kinhthanh

TRANG CHỦ li-category CÁC VĂN KIỆN li-category Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XII: LỜI THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH (4)

 

Chương III 

LỜI THIÊN CHÚA TRONG SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH

« Đức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: « Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa ». Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: « Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe » (Lc 4,16-21).    

Sứ mạng của Hội Thánh là công bố Đức Kitô, Lời của Thiên Chúa hóa thành xác phàm

26. « Việc ưu tiên của Hội Thánh vào đầu thiên niên kỷ mới là chúng ta phải để cho Lời Chúa nuôi sống mình, để có thể trở thành ‘những người phục vụ Lời’ trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng của chúng ta » [110]. Điều này đòi buộc phải bước vào trường học của Thầy và xác nhận trọng tâm lời rao giảng của Người chính là Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa, mà mầm giống của nước này chính là Lời của Thiên Chúa, là nước chân lý và công bằng, nước tình yêu và hòa bình được hiến tặng cho mọi người. Khi rao giảng Lời Chúa, Hội Thánh tham gia vào việc xây dựng Vương quyền của Thiên Chúa, soi rọi sự năng động và trình bày với thế giới như lời mời gọi đến ơn cứu độ. Loan báo Nước Thiên Chúa chính là Tin Mừng, Tin Mừng này phải được công bố cho đến tận cùng thế giới (x. Mt 28,19; Mc 16,15). Tính chân thật của đức tin được minh chứng qua việc rao giảng và lắng nghe Tin Mừng này.   

Lời của thánh Phaolô: « Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng » (1 Cr 9,16) vang lên trong ngày hôm nay một cách đặc biệt. Đối với các Kitô hữu, đây không phải là việc chia sẻ đơn thuần, nhưng là một ơn gọi để phục vụ Tin Mừng, để đem lại ơn cứu độ cho thế giới. Thật vậy, như Đức Giêsu đã nói : « Lúa chín đầy đồng » (Mt 9,37) và đang nở rộ: còn biết bao nhiêu người, đặc biệt ở Á Châu và Phi Châu, chưa bao giờ được nghe Tin Mừng; và cũng có biết bao người đã quên đi Tin Mừng, nhưng một số đông đang ngóng chờ để được lắng nghe.     

Phải biết rằng còn đầy những khó khăn để dân Chúa có thể lắng nghe tiếng Chúa của mình. Nhiều vùng, vì khó khăn kinh tế, thiếu thốn các sách Kinh Thánh, thiếu các bản dịch và khả năng phát tán. Và còn những khó khăn về các giáo phái ngăn cản cho việc giải thích cách đúng đắn. Việc tiếp tục rao giảng Tin Mừng là một trách nhiệm quan trọng, đòi hỏi cần phải có một cảm thức « sentire cum Ecclesia » thật sâu sắc và xác tín.  

Một trong những đòi hỏi hàng đầu là sự tin tưởng vào sức mạnh biến đổi của Lời Chúa trong tâm hồn của thính giả. « Lời Chúa là lời sống động…xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh » (Dt 4,12). Đòi hỏi thứ hai, mà ngày nay người ta cảm nghiệm một cách đặc biệt, là việc rao giảng Lời Chúa làm chứng Lời Chúa là nguồn mạch cho sám hối, công lý, hy vọng, huynh đệ và hòa bình. Đòi hỏi thứ ba là sự ngay thẳng, can đảm, tinh thần nghèo khó, khiêm tốn, xác tín và nhiệt thành để phục vụ cho Lời Chúa. 

Tông huấn Evangelii Nuntiandi  của Đức giáo hoàng Phaolô VI còn mang tính thời sự cho việc hỏi hỏi để rao giảng. Thông điệp Deus caritatis est của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI cho thấy liên hệ chặt chẽ giữa việc rao giảng Lời Chúa với việc cử hành các bí tích [111]. Khi đã lãnh nhận Lời của Chúa, Đấng là Tình yêu, người ta không thể nào rao giảng Lời Chúa mà không thực hành tình yêu hay thực hiện công bằng và bác ái. Về sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Lời Chúa, nên nhìn lại vài mục đích và trách nhiệm cách tổng hợp, cần phải thực hiện trong ngày hôm nay [112].

Thánh Âutinh viết: « Phải luôn hiểu rằng tình yêu là sự viên mãn của lề luật và của tất cả các Sách Thánh. Tình yêu của sự hiện hữu, mà qua đó chúng ta được chia sẻ niềm vui, và tình yêu của tất cả những gì đang hiện hữu, đều được mời gọi để cùng chúng ta vui mừng vì chúng. Với mục đích giúp chúng ta hiểu được tình yêu và có khả năng yêu thương, Thiên Chúa quan phòng đã sáng tạo mọi thực tại chóng qua vì ơn cứu độ của chúng ta… Ai tin rằng mình đã hiểu Kinh Thánh hay một phần của Kinh Thánh mà không cố gắng, dựa vào sự hiểu biết đó để sống tình yêu đối với Thiên Chúa và với tha nhân, sẽ cho thấy người đó chưa hiểu gì cả » [113].

Lời Chúa luôn sẵn sàng cho con người sử dụng

27. Hội Thánh khẳng định quyền tự do rao giảng Lời Chúa với sự can đảm của các thánh tông đồ (x. Cv 4,13; 28,31) và xem việc này là điều đòi buộc để rộng mở « con đường đi đến với Sách Thánh cho mọi người tin vào Chúa Kitô » [114].

Đây là một đòi buộc cho sứ vụ, và ngày nay là một trong những nội dung căn bản của Hội Thánh. Dù biết đã đổ ra bao nhiêu khổ nhọc, nhưng phải xác nhận rằng phần đông các Kitô hữu chưa có một tiếp cận hữu hiệu và cá nhân với Sách Thánh; với những người này sẽ lấn cấn về mặt thần học cũng như phương pháp để truyền đạt Lời Chúa. Việc tiếp xúc với Kinh Thánh cũng có nguy cơ sẽ không phải là một hành động của Hội Thánh, của cộng đoàn, nhưng có thể là một cách trình bày đầy chủ quan và tự do, hay có thể đúc kết vào một đối tượng do lòng đạo đức cá nhân của họ, như đã xảy ra rất nhiều lần trong Hội Thánh. Điều cần thiết là phải tạo một công tác mục vụ vững chắc và đáng tin cậy vào Lời Chúa. 

