kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Thánh Vịnh li-category Thánh vịnh 3 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít, khi vua chạy trốn con mình là Áp-sa-lôm.

2          Lạy CHÚA, thù địch con đông vô kể,

            người nổi dậy chống con thật quá nhiều !

3          Quá nhiều kẻ đang nói về con : "Chúa Trời đâu cứu hắn !"

4          Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ,

            là vinh dự của con,

            là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất.

5          Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng CHÚA,

            Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người.

6          Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ,

            rồi thức dậy, vì CHÚA đỡ nâng tôi.

7          Tôi chẳng còn phải sợ

            lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi.

 

8          Lạy CHÚA, xin trỗi dậy,

            cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ.

            Mọi kẻ thù con, Ngài đánh vỡ mặt,

            bọn gian ác, Ngài đập gẫy răng.

9          CHÚA chính là nguồn ơn cứu độ,

            xin ban phúc lộc cho dân Ngài.

thanh-vinh-1-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 1 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 1 – Hai con đường

thanh-vinh-2-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 2 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 2 – Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

thanh-vinh-4-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 4 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 4 – Lời tạ ơn

thanh-vinh-5-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 5 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 5 – Lời kinh sáng xin Đức Chúa bảo vệ

thanh-vinh-6-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 6 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 6 – Người gặp thử thách van nài Đức Chúa thương

thanh-vinh-7-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 7 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 7 – Bị vu oan, người công chính kêu cầu Thiên Chúa

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.