kinhthanh

TRANG CHỦ li-category CÁC VĂN KIỆN li-category Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XII: LỜI THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH (3)

 

Chương II

LỜI THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH

« Lời Ta cũng vậy , một  khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó » (Is 55,11).

 

Hội Thánh xuất phát và sống nhờ Lời Chúa

18. Hội Thánh tuyên xưng, Hội Thánh được mời gọi và luôn được sinh ra nhờ Lời Chúa. Nhưng để có khả năng công bố Lời với tình yêu và sức mạnh, trước tiên Hội Thánh phải lắng nghe và « kiên vững » để Lời Chúa nắm bắt và đánh động từ nội tâm của của mình; Hội Thánh đón nhận Lời Chúa với niềm tin khiêm tốn và phó thác, luôn noi gương Mẹ Maria lắng nghe và thực hiện Lời (x. Lc 1,38), vì thế Chúa đã ban Mẹ như mẫu gương cho Hội Thánh.

Với thái độ gắn bó vào Lời Chúa, cộng đoàn Kitô hữu tiếp cận các Sách Thánh. « Trong các Sách Thánh, Thiên Chúa Cha trên trời tiến đến gặp con cái mình trong tình yêu và đối thoại với họ » [64]. Như thế, trong tâm hồn và trong tay Hội Thánh, các Sách Thánh tương tự như  một  « lá thư  Thiên Chúa gởi đến cho con người » [65]; đó là quyển sách của sự sống, đối tượng tôn thờ như chính Thân Thể Đức Kitô [66]. Hội Thánh khám phá trong các Sách này kế hoạch của Thiên Chúa dành cho Hội Thánh, cho thế giới loài người và cho cả vũ trụ. Vì thế, Hội Thánh, cùng với Thánh Truyền, nhìn nhận Sách Thánh như « qui luật tối thượng của đức tin »; Hội Thánh công bố mạnh mẽ và xem Sách Thánh như «  lương thực nuôi dưỡng linh hồn, nguồn mạch thanh khiết và tràn đầy cho đời sống tinh thần » [67].

Người Kitô hữu đón nhận Sách Thánh từ Hội Thánh, cùng đọc chung với Hội Thánh và chia sẻ tinh thần và cùng đích với Hội Thánh. Chính với cách thức này, người tín hữu cố gắng tiến về cùng đích cao cả mỗi khi gặp gỡ Lời Chúa, như Đức Giêsu đã dạy chúng ta: việc chu toàn ý muốn của Thiên Chúa trong một đời sống đức tin, đức cậy và đức mến chính là việc bước theo Đức Kitô (in sequela Christi – x. Lc 8,19-21).

Lời Chúa nâng đỡ Hội Thánh trong suốt lịch sử của mình

19. Trong suốt lịch sử, dân Thiên Chúa luôn kín múc sức sống của mình trong Lời Chúa: từ khi các ngôn sứ nói với dân chúng; Đức Giêsu nói với đám đông và với các môn đệ của Người; các tông đồ với cộng đoàn tiên khởi và mãi cho đến hôm nay. Cần phải nghiên cứu rõ ràng để thấy sự hiện diện của Lời Chúa, đặc biệt trong sự xác tín vào Kinh Thánh, đã tạo những nét đặc thù cho những giai đoạn khác nhau trong thế giới Kinh Thánh và trong lịch sử Hội Thánh. 

Vào thời các giáo phụ, Sách Thánh như nguồn mạch trung tâm mà thần học, linh đạo và đời sống mục vụ đã kín múc. Các giáo phụ là các vị giáo sư không ai vượt được trong cách đọc « tinh thần » các Sách Thánh; cách đọc này, nếu được gọi là chính thống, không giết chết « mặt chữ » phải hiểu là theo nghĩa lịch sử của từ, nhưng có khả năng đọc mặt chữ trong tinh thần. Vào thời Trung đại, Sách Thánh là nền tảng cho suy tư thần học; để có thể tiếp cận cách đúng đắn, người ta đưa ra giáo lý về 4 ý nghĩa (văn tự, ẩn dụ, luân lý và thần bí) [68]; theo tinh thần gia sản cổ xưa, việc đọc Sách thiêng liêng (Lectio Divina) tạo thành hình thức kinh nguyện của các đan viện; Sách Thánh là nguồn linh hứng cho các nghệ nhân, được truyền đạt cho dân chúng qua nhiều hình thức của bài giảng và lòng đạo đức bình dân [69]. Vào thời đại chúng ta, việc xuất hiện tinh thần phê phán, việc phát triển khoa học, sự chia rẽ giữa các Kitô hữu và sự dấn thân đại kết phát xuất từ việc chia rẽ này, tạo không ít khó khăn và chống đối, đưa đến việc đòi hỏi phải có một phương pháp đúng đắn và việc hiểu biết rõ ràng hơn các mầu nhiệm của Sách Thánh theo nghĩa Thánh Truyền. Ngày nay, chúng ta đang có dự án canh tân của Công đồng Vatican II tập trung dựa trên Lời Chúa.