Cần phải có những chỉ dẫn đặc biệt, như việc đánh giá trọn vẹn về Kinh Thánh trong các dự án mục vụ, đồng thời phải có một dự án mục vụ Kinh Thánh cho từng địa phận dưới sự hướng dẫn của vị Giám mục: phải thực hiện như thế nào để Kinh Thánh hiện diện trong mọi hoạt động của Hội Thánh và tạo những khả năng thích hợp để gặp gỡ trực tiếp với Kinh Thánh, nhất là qua việc thực hiện Lectio Divina cho giới trẻ và những người trưởng thành. Với cách thức này, phải chú ý tạo sự hiệp thông giữa linh mục và giáo dân – và trong các giáo xứ giữa các cộng đoàn tu trì với các phong trào của Hội Thánh – được xây dựng trên Lời Chúa và biểu lộ ra bên ngoài nhờ Lời Chúa.

Để đạt được mục đích này cần phải có định hướng cho việc phục vụ tông đồ đối với Kinh Thánh trên bình diện địa phận, liên địa phận hay cấp quốc gia, để bảo đảm việc truyền bá việc sử dụng Kinh Thánh nhờ vào những trợ giúp vật chất tương ứng [115], tạo được phong trào Kinh Thánh nơi giáo dân, chăm sóc việc đào tạo các linh hoạt viên của các nhóm học hỏi Kinh Thánh hay trao đổi Lời Chúa, cần chú tâm đặc biệt đến giới trẻ với những đề nghị hướng dẫn đức tin với Lời Chúa; cũng phải chăm sóc đến những người di tản và những kẻ đang trên con đường tìm kiếm đức tin để họ đến với Kinh Thánh.  

Phải nhắc lại, từ năm 1968 đã có Liên Hiệp Kinh Thánh Công giáo thế giới, được Đức giáo hoàng Phaolô VI thành lập để phục vụ cho định hướng của Công đồng Vatican II về Lời Chúa. Có thể nói gần như tất cả Hội Đồng Giám mục đều là thành viên của Liên Hiệp này, do đó có các phân ban trên mọi đại lục. Mục đích của Liên Hiệp này là phân phát bản văn Kinh Thánh với nhiều ngôn ngữ khác nhau và đồng thời hướng dẫn đại chúng bình dân nhờ những bản dịch thật đúng dắn để có thể nhận biết giáo lý Kinh Thánh và sống giáo lý này. Những bản dịch này phải được sử dụng trong phụng vụ tùy theo đánh giá của các Giám mục. Một trách nhiệm nữa là cố gắng phổ biến sách Kinh Thánh với giá có thể chấp nhận được. 

Ngoài rằng, trong việc phổ biến Lời Chúa, cũng phải sử dụng, theo sự khôn ngoan, các phương pháp và hình thức cũ mới trong ngôn ngữ và phương tiện truyền thông như: truyền thanh, truyền hình, nhà hát, phim ảnh, cho đến những phương tiện mới mẽ như CD, DVD, các mạng điện tử… [116].

Một vai trò đặc biệt của những người sống tận hiến trong việc rao giảng Lời Chúa. Như Công đồng Vatican II nhấn mạnh, « mỗi ngày phải cầm Kinh Thánh trên tay để nhờ việc đọc và suy gẫm Lời Chúa, họ có thể đạt được kiến thức siêu vợi về Đức Giêsu Kitô » (Pl 3,8) [117]. Nhờ đó, họ tìm được hứng khởi mới trong trách nhiệm giáo dục và Phúc Âm hóa, đặc biệt đối với kẻ nghèo, trẻ em và những người bị loại ra khỏi xã hội. Theo các giáo phụ, bản văn Kinh Thánh phải là « đối tượng » được nghiền ngẫm hằng ngày. Thánh Ambrôsiô nói: « Khi con người bắt đầu đọc Kinh Thánh, Thiên Chúa cùng đi với họ vào địa đàng trần thế » [118].Và Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II xác quyết: « Lời Chúa là nguồn mạch tiên khởi cho mọi linh đạo Kitô giáo. Lời Chúa gìn giữ liên hệ cá nhân với Thiên Chúa hằng sống và với ý muốn cứu độ và thánh hóa của Người. Vì thế, Lectio Divina, từ khi xuất hiện trong các cơ chế của đời sống tận hiến, và đặc biệt trong đời đan tu, đã trở thành đối tượng cao cả nhất. Nhờ đó, Lời Chúa bước vào đời sống, nơi đó Lời Chúa chiếu tỏa ánh sáng khôn ngoan là hồng ân của Chúa Thánh Thần » [119].   

Lời Chúa, ân sủng hiệp thông giữa các Kitô hữu

28. Điều này phải được xem là một trong các đối tượng chính yếu của mục vụ Hội Thánh. Thật vậy, những kẻ tin vào Đức Kitô được kết hợp nhờ hai yếu tố cơ bản, đó là Lời Chúa và bí tích Thánh Tẩy. Xuất phát từ những thực tế này, con đường đối thoại đại kết có thể được tiến hành mặc cho những thách đố trong tiến trình hợp nhất; việc hợp nhất này bắt buộc phải quay về nguồn mạch Lời Chúa, được giải thích dưới ánh sáng Thánh Truyền của Hội Thánh, mới có thể bảo đảm cho việc gặp gỡ thực sự với Đức Kitô và với anh em [120]. Lời giã biệt của Đức Giêsu tại nhà Tiệc Ly nhấn mạnh đến sự kiện, sự hợp nhất này tùy thuộc vào việc cùng nhau làm chứng cho Lời của Thiên Chúa Cha, đã được ban cho chúng ta nhờ Chúa chúng ta (x. Ga 17,8).   

