kinhthanh

TRANG CHỦ li-category CÁC VĂN KIỆN li-category Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XII: LỜI THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH (1)

 

  Lời nói đầu

 « Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người » (Dt 4,12).

Toàn thể lịch sử cứu độ chứng minh rằng Lời Thiên Chúa thì sống động. Đấng đã lấy sáng kiến tỏ mình ra, chính là Thiên Chúa, nguồn ban sự sống (x. Lc 20,38). Lời của Ngài được ngỏ với con người, là công trình tay Ngài sáng tạo (x. G 10,3), được tạo thành chính là để có thể đáp lại Ngài, bằng cách đi vào liên lạc với Đấng Tạo Hóa của ho. Lời Thiên Chúa sẽ đồng hành với con người từ thuở tạo dựng cho đến lúc chấm dứt cuộc lữ hành dưới thế. Lời Thiên Chúa đã tỏ mình ra nhiều cách, và đạt tới đỉnh cao trong mầu nhiệm Nhập Thể, khi mà nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, Ngôi Lời, là Thiên Chúa ở với Thiên Chúa, đã làm người (x. Ga 1,1.14). Đức Giêsu Kitô, đã chết và đã sống lại, là « Đấng Hằng Sống » (Kh 1,18), Đấng có những lời ban sự sống đời đời (x. Ga 6,68).

Lời Thiên Chúa cũng sắc bén. Lời ấy soi sáng cuộc đời con người, chỉ cho họ thấy con đường phải theo, đặc biệt qua Mười điều răn (x. Xh 20,1-21), mà Đức Giêsu đã tổng hợp lại trong điều răn yêu thương đối với Thiên Chúa và đối với người thân cận (x. Mt 22,37-40). Ngoài ra, các Mối Phúc (x. Lc 6,20-26) là lý tưởng của đời sống Kitô hữu được sống nhờ lắng nghe Lời Thiên Chúa, Lời dò thấu các tâm tình của con tim, và hướng dẫn các tâm tình ấy hướng về điều thiện và thanh tẩy chúng khỏi những gì có thể là điều xấu. Khi liên lạc với con người tội lỗi, nhưng vẫn được kêu gọi đạt tới sự thánh thiện, Thiên Chúa khuyến khích họ thay đổi lối sống xấu xa; Ngài phán: « Hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi, hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của Ta, đúng theo Lề Luật Ta đã truyền cho cha ông các ngươi, và Ta đã chuyển đến các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của Ta » (2 V 17,13). Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng tung ra lời mời gọi: « Anh em hãy hối cải, vì Nước Trời đã đến gần » (Mt 3,2). Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Lời Thiên Chúa chạm đến trái tim của người tội lỗi hoán cải và dẫn người ấy trở về hiệp thông với Thiên Chúa trong Hội Thánh Ngài. Việc hoán cải của một người tội lỗi là nguyên do khiến trên trời hết sức vui mừng (x. Lc 15,7). Nhân danh Đức Chúa Phục Sinh, Hội Thánh tiếp tục sứ mạng của Người là rao giảng việc « tha thứ tội lỗi [...] cho muôn dân » (Lc 24,47). Ngoan ngoãn với Lời Thiên Chúa, Hội Thánh cũng đi vào con đường khiêm nhường và hoán cải để ngày càng trung thành với Đức Giêsu Kitô, Hôn Phu và Đức Chúa của mình, và để loan báo Tin Mừng của Người mạnh mẽ hơn và trung thực hơn.

Lời Thiên Chúa thì hữu hiệu. Điều này được chứng minh bằng lịch sử riêng của các tổ phụ và các tiên tri, cũng như lịch sử của Dân tuyển chọn của Cựu và Tân Ước. Và bằng cách hết sức đặc biệt mà Đức Giêsu Kitô, Lời Thiên Chúa, đã chứng tỏ, khi làm người, « đến cư ngụ giữa chúng ta » (Ga 1,14). Người tiếp tục loan báo Nước Thiên Chúa và chữa lành các bệnh nhân (x. Lc 9,2) qua Hội Thánh Người. Hội Thánh thực hiện công trình cứu độ này nhờ Lời và các Bí tích và, nhất là nhờ Bí tích Thánh Thể, là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Hội Thánh ; trong Bí tích này, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các lời thánh hiến trở thành hữu hiệu, biến bánh thành Mình và biến rượu thành Máu của Chúa Giêsu (x. Mt 26,26-28; Mc 14,22-23; Lc 22,19-20). Do đó, Lời Thiên Chúa là nguồn mạch cho sự hiệp thông giữa con người và Thiên Chúa và giữa con người với nhau, những con người mà Chúa yêu thương.