Đồng thời với sự đa dạng mang tính lịch sử của các hình thức, chúng ta cũng phải nói đến sự đa dạng về địa lý. Nhờ tiếp cận liên tục với Kinh Thánh, Lời Chúa được truyền bá trong các Giáo Hội địa phương trên cả năm đại lục; Lời Chúa phúc âm hóa các vùng này, dần dần hội nhập văn hóa và trở thành linh hồn sống động của đức tin nhiều dân tộc, động lực cơ bản cho sự hiệp thông trong Hội Thánh, chứng cứ cho sự phong phú không bao giờ vơi của mầu nhiệm Lời, nguồn mạch tràn đầy cho linh hứng và chuyển đổi văn hóa và xã hội. 

Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Lời Chúa thẩm thấu và làm sinh động toàn thể đời sống Hội Thánh

20. Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn Hội Thánh đến chân lý viên mãn (x. Ga 16,13), giúp hiểu được ý nghĩa đích thực của Lời Chúa, và cuối cùng dẫn chúng ta đến gặp gỡ chính Ngôi Lời là Con Thiên Chúa, là Đức Giêsu thành Nadarét, Đấng mạc khải Thiên Chúa Cha. Chúa Thánh Thần là linh hồn và là Đấng giải thích các Sách Thánh; các quyển sách này là Lời của Thiên Chúa được viết ra dưới sự linh hứng của Người. Vì thế, Kinh Thánh « phải được đọc và giải thích cùng với  Chúa Thánh Thần, vì Kinh thánh được viết trong Người » [70]. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh cố gắng « mỗi ngày một đào sâu Kinh Thánh để tìm hiểu sâu xa hơn » [71] hầu nuôi dưỡng con cái của mình, khi sử dụng cách đặc biệt tài liệu của các giáo phụ phương đông và phương tây về mặt Kinh Thánh và thần học, cũng như đời sống các chứng nhân và các thánh. 

Về điểm này, việc định hướng ghi trong Hướng dẫn về sách bài đọc rất có giá trị, khi nhấn mạnh rằng: « Để cho Lời Chúa không chỉ vang lên trong tai, nhưng thực sự tác động trong tâm hồn, hoạt động của Chúa Thánh Thần rất cần thiết; nhờ sự linh hứng và trợ giúp của Người, Lời Chúa trở thành nền tảng của hoạt động phụng vụ, định hướng và nguồn sức mạnh cho trọn cuộc sống. Hoạt động của Chúa Thánh Thần không những đi trước, đồng hành và theo từng hành động phụng vụ. Chúa Thánh Thần gợi lên trong tâm hồn mỗi người (x. Ga 14,15-17.25-26; 15,26-16,15) điều mà cả cộng đoàn tín hữu đều nói lên khi công bố Lời Chúa. Chúa Thánh Thần ban phát nhiều hồng ân khác biệt, động viên để đưa đến nhiều hoạt đông và đưa mọi người đến sự hợp nhất »[72].

Cộng đoàn Kitô hữu mỗi ngày được củng cố dưới tác động của Chúa Thánh Thần, khi họ để cho Lời Chúa hướng dẫn và đón nhận hồng ân soi sáng, cải hóa và an ủi, là hồng ân Chúa Thánh Thần trao ban cho họ qua Lời Chúa. « Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy » (Rm 15,4).

Trách nhiệm đầu tiên của Hội Thánh là giúp các tín hữu hiểu, việc gặp gỡ Lời Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần có nghĩa là gì; làm thế nào mà điều này được thực hiện cách đặc biệt trong việc đọc Sách Thánh cách tinh thần; việc Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn quyền hợp nhất cách nội tại trong Chúa Thánh Thần; thái độ của người tín hữu phải có, khi chính họ cũng được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Đấng mà họ được lãnh nhận trong Bí tích Rửa Tội và nhờ nhiều bí tích khác. Thánh Phêrô Đamát xác quyết: «Ai đã có kinh nghiệm về ý nghĩa tinh thần của Sách Thánh, người đó sẽ biết được ý nghĩa của lời nói đơn sơ nhất của Kinh Thánh và của lời nói khôn ngoan nhất, cũng chỉ là một và đều nhắm đến ơn cứu độ cho con người » [73]. 

Hội Thánh nuôi sống mình bằng Lời Chúa dưới nhiều hình thức khác biệt

21. « Như chính Kitô giáo, việc rao giảng của Hội Thánh phải được Sách Thánh nuôi dưỡng và hướng dẫn » [74]. Sự khao khát của thánh Phaolô được lời cầu nguyện nâng đỡ là « để Lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh » (2 Tx 3,1) đang được hiện thực trong nhiều bình diện và dưới nhiều hình thức của đời sống Hội Thánh. Đây là một tiến trình, đòi buộc phải có sự chú tâm của đức tin, sự dấn thân tông đồ cũng như việc mục vụ khôn ngoan, năng động và liên tục khi học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau.  Một việc mục vụ theo Kinh Thánh, hay tốt hơn nữa, một mục vụ luôn rút nguồn hứng từ Kinh Thánh, là điều cần thiết cho từng cộng đoàn trong Hội Thánh.    