Vì thế, việc lắng nghe Lời Chúa có một chiều kích đại kết, cần phải trân trọng. Tạ ơn Thiên Chúa, vì ngày nay Kinh Thánh là điểm gặp gỡ rất quan trọng cho cầu nguyện và đối thoại giữa các Giáo Hội và các cộng đoàn Hội Thánh. Khi lãnh nhận các chỉ thị của Công đồng Vatican II, người ta cộng tác với nhau để truyền bá Sách Thánh nhờ các bản dịch đại kết [121]. Tiếp theo Công đồng, Huấn Quyền đã mang lại nhiều đóng góp đáng ghi nhớ [122]. Việc đọc và chạm trán với các hoàn cảnh cá nhân  có thể đưa đến những hứng khởi và hướng dẫn để tiến bước trên con đường hợp nhất. Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI xác quyết: « Vì thế việc lắng nghe Lời Chúa có một ý nghĩa vượt trổi cho cố gắng đại kết của chúng ta. Vì chúng ta không biết phải thực hiện và tổ chức đại kết như thế nào. Hội Thánh không tự tạo chính mình, không sống cho chính mình, nhưng sống từ Lời sáng tạo từ miệng Thiên Chúa phán ra. Cùng lắng nghe Lời Chúa; thực hành Lectio Divina của Kinh Thánh, có nghĩa là đọc với cầu nguyện; kinh ngạc trước tính chất mới mẻ, không bao giờ cũ kỹ và không bao giờ tàn tạ của Lời Chúa; lướt thắng mọi sự bịt tai trước Lời Chúa, thường không thích hợp với tiên kiến và ý định của chúng ta; luôn lắng nghe và học hỏi Lời Chúa trong cộng đoàn; tất cả những điều này tạo một con đường để tiến đến sự duy nhất trong đức tin, như một lời đáp trả cho việc lắng nghe Lời Chúa » [123]. 

 Lời Chúa là ánh sáng cho cuộc đối thoại liên tôn

 29. Ở đây nhắm tới một bình diện mới, luôn hiện diện trong cả lịch sử Hội Thánh, nhưng ngày nay hiện diện với những đòi hỏi mới mẻ và những trách nhiệm không thể trốn tránh được. Đây là trách nhiệm thần học, để đào sâu liên hệ tế nhị và đưa đến các hệ luận mục vụ thích hợp. Cùng với những gì Huấn quyền trình bày cho đến hôm này, cần nhắc lại những điểu sau đây để giúp suy nghĩ và đánh giá.

 a. Với dân Do-thái

 30. Cần phải chú ý cách đặc biệt đến dân Do-thái. Những người Kitô hữu và Do-thái đều là con cái ông Abraham, xuất phát từ cùng một giao ước, vì Thiên Chúa luôn trung tín với các lời hứa của mình và không bao giờ hủy bỏ giao ước đầu tiên (x. Rm 9-11). Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II xác nhận: « Dân này được JHWH, Đấng sáng tạo trời đất, qui tụ và hướng dẫn. Sự hiện hữu của họ không phải là một sự kiện thuần túy tự nhiên hay do văn hóa, theo nghĩa con người rút gia sản của mình qua văn hóa. Ở đây còn hơn là một sự kiện siêu nhiên. Dân này tôn tại, vì họ là dân Giao ước và, dù họ có bất trung, JHWH vẫn trung tín với giao ước của mình » [125]. Chúng ta chia sẻ một phần lớn kinh bộ Sách Thánh của họ mà Kitô hữu gọi là Cựu Ước. Về vấn đề này, có một tài liệu quan trọng của Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng, có tựa đề « Dân Do Thái và Sách Thánh của họ trong quyển Kinh Thánh của người Kitô hữu » [126], giúp chúng ta suy nghĩ về liên hệ chặt chẽ trong đức tin, mà Hiến chế Dei Verbum đã gợi ý [127]. Có hai phương diện cần phải suy nghĩ:  trao đổi ý nghĩa nguyên thủy về cách hiểu của dân Do-thái về Kinh Thánh và cố gắng thoát khỏi mọi hình thức « bài Do-thái » (antisémitisme et antijudạsme).     

 b. Với các tôn giáo khác

 31. Hội Thánh được sai đi để mang Tin Mừng đến cho mọi loài thọ tạo (x. Mc 16,15). Trong sứ vụ này, Hội Thánh gặp một số đông tín hữu của các tôn giáo khác, với các Sách thánh của họ và cách họ hiểu Lời Chúa; bất cứ nơi nào, Hội Thánh cũng gặp những con người đang đi tìm hay vô ý thức nhưng vẫn mong chờ một « Tin Mừng » mới mẻ. Đối với những người này, Hội Thánh cảm nghiệm trách nhiệm mang Lời cứu độ của Chúa đến với họ như một món nợ (x. Rm 1,14).

 Trước tiên phải nhắc lại rằng Kitô giáo không phải là tôn giáo sách vở, nhưng là một tôn giáo của Lời Chúa, Lời đã hóa thành xác thể trong Đức Giêsu, Chúa chúng ta. Tiếp đến, khi so sánh Kinh Thánh với các sách thánh của những tôn giáo khác, phải chú ý đừng rơi vào thứ tổng hợp, những tiếp cận hời hợt hay bóp méo chân lý. Cần phải chú tâm hết sức để gìn giữ sự tinh tuyền của Lời Chúa, được Huấn quyền giải thích với thẩm quyền, đối mặt với các giáo phái cũng sử dụng Kinh Thánh vào những mục đích khác và theo những phương pháp xa lạ với các phương pháp của Hội Thánh. 

 Để áp dụng cách tích cực, phải tìm hiểu các tôn giáo không thuộc Kitô giáo và các nền văn hóa thích ứng và thực sự nhận ra những hạt giống của Ngôi Lời nơi các tôn giáo đó. Cũng cần nhắc nhớ rằng việc lắng nghe Lời Chúa phải vượt khỏi mọi hình thức bạo lực, vì Lời Chúa tác động trong tâm hồn và trong hành động nhằm vào công bằng và bình an [128].

 Lời Chúa là men trong các nền văn hóa tân tiến

 32. Việc gặp gỡ giữa Lời Chúa với các nền văn hóa khác (hệ thống suy tư, trật tự đạo đức, triết lý sống…) là những nền văn hóa thường bị ảnh hưởng kinh tế và kỹ thuật thống trị. Những ảnh hưởng này do quần chúng tiếp tục phổ biến, xác định một quan điểm vũ trụ tục hóa và thường được gọi là ‘Kinh Thánh giáo dân’. Vì thế cuộc đối thoại lại càng quan trọng hơn nữa, đôi khi rất khó khăn, nhưng lại có nhiều khả năng để rao giảng. Vì các vấn nạn về ý nghĩa lại rất phổ biến và chỉ tìm được câu trả lời mang tính giải phóng ở nơi Chúa. 

