kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Suy niệm lời chúa li-category Mùa Chay li-category Tôi là Con Thiên Chúa (7.4.2017 – Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay)

Tôi là Con Thiên Chúa
Lời Chúa: Ga 10, 32-42
 
Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” Người Do thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.” Đức Giêsu bảo họ: “Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: ‘Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh’? Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: Ông nói phạm thượng! vì tôi đã nói: ‘Tôi là Con Thiên Chúa’? Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.” Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.
 
Đức Giêsu lại ra đi, sang bên kia sông Giođan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và Người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu. Họ bảo nhau: “Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.” Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu.
 
Suy niệm:
 
Bài Tin Mừng hôm nay cũng giống bài hôm qua,
 
Đức Giêsu lại bị ném đá vì bị kết tội phạm thượng.
 
Có lần Ngài đã bị kết tội là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa
 
chỉ vì đã nói: “Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5, 18).
 
Bây giờ Ngài bị kết tội phạm thượng vì dám tự cho mình là Thiên Chúa (c. 33).
 
Thực ra Đức Giêsu không bao giờ nhận mình như vậy,
 
vì Thiên Chúa là Cha của Ngài, Ngài chỉ nhận mình là Con (c. 36).
 
Nhận mình là Con Thiên Chúa không phải là một lời phạm thượng.
 
Nhưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa theo một nghĩa độc nhất vô nhị.
 
Ngài là Con Một hằng ở nơi cung lòng Cha (Ga 1, 18),
 
đầy tràn ân sủng và sự thật (Ga 1, 14).
 
Người Con Một ấy đã trở thành người phàm mang tên Giêsu (c. 33),
 
trở thành quà tặng cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại.
 
Đức Giêsu gắn bó với Chúa Cha đến nỗi Ngài có thể nói :
 
“Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (c. 38).
 
Hơn nữa, Ngài còn dám nói: “Tôi và Chúa Cha là một” (c. 30).
 
Con và Cha hiệp nhất làm một với nhau,
 
Người được sai kết hiệp làm một với Đấng sai mình.
 
Con không tự mình làm điều gì, không làm theo cách của mình,
 
Con luôn sống như người được Cha sai.
 
Đây không phải chỉ là sự hiệp nhất trong công việc,
 
mà còn là sự hiệp nhất sâu thẳm giữa hai ngôi vị thần linh.
 
Đức Giêsu đã làm nhiều việc tốt đẹp (c. 32).
 
Các việc này không phải là việc của Ngài, mà là việc của Cha Ngài (c. 37).
 
Suốt đời Đức Giêsu chỉ tận tụy với việc của Cha.
 
Trên thập giá, trước khi lìa đời, Ngài nói: “Thế là đã hoàn tất” (Ga 19,30).
 
Ngài đã vuông tròn mọi việc Cha giao.
 
Những việc tốt đẹp này là một lời chứng hùng hồn cho con người của Ngài:
 
“Nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi,
 
ít ra cũng hãy tin các việc đó” (c. 38).
 
Tin vào việc làm dẫn đến tin vào con người.
 
“Tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian” (c. 36).
 
Thiên Chúa Cha đã thánh hiến Chúa Con để Ngài thi hành sứ mạng.
 
Chúng ta cũng là những người được thánh hiến qua bí tích Thánh Tẩy,
 
được sai vào thế giới này để chia sẻ sứ mạng còn dang dở của Chúa Giêsu.
 
Chúng ta còn nhiều điều tốt đẹp phải làm cho cuộc đời này
 
trước khi có thể nói như Chúa: “Thế là đã hoàn tất”.
 
Cầu nguyện:
 

Lạy Chúa Giêsu,
 
xin cho con dám hành động
 
theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa.
 

Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện,
 
vì xác tín rằng
 
Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con,
 
Chúa ngàn lần quảng đại hơn con,
 
và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con.
 

Lạy Chúa Giêsu trên thập giá,
 
xin cho con dám liều theo Chúa
 
mà không tính toán thiệt hơn,
 
anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ,
 
can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim,
 
và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa.
 

Ước gì khi dâng lên Chúa
 
những hy sinh làm cho tim con rướm máu,
 
con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt
 
của người một lòng theo Chúa.
 
 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
that-phuc-cho-anh-em-26-04-thu-nam-tuan-4-phuc-sinh
Thật phúc cho anh em (26.04 - Thứ năm Tuần 4 Phục sinh)

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu nói với các ông: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.

loan-bao-tin-mung-ngay-25-thang-4-thanh-marco-tac-gia-sach-tin-mung
Loan báo Tin Mừng (Ngày 25 tháng 4: Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng)

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao.

khong-ai-cuop-duoc-chung-24-04-thu-ba-tuan-4-phuc-sinh
Không ai cướp được chúng (24.04 - Thứ ba Tuần 4 Phục sinh)

Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Salômôn. Người Do thái vây quanh Đức Giêsu và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Đức Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin.

toi-la-cua-cho-chien-23-04-thu-hai-tuan-4-phuc-sinh
Tôi là cửa cho chiên (23.04 - Thứ hai Tuần 4 Phục sinh)

Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ”.

muc-tu-nhan-lanh-22-04-chua-nhat-4-phuc-sinh-nam-b
MỤC TỬ NHÂN LÀNH (22.04 - Chúa nhật 4 Phục sinh năm B)

Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên.

anh-em-cung-muon-bo-di-sao-21-04-thu-bay-tuan-3-phuc-sinh
Anh em cũng muốn bỏ đi sao (21.04 - Thứ bảy Tuần 3 Phục sinh)

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Ðiều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.