Trong chiều hướng hợp nhất và cộng tác chung, phải công nhận và nâng đỡ sự năng động minh chứng cho việc gặp gỡ với Lời Chúa, sự năng động làm nền tảng cho mọi hoạt động mục vụ của Hội Thánh: Lời Chúa được loan báo và được lắng nghe đòi buộc phải trở thành  Lời được cử hành trong Phụng vụ và trong đời sống bí tích của Hội Thánh, để tạo điều kiện cho một đời sống dựa theo Lời Chúa nhờ cảm nghiệm được sự hiệp thông, tình yêu và sứ vụ [75].  

a. Trong Phụng vụ và trong cầu nguyện

22. « Trong Phụng vụ, nghi thức và lời kết hợp với nhau thật chặt chẽ » [76]. Hội Thánh học khám phá và đón nhận Thiên Chúa, Đấng đang nói với họ, đặc biệt trong kinh nguyện phụng vụ, cả trong kinh nguyện cá nhân và cộng đoàn. Thật vậy, các Sách Thánh là một thực tại mang tính phụng vụ và tiên tri: còn hơn là một quyển sách, Sách Thánh là việc công bố và chứng cứ của Chúa Thánh Thần về biến cố của Đức Kitô. Điều này giúp truyền bá kiến thức về Sách Thánh và yêu mến Sách Thánh. Nhưng, để thực hiện tinh thần và chỉ thị của Công đồng Vatican II về việc sử dụng Lời Chúa trong phụng vụ, vẫn luôn có một con đường để thực hiện. Cần phải có một sự cố gắng  canh tân về mặt chất cũng như lượng, để gợi cho các tín hữu một số chỉ thị được Công đồng đề nghị và cùng suy nghĩ với họ.

Trước tiên, cần phải nhớ đến điểm căn bản là Đức Kitô « luôn hiện diện trong Lời của Người; chính Người đang nói, khi Lời Chúa được đọc trong các thánh đường » [77]. Vì thế, « Thánh Kinh là điều tối quan trọng cho việc cử hành phụng vụ » [78]. Điều này đòi buộc phải chú tâm cách đặc biệt cho mọi hình thức gặp gỡ Lời Chúa trong hoạt động phụng vụ: trong Thánh lễ (ngày Chúa Nhật), trong các bí tích, trong bài giảng, trong năm phụng vụ, trong thần vụ, trong các Á bí tích, trong các hình thức đa dạng của đạo đức bình dân và trong giáo lý giải thích mầu nhiệm.    

Vị trí đầu tiên phải thuộc về Thánh Lễ, được xem là « Bàn Tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh thể Chúa Kitô » [79] liên kết thật chặt chẽ với nhau, nhất là trong Ngày của Chúa: « Thánh Lễ là vị trí ưu tiên, là nơi công bố và gìn giữ sự hiệp thông » [80]. Cũng nên nhớ rằng, đối với nhiều Kitô hữu, Thánh lễ ngày Chúa Nhật – là thời gian chính yếu cho việc gặp gỡ Lời Chúa – cho đến ngày hôm nay vẫn là điểm gặp gỡ duy nhất với Lời Chúa. Từ đó cần đến một ưu tư mục vụ thích ứng để cử hành và sống cách chính thức những giây phút gặp gỡ Lời Chúa trong Thánh Lễ ngày Chúa Nhật với niềm vui. 

Vì thế phải chú tâm hết sức vào Phụng vụ Lời Chúa, trước tiên trong Bí tích Thánh Thể, cũng như trong các bí tích khác, trong việc công bố các bản văn một cách rõ ràng và thật dễ hiểu, trong bài giảng như âm vang thật thanh khiết và mang tính động viên của Lời Chúa, giúp người tín hữu nhìn các biến cố trong cuộc sống và trong lịch sử dưới ánh sáng đức tin, trong lời cầu nguyện giáo dân như là một lời đáp mang đầy nét ca tụng, tạ ơn và khẩn nguyện lên Thiên Chúa, Đấng đang nói với chúng ta. Ordo Lectionum Missae [81] cũng như lời nguyện thần vụ, đòi buộc chúng ta phải một sự chú tâm đặc biệt. Ngày nay cần phải suy nghĩ về cách thức để có thể sử dụng các hình thức tiếp cận Lời Chúa cách tốt nhất trong mục vụ và giúp cho các tín hữu dễ dàng đón nhận.   

b. Trong việc Phúc Âm hóa và trong giáo lý

23. « Việc phục vụ Lời Chúa, gồm các việc rao giảng mục vụ, giáo lý và tất cả những hướng dẫn thuộc Kitô giáo – trong đó bài giảng phụng vụ có một vị trí ưu tiên – múc lấy nguồn lương thực và sức mạnh từ Lời Chúa » [82]. Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II xác nhận rằng « công tác Phúc Âm hóa và giáo lý sẽ tìm được sức sống mới trong việc chú tâm vào Lời Chúa » [83]. Đó là một trong nhiều hiệu quả cụ thể của Công đồng Vatican II. Phải đi tiếp con đường này, phải triển khai và đánh giá ngang qua việc canh tân những điều đã đạt được và vạch ra những phục vụ mới mẽ. Thật vậy, khi ý thức rằng việc đón nhận hồng ân Lời Chúa như kho tàng quí giá, Hội Thánh phải gắn bó với trách nhiệm cao cả: tiếp tục trao ban Lời Chúa cho moi người [84]. Cũng cần phải nhắc lại khi đưa ra một số phương diện của thừa tác vụ Lời Chúa, như được tổng hợp trong lời loan báo tiên khởi và trong giáo lý, và được triển khai trong suốt năm phụng vụ, con đường khai tâm Kitô giáo và tiếp tục đào tạo thường xuyên [85].    