Dây liên kết chặt chẽ giữa Bí tích Thánh Thể và Lời Thiên Chúa cũng đã định hướng cho việc chọn lựa chủ đề của cuộc họp sắp tới của THĐGM thế giới, như thế là đáp ứng nguyện vọng đã được bày tỏ từ lâu là dành ra một THĐGM mà suy tư về Lời Thiên Chúa. Chính vì thế mà sau THĐGM về Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Hội Thánh, họp từ ngày 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005, dường như hợp lý là tập trung chú ý vào Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh, bằng cách đào sâu hơn nữa ý của bàn thờ duy nhất cho Bánh và Lời Chúa. Chủ đề này phản ánh nguyện vọng ưu tiên của các Hội Thánh địa phương, được các vị mục tử của họ là các giám mục bày tỏ. Quả thế, chọn lựa chủ đề cho cuộc gặp gỡ THĐGM sắp tới đã được thực hiện theo cách đồng đoàn. Theo cách thực hành đã được nghiệm thấy là đúng, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã giao cho Ban Tổng Thư Ký của THĐGM tham khảo toàn thể các giám mục của Hội Thánh Công giáo về vấn đề này. Từ các câu trả lời đến từ các Hội Thánh Công giáo Đông phương sui iuris, các HĐGM, các Cơ quan của Giáo triều Rôma và Hiệp hội các Bề Trên Tổng quyền, hệ luận rút ra được là chủ đề được ưa chuộng là Lời Thiên Chúa, với những điểm nhấn khác nhau và những phương diện hết sức đa dạng. Khối chất liệu dồi dào đã được phân tích vào dịp họp Hội Đồng thông thường lần XI của Ban Tổng Thư Ký của THĐGM, cách nào đó được coi như là đại diện toàn thể THĐ. Quả thế, vào dịp THĐGM thế giới lần thứ XI, mười hai thành viên đã được anh em chọn ra. Thể theo những gì Ordo Synodi Episcoporum đã tiên liệu, ba thành viên khác của Hội đồng đã được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm. Các kết quả của một cuộc tranh luận phong phú giữa lòng Hội Đồng Thông Thường đã được tổng hợp lại trong một bộ ba đề tài mà Tổng Thư Ký sau đó đã trình cho Đức giáo hoàng quyết định.

Chủ đề được Đức Thánh Cha, Chủ tọa THĐGM TG, chọn, đã được công bố vào ngày 6-10-2006. Sau đó, Hội Đồng Thông Thường của Ban Tổng Thư Ký đã bắt tay vào việc soạn ra các Lineamenta, tài liệu có mục tiêu là trình bày ngắn gọn « status quaestionis » về đề tài quan trọng là Lời Thiên Chúa, cho thấy các phươngh diện tích cực trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh, mà cũng không che giấu một số phương diện có vấn đề, hay ít ra cần phải được đào sâu nhằm mưu cầu thiện ích cho Hội Thánh và đời sống của Hội Thánh trong thế giới. Với mục đích này, các Lineamenta  quy chiếu dồi dào về Hiến chế tín lý về mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, và đi theo cách tiếp cận riêng đã được các Nghị phụ Công đồng chọn, đó là đặt mình trong một thái độ thành kính lắng nghe Lời Thiên Chúa để sau đó có thể dạn dĩ công bố (x. MK 1). Ngoài việc đọc lại Dei Verbum theo một chìa khóa mục vụ, tài liệu có trích nhiều tuyên bố sau này của Huấn quyền Hội Thánh, nhằm giải thích trung thực kho tàng đức tin thánh thiêng, được chứa đựng trong Thánh Truyền và trong Kinh Thánh.