 Điều này có nghĩa là Lời Chúa như men muốn bước vào một thế giới đa dạng và tục hóa, vào đồi Arêôpagô mới về mỹ thuật, khoa học, chính trị, truyền thông để đem lại « sức mạnh của Tin Mừng vào trung tâm văn hóa của các nền văn hóa » [129] để thanh luyện, nâng cao và biến chúng thành khí cụ cho vương quốc của Thiên Chúa.

 Để thực hiện được điều này, cần phải có một giáo lý về Đức Giêsu Kitô, Đấng là « đường, là sự thật và là sự sống » (Ga 14,6): không phải thực hiện cách hời hợt, nhưng là một sự chuẩn bị thích ứng việc tranh luận với những vị trí của kẻ khác, để làm nổi bật bản chất của các mầu nhiệm Kitô giáo và những hiệu quả tốt đẹp được đem đến cho con người. Trong liên hệ này, cần phải tìm hiểu điều có thể gọi là « lịch sử hiệu năng – Wirkungsgeschichte » của Thánh kinh trong văn hóa và đạo đức chung, điều này cho thấy nhận định bên Tây phương, Kinh Thánh là quyển  « sách của mọi quyển sách ».

 Lời Chúa và lịch sử loài người

 33. Trên con đường lữ hành về với Chúa, Hội Thánh ý thức rằng phải tìm Lời Chúa trong các biến cố và những dấu chỉ thời đại, qua đó Thiên Chúa tự mạc khải trong lịch sử. Công đồng Vatican II nói: « Hội Thánh có bổn phận tìm hiểu tường tận những dấu chỉ thời đại và giải thích dưới ánh sáng Phúc Âm; như vậy mới có thể giải đáp cách thích ứng với từng thế hệ những thắc mắc muôn thuở của con người về ý nghĩa cuộc sống hiện tại và mai hậu cũng như về mối tương quan giữa hai cuộc sống ấy » [130]. Hiện diện trong lịch sử nhân loại, Hội Thánh phải « cố gắng nhận định trong mọi biến cố, mọi yêu sách và ước vọng, đâu là những  dấu chỉ thực sự về sự hiện diện của hoặc ý định của Thiên Chúa » [131]. Và nhờ đó giúp nhân loại gặp gỡ được Chúa của lịch sử và cuộc sống.  

 Với cách thức này, lời mà Đức Giêsu gieo như hạt giống của Vương quốc,  có thể tiếp tục con đường của mình trong lịch sử nhân loại (x. 2 Tx 3,1) và, khi Đức Giêsu sẽ đến trong vinh quang, lời này sẽ vang lên như lời mời gọi chia sẻ vào niềm vui Nước Trời (x. Mt 25,24). Đối với lời hứa chắc chắn này, Hội Thánh đáp lại bằng lời cầu nguyện tha thiết « Marana tha » (1 Cr 16,22) « Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến » (Kh 22,20).

 

Câu hỏi : Chương III

 

1. Loan báo Lời Chúa trong ngày hôm nay

Với kinh nghiệm mục vụ, điều gì thuận lợi và điều gì ngăn cản việc lắng nghe Lời Chúa ? Có thể việc canh tân đức tin, một sự bất an nội tâm hay việc động viên nhờ các Kitô hữu khác tạo thuận lợi cho việc lắng nghe Lời Chúa hay không ? Chủ thuyết tục hóa, việc đòi hỏi cao quá của các sứ điệp và cách sống trong nhãn quan Kitô giáo có thể cản trở việc lắng nghe Lời Chúa hay không ? việc rao giảng Lời Chúa ngày hôm nay đụng phải những thách đố nào ?

 2. Cởi mở để đón nhận Sách Thánh

Dei Verbum, số 22,  có nói « phải mở rộng cửa để tiếp đón các Kitô hữu đến với Sách Thánh » có đáp ứng đúng với thực tế hay không ? Liệu có những thống kê về vấn đề này hay không, dù tương đối ? Có sự gia tăng về cá nhân cũng như cộng đoàn trong vấn đề nghe Lời Chúa hay không ?

 3. Việc phổ biến Lời Chúa

Việc tông đồ truyền bá Kinh Thánh được tổ chức trong cộng đoàn địa phận như thế nào ? có một chương trình cho địa phận hay không ? Đã có các linh hoạt viên được chuẩn bị kỹ càng chưa ? địa phận có biết đến Liên Hiệp Kinh Thánh không ? Những hình thức nào được đề ra cho việc lắng nghe Lời Chúa (nhóm Kinh Thánh, nhóm trao đổi Kinh Thánh, khóa Kinh Thánh, ngày Kinh Thánh, Lectio Divina) và những hình thức nào được các Kitô hữu sử dụng thường nhất ? Đã có những bản dịch trọn bộ hay từng phần Kinh Thánh kinh chưa ? Gia đình có biết sử dụng Kinh Thánh không ? Đã có những đề xuất Kinh Thánh cho từng giới chưa (trẻ em, trưởng thành, giới trẻ, người lớn) ? các phương tiện truyền thông xã hội đã được sử dụng như thế nào ? yếu tố nào được sử dụng tốt nhất ?  

 4. Lời Chúa trong đối thoại đại kết

Việc rao giảng Lời Chúa hôm nay đòi buộc phải có một chứng cứ đời sống thích hợp. Các Kitô hữu đã làm chứng điều này chưa ? phải động viên như thế nào ? Trong đối thoại đại kết, các giáo hội đặc biệt đã đón nhận các nội dung chính yếu của Hiến chế Dei Verbum như thế nào ?  Có sự trao đổi với các Giáo Hội chị em về Kinh Thánh không ? Lời Chúa giữ vai trò như thế nào ? với hình thức nào có thể gặp gỡ Kinh Thánh ? Có thể có một sự cộng tác chung với United Bible Societies (UBS) hay không ? việc sử dụng Kinh Thánh có gây xung khắc gì không ?