Để đạt được mục đích này, cần phải chú tâm đến hình thức tiếp tục trao ban Lời Chúa cũng như những đòi hỏi mới mẽ về phía tín hữu theo từng lứa tuổi và điều kiện tinh thần, văn hóa và điều kiện xã hội khác nhau, như Hướng dẫn chung về việc dạy giáo lý Những định hướng giáo lý  của những giáo hội địa phương khác nhau [86]. Trong liên hệ cụ thể này, cần dùng đến Lời Chúa để soi sáng, thanh luyện và đánh giá tính tôn giáo bình dân, lúc nào có thể được. Phải đánh giá cao các phương tiện được sử dụng trong Hội Thánh để tiếp tục trao ban Lời Chúa, đã được kể ra như trên: các bài đọc, phụng vụ các giờ kinh, giáo lý, cử hành Lời Chúa …  

Một vai trò quan trọng trong việc Phúc Âm hóa là việc trực tiếp tiếp xúc với Sách Thánh. Đây là trách nhiệm đầu tiên ; « nói cách cụ thể, giáo lý phải là sự dẫn nhập chính thức vào Lectio Divina, có nghĩa là việc đọc Sách Thánh « dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần », Đấng hiện diện trong Hội Thánh » [87], đồng thời nhắm đến nội dung chính yếu của giáo lý: « Giáo lý phải gây ấn tượng và thấm thấu vào tư tưởng, tinh thần và thái độ mang tính chất Thánh kinh và Phúc Âm nhờ việc tiếp xúc thường xuyên với các bản văn » [88].  

Vì ý nghĩa đặc biệt về mặt văn hóa, phải đánh giá cao việc sử dụng Thánh kinh trong các giờ lớp trong trường, đặc biệt trong giờ dạy giáo lý tôn giáo. Quyển sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo có một vai trò đặc biệt, « như công cụ có giá trị và thẩm quyền để phục vụ cộng đoàn Hội Thánh và như mẫu mực chắc chắn cho việc dạy đức tin » [89]. Không thể thay thế sách này bằng giáo lý Kinh Thánh, nhưng được hội nhập trong cái nhìn trọn vẹn Hội Thánh.    

Lời Chúa phải được chia sẻ cho mọi người, cho cả những người không biết đọc chữ, đặc biệt phải biết lợi dụng những phương tiện truyền thông sẵn có trong ngày hôm nay. Vì thế, để phục vụ Lời Chúa cho có hiệu quả, cần phải biết đánh giá cách có thẩm quyền, hiện thực và sáng tạo các phương tiện truyền thông khác nhau trong xã hội.   

Căn cứ trên việc thay đổi quan trọng về mặt văn hóa và xã hội, cần phải có một giáo lý giúp giải thích « cách chương khó » trong Kinh Thánh theo cái nhìn lịch sử, khoa học và luân lý. Cần phải vạch những con đường để trình bày Thiên Chúa, người nam và người nữ, cũng như hành động luân lý, đặc biệt trong Cựu Ước.   

c. Trong môn giải thích Thánh kinh và trong thần học

24. « Việc hỏi Sách Thánh phải là linh hồn của môn thần học thánh » [90]. Những hoa trái  chúng ta gặt hái được trong lãnh vực này sau Công đồng Vatican II chắc chắn là cơ hội để chúng ta ca tụng Chúa về ân sủng của Thánh Thần chân lý. Mặt khác, vì Lời Chúa đã cắm lều giữa chúng ta (x. Ga 1,14), cũng chính Chúa Thánh Thần thúc giục chúng ta suy nghĩ về những đường lối mới để Lời Chúa có thể hiện thực giữa loài người hôm nay, và mời gọi chúng ta khám phá những chờ đợi và những thách đố mà con người hiện tại đang mong chờ nơi Lời Chúa.

Một vấn nạn quan trọng nổi cộm trong ngày hôm nay: việc dấn thân của các nhà Kinh Thánh và thần học học hỏi và giải thích Sách Thánh thích hợp với cảm thức Hội Thánh và chú giải các Lời của Kinh Thánh dựa theo Thánh Tuyền sống động và ngược lại; khi đánh giá cao gia sản của các giáo phụ, các nhà Kinh Thánh và thần học phải chạm trán với các chỉ thị với Huấn quyền và nhận được sự hỗ trợ để có thể chu toàn phận vụ của mình cách trung thành và khôn ngoan [91].

Trên bình diện này, thật hữu ích nếu chú tâm đến các khía cạnh đã được văn kiện Optatam totius vạch ra về việc giảng dạy thần học và về phương pháp được sử dụng để đào tạo về mặt thần học. Những khía cạnh đã được vạch ra ở đây phần lớn vẫn còn đang chờ được thực hiện. Dù vậy, đường hướng được đề nghị, xuất phát từ những đề tài Kinh Thánh, trình bày một lộ trình, trong việc tìm tòi và giảng dạy, bảo đảm một tổng hợp thích hợp cho các Lời Chúa cũng như cho dân Chúa. Tìm lại hướng dẫn này của Công đồng có thể tạo được sự phong phú cho Lời Chúa, được cụ thể hóa dưới nhiều phương diện giảng dạy các môn thần học khác biệt và trong sự biện chứng vững bền với auditus culturae [92]. 