Để giúp cho việc suy tư và thảo luận về chủ đề được dễ dàng hơn ở bình diện toàn thể Hội Thánh, Tài liệu có kèm theo một Bảng câu hỏi chi tiết liên hệ đến các vấn đề được bàn đến trong các chương khác nhau. Tất cả các cơ quan đồng đoàn được nêu tên ở trên đều được yêu cầu gửi lại các câu trả lời cho Bảng câu hỏi này trước tháng 11 năm 2007. Với sự giúp đỡ của nhiều chuyên viên có thẩm quyền, Hội Đồng Thông Thường sẽ nghiên cứu khối tư liệu và sẽ trình bày các đề tài có cấu trúc trong một tài liệu thứ hai, thường được gọi theo truyền thống là Instrumentum laboris; tài liệu này sẽ được dùng như là chương trình nghị sự của cuộc họp của THĐGM TG lần thứ XII, và cuộc họp này sẽ xảy ra, nếu Chúa muốn, từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008.

Ngay từ thuở ban đầu, Hội Thánh đã sống nhờ Lời Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, Ngôi Lời nhập thể dưới tác động của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh là « như bí tích hoặc dấu chỉ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại » (GH 1). Lời Thiên Chúa cũng là động cơ không cạn kiệt thúc đẩy Hội Thánh dấn thân cho sứ mạng nơi những người ở gần cũng như những người ở xa. Vậy khi vâng theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu và tin tưởng vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh đã ở trong tư thế truyền giáo thường xuyên (x. Mt 28,19).

Theo gương của Đức Trinh Nữ Maria, nữ tỳ khiêm nhường của Chúa, THĐGM ước muốn giúp khám phá lại Lời Thiên Chúa với sự ngỡ ngàng kinh ngạc – Lời ấy sống động, sắc bén và hữu hiệu – ngay trong trái tim của Hội Thánh, trong phụng vụ của Hội Thánh và trong kinh nguyện, trong việc phúc âm hóa và huấn giáo, trong chú giải và thần học, trong đời sống riêng tư và cộng đoàn, cũng như trong các nền văn hóa của loài người, đã được thanh luyện và nên phong phú bởi Tin Mừng. Nhờ để cho Lời Thiên Chúa đánh thức mình, các Kitô hữu sẽ có thể đáp trả cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của họ (x. 1 Pr 3,15), bằng cách yêu thương người thân cận « không phải nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm » (1 Ga 3,18). Khi làm các hành vi tốt lành, loài người sẽ thấy rạng lên ánh sáng của các Kitô hữu trước mặt họ, phản ánh vinh quang của Thiên Chúa, và mọi người sẽ ngợi khen Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời (x. Mt 5,16). Như thế, Lời Thiên Chúa tỏa sáng trên toàn thể đời sống của Hội Thánh, và bằng cách hiện diện trong xã hội, Lời Thiên Chúa tác động như men cho một thế giới công bình và hòa bình hơn, tại đó không còn có bất cứ thứ bạo động nào ngự trị nữa, và mở ra với việc xây dựng một nền văn minh tình thương.

« Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng » (1 Pr 2,15). Suy tư về chủ đề của THĐGM trở thành một lời kinh khiêm nhường hầu việc tái khám phá Lời Thiên Chúa soi sáng ngày càng rõ hơn con đường con người đi theo trong Hội Thánh và trong xã hội, dọc theo dòng lịch sử thường quanh co, trong khi họ tin tưởng chờ đợi « trời mới và đất mới [...] nơi công lý ngự trị » (2 Pr 3,13). 

Nikola Eterović

Tổng giám mục hiệu tòa Sisak
Tổng Thư Ký

 

Vatican, ngày 25-3-2007

 

  

Dẫn nhập

 
Tại sao có một THĐGM về Lời Thiên Chúa

 « Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha             và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn » (1 Ga 1,1-4).

1. « Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời » (Ga 1,1). « Lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững » (Is 40,8). Lời Thiên Chúa mở ra lịch sử với việc tạo dựng thế giới và con người: « Thiên Chúa phán » (St 1,3.6 tt); Lời này công bố trọng tâm của lịch sử với cuộc nhập thể của Chúa Con, Đức Giêsu Kitô: « Và Ngôi Lời đã trở nên người phàm » (Ga 1,14). Lời này chấm dứt lịch sử với lời hứa là chắc chắn sẽ có cuộc gặp gỡ với Người trong một cuộc sống không cùng: « Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến » (Kh 22,20).

Lời Thiên Chúa là sự chắc chắn tối hậu, mà chính Thiên Chúa, trong tình yêu vô biên của Người, muốn ban cho con người ở mọi thời mọi buổi và làm cho họ trở thành chứng nhân cho Lời. Chính mầu nhiệm lớn lao của Lời này trong tư cách là ân ban tối hậu của Thiên Chúa mà THĐGM muốn thờ phượng, cảm tạ, suy ngẫm và loan báo cho Hội Thánh và cho mọi người.

