kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Thánh Vịnh li-category Thánh vịnh 8 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

1 Phần nhạc trưởng. Có hoạ đàn thành Gát. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,

            lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu !

            Uy phong Ngài vượt quá trời cao.

3          Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ

            cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,

            khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

4          Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

            muôn trăng sao Chúa đã an bài,

5          thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,

            phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ?

6          Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

            ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,

7          cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,

            đặt muôn loài muôn sự dưới chân :

8          Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,

9          nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

10         Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,

            lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu !

thanh-vinh-1-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 1 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 1 – Hai con đường

thanh-vinh-2-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 2 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 2 – Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

thanh-vinh-3-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 3 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 3 – Đức Chúa là Đấng bảo vệ người công chính

thanh-vinh-4-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 4 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 4 – Lời tạ ơn

thanh-vinh-5-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 5 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 5 – Lời kinh sáng xin Đức Chúa bảo vệ

thanh-vinh-6-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 6 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 6 – Người gặp thử thách van nài Đức Chúa thương

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.