Cần phải một sự chú tâm đặc biệt về liên hệ giữa mạc khải của Thiên Chúa với tư tưởng và đời sống con người hiện tại. Trong nhãn quan này, trách nhiệm phải là suy tư trong ánh sáng Lời Chúa về những chiều hướng nhân bản hiện hành, về liên hệ giữa đức tin và lý trí « cả hai như đôi cánh nâng tinh thần con người lên để chiêm ngắm chân lý » [93], đồng thời là trung gian của chân lý duy nhất xuất phát từ Thiên Chúa; về cuộc đối thoại với các tôn giáo lớn, với mục đích, nhân danh Thiên Chúa, hiện thực một thế giới công bằng và bình an hơn.

Cộng đoàn Kitô hữu mong chờ các nhà chuyên môn, với nhiệt tâm và ân sủng, sẽ giúp cho những người phục vụ Lời Chúa những phương tiện hỗ trợ thích ứng, để họ có thể đem cho dân Chúa « lương thực của Sách Thánh, giúp soi sáng tâm trí, củng cố ý chí, gợi lên trong tâm hồn con người tình yêu đối với Thiên Chúa » [94].

d. Trong đời sống người tín hữu

25. « Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Giêsu Kitô » [95]. « Vì thế mọi giáo sĩ cũng như giáo dân phải gắn bó với Sách Thánh nhờ kiên trì đọc và học hỏi chăm chú » [96].

Với sự tiến bộ về mặt giáo lý, việc tiến bộ về mặt tinh thần tạo nên một trong những phương diện đẹp và nhiều hứa hẹn nhất trong tiến trình học hỏi Lời Chúa trong dân thánh. Gặp gỡ, cầu nguyện và sống Lời Chúa, đó là ơn gọi cao cả của người Kitô hữu. Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II công nhận: « Từ nay một số rất đông các Kitô hữu và các cộng đoàn sẽ chạy đến Lời Chúa » [97]. Nhưng con số sẽ lớn hơn nữa và phẩm chất tiếp cận sẽ thích ứng với mục đích của Lời Chúa được Hội Thánh phục vụ. Để nắm vững linh đạo Lời Chúa, « chúng tôi nhắc nhớ điều này: cầu nguyện phải đi kèm theo việc đọc Sách Thánh để tạo nên cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, vì khi cầu nguyện, chúng ta hướng về Người, và chúng ta lắng nghe Người, khi đọc các hướng dẫn thần linh » [98]. Thánh Âutinh xác nhận: « Lời cầu nguyện của anh là lời anh dâng lên Thiên Chúa. Và khi anh đọc Thánh kinh, chính Thiên Chúa sẽ nói với anh và khi anh cầu nguyện, chính anh nói với Thiên Chúa » [99]. Điều này giúp chúng ta suy nghĩ về vài điểm, có tính ưu tiên và định hướng.     

Trước tiên, Lời Chúa phải tiếp xúc nội tại và ngoại tại với tâm hồn của những người nghèo khổ, vì điều này thích hợp trọn vẹn với Lời Chúa, « quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có » (2 Cr 8,9). Đây là một cách hiện sinh căn cứ trên việc Đức Giêsu nghe Lời của Cha và loan báo cho chúng ta, trong một sự từ bỏ mọi sự và sẵn sàng để loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn (x. Lc 4,18). « Chúng ta thật vui mừng khi thấy quyển Kinh Thánh nằm trên tay những kẻ nghèo, những con người thật đơn sơ, là những người có thể đem đến một thứ ánh sáng soi rọi trong cách giải thích và hiện thực Lời trong cái nhìn tinh thần, xuất phát từ một khoa học vững chắc » [100].

Trước hết phải khuyến khích việc sử dụng Thánh kinh đã có nguồn gốc từ xa xưa trong Kitô giáo và đã cùng đi với Hội Thánh suốt dòng lịch sử của mình. Thực hành này thường được gọi theo truyền thống là Lectio Divina, với nhiều thời điểm khác nhau (lectio, meditatio, oratio, contemplatio) [101]. Việc sử dụng đã nằm trong kinh nghiệm của các đan viện, và ngày nay, qua Huấn Quyền, Chúa Thánh Thần cũng đề nghị cho hàng giáo sĩ [102], cho các cộng đoàn giáo xứ, cho các phong trào giáo hội, cho các gia dình và cho giới trẻ [103]. Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II viết: « Thật sự rất cần thiết để việc lắng nghe Lời Chúa trở thành một cuộc gặp gỡ sống động, như trong thời cổ xưa và luôn hiện diện trong truyền thống của Lectio Divina, giúp kín múc Lời hằng sống trong bản văn Kinh Thánh, Lời đặt câu hỏi cho chúng ta, định hướng cho chúng ta và tạo nếp sống hiện sinh cho chúng ta » [104], « nhờ vào việc áp dụng các phương pháp mới, đã được suy tư sâu xa, thích hợp với thời đại chúng ta » [105]. Đặc biệt, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI mời gọi giới trẻ « tiếp xúc thân mật với Kinh Thánh, luôn có Kinh Thánh trong tay để Sách Thánh này sẽ là la bàn chỉ lối cho chúng ta bước theo » [106]. Và ngài nhắc nhở mọi người: « Việc đọc Kinh Thánh kèm theo lời cầu nguyện, sẽ tạo cuộc đối thoại thân mật, trong đó, khi đọc, chúng ta nghe Thiên Chúa nói và khi cầu nguyện, chúng ta đáp lại Người với một tâm hồn rộng mở đầy tin tưởng phó thác » [107].  

