TRANG CHỦ li-category VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 22 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 22 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 16,21-27

21 Từ lúc đó, Đức Giêsu Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! "23 Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

24 Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

21 From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised.

22 Then Peter took him aside and began to rebuke him, "God forbid, Lord! No such thing shall ever happen to you."

23 He turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do."

24 Then Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself,  take up his cross, and follow me.

25 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. 26 What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life?27 For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay everyone according to his conduct.

 

I. HÌNH TÔ MÀU  

*Chủ đề của hình này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

*Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 16,24

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Đức Giêsu tỏ cho các môn đệ Người phải đi đâu, phải chịu nhiều đau khổ, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại? (Mt 16,22)

a. Về làng Nadarét.

b. Giêrusalem.

c. Thành Caphácnaum.

d. Làng Cana.

 

02. “Xin Thiên Chúa thương Thầy, đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”. Đây là lời của ai? (Mt 16,22)

a. Ông Gioan.

b. Ông Tôma.

c. Ông Phêrô.

d. Ông Giuđa Ítcariốt.

 

03. Đây là điều kiện để theo Thầy Giêsu (Mt 17,24)

a. Phải vác thập giá mình.

b. Phải từ bỏ chính mình.

c. Phải làm việc tông đồ.

d. Chỉ a và b đúng.

 

04. Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ thế nào? (Mt 17,25)

a. Được Cha Thầy yêu mến.

b. Được hưởng phúc Nước Trời.

c. Tìm được mạng sống ấy.

d. Được sống với Chúa.

 

05. Đức Giêsu nói: “Vì nếu người ta được cả … … … mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? (Mt 17,26)

a. Thế giới.

b. Thế gian.

c. Loài người.

d. Mọi phú quý trần gian.

 

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý :

 

01. Muốn theo Đức Giêsu phải vác cái gì của mình mà theo? (Mt 17,24)

02. Tại Giêrusalem, Đức Giêsu sẽ chịu nhiều đau khổ do người này? (Mt 17,21)

03. Tại Giêrusalem, Đức Giêsu sẽ chịu nhiều đau khổ, rồi bị giết chết và ngày thứ 3 sẽ thế nào? (Mt 17,21)

04. Đức Giêsu tỏ cho các môn đệ Người phải đi đâu, phải chịu nhiều đau khổ, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại? (Mt 16,22)

05. Đức Giêsu nói với ông Phêrô, tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của ai? (Mt 17,23)

06. “Xin Thiên Chúa thương Thầy, đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”. Đây là lời của ai? (Mt 16,22)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Ai muốn theo thầy,

phải từ bỏ chính mình,

vác thập giá mình mà theo”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 16,24

 

Lởi giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 22 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU  

*Chủ đề :

Vác Thập Giá

* Tin Mừng thánh Mátthêu 16,24:

"Ai muốn theo Thầy,

phải từ bỏ chính mình,

vác thập giá mình mà theo.

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. b. Giêrusalem (Mt 16,22)

02. c. Ông Phêrô (Mt 16,22)

03. d. Chỉ a và b đúng (Mt 17,24)

04. c. Tìm được mạng sống ấy (Mt 17,25)

05. b. Thế gian (Mt 17,26)

 

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01. Thập giá (Mt 17,24)

02. Kỳ mục (Mt 17,21)

03. Sống lại (Mt 17,21)

04. Giêrusalem (Mt 16,22)

05. Thiên Chúa (Mt 17,23)

06. Phêrô (Mt 16,22)

 

Hàng dọc: Hy Sinh

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

Nguồn: thanhlinh.net
hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-tuan-26-thuong-nien-nam-a
Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật tuần 26 thường niên, năm A

Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho". Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?"

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xxv-thuong-nien-nam-a
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXV Thường niên năm A

Bạn đã rút ra kết luận rồi đó: Thiên Chúa chính là người chủ nhân hậu. Ngài sẵn lòng ban tặng ơn cứu độ cho mọi người, được diễn tả qua hình ảnh gọi vào vườn nho và lãnh một quan tiền. Ngài không dùng đồng hồ, một loại thước đo giá trị, công trạng, bởi vì Ngài quá nhân lành.

vui-hoc-thanh-kinh-chua-nhat-25-tn-a
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 25 TN A

Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? "Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-25-thuong-nien-nam-a
HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

1. Đọc Mt 13,24. 31.33.44.45.47 và Mt 20,1. Để ý lối nói: “Nước trời giống như chuyện…”    2. Ý nghĩa của lối nói: giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chín, thứ mười một.   3. Theo bạn, tại sao ông chủ lại chấp nhận mướn thợ trễ như vậy?   4. Đọc cuộc đối thoại giữa ông chủ vườn nho với những người thợ giờ thứ mười một (Mt 20,6-7). Tại sao họ lại không được mướn?    5. Để ý cách trả tiền công cho thợ của ông chủ vườn nho (= ông chủ nhà) trong Mt 20, 8-9. Ông trả công vào buổi chiều (Lêvi 19,13). Cách trả công của ông chủ có gì lạ ?

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xxiv-thuong-nien-nam-a
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXIV Thường niên năm A

Con số 7 trong Kinh Thánh vốn mang ý nghĩa tượng trưng diễn tả sự hoàn thành trọn vẹn (như Thiên Chúa sáng tạo trong bảy ngày…). Thế mà, để đánh giá sự tha thứ, Phê-rô đã giới hạn con số bảy hoàn hảo đó vào một dãy số chỉ có bảy đơn vị và coi đó như giá trị tối đa của lòng bao dung. Chúa Giê-su lưu ý rằng chính vì Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta vô điều kiện và vô giới hạn

vui-hoc-thanh-kinh-chua-nhat-24-tn-a
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 24 TN A

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? " Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." Then Peter approaching asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?" Jesus answered, "I say to you, not seven times but seventy-seven times.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hợp Tác & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.