kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Thánh Vịnh li-category Thánh vịnh 5 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

1 Phần nhạc trưởng. Có thổi quyển. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe lời con nói,

            hiểu thấu điều con thầm thì nguyện xin.

3          Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ,

            xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.

4          Vâng, lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng con van vỉ,

            ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con.

            Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông.

5          Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác,

            ác nhân đâu được ở với Ngài,

6          trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững !

            Ngài ghét những kẻ làm điều ác,

7          diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người,

            gớm ghê phường giảo quyệt.

8          Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,

            được bước vào nhà Chúa ;

            con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.

9          Lạy CHÚA, kẻ thù con đang rình sẵn,

            xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con,

            xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước.

10         Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật,

            lòng dạ đầy chước độc mưu thâm.

            Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng,

            khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ.

11         Lạy Chúa Trời, xin bắt chúng đền tội,

            chúng đã mưu mô thì xin cho chúng té nhào.

            Chúng quá nhiều tội lỗi, xin đuổi chúng đi,

            vì chúng đã phản nghịch cùng Chúa.

12         Còn những người trú ẩn bên Chúa,

            ước chi họ đều được hỷ hoan

            và reo vui mãi tới muôn đời.

            Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,

            nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.

13         Vâng lạy CHÚA, Ngài ban phúc lành cho người công chính, 
            lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che.

thanh-vinh-1-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 1 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 1 – Hai con đường

thanh-vinh-2-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 2 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 2 – Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

thanh-vinh-3-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 3 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 3 – Đức Chúa là Đấng bảo vệ người công chính

thanh-vinh-4-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 4 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 4 – Lời tạ ơn

thanh-vinh-6-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 6 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 6 – Người gặp thử thách van nài Đức Chúa thương

thanh-vinh-7-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 7 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 7 – Bị vu oan, người công chính kêu cầu Thiên Chúa

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.