kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Suy niệm lời chúa li-category Mùa Chay li-category Tôi hằng hữu (6.4.2017 – Thứ năm Tuần 5 Mùa Chay)

Tôi hằng hữu
Lời Chúa: Ga 8, 51-59
 
Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” Người Do thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết’. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?”  Đức Giêsu đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.” Người Do thái nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Abraham!” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Abraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!” Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.
 
Suy niệm:
 
Bài Tin Mừng hôm nay kết thúc bằng việc Đức Giêsu bị ném đá.
 
Nhưng Ngài đã ẩn mình đi và ra khỏi Đền thờ (c. 59).
 
Ném đá là hình phạt của người Do thái chủ yếu dành cho kẻ phạm thượng.
 
Đức Giêsu đã làm gì để bị coi là mắc tội phạm thượng,
 
nghĩa là tội coi thường quyền tối thượng của Thiên Chúa?
 
Trước hết Đức Giêsu đặt mình lên trên tổ phụ đáng kính Abraham.
 
Ngài biết ông Abraham vui sướng mừng rỡ
 
vì hy vọng được thấy ngày của Ngài, thấy những việc Ngài làm đây (c. 56).
 
Abraham mừng vì chính Đức Giêsu, chứ không phải cá nhân mình,
 
mới là Đấng đem phúc lành cho mọi dân tộc trên thế giới.
 
Dù chưa tới năm mươi tuổi, Đức Giêsu dám coi mình là có trước ông Abraham.
 
“Trước khi có Abraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu” (c. 58).
 
Ta là Đấng Hằng Hữu là câu trả lời của Thiên Chúa cho ông Môsê
 
khi ông hỏi tên của Ngài bên bụi cây bốc cháy (Xh 3, 14).
 
Đức Giêsu cũng muốn trả lời câu hỏi về mình (c. 53) bằng lối nói đó.
 
Vì trước khi được sinh ra ở đời làm người, thì Ngài đã hiện hữu rồi.
 
Ngài là một với Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa (Ga 1, 14-18),
 
bởi đó Ngài có trước Abraham, người đã sống trước Ngài gần hai ngàn năm.
 
Chính khẳng định bị coi là phạm thượng này đã khiến Ngài bị ném đá.
 
Đức Giêsu thường bị coi là ngạo mạn, tự tôn vì những lời như vậy.
 
Thật ra Ngài chẳng tự tôn vinh mình.
 
Chúa Cha mới là Đấng tôn vinh Ngài qua cái chết tủi nhục (c. 54).
 
Đức Giêsu cũng chẳng coi thường Thiên Chúa bao giờ.
 
Ngài gọi Thiên Chúa là Cha một cách thân thương,
 
và nhìn nhận: “Chúa Cha cao trọng hơn Thầy” (Ga 14, 28).
 
Có một sự phân biệt rất rõ giữa Chúa Cha và Đức Giêsu:
 
Chúa Cha là người sai đi; Đức Giêsu là Con, là người được sai đi.
 
Đức Giêsu chỉ làm điều Ngài thấy Cha làm (Ga 5, 19-20; 8, 28-29),
 
và nói điều Ngài nghe Cha nói (Ga 8, 26. 40; 12, 49-50).
 
Triệt để vâng phục và tùy thuộc là nét đặc trưng của Đức Giêsu.
 
Trong Tin Mừng Gioan, bao lần ta gặp cụm từ không tự mình.
 
Đức Giêsu không tự mình nói, cũng chẳng tự mình làm.
 
Ngài đòi chúng ta tuân giữ lời Ngài (c. 51)
 
chỉ vì chính Ngài cũng đã tuân giữ lời của Thiên Chúa (c. 55).
 
Trong tuần lễ này, tại nhà thờ các ảnh tượng có thể được che lại.
 
Khi bị ném đá, Đức Giêsu đã tránh đi vì giờ của Ngài chưa đến.
 
Đức Giêsu vẫn cương trực nói điều phải nói và làm điều phải làm.
 
Chúng ta xin có được sự cương trực đó khi phải làm chứng cho Chúa.
 
Cầu nguyện:
 

Lạy Thiên Chúa, đây lời tôi cầu nguyện:
 
Xin tận diệt, tận diệt trong tim tôi
 
mọi biển lận tầm thường.
 

Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên
 
để gánh chịu mọi buồn vui.
 

Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang
 
để đem tình yêu gánh vác việc đời.
 

Xin cho tôi sức mạnh ngoan cường
 
để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó,
 
hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn, quyền uy.
 

Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai
 
để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày.
 

Và cho tôi sức mạnh tràn trề
 
để âu yếm dâng mình theo ý Người muốn.
 
R. Tagore
 
(Đỗ Khánh Hoan dịch)
 
 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
con-phai-lam-gi-ngay-25-thang-1-thanh-phaolo-tong-do-tro-lai
Con phải làm gì (Ngày 25 tháng 1: Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại)

Thưa anh em, tôi là người Do Thái, sinh ở Tácxô miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Gamaliên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay.

hat-giong-24-01-thu-tu-tuan-3-thuong-nien
Hạt giống (24.01 - Thứ tư Tuần 3 Thường niên)

Ðức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ: “Các người nghe đây! Kìa người gieo giống đi ra gieo giống.

day-la-me-toi-23-01-thu-ba-tuan-3-thuong-nien
Đây là mẹ tôi (23.01 - Thứ ba Tuần 3 Thường niên)

Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

vao-nha-mot-nguoi-manh-22-01-thu-hai-tuan-3-thuong-nien
Vào nhà một người mạnh (22.01 - Thứ hai Tuần 3 Thường niên)

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Bêendêbun ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Xatan lại trừ Xatan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được?

hay-theo-toi-21-01-chua-nhat-3-thuong-nien-nam-b
HÃY THEO TÔI (21.01 - Chúa nhật 3 Thường niên, năm B)

Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

nguoi-bi-mat-tri-20-01-thu-bay-tuan-2-thuong-nien
Người bị mất trí (20.01 - Thứ bảy Tuần 2 Thường niên)

Khi ấy, Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.