kinhthanh


Có sự khác biệt giữa sự tin và lòng tin. Khi tôi bước vào phòng lúc đêm tối và tôi bật nút đèn điện. Tôi tin là ánh đèn sẽ sáng lên trong phòng, nhưng có nhiều lần đèn không bật sáng bởi vì không có điện. Tôi tin tưởng là đèn sẽ sáng lên nhưng lòng tôi không tin chắc là nó nhất thiết sẽ xẩy ra. Khi tôi thức dạy vào buổi sáng, tôi mở nước nóng để tắm. Tôi tin là sẽ có nước nóng. Nhưng tôi không bao giờ bước vào phòng tắm mà lại không thò tay vào để thử trước nhiệt độ của nước, bởi vì nhiều lần đã không có nước nóng. Nhưng tôi cứ tin là sẽ có nước nóng. Tôi tin là khi bước vào trong xe để đề máy thì máy xe sẽ nổ. Nhưng nhiều lần xe đã không nổ máy. Do đó, tôi tin, nhưng lòng tôi không hoàn toàn tin

Nền Tảng của Lòng Tin

 

Nhưng chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa và chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa. Khi bạn và tôi đặt lòng tin và tin nơi Thiên Chúa, chúng ta làm một quyết tâm vững vàng ở điều xẩy ra trong đời sống của mình. Tôi tin là Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết. Lòng tôi chắc chắn không nghi ngờ về điều đó. Tôi tin như thế bởi vì Cựu Ước đã tiên báo; tôi tin như thế bởi vì các thánh Tông Đồ đã chứng kiến sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Tôi tin là Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết. Và bởi vì tôi tin như thế, tôi tin nhiều điều khác nữa. Tôi tin là Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa; Ngài đến trần gian để hoàn tất công trình cứu chuộc và để cho chúng ta nhận biết chân lý và được cứu độ. Tôi tin như thế vì có sự sống lại.

 

 Trong thư của Thánh Phao lô gởi tín hữu Do Thái, ngài nói rằng nếu Chúa Giêsu Kitô đã không sống lại, đức tin của chúng ta nên vô ích, bởi vì trọn đời sống của Ngài xây nền tảng trên sự thể là ngài sẽ chịu đóng đinh khổ hình, chết, và sẽ sống lại. Đức tin của tôi vững vàng bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết. Bây giờ tôi có sự xác tín vững vàng, tin tưởng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã nói, “Trừ khi các người lãnh nhận phép rửa trong nước và Thánh Thần, các ngươi sẽ không được vào nước trời’. Tôi tin điều đó. Khi Chúa Giêsu Kitô trong Bữa Tiệc Ly cầm bánh và rượu để nói, “Đây là Mình Ta, đây là Máu Ta, hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Tôi tin điều đó. Tôi tin Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là biểu tượng hay dấu chỉ, nhưng là sự hiện hữu thực sự của Chúa Giêsu Kitô. Tôi tin điều đó.

 

 Tôi tin là Chúa Giêsu Kitô đã trao ban quyền tha tội cho các Tông Đồ và các người kế vị và Ngài đã bảo họ, “Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm buộc ai thì tội người ấy bị cầm buộc”. Bởi thế tôi tin là để được tha tội thì tôi phải đi xưng tội; tôi cần phải xưng thú tội lỗi của mình. Tôi tin tất cả những điều này và hàng trăm những điều khác bởi vì tôi tin là Chúa Giêsu Kitô  đã sống lại từ cõi chết và thuyết phục nhân loại đây là sự thật.

 

Tin Quyền Bính Giáo Hội

 

Bởi vì tôi tin vào sự sống lại, tôi tin là chúa Giêsu Kitô đã thiết lập Giáo Hội. Giáo Hội là nền tảng của tất cả các chân lý về Chúa Kitô. Tôi tin là Ngài đã chọn Thánh Phêrô là đấng đại diện ở trần thế, và tất cả các vị giáo hoàng là những người kế vị Thánh Phêrô, và với quyền giáo huấn của giáo hội, các ngài có quyền dạy dỗ không sai lầm về các giáo huấn của Chúa Kitô. Tôi tin như thế. Thí dụ, một trong điều tôi tin là giáo huấn về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội được giáo hội truyền dạy. Giáo huấn về Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là một tín điều công bố từ lúc đầu thai đức Maria đã được tạo dựng không tì ố tội nguyên tổ. Thân xác và linh hồn của Đức Mẹ được kết hiệp lúc thụ thai bởi thế Đức Mẹ không vướng mắc tội lỗi trọn suốt cả cuộc đời. Bởi vì tôi tin vào tín điều vô nhiễm nguyên tội, cho nên tôi tin mạc khải của Thiên Chúa rằng sự sống được bắt đầu ngay từ lúc thụ thai, và do đó tôi tin phá thai là tội lỗi xấu xa. Đó là hành động sát nhân.

 

Tôi tin là tôi phải chu toàn bổn phận trong trách nhiệm tuân giữ lề luật và làm theo ý của Thiên Chúa, bởi vì đó là luật lệ uốn nắn đời sống của tôi. Các lề luật này chủ yếu là để uốn nắn đời sống và lòng tin của bạn nơi Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu Kitô và sự sống lại của Ngài. Nếu Đức Kitô đã không chết, thì đức tin của chúng ta chẳng ích gì. Nếu Chúa Kitô đã không sống lại từ cõi chết thì có lẽ tôi trở nên một người vô thần. Nhưng bởi vì tôi tin, tôi quyết tâm sống theo giáo huấn của Chúa Kitô.

