kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Thánh Vịnh li-category Thánh vịnh 4 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

1 Phần nhạc trưởng. Có hoạ đàn. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,

            khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.

            Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,

            xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

3          Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ

            lòng vẫn còn chai đá

            ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối ?

4          Hãy biết rằng : CHÚA biệt đãi người hiếu trung với Chúa ;

            khi tôi kêu, CHÚA đã nghe lời.

5          Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,

            trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh.

6          Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền, và tin tưởng vào CHÚA.

7          Biết bao kẻ nói rằng : "Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc ?",

            lạy CHÚA, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

8          Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc

            hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư.

9          Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ,

            vì chỉ có mình Ngài, lạy CHÚA,

            ban cho con được sống yên hàn.

thanh-vinh-1-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 1 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 1 – Hai con đường

thanh-vinh-2-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 2 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 2 – Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

thanh-vinh-3-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 3 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 3 – Đức Chúa là Đấng bảo vệ người công chính

thanh-vinh-5-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 5 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 5 – Lời kinh sáng xin Đức Chúa bảo vệ

thanh-vinh-6-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 6 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 6 – Người gặp thử thách van nài Đức Chúa thương

thanh-vinh-7-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 7 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 7 – Bị vu oan, người công chính kêu cầu Thiên Chúa

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.