Tính chất mới mẽ của lectio trong dân Thiên Chúa đòi hỏi phải có một sự đào tạo rõ ràng, nhẫn nại và thường xuyên cho các linh mục, tu sĩ sống đời tận hiến và cho cả giáo dân,  để dẫn đến một kinh nghiệm về Thiên Chúa do việc lắng nghe Lời Chúa (collatio) [108]. Lời Chúa phải là suối nguồn tiên khởi linh hứng cho đời sống tinh thần của cộng đoàn trong nhiều thực hành khác nhau, như cấm phòng, linh thao, những việc đạo đức và những kinh nghiệm tôn giáo. Một mục tiêu quan trọng (và là tiêu chuẩn phê phán tính đích thực) nằm ở chỗ hướng dẫn mọi người cố gắng đọc Lời Chúa trong nhãn quan khôn ngoan, để có thể đánh giá thực tại, để có khả năng làm chứng cho niềm hy vọng (x. 1 Pr 3,15) và làm chứng cho sự thánh thiện. Dựa vào một tư tưởng được các giáo phụ chia sẻ, thánh Xyprianô nói: « Hãy siêng năng cầu nguyện và Lectio Divina. Mỗi khi anh cầu nguyện, anh nói với Thiên Chúa và mỗi khi anh đọc, thì chính Thiên Chúa nói với anh » [109].  

« Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi » (Tv 119,105). Chúa yêu mến sự sống, muốn dùng Lời Người soi sáng, hướng dẫn và động viên trọn đời sống người tín hữu trong mọi trường hợp, dù trong công ăn việc làm, trong lúc nghỉ ngơi, trong đau khổ, trong những dấn thân cho gia đình và xã hội hay trong mọi biến cố đau buồn hay hạnh phúc. Với cách thức đó, mọi người có thể đánh gía tất cả và giữ lại những gì là tốt (x. 1 Tx 5,21) để nhận ra ý muốn của Thiên Chúa và đem ra thực hành (x. Mt 7,21).

 

Những câu hỏi : chương II

1. Lời Chúa trong đời sống Hội Thánh

Lời Chúa quan trọng như thế nào trong đời sống của cộng đoàn chúng ta và trong đời sống các tín hữu ? Bằng cách nào Lời Chúa trở thành lương thực cho người Kitô hữu ? Thực sự có nguy cơ đúc kết Kitô giáo vào một thứ tôn giáo sách vở không ? Lời Chúa được tôn kính như thế nào ? chúng ta quen thuộc với Lời Chúa như thế nào trong đời sống cá nhân và trong đời sống cộng đoàn các tín hữu vào ngày Chúa Nhật ? và trong  các ngày trong tuần ? trong các mùa của năm phụng vụ ?

2. Lời Chúa trong việc đào tạo dân Chúa

Những phương tiện nào được sử dụng để truyền đạt trọn vẹn giáo lý phổ quát về Lời Chúa cho cộng đoàn và cho từng người tín hữu ? các linh mục tương lai, những người tận hiến và những người có trách nhiệm phục vụ cộng đoàn (giáo lý viên…) có được tiếp tục đào tạo để có được sự sinh động trong mục vụ Kinh Thánh, dựa theo aggiornamento không ? Có những dự án để tiếp tục đào tạo cho giáo dân hay không ?

3. Lời Chúa, Phụng vụ và cầu nguyện

 Làm thế nào người tín hữu tiếp cận Sách Thánh trong lời kinh phụng vụ và trong đời sống cá nhân của họ ? Đâu là liên hệ thấy được giữa phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể, giữa Lời Chúa được cử hành trong Thánh Lễ và đời sống thường nhật của các Kitô hữu ? Bài giảng có phản ánh đích thực Lời Chúa hay không ? Bài giảng biểu lộ những nhu cầu nào ? Bí tích Hòa Giải có đi kèm với việc lắng nghe Lời Chúa hay không ? Phụng vụ các giờ kinh có được cử hành như lắng nghe và đối thoại với Lời Chúa hay không ? Giáo dân có tham gia vào việc thực hành này hay không ? Chúng ta  có thể nói dân Chúa đã có đủ khả năng để tiếp cận Lời Chúa hay chưa ?

4. Lời Chúa, việc Phúc Âm hóa và việc dạy giáo lý

Dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II và Huấn quyền của Hội Thánh, đâu là những phương diện và những vấn đề nổi cộm trong liên hệ giữa Lời Chúa và giáo lý ? Lời Chúa đã giữ vai trò nào trong các hình thức khác nhau của việc dạy giáo lý (khai tâm và đào tạo thường xuyên) ? Lời Chúa đã được ghi chép (quyển Kinh Thánh) có được chú ý và được học hỏi đầy đủ trong các cộng đoàn hay không ? Nếu đúng như thế, đã thực hiện như thế nào ? các giới khác nhau (trẻ em, trưởng thành, giới trẻ, người lớn) được hướng dẫn đến với Kinh Thánh như thế nào ? Có những lớp dẫn nhập vào Sách Thánh hay không ?   

