã chẳng nói với Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng : "Các ngươi sẽ sụp lạy trước bàn thờ này." 8 Bây giờ, ông hãy đánh cuộc với vua Át-sua chúa thượng tôi : tôi sẽ cho ông hai ngàn con ngựa nếu ông tìm được người cỡi. 9 Liệu ông có thể đẩy lui được một người thuộc hạng dở nhất trong nhóm bộ hạ của chúa thượng tôi không ? Thế mà ông lại cậy vào Ai-cập để có xe có ngựa ! 10 Bây giờ có phải ngoài ý muốn của ĐỨC CHÚA mà ta đã tiến đánh để tàn phá xứ này không ? Chính ĐỨC CHÚA đã phán với ta : "Hãy tiến đánh và tàn phá xứ này."

 

11 Ông En-gia-kim, ông Sép-na và ông Giô-ác nói với viên chánh chước tửu : "Xin ngài dùng tiếng A-ram mà nói, vì các tôi tớ ngài đây hiểu được. Ngài đừng nói tiếng Giu-đa với chúng tôi kẻo dân ở trên tường thành nghe được." 12 Viên chánh chước tửu nói : "Chẳng lẽ chúa thượng tôi sai tôi đến nói những lời như thế với chúa thượng của ông hay với ông sao ? Chẳng phải là để nói với những người đang ngồi trên tường thành kia đang phải ăn phân và uống nước tiểu của mình cùng với các ông sao ?"

 

13 Bấy giờ viên chánh chước tửu đứng thẳng và hô lớn bằng tiếng Giu-đa rằng : "Hãy nghe lời đại đế, vua Át-sua : 14 Đức vua phán thế này : Đừng để Khít-ki-gia lừa dối các ngươi. Vì ông ta không thể nào giải thoát các ngươi được. 15 Cũng đừng để Khít-ki-gia dụ dỗ các ngươi tin tưởng vào ĐỨC CHÚA khi ông ta nói : Chắc chắn ĐỨC CHÚA sẽ giải thoát chúng ta, và thành này sẽ không bị nộp vào tay vua Át-sua. 16 Đừng nghe lời Khít-ki-gia, vì vua Át-sua phán thế này : Hãy làm hoà với ta và ra đây, ai nấy trong các ngươi vẫn được ăn hoa trái trong vườn nho, vườn vả của mình, vẫn được uống nước bể nhà mình, 17 cho tới khi ta đến đem các ngươi tới một xứ giống như xứ các ngươi, một xứ có lúa mì và rượu, xứ có bánh và vườn nho. 18 Đừng để Khít-ki-gia phỉnh gạt các ngươi rằng : "ĐỨC CHÚA sẽ giải thoát chúng ta." Hỏi rằng trong các thần của chư dân, đã có vị nào thực sự giải thoát xứ mình khỏi tay vua Át-sua chưa ? 19 Các thần của Kha-mát và Ác-pát ở đâu ? Các thần của Xơ-phác-va-gim ở đâu ? Họ có giải thoát được Sa-ma-ri khỏi tay ta chăng ? 20 Trong tất cả các thần của các xứ, hỏi đã có thần nào cứu được xứ của họ thoát khỏi tay ta chưa ? Vậy ĐỨC CHÚA cứu nổi Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta sao ?"

 

21 Họ làm thinh, không đáp một lời, vì vua đã ra lệnh : "Các ngươi đừng đáp lại hắn." 22 Ông En-gia-kim, đại nội thị thần, con ông Khin-ki-gia-hu, vào yết kiến vua Khít-ki-gia cùng với ông Sép-na, ký lục, và ông Giô-ác, quản lý văn khố, con ông A-xáp. Họ xé áo mình ra, kể lại cho vua nghe những lời viên chánh chước tửu đã nói.

 

 

37 1 Nghe thế, vua Khít-ki-gia liền xé áo mình ra, khoác áo vải thô, vào nhà ĐỨC CHÚA. 2 Vua sai ông En-gia-kim, đại nội thị thần, ông Sép-na ký lục, và các kỳ mục trong hàng tư tế, tất cả đều khoác áo vải thô, đến gặp ngôn sứ I-sai-a, con ông A-mốc. 3 Họ thưa : "Vua Khít-ki-gia phán thế này : Hôm nay là một ngày khốn quẫn, ngày trừng phạt, ngày ô nhục, vì đã đến lúc con lọt lòng, mà mẹ lại không có sức sinh ! 4 Ước chi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, nghe thấy lời lẽ của viên chánh chước tửu là người đã được vua Át-sua, chúa thượng hắn, sai đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống ; ước gì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, trừng phạt vì những lời Người đã nghe thấy. Xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại."

