kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Thánh Vịnh li-category Thánh vịnh 9 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

1 Phần nhạc trưởng. Al-muth labben. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Lạy CHÚA, con hết lòng cảm tạ,

            kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm.

3          Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa,

            đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

4          Ngài xuất hiện, địch thù con tháo lui,

            chúng té nhào mà chết.

5          Chúa là vị thẩm phán chí công, Ngài ngự toà xét xử,

            bênh vực và bảo vệ quyền lợi con.

6          Ngài hăm doạ chư dân, tiêu diệt lũ gian tà,

            tên tuổi chúng, cũng xoá đi vĩnh viễn.

7          Kẻ thù bị tiêu diệt, vạn kiếp điêu linh ;

            thành quách chúng, Ngài phá cho bình địa,

            chẳng ai còn nhớ đến.

 

8          Về phần Chúa, CHÚA ngự trị ngàn đời,

            Người lập toà xét xử.

9          Người xét xử thế giới theo lẽ công minh,

            cai trị muôn dân theo đường chính trực.

10         CHÚA là thành che chở người bị áp bức,

            là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo.

11         Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy,

            vì lạy CHÚA, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

12         Đàn ca lên mừng CHÚA, Đấng ngự giữa Xi-on,

            tường thuật cho muôn nước những kỳ công của Người.

13         Nợ máu Chúa không tha, nhưng hãy còn nhớ mãi,

            tiếng những người nghèo khổ, Chúa chẳng quên bao giờ.

14         Xin rủ lòng thương con, lạy CHÚA,

            đấy Ngài xem : địch thù làm cho con khổ nhục.

            Xin kéo con lên khỏi ngục tử thần,

15         để con dâng muôn lời ca tụng Chúa

            tại cửa thành Xi-on, và hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát.

16         Kìa chư dân sa vào hố chúng đào,

            chân mắc lưới chính mình giăng sẵn.

17         CHÚA cho thiên hạ được biết Người

            khi ban hành phán quyết :

            ác nhân phải mắc vào cạm bẫy do chính chúng bày ra.

18         Phường ác nhân phải đi vào âm phủ :

            đám dân ngoại này đã từng quên Thiên Chúa.

19         Nhưng người túng thiếu không mãi bị bỏ quên,

            kẻ nghèo khổ chẳng tuyệt vọng bao giờ.

 

20         Lạy CHÚA, xin đứng lên, đừng để cho phàm nhân thắng thế.

            Xin Chúa đòi chư dân ra trước mặt Ngài mà xét xử.

21         Lạy CHÚA, xin làm cho chúng phải kinh hoàng, 
            chư dân phải nhận biết : mình chỉ là phàm nhân.

thanh-vinh-1-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 1 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 1 – Hai con đường

thanh-vinh-2-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 2 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 2 – Đấng Mê-si-a là Vua chiến thắng

thanh-vinh-3-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 3 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 3 – Đức Chúa là Đấng bảo vệ người công chính

thanh-vinh-4-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 4 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 4 – Lời tạ ơn

thanh-vinh-5-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 5 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 5 – Lời kinh sáng xin Đức Chúa bảo vệ

thanh-vinh-6-nhom-phien-dich-cgkpv
Thánh vịnh 6 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thánh vịnh 6 – Người gặp thử thách van nài Đức Chúa thương

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.