2. Con người đương thời cho thấy bằng nhiều cách là họ rất cần lắng nghe Thiên Chúa và nói với Ngài. Ngày hôm nay, các Kitô hữu cảm thấy một khát vọng nồng nhiệt là được đi tới với Lời Thiên Chúa như là nguồn mạch sự sống và ơn ban cho con người được gặp Chúa.

Do đó, không lạ gì khi Thiên Chúa đáp lại thái độ mở ra đó của con người, mà Thiên Chúa là Đấng vô hình và là Đấng « đã ngỏ lời với loài người như với bạn hữu và liên lạc với họ để mời gọi họ và chấp nhận cho họ đi vào cuộc sống của chính Ngài » [1]. Mạc khải quảng đại này của Thiên Chúa là một biến cố ân sủng thường hằng.

Trong tất cả những sự việc này, chúng ta nhận biết có tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng dùng Lời mà canh tân đời sống và sứ mạng của Hội Thánh, bằng cách kêu gọi Hội Thánh hoán cải thường xuyên và bằng cách cử Hội Thánh đi loan báo Tin Mừng cho mọi người, « để họ được sống và sống dồi dào » (Ga 10,10).

3. Lời Thiên Chúa có trung tâm là bản thân Đức Kitô Cứu Chúa. Xuyên qua lịch sử của mình, Hội Thánh đã thường xuyên trải nghiệm và phản ánh mầu nhiệm của Lời này. «  Anh chị em tin Kinh Thánh là gì, nếu không phải là Lời Thiên Chúa? Quả thật, các lời được bàn tay các tiên tri viết ra thì nhiều; nhưng Ngôi Lời của Thiên Chúa thì duy nhất, Người tổng hợp tất cả Kinh Thánh. Ngôi Lời duy nhất này, các tín hữu đã cưu mang Người như hạt giống của Thiên Chúa, Hôn Phu hợp pháp của họ, sinh Người ra phong phú hoa trái từ miệng họ, và đã ký thác Người cho các dấu chỉ – các chữ viết – để đưa Người đến tận chúng ta” [2].

Với Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, Công đồng Vatican II tóm tắt Huấn quyền long trọng của Hội Thánh về Lời Thiên Chúa, bằng cách trình bày giáo thuyết và cho thấy cách thực hành của Huấn quyền. Quả thật, Lời đưa đến chỗ thực hiện một hành trình làm chín muồi và đào sâu, được dánh dấu bởi ba Thông điệp: Providentissimus Deus của Đức Lêô XIII, Spiritus Paraclitus của Đức Bênêđictô XV và Divino afflante Spiritu của Đức Piô XII [3]; một hành trình được làm giàu bởi một khoa chú giải và một nền thần học đã được canh tân, bởi kinh nghiệm thiêng liêng của các tín hữu, và được nhắc lại đúng lúc tại THĐGM năm 1985 [4] và trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo. Sau Công đồng, Huấn quyền của Hội Thánh hoàn vũ và địa phương đã tha thiết khuyến khích người ta gặp gỡ Lời, vì xác tín rằng Lời « sẽ mang lại cho Hội Thánh […] một mùa xuân thiêng liêng mới » [5].

Vậy cuộc họp THĐGM được đặt trong luồng gió mạnh là Lời mà Thiên Chúa ngỏ với dân Người và liên hệ chặt chẽ với các THĐGM trước đây (1965-2006) tại điểm là THĐGM này nhắc lại chính nền móng của đức tin và nhắm cụ thể hóa trong thời đại chúng ta những chứng từ vĩ đại về gặp gỡ với Lời mà ta tìm thấy trong thế giới Kinh Thánh (x. Gs 24; Nkm 8; Cv 2) và dọc theo lịch sử Hội Thánh.