 

5 Khi các thuộc hạ của vua Khít-ki-gia đến gặp ông I-sai-a, 6 ông I-sai-a bảo họ : "Các vị sẽ thưa với chúa thượng của các vị như sau : ĐỨC CHÚA phán thế này : Đừng sợ những lời ngươi đã nghe, những lời mà các tên hầu của vua Át-sua đã xúc phạm đến Ta. 7 Này Ta sẽ đặt nơi nó một thần khí, khiến nó vừa nghe một tin đồn, liền rút lui về nước. Ta sẽ làm cho nó bị gươm đâm gục ngã ngay tại xứ sở nó."

 

8 Viên chánh chước tửu trở về gặp lúc vua Át-sua đang giao chiến với Líp-na. Quả thật, ông nghe biết vua đã rời La-khít 9 vì vua nhận được tin nói về vua Cút là Tia-ha-ca : "Vua ấy đã ra quân để giao chiến với ngài."Được tin ấy, vua Xan-khê-ríp liền sai sứ đến với vua Khít-ki-gia. Vua nói : 10 "Các ngươi sẽ nói với Khít-ki-gia vua Giu-đa thế này : Đừng để Thiên Chúa của ông là Đấng ông tin tưởng, lừa dối ông rằng : Giê-ru-sa-lem sẽ không bị nộp vào tay vua Át-sua. 11 Này, ông thừa biết các vua Át-sua đã xử thế nào với tất cả các nước : các vị ấy đã tru hiến chúng ; còn ông, ông thoát sao được ! 12 Thế các thần của chư dân mà cha ông ta đã tiêu diệt, tức là các dân Gô-dan, Kha-ran, Re-xép, và con cái ông E-đen ở Tơ-la-xa, có giải thoát được các dân ấy không ? 13 Các vua của Kha-mát, của Ác-pát, của La-ia, Xơ-phác-va-gim, Hê-na và I-va đâu cả rồi ?" 14 Vua Khít-ki-gia cầm lấy thư từ tay các sứ giả trao cho mà đọc, rồi lên nhà ĐỨC CHÚA, mở thư ra trước nhan ĐỨC CHÚA. 15 Vua Khít-ki-gia cầu nguyện với ĐỨC CHÚA rằng : 16 "Lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, Đấng ngự trên các kê-ru-bim, chính Ngài, và chỉ mình Ngài, mới là Thiên Chúa thống trị mọi vương quốc trần gian. Chính Ngài đã làm nên trời đất.

 

17         Lạy ĐỨC CHÚA, xin lắng tai nghe,

            lạy ĐỨC CHÚA, xin đưa mắt nhìn.

            Xin nghe rõ mọi lời Xan-khê-ríp là kẻ đã sai người

            đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống.

 

18 Quả thật, lạy ĐỨC CHÚA, các vua Át-sua đã tàn phá tất cả các dân và xứ sở của họ, 19 quăng các tượng thần của họ vào lửa vì chúng không phải là thần, mà chỉ là tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, cho nên các vua ấy đã phá huỷ được. 20 Nhưng giờ đây, lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay vua ấy, để mọi vương quốc trần gian nhận biết rằng chính Ngài, và chỉ một mình Ngài, mới là Thiên Chúa, lạy ĐỨC CHÚA."

 

21 Ông I-sai-a con ông A-mốc sai người đến tâu vua Khít-ki-gia rằng : "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en phán thế này về lời ngươi cầu xin Ta liên quan đến Xan-khê-ríp, vua Át-sua. 22 Đây lời ĐỨC CHÚA kết tội nó :

            Trinh nữ, cô gái Xi-on, khinh dể nhạo báng ngươi ;

            sau lưng ngươi, cô gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu.

23         Ngươi đã thoá mạ, lăng nhục ai,

            đã lớn tiếng, vênh mặt khinh khi ai,

            nếu không phải là chính Đấng Thánh của Ít-ra-en ?

24         Ngươi đã dùng bầy tôi mà phỉ báng Chúa Thượng,

            và ngươi đã nói rằng : "Với vô vàn chiến xa, ta trèo lên đỉnh núi,

            lên những ngọn cao chót vót của Li-băng.

            Ta đốn những cây bá hương cao vút,

            những ngọn tùng bách đẹp tuyệt.