5. Lời Chúa, môn Kinh Thánh và thần học

Lời Chúa có phải là linh hồn cho các dấn thân học hỏi Kinh Thánh và thần học hay không ? Bản chất của Lời mạc khải có được tôn trọng đầy đủ hay không ? việc tìm tòi mang tính khoa học có động viên và nâng đỡ cho việc hiểu biết của đức tin không ? Phương pháp thông thường nào được sử dụng để tiếp cận bản văn ? Phương diện Kinh Thánh giữ vai trò nào trong việc đào sâu thần học ? Các cộng đoàn có sẵn sàng đón nhận mục vụ Kinh Thánh hay không ?

6. Lời Chúa và đời sống tín hữu

Sách Thánh có ảnh hưởng nào trên đời sống tinh thần của dân Chúa ? trên hàng giáo sĩ như thế nào ? trên các tín hữu ? Thực sự đã có thái độ khó nghèo và phó thác như Đức Maria đã biểu lộ trong kinh Magnificat hay không ? Tại sao việc tìm kiếm của cải trần gian lại là rào cản cho việc lắng nghe Lời Chúa ? Lời Chúa trong Thánh Lễ và trong các buỗi cử hành phụng vụ khác có tạo được yếu tố mạnh mẽ để truyền đạt đức tin hay không ? tại sao có một số Kitô học lại lạnh nhạt và dửng dưng với Kinh Thánh ? Việc Lectio Divina  có được thực hiện hay không ? dưới hình thức nào ? động lực nào tạo điều kiện tốt đẹp và điều nào ngăn trở ?

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[63] Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 1.

[64] Nt, 21.

[65] T. Grêgoriô Cả, Registrum Epistolarum V, 46, 35: CCL CXL, 339.

[66] X. Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 21.

[67] Nt.

[68] X. Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, 115-119.

[69] X. Guigus II Prior Carthusiae, Scala claustralium sive tractatus de modo orandi: PL 184,475-484.

[70] Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 12.

[71] Nt, 23.

[72] Sách Lễ Rôma, Ordo Lectionum Missae, Editio typica altera: Praenotanda, 9.

[73] T. Phêrô Đamát, Liber II, vol. III, 159: Filocalia, vol. 3, Torino 1985, 253.

[74] Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 21.

[75] X. Thánh Bộ Giáo sĩ, Directorium generale pro catechesi (15.08.1997), 47: Enchiridion Vaticanum 16, EDB, Bologna 1999, tr. 663-665.

[76] Công đồng Vat. II, Hiến chế Phụng Vụ thánh Sacrosanctum Concilium, 35.

[77] Nt, 7.

[78] Nt, 24.

[79] Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 21.

[80] Đức Gioan-Phaolô II, Tông thư Novo millennio ineunte (06.01.2001), 36: AAS 93 (2001) 291.

[81] X. Sách Lễ Rôma, Ordo Lectionum Missae, Editio typica altera, Praenotanda.

[82] Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 24.

[83] Đức Gioan-Phaolô II, Tông thư Novo millennio ineunte (06.01.2001), 39: AAS 93 (2001) 293.

[84] X. Giáo luật đ. 762.

[85] X. Thánh Bộ Giáo sĩ, Directorium generale pro catechesi (15.08.1997) phần I, c. II: Enchiridion Vaticanum 16, EDB, Bologna 1999, tr. 684-708.

[86] Trong phần này, ta cần để ý đến tương quan giữa các lời kinh đạo đức và Lời Thiên Chúa trong Directoire sur la piété populaire et la Liturgie: Principes et Orientations (09.04.2002), do Thánh Bộ Phượng tự và Kỷ luật Bí tích ban hành, ss. 87-89.

[87] Thánh Bộ Giáo sĩ Directorium generale pro catechesi (15.08.1997), 127: Enchiridion Vaticanum 16, EDB, Bologna 1999, tr. 794.

[88] Nt.

[89] Đức Gioan-Phaolô II, Tông hiến Fidei depositum (11.10.92), 4: ASS 86 (1994) 117.

[90] Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 24; x. Đức Lêô XIII, Thông điệp Providentissimus Deus (18.11.1893), phần II, sub fine: AAS 26 (1893-94) 269-292; Đức Bênêđictô XV, Thông điệp Spiritus Paraclitus (15.09.1920), phần III: AAS 12 (1920) 385-422.

[91] Cf. Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 12; Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Ad gentes, 22.

[92] X. Công đồng Vat. II, Sắc lệnh về Đào tạo linh mục Optatam totius, 16; x. Gl đ. 252 et CCEO đ. 350.

[93] Đức Gioan-Phaolô II, Thông điệp Fides et ratio (14.09.1998), Proemium: AAS 91 (1999) 5.

[94] Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 23.

[95] T. Giêrônimô, Comm. in Is. ; Prol.: PL 24,17.

[96] Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 25.

[97] Đức Gioan-Phaolô II, Tông thư Novo millennio ineunte (06.01.2001), 39: AAS 93 (2001) 293.

[98] Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 25.

[99] T. Âutinh, Enarrat. in Ps 85,7: CCL 39,1177.

[100] Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng, Việc giải thích Kinh Thánh trong Hội Thánh (15.04.1993), IV, c.3: Enchiridion Vaticanum 14, EDB, Bologna 1995, tr. 1725.

[101] X. Guigus II Prior Carthusiae, Scala claustralium sive tractatus de modo orandi: PL 184,475-484.

[102] X. Công đồng Vat. II, Sắc lệnh về Đào tạo linh mục Optatam totius, 4; Đức Gioan-Phaolô II, Tông huấn hậu THĐGM Pastores dabo vobis (25.03.1992), 47: AAS 84 (1992) 740-742.