 5. Lời Chúa trong cuộc đối thoại với dân Do-thái

Việc đối thoại với tôn giáo Do-thái có vị trí ưu tiên hay không ? những cách gặp gỡ như thế nào xoay quanh Kinh Thánh được đề cao ? Bản văn Kinh Thánh có tạo thái độ kỳ thị người Do-thái không ?

 6. Lời Chúa trong việc đối thoại liên tôn và đa văn hóa

Đã có kinh nghiệm về việc đối thoại đặt nền tảng trên Sách Thánh của Kitô giáo với những người có sách thánh riêng của họ không ? Làm thế nào những người không tin vào linh hứng của các Sách Thánh gặp được Lời Chúa ? Có thể có một Lời Chúa cho những người không tin vào Thiên Chúa hay không ? Người ta có đọc Kinh Thánh như « Sách của các sách » chứa đựng nhiều sự phong phú phổ quát không ? Đã có những kinh nghiệm về đối thoại đa văn hóa căn cứ vào Kinh Thánh không ? phải áp dụng tiến trình như thế nào để nâng đỡ cộng đoàn Kitô hữu khi phải đối mặt với các giáo phái ?

  

KẾT

 

« Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà ca hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha » (Cl 3,16-17).

 Việc lắng nghe Lời Chúa là cuộc sống của người tín hữu

 34. Một yếu tố căn bản cho việc người gặp gỡ Thiên Chúa là việc kính cẩn lắng nghe Lời Chúa. Một đời sống dựa theo Chúa Thánh Thần có khả năng dành một vị trí cho Lời Chúa, giúp cho Lời Chúa được sinh ra trong tâm hồn con người. Thật vậy, không phải con người bước vào Lời Chúa, nhưng chính Lời Chúa tác động và cải hóa con người, giúp khám phá những sự phong phú và bí mật của Lời và khai mở cho họ những tầm ý nghĩa cũng như những chiều kích tự do và sự trưởng thành nhân bản (x. Ep 4,13). Việc hiểu biết Sách Thánh là công trình một đặc sủng của Hội Thánh, trao vào tay người tín hữu, những người mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần.

 Thánh Maximô, Đấng tuyên tín, nói: « Nếu chỉ nói lên Lời Chúa, Lời Chúa không được lắng nghe, chỉ vì không phản ảnh được thực hành của những người đọc. Ngược lại, nếu Lời Chúa được đọc lên cùng với thực hành các giới răn, Lời Chúa có khả năng xua đuổi ma quỉ và thúc đẩy con người xây dựng đền thờ thiên linh của tâm hồn nhờ vào việc gia tăng các công trình của đức công bằng » [132]. Điều này dạy chúng ta phải giống như Đức Maria, người trinh nữ lắng nghe, trong bầu khí đơn thuần và cầu nguyện, thờ lạy với lời ca tụng của tâm hồn, vì mọi Lời Chúa được tổng hợp lại và được sống trong tình yêu (x. Đnl 6,5; Ga 13,34-35). Và một khi trở thành « người môn đệ », người tín hữu có thể học hiểu « Lời tốt đẹp của Thiên Chúa » (Dt 6,5), được sống trong cộng đoàn giáo hội và họ có thể rao truyền Lời Chúa cho kẻ gần  người xa, và nói lại lời mời của Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể: « Triều đại của Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng »  (Mc 1,15).

 

Bản câu hỏi

 

Phần dẫn nhập

1. Trong đất nước của anh em, « dấu chỉ thời đại » nào là quan trọng cho Thượng Hội Đồng Giám mục về Lời Chúa ?

 2. Có một liên hệ nào giữa Thượng Hội Đồng về Bí tích Thánh Thể với Thượng Hội Đồng tương lai về Lời Chúa ?

 3. Trong các địa phận, đã có những kinh nghiện gì về thực hành Kinh Thánh ? kinh nghiệm nào ? đã có những nhóm học hỏi Kinh Thánh ? Các nhóm này theo những hình thức nào ?

 

Chương I 

1. Hiểu biết Lời Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ

Các tín hữu (các giáo xứ, các cộng đoàn tu sĩ, các phong trào) có những ý tưởng gì về Mạc khải, Lời Thiên Chúa, Kinh Thánh, Thánh Truyền và Huấn quyền. Họ có biết các cấp độ khác nhau về ý nghĩa của Lời Thiên Chúa không ? Đức Giêsu Kitô có được hiểu như là ở tại trung tâm của Lời Thiên Chúa không ? Đâu là tương quan giữa Lời Thiên Chúa và Kinh Thánh ? Đâu là những phương diện ít được hiểu nhất ? Tại sao ?  

2. Lời Thiên Chúa trong Hội Thánh

Trong mức đọ nào việc tiếp cận với Lời Thiên Chúa phát triển ý thức sống động là thuộc về Hội Thánh, Thân Thể Chúa Kitô, và động viên nhằm sứ vụ Hội Thánh chân chính ? Tương quan giữa Lời Thiên Chúa và Hội Thánh được hiểu thế nào ? Một tương quan đúng đắn giữa Kinh Thánh và Thánh Truyền có được duy trì trong nghiên cứu chú giải và thần học và trong các cuộc gặp gỡ với Sách Thánh không ? Huấn giáo có được hướng dẫn bởi Lời Thiên Chúa không ? Huấn giáo có đánh giá cao Kinh Thánh không ? Tầm quan trọng và trách nhiệm của Huấn quyền trong việc công bố Lời Thiên Chúa được hiểu thế nào ? Có việc lắng nghe Lời Thiên Chúa cách trung thực trong đức tin không ? Đâu là những phương diện cần làm sáng tỏ và củng cố ?

3. Các dấu chỉ cho thấy niềm tin của Hội Thánh vào Lời Thiên Chúa

Dei Verbum đã được đón nhận như thế nào? Và sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo thì sao? Đâu là vai trò giáo huấn chuyên biệt của các giám mục trong công việc tông đồ Lời Thiên Chúa ? Đâu là nhiệm vụ của các thừa tác viên đã có chức thánh, các linh mục và phó tế, trong việc công bố Lời Thiên Chúa (x. GH 25.28) ? Đâu là tương quan phải cứu xét giữa Lời Thiên Chúa và đời sống thánh hiến ? Lời Thiên Chúa nằm trong công việc đào tạo các linh mục tương lai như thế nào ? Dân Thiên Chúa cần những định hướng nào về quan hệ với Lời Thiên Chúa, và đặc biệt các linh mục, các phó tế, những người sống đời thánh hiến và các giáo dân?