4. Một cách chuyên biệt hơn, THĐGM này tiếp nối THĐGM trước mà nêu bật dây liên kết nội tại giữa Bí tích Thánh Thể và Lời Thiên Chúa, Hội Thánh « không ngừng lấy bánh [duy nhất] ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như bàn tiệc Mình Chúa Kitô »  [6]. Đây là động cơ sâu xa, đồng thời cũng là mục tiêu đầu tiên của THĐGM: gặp gỡ trọn vẹn Lời Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, Đấng hiện diện trong Kinh Thánh và trong Bí tích Thánh Thể. Thánh Giêrônimô đã khẳng định: « Thịt của Chúa là của ăn đích thực và máu của Chúa là của uống đích thực; đây chính là điều thiện hảo đích thực được dành cho chúng ta dưới thế này, là được nuôi dưỡng bằng thịt và uống máu Người, không những trong Bí tích Thánh Thể, nhưng cả khi đọc Kinh Thánh. Quả vậy, Lời Thiên Chúa mà ta kín múc nhờ hiểu biết Kinh Thánh là của ăn và của uống đích thực » [7].

Nhưng trước khi tiến hành, phải tự hỏi, bốn mươi năm sau Công đồng Vatican II, đâu là những hoa trái mà văn kiện Công đồng Dei Verbum đã đưa lại cho các cộng đoàn chúng ta và văn kiện đã thực sự được đón nhận như thế nào. Thật ra, liên quan đến Lời Thiên Chúa, đã có nhiều kết quả tích cực được thực hiện trong dân Thiên Chúa. Đây là trường hợp của phong trào canh tân Kinh Thánh trong khung cảnh phụng vụ, thần học và huấn giáo, hoặc của việc phổ biến và sử dụng Sách Thánh xuyên qua hoạt động tông đồ Kinh Thánh và những nỗ lực của các cộng đoàn và của các phong trào Hội Thánh, và cuối cùng tình trạng có sẵn ngày càng tăng các dụng cụ và chất liệu trong ngành truyền thông hiện đại. Nhưng cũng còn những phương diện để mở và có vấn đề. Các hiện tượng thiếu hiểu biết và thiếu chắc chắn về chính giáo lý về Mạc khải và về Lời Thiên Chúa vẫn còn trầm trọng; sự xa cách của nhiều Kitô hữu với Kinh Thánh vẫn quan trọng, cũng như mối nguy là sử dụng sai lạc Kinh Thánh; không có chân lý của Lời Thiên Chúa, tư tưởng và đời sống Kitô hữu bị chủ thuyết tương đối đe dọa. Cần cấp bách hiểu biết toàn vẹn đức tin của Hội Thánh về Lời Thiên Chúa, mở rộng – bằng những phương tiện thích hợp – việc gặp gỡ với Kinh Thánh ra cho tất cả các Kitô hữu, và nhận lấy cả những đường lối mới đang được Thánh Thần gợi ý hôm nay để, trong những dạng biểu lộ khác nhau, Lời Thiên Chúa được hiểu biết, lắng nghe, yêu mến, đào sâu và sống trong Hội Thánh và như thế trở nên Lời chân lý và tình yêu cho mọi người.

5. Mục đích của THĐGM này là ưu tiên mục vụ: bằng cách đào sâu những lý lẽ về giáo lý và bằng cách để cho các lý lẽ này soi sáng, THĐGM muốn triển khai và củng cố việc gặp gỡ với Lời như nguồn mạch ban sự sống trong các môi trường khác nhau của kinh nghiệm sống, và nhắm mục đích đó, bằng cách đề nghị cho các Kitô hữu và cho bất cứ ai thiện chí những nẻo đường đúng đắn và có thể theo hầu có thể lắng nghe Thiên Chúa và thưa chuyện với Ngài.

Một cách cụ thể, một trong các mục tiêu của THĐGM là góp phần soi sáng các phương diện căn bản của chân lý về Mạc khải, như Lời Thiên Chúa, Thánh Truyền, Kinh Thánh, Huấn quyền, đang thúc đầy và đảm bảo một nẻo đường đức tin có giá trị và hữu hiệu; phát động sự trân trọng và lòng yêu mến sâu xa đối với Kinh Thánh, bằng cách làm sao cho « lối vào vào Thánh Kinh cần phải được rộng mở cho các Kitô hữu » [8]; canh tân việc lắng nghe Lời Thiên Chúa, vào lúc cử hành phụng vụ và học giáo lý, đặc biệt với việc thực hành Lectio Divina, đã được thích ứng đúng đắn với các hoàn cảnh khác nhau; cống hiến cho thế giới những người nghèo một Lời an ủi và hy vọng.