[103] X. Đức Bênêđictô XVI, Rencontre avec les jeunes Romains (06.04.2006): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (11.04.2006) số 15, tr. 4; Message pour la Journée Mondiale de la Jeunesse (22.02.2006): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (28.02.2006) số 9, tr. 3.

[104] Đức Gioan-Phaolô II, Tông thư  Novo millennio ineunte (06.01.2001), 39: AAS 93 (2001) 293.

[105] Đức Bênêđictô XVI, Ad Conventum Internationalem La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa (16.09.2005): AAS 97 (2005) 957. Bản dịch Pháp văn x. L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (20.09.2005) số 38, tr 3.

[106] Đức Bênêđictô XVI, Message pour la Journe Mondiale de la Jeunesse (22.02.2006): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (28.02.2006) số 9, tr. 3.

[107] Đức Bênêđictô XVI, Ad Conventum Internationalem La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa (16.09.2005): AAS 97 (2005) 957. Bản dịch Pháp văn x.L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (20.09.2005) số 38, tr. 3.

[108] X. Đức Gioan-Phaolô II, Tông huấn hậu THĐGM  Vita consecrata (25.03.1996), 94: AAS 88 (1996) 469-470.

[109] T. Xyprianô, Ad Donatum, 15: CCL IIIA, 12.

su-diep-ngay-gioi-tre-the-gioi-lan-thu-33-dung-so
Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 33: Đừng sợ!

ứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 33, được tổ chức ở cấp giáo phận vào Chúa nhật Lễ Lá, 25 tháng Ba, đặt trọng tâm vào việc giúp người trẻ vượt qua nỗi sợ và phân định ơn gọi đích thực của mình. Hôm thứ Năm 22-02-2018, Toà Thánh đã công bố Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 33 của Đức Thánh Cha Phanxicô; trong đó Đức Thánh Cha nói rằng Ngày Giới trẻ Thế giới năm nay đánh dấu một bước nữa chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ diễn ra tại Panama vào tháng Giêng 2019, và được cử hành trong bối cảnh Thượng Hội đồng Giám mục với chủ đề về giới trẻ sẽ họp vào tháng Mười sắp tới, làm nổi bật tầm quan trọng của người trẻ trong đời sống của cả Giáo hội.

cong-bo-su-diep-duc-thanh-cha-nhan-ngay-quoc-te-gioi-tre-2018
Công bố Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ 2018

ĐTC mời gọi các bạn trẻ phân định để vượt thắng các nỗi lo sợ, tín thác nơi tình yêu Thiên Chúa và tình mẫu tử của Mẹ Maria. Đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm 22-2-2018, nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào chúa nhật lễ lá, 25-3 tới đây, với chủ đề là lời Sứ Thần Chúa ”Hỡi Maria đừng sợ, vì Bà đã được ơn nơi Thiên Chúa” (Lc 1,39).

toa-thanh-cong-bo-tong-hien-veritatis-gaudium-“niem-vui-chan-ly”-cua-duc-thanh-cha-phanxico
Tòa Thánh công bố Tông Hiến Veritatis Gaudium (“Niềm vui Chân lý”) của Đức Thánh Cha Phanxicô

Trong Tông Hiến Veritatis Gaudium, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các cơ sở giáo dục Đại Học của Giáo Hội phải phục vụ cho nhu cầu chính yếu của Giáo Hội hôm nay, đó là “để Dân Thiên Chúa sẵn sàng bắt tay vào một giai đoạn mới của việc Phúc Âm hóa ‘đầy Thánh Linh’. Ngài viết rằng thách đố này đòi hỏi “một quá trình đầy quyết tâm trong việc phân định, thanh lọc, và cải tổ.”

su-diep-duc-thanh-cha-ngay-the-gioi-truyen-thong-2018
Sứ điệp Đức Thánh Cha Ngày Thế giới Truyền Thông 2018

ĐTC kêu gọi phòng ngừa và vạch trần những ”tin giả” và cổ võ sự tìm kiếm sự thật, thực thi một phương thức truyền thông xây dựng hòa bình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm 24-1-2017, lễ thánh Phanxicô đệ Salê, bổn mạng các ký giả, nhân dịp Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 52 sẽ được cử hành vào chúa nhật 13-5 năm nay về chủ đề: ”Sự thật sẽ giải thoát các con.

su-diep-duc-thanh-cha-gui-chile-va-peru
Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Chile và Peru

Trong sứ điệp Video gửi dân chúng tại Chile và Peru, công bố hôm 9-1-2018, ĐTC nói: ”Tôi đến với anh chị em như sứ giả của niềm vui Tin Mừng, để chia sẻ với tất cả mọi người 'hòa bình của Chúa' và ”củng cố anh chị em trong cùng một niềm hy vọng”. Hòa bình và hy vọng được chia sẻ giữa tất cả mọi người”.

su-diep-cua-duc-thanh-cha-phanxico-nhan-ngay-the-gioi-di-dan-va-ti-nan-lan-thu-104-nam-2018
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 104 (năm 2018)

Hôm thứ Hai 21 tháng Tám 2017, Toà thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho “Ngày thế giới Di dân và Tị nạn” lần thứ 104, sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng 2018 với chủ đề “Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và người tị nạn”.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.