4. Kinh Thánh, Lời Thiên Chúa

Vì sao các Kitô hữu tìm kiếm Kinh Thánh ngày hôm nay ? Kinh Thánh mang lại gì cho đời sống đức tin ? Kinh Thánh được đón tiếp thế nào trong thế giới không phải Kitô hữu ? Và trong số những người có văn hóa ? Ta có thể nói đến một tiếp cận ngày càng đúng đắn hơn với Kinh Thánh không ? Đâu là những khiếm khuyết thường thấy nhất ? Đặc sủng linh hứng và chân lý Kinh Thánh được hiểu như thế nào ? Người ta có quan tâm đến ý nghĩa thiêng liêng của Kinh Thánh như là nghĩa tối hậu Thiên Chúa muốn không ? Cựu Ước được đón nhận như thế nào ? Nếu cho rằng các Tin Mừng được tham khảo nhiều hơn, ta có thể nói rằng người ta đã hiểu biết và đã đọc các Tin Mừng đủ chăng ? Đâu là những trang Kinh Thánh hôm nay được coi như là « khó nhất » và cần phải đương đầu ?

5. Niềm tin vào Lời Thiên Chúa

Đâu là những thái độ của các tín hữu khi đứng trước Lời Thiên Chúa ? Lời Thiên Chúa có được lắng nghe với một đức tin cao độ, với mục đích là làm phát sinh đức tin không ? Đâu là những lý do đưa tới việc đọc Kinh Thánh ? Có thể nêu ra các tiêu chuẩn biện phân liên hệ đến việc tín hữu tiếp nhận Lời Thiên Chúa chăng ?

6. Đức Maria và Lời Thiên Chúa

Tại sao Đức Maria lại là nhà giáo dục và là thân mẫu trong việc lắng nghe Lời Thiên Chúa ? Mẹ đã tiếp nhận và sống Lời Thiên Chúa như thế nào ? Theo cách nào Đức Maria có thể là một mẫu gương cho người Kitô hữu lắng nghe, suy ngẫm và sống Lời Thiên Chúa ?

 

Chương II 

1. Lời Chúa trong đời sống Hội Thánh

Lời Chúa quan trọng như thế nào trong đời sống của cộng đoàn chúng ta và trong đời sống các tín hữu ? Bằng cách nào Lời Chúa trở thành lương thực cho người Kitô hữu ? Thực sự có nguy cơ đúc kết Kitô giáo vào một thứ tôn giáo sách vở không ? Lời Chúa được tôn kính như thế nào ? chúng ta quen thuộc với Lời Chúa như thế nào trong đời sống cá nhân và trong đời sống cộng đoàn các tín hữu vào ngày Chúa Nhật ? và trong  các ngày trong tuần ? trong các mùa của năm phụng vụ ?

2. Lời Chúa trong việc đào tạo dân Chúa

Những phương tiện nào được sử dụng để truyền đạt trọn vẹn giáo lý phổ quát về Lời Chúa cho cộng đoàn và cho từng người tín hữu ? các linh mục tương lai, những người tận hiến và những người có trách nhiệm phục vụ cộng đoàn (giáo lý viên…) có được tiếp tục đào tạo để có được sự sinh động trong mục vụ Kinh Thánh, dựa theo aggiornamento không ? Có những dự án để tiếp tục đào tạo cho giáo dân hay không ?

3. Lời Chúa, Phụng vụ và cầu nguyện

 Làm thế nào người tín hữu tiếp cận Sách Thánh trong lời kinh phụng vụ và trong đời sống cá nhân của họ ? Đâu là liên hệ thấy được giữa phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể, giữa Lời Chúa được cử hành trong Thánh Lễ và đời sống thường nhât của các Kitô hữu ? Bài giảng có phản ánh đích thực Lời Chúa hay không ? Bài giảng biểu lộ những nhu cầu nào ? Bí tích Hòa Giải có đi kèm với việc lắng nghe Lời Chúa hay không ? Phụng vụ các giờ kinh có được cử hành như lắng nghe và đối thoại với Lời Chúa hay không ? Giáo dân có tham gia vào việc thực hành này hay không ? Chúng ta  có thể nói dân Chúa đã có đủ khả năng để tiếp cận Lời Chúa hay chưa ?

4. Lời Chúa, việc Phúc Âm hóa và việc dạy giáo lý

Dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II và Huấn quyền của Hội Thánh, đâu là những phương diện và những vấn đề nổi cộm trong liên hệ giữa Lời Chúa và giáo lý ? Lời Chúa đã giữ vai trò nào trong các hình thức khác nhau của việc dạy giáo lý (khai tâm và đào tạo thường xuyên) ? Lời Chúa đã được ghi chép (quyển Kinh Thánh) có được chú ý và được học hỏi đầy đủ trong các cộng đoàn hay không ? Nếu đúng như thế, đã thực hiện như thế nào ? các giới khác nhau (trẻ em, trưởng thành, giới trẻ, người lớn) được hướng dẫn đến với Kinh Thánh như thế nào ? Có những lớp dẫn nhập vào Sách Thánh hay không ?   

5. Lời Chúa, môn Kinh Thánh và thần học

Lời Chúa có phải là linh hồn cho các dấn thân học hỏi Kinh Thánh và thần học hay không ? Bản chất của Lời mạc khải có được tôn trọng đầy đủ hay không ? việc tìm tòi mang tính khoa học có động viên và nâng đỡ cho việc hiểu biết của đức tin không ? Phương pháp thông thường nào được sử dụng để tiếp cận bản văn ? Phương diện Kinh Thánh giữ vai trò nào trong việc đào sâu thần học ? Các cộng đoàn có sẵn sàng đón nhận mục vụ Kinh Thánh hay không ?