            Ta đạt tới đỉnh cao ngút trời, tới rừng cây thăm thẳm.

25         Chính ta đã đào giếng, đã uống nước của ngoại bang ;

            ta đã làm cạn khô mọi sông ngòi Ai-cập dưới đôi bàn chân ta."

26         Phải chăng ngươi không hề nghe biết

            Ta đã làm những điều ấy từ lâu ?

            Những điều Ta dự tính từ những ngày xa xưa,

            giờ đây Ta thực hiện : là phá tan những thành trì kiên cố,

            khiến chúng trở nên đống đá vụn hoang tàn.

27         Cư dân của chúng đành bó tay, và thẹn thùng khiếp đảm

            khác nào cỏ đồng nội, tựa đám cỏ xanh tươi,

            đám cỏ mọc mái nhà, hoặc như cây lúa héo chưa kịp vươn lên cao.

28         Khi ngươi ngồi, ngươi đứng, lúc ngươi ra, ngươi vào,

            Ta đều biết rõ cả ;

            ngay lúc ngươi nổi giận với Ta, Ta cũng biết.

29         Bởi vì ngươi nổi giận với Ta

            và những lời ngạo mạn đã thấu tận tai Ta,

            nên Ta sẽ xỏ vòng vào mũi, tra hàm thiếc vào môi ngươi.

            Trên chính con đường ngươi đã tới,

            Ta sẽ bắt ngươi phải lui về.

30         Đây sẽ là dấu hiệu cho ngươi :

            Năm nay ăn lúa chét, năm tới có lúa trời ;

            đến năm thứ ba, hãy gieo, hãy gặt, hãy trồng nho mà ăn trái.

31         Trong nhà Giu-đa, những gì đã thoát chết,

            những gì còn sót lại sẽ cứ tiếp tục đâm rễ sâu,

            và trên cao trổ sinh hoa trái.

32         Vì từ Giê-ru-sa-lem, sẽ nảy sinh số còn sót lại,

            và từ núi Xi-on, sẽ xuất hiện những người thoát chết.

            Vì yêu thương cuồng nhiệt,

            ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.

33         Về vua Át-sua, ĐỨC CHÚA phán như sau :

            Nó sẽ không vào được thành này,

            không bắn được mũi tên nào tới đó,

            không núp sau thuẫn mà xông lên,

            cũng chẳng đắp ụ để công phá.

34         Nó sẽ phải quay về theo chính con đường nó đã đến,

            chứ thành này thì nó không vào được, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

35         Vì Ta và vì Đa-vít, tôi tớ của Ta,

            chính Ta sẽ che chở, và sẽ cứu thành này.

36 Thiên sứ của ĐỨC CHÚA ra đánh chết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân Át-sua. Ban sáng, khi người ta thức dậy, thì kìa, toàn là thây ma xác chết.

 

37 Vua Át-sua là Xan-khê-ríp nhổ trại và lên đường. Ông rút về Ni-ni-vê và ở lại đó. 38 Nhưng rồi khi ông đang sụp lạy thần Nít-rốc của ông trong đền thờ thì các hoàng tử Át-ram-me-léc và Xa-re-xe dùng gươm đâm ông chết rồi trốn sang xứ A-ra-rát. Con vua là Ê-xa-khát-đôn lên ngôi kế vị.

 

 

38 1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ I-sai-a con ông A-mốc đến gặp vua và nói : "ĐỨC CHÚA phán thế này : Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu." 2 Vua Khít-ki-gia quay mặt vào tường và cầu nguyện với ĐỨC CHÚA như sau : 3 "Ôi lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài." Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to.

 

4 Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA phán với ông I-sai-a rằng : 5 "Hãy đi nói với Khít-ki-gia : ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Đa-vít tổ tiên ngươi, phán thế này : Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. 6 Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, sẽ che chở thành này." 21 Ông I-sai-a nói : "Lấy một cái bánh vả cà vào chỗ ung nhọt thì vua sẽ sống."   22 Vua Khít-ki-gia nói : "Cứ dấu nào mà biết tôi sẽ lên được nhà ĐỨC CHÚA ?" 7 Ông I-sai-a trả lời : "Đây là dấu ĐỨC CHÚA ban cho ngài, chứng tỏ ĐỨC CHÚA sẽ thực hiện điều Người đã phán : 8 Này, bóng mặt trời đã ngả trên các bậc thang vua A-khát đã xây, Ta sẽ cho lui lại mười bậc." Quả vậy, bóng mặt trời đã lui lại mười bậc trong số các bậc thang nó đã chiếu xuống.