Như thế, THĐGM này muốn ban cho dân Thiên Chúa một Lời là Bánh; vậy THĐGM nhắm cổ võ một cách thực hành giải thích đúng đắn Kinh Thánh, bằng cách định hướng rõ ràng tiến trình cần thiết hầu làm công việc phúc âm hóa và hội nhập văn hóa; THĐGM muốn khuyến khích việc đối thoại đại kết, đã được liên kết chặt chẽ với việc lắng nghe Lời Thiên Chúa; THĐGM muốn tạo điều kiện dễ dàng cho việc gặp gỡ đối chiếu và đối thoại giữa người Do-thái và các Kitô hữu [9] và, nói rộng hơn, cuộc đối thoại liên tôn và liên văn hóa. THĐGM nhắm thực hiện các mục tiêu này, và cả những mục tiêu khác nữa, bằng cách cứu xét ba đoạn:

- Mạc khải, Lời Thiên Chúa, Hội Thánh (ch. I),

- Lời Thiên Chúa trong đời sống của Hội Thánh (ch. II),

- Lời Thiên Chúa trong sứ mạng của Hội Thánh (ch. III).

Công việc này sẽ cho phép liên kết giai đoạn thiết lập và giai đoạn hoạt động của Lời Thiên Chúa trong Hội Thánh.

Vậy các Lineamenta này không muốn diễn tả toàn bộ các động lực và các áp dụng về gặp gỡ với Lời Thiên Chúa nhưng, dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II, chỉ ra những điểm cốt yếu bằng cách đồng thời nêu bật nội dung giáo lý và kinh nghiệm hiện hành, và bằng cách mời gọi đưa vào thêm nữa các đóng góp chuyên biệt.

 

Các câu hỏi : Dẫn nhập

 

1. Đâu là những « dấu chỉ thời đại » ở trong đất nước quý ngài, đang làm cho THĐGM này về Lời Thiên Chúa trở thành một việc cấp bách ? Người ta chờ đợi gì từ THĐGM này ?

2. Đâu là phần đóng góp thấy được giữa THĐGM trước về Bí tích Thánh Thể và THĐGM này về Lời Thiên Chúa ?

3. Có những truyền thống nào về kinh nghiệm Kinh Thánh trong Hội Thánh địa phương của quý ngài ? Đâu là những truyền thống đó ? Có các nhóm Kinh Thánh không ? Theo kiểu nào ?

 -----------------------------------------------------------------------------

[1] Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 2.

[2] Rupertus Abbas Tuitiensis, Các công trình của Chúa Thánh Thần, I,6: SC 131,72-74.

[3] X. Đức Lêô XIII, Thông điệp Providentissimus Deus (18.11.1893): DS 1952 (3293); Đức Bênêđictô XV, Thông điệp Spiritus Paraclitus (15.09.1920): AAS 12 (1920) 385-422; Đức Piô XII, Thông điệp Divino afflante Spiritu (30.09.1943): AAS 35(1943) 297-325.

[4] X. Thượng Hội Đồng Giám Mục, Báo cáo chung kết của THĐGM Exeunte coetu secundo: Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi (07.12.1985): Enchiridion del Sinodo dei Vescovi, 1, EDB, Bologna 2005, 2733-2736.

[5] Đức Bênêđitô XVI, Ad Conventum internationalem La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa (16.09.2005): AAS 97 (2005) 957. X. Đức Phaolô VI, Tông thư Summi Dei Verbum (04.11.1963): AAS 55 (1963) 979-995; Đức Gioan-Phaolô II, Buổi tiếp kiến chung (22.05.1985): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (28.05.1985) số 22, tr. 12; Diễn từ về việc giải thích Kinh Thánh trong Giáo Hội (23.04.1993): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (04.05.1993) số 18, tr. 6; Đức Bênêđictô XVI, Kinh Truyền Tin (06.11.2005): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (06.11.2005) số 45, tr. 1.

[6] Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 21.

[7] T. Giêrônimô, Commentarius in Ecclesiasten, 313: CCL 72,278.

[8] Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 22.