6. Lời Chúa và đời sống tín hữu

Sách Thánh có ảnh hưởng nào trên đời sống tinh thần của dân Chúa ? trên hàng giáo sĩ như thế nào ? trên các tín hữu ? Thực sự đã có thái độ khó nghèo và phó thác như Đức Maria đã biểu lộ trong kinh Magnificat hay không ? Tại sao việc tìm kiếm của cải trần gian lại là rao cản cho việc lắng nghe Lời Chúa ? Lời Chúa trong Thánh Lễ và trong các buổi cử hành phụng vụ khác có tạo được yếu tố mạnh mẽ để truyền đạt đức tin hay không ? tại sao có một số Kitô học lại lạnh nhạt và dửng dưng với Kinh Thánh ? Lectio Divina có được thực hiện hay không ? dưới hình thức nào ? động lực nào tạo điều kiện tốt đẹp và điều nào ngăn trở ?

Chương III

1. Loan báo Lời Chúa trong ngày hôm nay

Với kinh nghiệm mục vụ, điều gì thuận lợi và điều gì ngăn cản việc lắng nghe Lời Chúa ? Có thể việc canh tân đức tin, một sự bất an nội tâm hay việc động viên nhờ các Kitô hữu khác tạo thuận lợi cho việc lắng nghe Lời Chúa hay không ? Chủ thuyết tục hóa, việc đòi hỏi cao quá của các sứ điệp và cách sống trong nhãn quan Kitô giáo có thể cản trở việc lắng nghe Lời Chúa hay không ? việc rao giảng Lời Chúa ngày hôm nay đụng phải những thách đố nào ?

2. Cởi mở để đón nhận Sách Thánh

Dei Verbum, số 22,  có nói « phải mở rộng cửa để tiếp đón các Kitô hữu đến với Sách Thánh » có đáp ứng đúng với thực tế hay không ? Liệu có những thống kê về vấn đề này hay không, dù tương đối ? Có sự gia tăng về cá nhân cũng như cộng đoàn trong vấn đề nghe Lời Chúa hay không ?

3. Việc phổ biến Lời Chúa

Việc tông đồ truyền bá Kinh Thánh được tổ chức trong cộng đoàn địa phận như thế nào ? có một chương trình cho địa phận hay không ? Đã có các linh hoạt viên được chuẩn bị kỹ càng chưa ? địa phận có biết đến Liên Hiệp Kinh Thánh không ? Những hình thức nào được đề ra cho việc lắng nghe Lời Chúa (nhóm Kinh Thánh, nhóm trao đổi Kinh Thánh, khóa Kinh Thánh, ngày Kinh Thánh, Lectio Divina) và những hình thức nào được các Kitô hữu sử dụng thường nhất ? Đã có những bản dịch trọn bộ hay từng phần Kinh Thánh kinh chưa ? Gia đình có biết sử dụng Kinh Thánh không ? Đã có những đề xuất Kinh Thánh cho từng giới chưa (trẻ em, trưởng thành, giới trẻ, người lớn) ? các phương tiện truyền thông xã hội đã được sử dụng như thế nào ? yếu tố nào được sử dụng tốt nhất ?  

4. Lời Chúa trong đối thoại đại kết

Việc rao giảng Lời Chúa hôm nay đòi buộc phải có một chứng cứ đời sống thích hợp. Các Kitô hữu đã làm chứng điều này chưa ? phải động viên như thế nào ? Trong đối thoại đại kết, các giáo hội đặc biệt đã đón nhận các nội dung chính yếu của Hiến chế Dei Verbum như thế nào ?  Có sự trao đổi với các Giáo Hội chị em về Kinh Thánh không ? Lời Chúa giữ vai trò như thế nào ? với hình thức nào có thể gặp gỡ Kinh Thánh ? Có thể có một sự cộng tác chung với United Bible Societies (UBS) hay không ? việc sử dụng Kinh Thánh có gây xung khắc gì không ?

5. Lời Chúa trong cuộc đối thoại với dân Do-thái

Việc đối thoại với tôn giáo Do-thái có vị trí ưu tiên hay không ? những cách gặp gỡ như thế nào xoay quanh Kinh Thánh được đề cao ? Bản văn Kinh Thánh có tạo thái độ kỳ thị người Do-thái không ?

6. Lời Chúa trong việc đối thoại liên tôn và đa văn hóa

Đã có kinh nghiệm về việc đối thoại đặt nền tảng trên Sách Thánh của Kitô giáo với những người có sách thánh riêng của họ không ? Làm thế nào những người không tin vào linh hứng của các Sách Thánh gặp được Lời Chúa ? Có thể có một Lời Chúa cho những người không tin vào Thiên Chúa hay không ? Người ta có đọc Kinh Thánh như « Sách của các sách » chứa đựng nhiều sự phong phú phổ quát không ? Đã có những kinh nghiệm về đối thoại đa văn hóa căn cứ vào Kinh Thánh không ? phải áp dụng tiến trình như thế nào để nâng đỡ cộng đoàn Kitô hữu khi phải đối mặt với các giáo phái ?

   

[110] Đức Gioan-Phaolô II, Tông thư  Novo millennio ineunte (06.01.2001), 40: AAS 93 (2001) 294.

[111] X. Đức Bênêđictô XVI, Thông điệp Deus caritas est (25.12.2005): AAS 98 (2006) 217-252.

[112] X. nt, 20-25: AAS 98 (2006) 233-237.

[113] T. Âutinh, De doctrina christiana I, XXXV,39-XXXVI,40: PL 34,34.

[114] Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 22; x. Giáo luật đ. 825; CCEO đ. 654 và 662 § 1.

[115] X. nt, số 25.

[116] X. Thánh Bộ Giáo siĩ, Directorium generale pro catechesi (15.08.1997), 160-162: Enchiridion Vaticanum 16, EDB, Bologna 1999, tr. 845-847.

[117] Công đồng Vat. II, Sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống Dòng tu Perfectae caritatis, 6.

[118] X. T. Ambrôsiô, Epist. 49,3: PL 16,1154B.

[119] Đức Gioan-Phaolô II. Tông huấn hậu THĐGM  Vita consecrata (25.03.1996), 94: AAS 88 (1996) 469.