 

9 Bài ca Khít-ki-gia, vua Giu-đa, đã sáng tác khi ông lâm bệnh và sau đó khi ông được qua khỏi :

10         Tôi có nói : nửa cuộc đời dang dở mà đã phải ra đi,

            bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ty.

11         Tôi có nói : chẳng còn được thấy ĐỨC CHÚA

            ở trên cõi dương gian,

            hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế.

12         Nhà tôi ở đã bị giật tung, và đem đi như lều mục tử.

            Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,

            bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.

            Từ sáng tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.

13         Tới lúc bình minh, con vẫn kêu gào,

            như bị sư tử nghiền nát thịt xương.

            Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.

14         Con thở than như nhạn kêu chim chíp,

            con rầm rì chẳng khác bồ câu ;

            nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ.

            Lạy Chúa, sức con nay đã kiệt, xin Ngài thương cứu giúp.

15         Tôi sẽ ngỏ lời, sẽ nói sao đây ?

            Vì điều đó, chính Người đã thực hiện.

            Suốt đời tôi lê bước, tâm hồn đầy những nỗi đắng cay.

16         Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa,

            sự sống linh hồn con thuộc về Ngài.

            Xin chữa lành và cho con được sống.

17         Nay muôn vàn cay đắng đã hoá nên an bình,

            vì chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,

            vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.

18         Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,

            và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài.

            Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy vào lòng Chúa tín trung.

19         Chỉ người sống, vâng chỉ người sống

            mới ca tụng Ngài như thể con nay.

            Người cha sẽ dạy cho con cái rõ Ngài là Đấng tín trung.

20         Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài thương cứu độ.

            Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng hoạ đàn ca

            trong nhà ĐỨC CHÚA, suốt cả cuộc đời.

 

39 1 Khi ấy vua Ba-by-lon là Mơ-rô-đác Ba-la-đan, con ông Ba-la-đan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Khít-ki-gia, vì nghe tin vua bị bệnh và đã bình phục. 2 Vua Khít-ki-gia vui mừng tiếp đón họ và cho xem kho tàng của vua : vàng bạc, hương liệu, dầu quý, kho vũ khí và tất cả những gì có trong các nơi dự trữ của vua ; không có gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà vua Khít-ki-gia không cho họ xem.

 

3 Ngôn sứ I-sai-a vào gặp vua Khít-ki-gia và nói : "Những người ấy đã nói gì với vua, và họ từ đâu tới ?" Vua Khít-ki-gia đáp : "Họ từ một xứ xa xôi, mãi tận Ba-by-lon đến đây." 4 Ông hỏi : "Họ thấy gì trong cung điện của ngài ?" Vua đáp : "Trong cung điện của tôi có gì, họ thấy hết cả. Không có gì trong các kho dự trữ mà tôi không cho họ xem."

 

5 Bấy giờ ông I-sai-a nói với vua Khít-ki-gia : "Xin vua nghe lời ĐỨC CHÚA các đạo binh phán : 6 Này, sẽ đến những ngày mọi sự trong cung điện ngươi, tất cả những gì xưa nay tổ tiên ngươi đã tích trữ, đều bị đem đi Ba-by-lon, không còn lại một thứ gì - ĐỨC CHÚA phán. 7 Một số con cái ngươi, xuất thân từ ngươi, do chính ngươi sinh ra, sẽ bị bắt đi làm thái giám trong hoàng cung của vua Ba-by-lon." 8 Vua Khít-ki-gia nói với ông I-sai-a : "Lời ĐỨC CHÚA ông vừa truyền lại quả là tốt." Vua tự nhủ : "Miễn sao có hoà bình và yên ổn bao lâu ta còn sống !"

sach-i-sai-a-2-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách I-sai-a [2] (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách I-sai-a (Is 40,1–66,24)

sach-ai-ca-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Ai ca (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Ai ca (Ac 1,1–5,22)

sach-ba-ruc-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Ba-rúc (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Ba-rúc (Br 1,1–6,72)

sach-e-de-ki-en-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Ê-dê-ki-en (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Ê-dê-ki-en (Ed 1,1–48,35)

sach-da-ni-en-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Đa-ni-en (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Đa-ni-en (Đn 1,1–14,42)

sach-ho-se-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Hô-sê (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Hô-sê (Hs 1,1–14,10)

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.