kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Thánh Vịnh li-category Thánh vịnh 2 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

1          Sao chư dân lại ồn ào náo động ?

            Sao vạn quốc dám bày kế viển vông ?

2          Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,

            vương hầu khanh tướng rập mưu đồ

            chống lại ĐỨC CHÚA,

            chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.

3          Chúng bảo nhau : "Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy,

            gông cùm họ, ta hãy quẳng đi !"

4          Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,

            Người chế nhạo bọn chúng.

5          Rồi nổi trận lôi đình, Người quát nạt,

            trút cơn thịnh nộ, khiến chúng kinh hoàng,

6          rằng : "Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn,

            lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta."

7          Tân vương lên tiếng : Tôi xin đọc sắc phong của CHÚA,

            Người phán bảo tôi rằng : "Con là con của Cha,

            ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.

8          Con cứ xin, rồi Cha ban tặng

            muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,

            toàn cõi đất làm phần lãnh địa.

9          Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành,

            nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm."

10         Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều,

            thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ !

11         Đem lòng kính sợ mà phụng thờ ĐỨC CHÚA,

12         hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người !

            Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ,

            lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên !

            Còn những ai ẩn náu bên Người, 
            thật hạnh phúc dường bao !

thanh-vinh-1-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 1 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 1 – Hai con đường

thanh-vinh-3-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 3 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 3 – Đức Chúa là Đấng bảo vệ người công chính

thanh-vinh-4-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 4 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 4 – Lời tạ ơn

thanh-vinh-5-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 5 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 5 – Lời kinh sáng xin Đức Chúa bảo vệ

thanh-vinh-6-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 6 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 6 – Người gặp thử thách van nài Đức Chúa thương

thanh-vinh-7-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 7 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 7 – Bị vu oan, người công chính kêu cầu Thiên Chúa

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.