[9] X. Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng, Le peuple juif et ses Saintes Écritures dans la Bible chrétienne (24.05.2001): Enchiridion Vaticanum 20, EDB, Bologna 2004, tr. 507-835.

su-diep-duc-thanh-cha-gui-cac-tu-hoi-doi
Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các tu hội đời

ĐTC kêu gọi các thành viên các tu hội đời hãy mang vào trần thế, vào những hoàn cảnh mình sinh sống, lời đã lắng nghe từ Thiên Chúa. Ngài đưa ra lời mọi gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự Hội nghị các tu hội đời Italia, nhóm tại Học Viện Augustinianum ở Roma trong hai ngày 28 và 29-10-2017 nhân dịp kỷ niệm 70 năm Tông hiến ”Provida Mater Ecclesiae” (Mẹ quan phòng của Giáo Hội), do ĐGH Piô 12 ban hành về các tu hội đời.

su-diep-cua-hoi-dong-toa-thanh-ve-doi-thoai-lien-ton-gui-cac-tin-do-an-giao-nhan-le-deepavali-nam-2017
Sứ điệp của Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn gửi các tín đồ Ấn giáo nhân Lễ Deepavali năm 2017

Nhân dịp Lễ Deepavali hằng năm của Ấn giáo, còn gọi là Diwali (Lễ hội Ánh sáng) – năm nay được cử hành vào ngày 18 hay 19 tháng Mười 2017 tại nhiều vùng của Ấn Độ –, Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn đã gửi sứ điệp chúc mừng các cộng đoàn tín đồ Ấn giáo trên toàn thế giới. Chủ đề của sứ điệp năm nay là “Kitô hữu và tín đồ Ấn giáo: Vượt xa hơn lòng bao dung”. Lễ này đánh dấu ngày khởi đầu năm mới trong lịch Ấn giáo.

tom-tat-su-diep-cua-duc-phanxico-ve-ngay-the-gioi-nguoi-ngheo
Tóm tắt sứ điệp của Đức Phanxicô về Ngày Thế giới Người nghèo

Điểm khởi đầu của sứ điệp mang tính thần học: Chúa yêu chúng ta đầu tiên. Chúng ta tất cả đều được Chúa yêu thương. Vì thế, để đáp trả tiếng gọi đầu tiên này, đến lượt mình, chúng ta phải yêu thương lại. Một tình yêu cụ thể. Đức tin đòi hỏi phải có hành động. Phục vụ những người nghèo nhất là biểu hiệu của người tín hữu kitô. Chính vì vậy mà từ rất lâu, tín hữu kitô được biết qua những công việc này.

tu-sac-moi-lap-hoc-vien-gioan-phaolo-2-hon-nhan-gia-dinh
Tự sắc mới lập Học Viện Gioan Phaolô 2 hôn nhân gia đình

Tự sắc mới mang tựa đề ”Summa Familiae cura” (Săn sóc tối đa cho gia đình), mang chữ ký của ĐTC ngày 8-9 vừa qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày đăng trên báo ”Quan sát viên Roma” tức là từ ngày hôm qua 19-9-2017. Học viện mới thay thế cho Giáo Hoàng Học Viện Gioan Phaolô 2 về Hôn nhân và gia đình được lập và hoạt động cạnh Giáo Hoàng Đại Học Laterano ở Roma.

duc-thanh-cha-phanxico-ban-hanh-tu-sac-ve-van-de-dich-cac-ban-van-phung-vu
Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc về vấn đề dịch các bản văn phụng vụ

Hôm thứ Bảy 9 tháng Chín 2017, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố một Tông thư dưới hình thức Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô, sẽ bắt đầu áp dụng vào ngày 1 tháng Mười sắp tới. “Tông thư ban hành theo dạng Tự sắc Magnum Principium qua đó một số điểm của Điều 838 trong Bộ Giáo luật được sửa đổi” được Đức Thánh Cha ký ngày 03-09-2017, nhằm sửa đổi Điều 838 của Bộ Giáo luật về vấn đề dịch các bản văn phụng vụ sang các ngôn ngữ bản địa.

su-diep-video-cua-duc-thanh-cha-gui-nhan-dan-colombia
Sứ điệp Video của Đức Thánh Cha gửi nhân dân Colombia

ĐTC kêu gọi nhân dân Colombia trở thành những người xây dựng hòa bình và hòa giải, đi bước đầu trong việc bắc những nhịp cầu và kiến tạo tình huynh đệ. Lời kêu gọi trên đây được ĐTC đưa ra trong sứ điệp Video gửi toàn dân Colombia phổ biến hôm 4-9-2017... ”Ước gì cuộc viếng thăm này là một vòng tay ôm huynh đệ đối với mỗi người trong anh chị em và họ cảm thấy niềm an ủi và dịu dàng của Chúa”.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.