kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Suy niệm lời chúa li-category Mùa Chay li-category Tôi là Con Thiên Chúa (7.4.2017 – Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay)

Tôi là Con Thiên Chúa
Lời Chúa: Ga 10, 32-42
 
Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” Người Do thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.” Đức Giêsu bảo họ: “Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: ‘Ta đã phán: các ngươi là những bậc thần thánh’? Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: Ông nói phạm thượng! vì tôi đã nói: ‘Tôi là Con Thiên Chúa’? Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.” Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.
 
Đức Giêsu lại ra đi, sang bên kia sông Giođan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và Người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu. Họ bảo nhau: “Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.” Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu.
 
Suy niệm:
 
Bài Tin Mừng hôm nay cũng giống bài hôm qua,
 
Đức Giêsu lại bị ném đá vì bị kết tội phạm thượng.
 
Có lần Ngài đã bị kết tội là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa
 
chỉ vì đã nói: “Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5, 18).
 
Bây giờ Ngài bị kết tội phạm thượng vì dám tự cho mình là Thiên Chúa (c. 33).
 
Thực ra Đức Giêsu không bao giờ nhận mình như vậy,
 
vì Thiên Chúa là Cha của Ngài, Ngài chỉ nhận mình là Con (c. 36).
 
Nhận mình là Con Thiên Chúa không phải là một lời phạm thượng.
 
Nhưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa theo một nghĩa độc nhất vô nhị.
 
Ngài là Con Một hằng ở nơi cung lòng Cha (Ga 1, 18),
 
đầy tràn ân sủng và sự thật (Ga 1, 14).
 
Người Con Một ấy đã trở thành người phàm mang tên Giêsu (c. 33),
 
trở thành quà tặng cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại.
 
Đức Giêsu gắn bó với Chúa Cha đến nỗi Ngài có thể nói :
 
“Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (c. 38).
 
Hơn nữa, Ngài còn dám nói: “Tôi và Chúa Cha là một” (c. 30).
 
Con và Cha hiệp nhất làm một với nhau,
 
Người được sai kết hiệp làm một với Đấng sai mình.
 
Con không tự mình làm điều gì, không làm theo cách của mình,
 
Con luôn sống như người được Cha sai.
 
Đây không phải chỉ là sự hiệp nhất trong công việc,
 
mà còn là sự hiệp nhất sâu thẳm giữa hai ngôi vị thần linh.
 
Đức Giêsu đã làm nhiều việc tốt đẹp (c. 32).
 
Các việc này không phải là việc của Ngài, mà là việc của Cha Ngài (c. 37).
 
Suốt đời Đức Giêsu chỉ tận tụy với việc của Cha.
 
Trên thập giá, trước khi lìa đời, Ngài nói: “Thế là đã hoàn tất” (Ga 19,30).
 
Ngài đã vuông tròn mọi việc Cha giao.
 
Những việc tốt đẹp này là một lời chứng hùng hồn cho con người của Ngài:
 
“Nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi,
 
ít ra cũng hãy tin các việc đó” (c. 38).
 
Tin vào việc làm dẫn đến tin vào con người.
 
“Tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian” (c. 36).
 
Thiên Chúa Cha đã thánh hiến Chúa Con để Ngài thi hành sứ mạng.
 
Chúng ta cũng là những người được thánh hiến qua bí tích Thánh Tẩy,
 
được sai vào thế giới này để chia sẻ sứ mạng còn dang dở của Chúa Giêsu.
 
Chúng ta còn nhiều điều tốt đẹp phải làm cho cuộc đời này
 
trước khi có thể nói như Chúa: “Thế là đã hoàn tất”.
 
Cầu nguyện:
 

Lạy Chúa Giêsu,
 
xin cho con dám hành động
 
theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa.
 

Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện,
 
vì xác tín rằng
 
Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con,
 
Chúa ngàn lần quảng đại hơn con,
 
và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con.
 

Lạy Chúa Giêsu trên thập giá,
 
xin cho con dám liều theo Chúa
 
mà không tính toán thiệt hơn,
 
anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ,
 
can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim,
 
và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa.
 

Ước gì khi dâng lên Chúa
 
những hy sinh làm cho tim con rướm máu,
 
con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt
 
của người một lòng theo Chúa.
 
 
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
con-phai-lam-gi-ngay-25-thang-1-thanh-phaolo-tong-do-tro-lai
Con phải làm gì (Ngày 25 tháng 1: Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại)

Thưa anh em, tôi là người Do Thái, sinh ở Tácxô miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Gamaliên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay.

hat-giong-24-01-thu-tu-tuan-3-thuong-nien
Hạt giống (24.01 - Thứ tư Tuần 3 Thường niên)

Ðức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ: “Các người nghe đây! Kìa người gieo giống đi ra gieo giống.

day-la-me-toi-23-01-thu-ba-tuan-3-thuong-nien
Đây là mẹ tôi (23.01 - Thứ ba Tuần 3 Thường niên)

Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

vao-nha-mot-nguoi-manh-22-01-thu-hai-tuan-3-thuong-nien
Vào nhà một người mạnh (22.01 - Thứ hai Tuần 3 Thường niên)

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Bêendêbun ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Xatan lại trừ Xatan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được?

hay-theo-toi-21-01-chua-nhat-3-thuong-nien-nam-b
HÃY THEO TÔI (21.01 - Chúa nhật 3 Thường niên, năm B)

Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

nguoi-bi-mat-tri-20-01-thu-bay-tuan-2-thuong-nien
Người bị mất trí (20.01 - Thứ bảy Tuần 2 Thường niên)

Khi ấy, Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.