 

Tin Cứu Độ

 

Trong tuần vừa qua chúng ta có trường hợp bất hạnh của một nhóm người, họ tin là sẽ có tầu không gian bay ở ngoài kia, họ tự tìm cái chết để được đưa vào chiếc tầu không gian đó. Điều tang thương đáng tiếc không phải là họ chết hay tự tử, nhưng là họ đã ngây ngô tin điều tầm phào, tin vào chiếc tầu không gian sẽ hạ cánh để đưa họ đi đến một nơi khác. Chúng ta biết là điều đó không thể xẩy ra. Chúng ta cũng biết là nhiều người chấp nhận những cái lạ đời, những niềm tin xằng xịt phủ đầy đời sống của họ như thế.

 

Sự thật là chỉ có niềm tin trọn vẹn vào Đức Giêsu Kitô, vào đời sống của ngài, vào sự phục sinh của ngài, và vào các giáo huấn của ngài thì chúng ta mới có đời sống sung mãn, và đời sống sung mãn đó đến với chúng ta khi chúng ta hiệp nhất với Chúa Kitô trong cõi đời đời. Qua phép Thanh Tẩy chúng ta cùng chết với Chúa Kitô và chúng ta sẽ phục sinh vinh quang với ngài trong ngày sau hết, nếu chúng ta chu toàn thánh ý của ngài bây giờ ở trần gian. 

 

Lễ Phục Sinh của Chúa Kitô là nền tảng cho lòng tin của chúng ta, đó là lý do tại sao chúng ta tin. Chúng ta tin vào tất cả các giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô và chúng ta đem ra thực hành trong đời sống. Chúng ta không chỉ tin suông nơi Thiên Chúa. Chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng nếu chúng ta chu toàn lề luật của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được cứu rỗi. Chúng ta tin chắc như vậy. Chúng ta tin rằng chúng ta phải chu toàn ý của Thiên Chúa ở đời này nếu chúng ta muốn được cứu rỗi. Đó không phải chỉ là vấn đề tin không mà thôi, mà nó còn là vấn đề của lòng tin.

 

Chúng ta hãy bày tỏ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, vào sự sống, sự chết, sự phục sinh và vào các giáo huấn của Ngài. Chúng ta hãy đặt niềm tin nơi ngài nhờ đó chúng ta có thể được bảo đảm giống như ngài đã sống lại khải hoàn, chúng ta cũng được sống lại với ngài trong vinh quang nếu chúng ta chu toàn ý của ngài. Xin Chúa chúc lành cho các bạn.

 

Msgr. Edward Peter Browne

L. M. Gioan Trần Khả chuyển dịch

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-33-tn-a-kinh-trong-the-cac-thanh-tu-dao-viet-nam-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật 33 Tn A: Kính trọng thể các Thánh tử đạo Việt nam - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Mặc dầu đoạn Tin Mừng được dành cho ngày mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được trích là Mt 10: 17-22, nhưng để hiểu sâu xa đoạn Tin Mừng nầy chúng ta sẽ đặt nó vào trong phân đoạn trọn vẹn của nó, nghĩa là Mt 10: 17-25. Quả thật, trong văn mạch của Tin Mừng Mát-thêu, phân đoạn thứ hai về những huấn thị bách hại (10: 17-25) phân biệt rõ nét với phân đoạn thứ nhất về những huấn thị truyền giáo (10: 1-16).

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-32-tn-a-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật 32 TN A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A xoay quanh một chủ đề nồng cốt: “con người mong ước được gặp gỡ Thiên Chúa”. Tin Mừng tường thuật dụ ngôn “Mười Trinh Nữ Đi Đón Chàng Rể”, trong đó chỉ năm cô khôn ngoan chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp gỡ này mới có thể vào dự tiệc cưới với chàng rể.   

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxxi-tn-a-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật XXXI TN A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm A trình bày cho chúng ta những bổn phận và trách nhiệm của các tư tế thi hành tác vụ tế tự của mình và của những người có sứ vụ giảng dạy và loan báo Tin Mừng. Đoạn Tin Mừng được trích dẫn hôm nay gồm hai phần: trong phần thứ nhất, Chúa Giê-su nghiêm khắc phê phán các kinh sư và những người Pha-ri-sêu (23: 1-7), và trong phần thứ hai, Chúa Giê-su cảnh giác các môn đệ Ngài (23: 8-12).

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxx-tn-a-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật XXX TN A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A nhấn mạnh “Mến Chúa và Yêu Người là một”. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su hiệp nhất hai giới luật mến Chúa và yêu người làm một.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxix-tn-a-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật XXIX TN A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm A nêu lên một vấn đề thật tinh tế: mối tương quan giữa công dân trần thế và công dân Nước Trời. Trong cuộc tranh luận với nhóm Pha-ri-sêu và nhóm Xa-đu-xê-ô, Đức Giê-su trả lời một vấn đề nan giải giữa nghĩa vụ của người công dân trần thế và nghĩa vụ của người công dân Nước Trời khi công bố rằng “Của Xê-da trả về Xê-da, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”.

suy-niem-chu-giai-loi-chua-chua-nhat-xxviii-tn-a-lm-inhaxio-ho-thong
Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII TN A - Lm. Inhaxiô Hồ Thông.

Qua hình ảnh bàn tiệc, các ngôn sứ đã thử mô tả niềm vui tương lai của những người công chính trong thành thánh Giê-ru-sa-lem thiên quốc, đồng thời ơn cứu độ và muôn vàn thiên ân đa dạng vào thời Thiên Sai. Bàn tiệc thời Cánh Chung hay bàn tiệc thời Thiên Sai trộn lẫn với nhau ít nhiều trong cùng một biểu tượng.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.