[120] X. Công đồng Vat. II, Sắc lệnh về Hiệp nhất Unitatis Redintegratio, 21.

[121] X. Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 22.

[122] X. Đức Gioan-Phaolô II, Thông điệp Ut unum sint (25.05.1995): AAS 87 (1995) 921-982. Xin cũng xem: Hội đồng Giáo hoàng về cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu, Directorium oecumenicum noviter compositum: AAS 85 (1993) 1039-1119.

[123] Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Le monde attend le témoignage commun des chrétiens (25.01.2007): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (30.01.2007) số 5, tr. 3.

[124] X. Công đồng Vat. II, Sắc lệnh về Hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Ad gentes, 22; Tuyên ngôn về Liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo Nostra ỉtate, 2-4; Thánh Bọ Giáo lý đức tin, Declaratio de Iesu Christi atque Ecclesiae unicitate et universalitate salvifica, Dominus Iesus (06.08.2000), 20-22: AAS 92 (2000) 761-764.

[125] Đức Gioan-Phaolô II, Aux participants à la rencontre d'étude sur Les racines de l'antijudạsme dans le milieu chrétien (31.10.1997): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (04.11.1997) số 44, tr. 4.

[126] Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng, Le peuple juif et ses Saintes Écritures dans la Bible chrétienne (24.05.2001): Enchiridion Vaticanum 20, EDB, Bologna 2004, tr. 506-835.

[127] X. Công đồng Vat. II, Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa Dei Verbum, 14-16.

[128] X. Đức Bênêđictô XVI, Message pour la Journée Mondiale de la Paix: «Dans la vérité, la paix » (08.12.2005): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (13.12.2005) số 50, tr. 4-5 và Message pour la Journée Mondiale de la Paix: « La personne humaine, coeur de la paix » (08.12.2006): L'Osservatore Romano, E.H.L.F. (19-26.12.2006) số 51-52, tr. 2-3.

[129] Đức Gioan-Phaolô II, Tông huấn. Catechesi tradendỉ (16.10.1979), 53: AAS 71 (1979) 1320.

[130] Công đồng Vat. II, Hiến chế về Giáo Hội trong thế giới ngày nay  Gaudium et spes, 4.

[131] Nt, 11.

[132] T. Maximô Tuyên tín, Capitum theologicorum et oeconomicorum duae centuriae IV,39: MG 90,1084.

su-diep-ngay-gioi-tre-the-gioi-lan-thu-33-dung-so
Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 33: Đừng sợ!

ứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 33, được tổ chức ở cấp giáo phận vào Chúa nhật Lễ Lá, 25 tháng Ba, đặt trọng tâm vào việc giúp người trẻ vượt qua nỗi sợ và phân định ơn gọi đích thực của mình. Hôm thứ Năm 22-02-2018, Toà Thánh đã công bố Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 33 của Đức Thánh Cha Phanxicô; trong đó Đức Thánh Cha nói rằng Ngày Giới trẻ Thế giới năm nay đánh dấu một bước nữa chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ diễn ra tại Panama vào tháng Giêng 2019, và được cử hành trong bối cảnh Thượng Hội đồng Giám mục với chủ đề về giới trẻ sẽ họp vào tháng Mười sắp tới, làm nổi bật tầm quan trọng của người trẻ trong đời sống của cả Giáo hội.

cong-bo-su-diep-duc-thanh-cha-nhan-ngay-quoc-te-gioi-tre-2018
Công bố Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ 2018

ĐTC mời gọi các bạn trẻ phân định để vượt thắng các nỗi lo sợ, tín thác nơi tình yêu Thiên Chúa và tình mẫu tử của Mẹ Maria. Đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm 22-2-2018, nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào chúa nhật lễ lá, 25-3 tới đây, với chủ đề là lời Sứ Thần Chúa ”Hỡi Maria đừng sợ, vì Bà đã được ơn nơi Thiên Chúa” (Lc 1,39).

toa-thanh-cong-bo-tong-hien-veritatis-gaudium-“niem-vui-chan-ly”-cua-duc-thanh-cha-phanxico
Tòa Thánh công bố Tông Hiến Veritatis Gaudium (“Niềm vui Chân lý”) của Đức Thánh Cha Phanxicô

Trong Tông Hiến Veritatis Gaudium, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các cơ sở giáo dục Đại Học của Giáo Hội phải phục vụ cho nhu cầu chính yếu của Giáo Hội hôm nay, đó là “để Dân Thiên Chúa sẵn sàng bắt tay vào một giai đoạn mới của việc Phúc Âm hóa ‘đầy Thánh Linh’. Ngài viết rằng thách đố này đòi hỏi “một quá trình đầy quyết tâm trong việc phân định, thanh lọc, và cải tổ.”

su-diep-duc-thanh-cha-ngay-the-gioi-truyen-thong-2018
Sứ điệp Đức Thánh Cha Ngày Thế giới Truyền Thông 2018

ĐTC kêu gọi phòng ngừa và vạch trần những ”tin giả” và cổ võ sự tìm kiếm sự thật, thực thi một phương thức truyền thông xây dựng hòa bình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm 24-1-2017, lễ thánh Phanxicô đệ Salê, bổn mạng các ký giả, nhân dịp Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 52 sẽ được cử hành vào chúa nhật 13-5 năm nay về chủ đề: ”Sự thật sẽ giải thoát các con.

su-diep-duc-thanh-cha-gui-chile-va-peru
Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Chile và Peru

Trong sứ điệp Video gửi dân chúng tại Chile và Peru, công bố hôm 9-1-2018, ĐTC nói: ”Tôi đến với anh chị em như sứ giả của niềm vui Tin Mừng, để chia sẻ với tất cả mọi người 'hòa bình của Chúa' và ”củng cố anh chị em trong cùng một niềm hy vọng”. Hòa bình và hy vọng được chia sẻ giữa tất cả mọi người”.

su-diep-cua-duc-thanh-cha-phanxico-nhan-ngay-the-gioi-di-dan-va-ti-nan-lan-thu-104-nam-2018
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 104 (năm 2018)

Hôm thứ Hai 21 tháng Tám 2017, Toà thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho “Ngày thế giới Di dân và Tị nạn” lần thứ 104, sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng 2018 với chủ đề “Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và người tị nạn”.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.