kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 22 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 22 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 16,21-27

21 Từ lúc đó, Đức Giêsu Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! "23 Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

24 Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

21 From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised.

22 Then Peter took him aside and began to rebuke him, "God forbid, Lord! No such thing shall ever happen to you."

23 He turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do."

24 Then Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself,  take up his cross, and follow me.

25 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. 26 What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life?27 For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay everyone according to his conduct.

 

I. HÌNH TÔ MÀU  

*Chủ đề của hình này là gì?

… … … … … … … … … … … … …

*Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 16,24

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Đức Giêsu tỏ cho các môn đệ Người phải đi đâu, phải chịu nhiều đau khổ, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại? (Mt 16,22)

a. Về làng Nadarét.

b. Giêrusalem.

c. Thành Caphácnaum.

d. Làng Cana.

 

02. “Xin Thiên Chúa thương Thầy, đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”. Đây là lời của ai? (Mt 16,22)

a. Ông Gioan.

b. Ông Tôma.

c. Ông Phêrô.

d. Ông Giuđa Ítcariốt.

 

03. Đây là điều kiện để theo Thầy Giêsu (Mt 17,24)

a. Phải vác thập giá mình.

b. Phải từ bỏ chính mình.

c. Phải làm việc tông đồ.

d. Chỉ a và b đúng.

 

04. Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ thế nào? (Mt 17,25)

a. Được Cha Thầy yêu mến.

b. Được hưởng phúc Nước Trời.

c. Tìm được mạng sống ấy.

d. Được sống với Chúa.

 

05. Đức Giêsu nói: “Vì nếu người ta được cả … … … mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? (Mt 17,26)

a. Thế giới.

b. Thế gian.

c. Loài người.

d. Mọi phú quý trần gian.

 

III.  Ô CHỮ

Những gợi ý :

 

01. Muốn theo Đức Giêsu phải vác cái gì của mình mà theo? (Mt 17,24)

02. Tại Giêrusalem, Đức Giêsu sẽ chịu nhiều đau khổ do người này? (Mt 17,21)

03. Tại Giêrusalem, Đức Giêsu sẽ chịu nhiều đau khổ, rồi bị giết chết và ngày thứ 3 sẽ thế nào? (Mt 17,21)

04. Đức Giêsu tỏ cho các môn đệ Người phải đi đâu, phải chịu nhiều đau khổ, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại? (Mt 16,22)

05. Đức Giêsu nói với ông Phêrô, tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của ai? (Mt 17,23)

06. “Xin Thiên Chúa thương Thầy, đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”. Đây là lời của ai? (Mt 16,22)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Ai muốn theo thầy,

phải từ bỏ chính mình,

vác thập giá mình mà theo”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 16,24

 

Lởi giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 22 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU  

*Chủ đề :

Vác Thập Giá

* Tin Mừng thánh Mátthêu 16,24:

"Ai muốn theo Thầy,

phải từ bỏ chính mình,

vác thập giá mình mà theo.

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. b. Giêrusalem (Mt 16,22)

02. c. Ông Phêrô (Mt 16,22)

03. d. Chỉ a và b đúng (Mt 17,24)

04. c. Tìm được mạng sống ấy (Mt 17,25)

05. b. Thế gian (Mt 17,26)

 

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01. Thập giá (Mt 17,24)

02. Kỳ mục (Mt 17,21)

03. Sống lại (Mt 17,21)

04. Giêrusalem (Mt 16,22)

05. Thiên Chúa (Mt 17,23)

06. Phêrô (Mt 16,22)

 

Hàng dọc: Hy Sinh

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

Nguồn: thanhlinh.net
thanh-kinh-bang-hinh-cn-33-tn-a-kinh-trong-the-cac-thanh-tu-dao-viet-nam
Thánh Kinh bằng hình: CN 33 Tn A. Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Những gì bạn đang có chính là những yến bạc mà Thiên Chúa giao cho bạn để sinh lời. Đối với bạn Thiên Chúa là ai, là ông chủ hà khắc hay là Người Cha yêu thương? Có phải rằng Thiên Chúa đã bất công khi lấy yến bạc của người đầy tớ thứ ba mà giao cho người có mười yến không? Nếu người này sinh lời, đâu là lời khen mà anh sẽ nhận được?

vui-hoc-thanh-kinh-cn-33-tn-a-va-cac-thanh-tu-dao-viet-nam
Vui Học Thánh Kinh CN 33 TN A và CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.

5-phut-cho-loi-chua-thang-11-2017-2
5 Phút Cho Lời Chúa tháng 11 - 2017

Lạy Chúa, con vẫn chuộng cái dễ dãi, chóng qua hơn là sự khó khăn, khổ cực. Xin cho con nghiệm ra rằng thú vui dễ dãi chỉ giải quyết cái nhu cầu tạm thời, và dư âm là nỗi buồn dai dẳng; còn niềm vui trong Chúa sẽ đem đến an bình thực sự, một niềm vui sâu xa bền lâu.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-33-tn-a-le-cac-thanh-tu-dao-viet-nam
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 33 Tn A. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

1. Đọc cả chương Ga 17. Chương này mấy lần nói đến việc Đức Giêsu cầu xin Cha? 2. Đọc Ga 17,11-19. Đức Giêsu dâng cầu nguyện này khi nào, cho ai? Đọc thêm Ga 17,20, cho biết Đức Giêsu còn cầu nguyện cho ai nữa. Tại sao Ngài cầu nguyện cho họ? 3. Đọc Ga 17,11b-16. Hãy cho biết Đức Giêsu cầu xin gì với Chúa Cha. 4. Đọc Ga 13,3 và 17,11a.13a. Đức Giêsu coi cái chết sắp đến của Ngài là gì?

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-xxxii-thuong-nien-nam-a
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XXXII Thường niên năm A

Tháng cuối năm Phụng vụ, Giáo Hội mời chúng ta suy nghĩ về đích điểm đời mình, để biết thay đổi đời hiện tại. Chẳng ai có thể sống thay bạn, nghĩ thay bạn, hành động thay bạn… vì mỗi người có vị trí không thể thay thế và phải chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình. Đó là chất dầu được chiết xuất từ chất sống của mỗi người trong từng ngày sống, bằng cách quảng đại, dấn thân thực thi công bằng, sự thật, khiêm tốn, an hoà, yêu thương, tha thứ…

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-32-thuong-nien-nam-a
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 32 Thường niên - năm A

"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.