kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Giới thiệu Sách li-category Thánh Phaolô, mẫu gương vĩ đại về lòng kiên nhẫn

THÁNH PHAOLÔ

từ một người bách hại, và một người của bạo lực,

đến mẫu gương vĩ đại nhất về lòng kiên nhẫn

 

Lời Tựa

I. “Kẻ bắt đạo và con người bạo lực” (1Tm 1,13)

II. “Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29)

III. “Một thứ ôn dịch, chuyên gây nổi loạn giữa mọi người Do Thái” (Cv 24,5)

IV. “Gian truân sinh nhẫn nại, nhẫn nại sinh trung kiên” (Rm 5,3).

V. “Hãy khiển trách, ngăm đe, khuyên nhủ,
với tất cả lòng kiên nhẫn và chủ tâm dạy dỗ” (2Tm 4,2)

VI. “Lòng yêu mến thì nhẫn nhục” (1Cr 13,4)

      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyên Tác:
St. Paul, From “Presecutor and Man of Violence” to “Greatest Model of Patience”
(Francesco Gioia - Libreria Editrice Vaticana, 2004)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin bấm vào đường địa chỉ sau để tải sách về:
Thánh Phaolô, mẫu gương vĩ đại về lòng kiên nhẫn

 

tin-mung-da-duoc-loan-bao-lm-louis-g-dang-quang-tien
“Tin mừng đã được loan báo” - Lm. Louis G. Đặng Quang Tiến

Xin trân trọng giới thiệu quyển “Tin Mừng đã được loan báo” của Linh mục Louis Đặng Quang Tiến, thành viên của UBKT/HĐGMVN như một tài liệu quý thay thế cho gợi ý  Bài giảng chúa nhật năm B” của UBKT/HĐGMVN đến mọi thành phần Dân Chúa

truyen-tranh-kinh-thanh
Truyện tranh Kinh Thánh

Kính gửi quý độc giả thông tin sau đây của Chương trình Chuyên đề Giáo Dục.

bai-giang-nam-a
Bài Giảng năm A

Quyển Bài Giảng năm A của Ủy Ban Kinh Thánh trực thuộc HĐGMVN.

nen-van-chuong-khon-ngoan
Nền Văn Chương Khôn Ngoan

Quyển Nền Văn Chương Khôn Ngoan của Lm FX Vũ Phan Long, OFM.

tin-mung-da-duoc-loan-bao
Tin Mừng đã được loan báo

Quyển Tin Mừng đã được loan báo của Lm LG Đặng Quang Tiến.

tim-hieu-sach-khai-huyen
Tìm hiểu sách Khải huyền

Quyển Tìm hiểu sách Khải huyền của Lm FX Vũ Phan Long, OFM.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.