kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Phương pháp li-category VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 34 TN C - LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ
VUA VŨ TRỤ

Tin Mừng thánh Luca 23,35-43

Đức Giê-su bị nhục mạ (Mt 27: 37 -44; Mc 15: 26 -32 )
35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! "36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống37 và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi! "38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái."
Người gian phi sám hối
39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! "40 Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ!41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! "42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! "43 Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."


35 The people stood by and watched; the rulers, meanwhile, sneered at him and said, "He saved others, let him save himself if he is the chosen one, the Messiah of God."
36 Even the soldiers jeered at him. As they approached to offer him wine37 they called out, "If you are King of the Jews, save yourself."
38 Above him there was an inscription that read, "This is the King of the Jews."
39  Now one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, "Are you not the Messiah? Save yourself and us."
40 The other, however, rebuking him, said in reply, "Have you no fear of God, for you are subject to the same condemnation?41 And indeed, we have been condemned justly, for the sentence we received corresponds to our crimes, but this man has done nothing criminal."
42 Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom."
43 He replied to him, "Amen, I say to you, today you will be with me in Paradise."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 23,38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Các thủ lãnh Do thái nghĩ Đức Giêsu là ai nếu có khả năng cứu lấy chính mình? (Lc 23,35)
a. Người được tuyển chọn
b. Đấng Kitô của Thiên Chúa
c. Vị giải phóng dân tộc
d. Chỉ a và b đúng


02. Đây là những người đã chế nhạo Đức Giêsu khi người bị đóng đinh vào thập giá. (Lc 23,35-36)
a. Lính tráng
b. Các thủ lãnh
c. Những môn đệ
d. Chỉ a và b đúng


03. Tấm bảng được đóng phía trên đầu Đức Giêsu ghi điều gì? (Lc 23,38)
a. Người này là Con Thiên Chúa
b. Đây là vua dân Do thái
c. Vinh danh Thiên Chúa trên trời
d. Đây là Người


04. Người gian phi sám hối đã nói gì? (Lc 23,42)
a. Ông hãy cứu mình và cứu chúng tôi với
b. Ông hãy thương xót chúng tôi
c. Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi
d. Xin ông cứu vớt chúng tôi

05. Đức Giêsu nói với người gian phi sám hối thế nào? (Lc 23,43)
a. Hôm nay, anh được giải thoát
b. Anh thật có phúc
c. Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng
d. Anh sẽ được điều anh muốn

III. Ô CHỮ

Những gợi ý
 

01. Tấm bảng ghi Đức Giêsu là gì của người Do thái? (Lc 23,38)
 

02. Các thủ lãnh buông lời gì trước cái chết của Đức Giêsu? (Lc 23,35)
 

03. Thứ người ta đưa cho Đức Giêsu uống. (Lc 23,36)
 

04. Các thủ lãnh tự hỏi Đức Giêsu có phải là ai của Thiên Chúa? (Lc 23,35)
 

05. Lính tráng làm gì khi thấy Đức Giêsu bị đóng đinh thập giá? (Lc 23,36)
 

06. Người gian phi sám hối được ở đâu với Đức Giêsu? (Lc 23,43)
 

07. Người gian phi sám hối thưa với ai hãy nhớ đến tôi khi vào trong nước của Ngài? (Lc 23,42)
 

08. Ai đứng nhìn Đức Giêsu chịu đóng đinh? (Lc 23,35)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU LỜI CHÚA HỌC THUỘC LÒNG

"Ông Giêsu ơi,
khi ông vào Nước của ông,
xin nhớ đến tôi! "
Tin Mừng thánh Luca 23,42


Lời giải đáp
VUI HỌC LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ
VUA VŨ TRỤ


I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Chúa Giêsu
* Tin Mừng thánh Luca 23,38 :
"Đây là vua người Do-thái."


II. Lời giải đáp
TRẮC NGHIỆM
01. d. Chỉ a và b đúng (Lc 23,35)
02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 23,35-36)
03. b. Đây là vua dân Do thái (Lc 23,38)
04. c. Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi (Lc 23,42)
05. c. Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng (Lc 23,43)


III. Lời giải đáp
Ô CHỮ
01. Vua (Lc 23,38)
02. Cười nhạo (Lc 23,35)
03. Giấm (Lc 23,36)
05. Đấng Kitô (Lc 23,35)
06. Chế giễu (Lc 23,36)
07. Thiên đàng (Lc 23,43)
08. Đức Giêsu (Lc 23,42)
09. Dân chúng (Lc 23,35)


Hàng dọc : Vua Giêsu

 
NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net
vui-hoc-thanh-kinh-cn-1-mc-b
Vui Học Thánh Kinh CN 1 MC B

Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-1-mua-chay-nam-b
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM B

1. Đọc sách Lê-vi chương 13-14. Cho biết bệnh phong nói đến ở sách Lê vi có phải là bênh phong cùi như ta hiểu ngày nay không? 2. Đọc Lê vi 13,45-46. Cho biết nỗi khổ của người phong thời xưa. 3. Đọc kỹ lời van xin của người mắc bệnh phong trong câu 40. Bạn có học được cách cầu nguyện từ lời van xin đó không? Đọc Luca 22,42. 4. Đọc câu 41. Cho biết Đức Giêsu đã chữa người phong bằng cách nào. Cách ấy có làm Ngài bị ô uế không? Lời Đức Giêsu nói với người phong trong câu 41 có gì đặc biệt?

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-vi-thuong-nien-nam-b
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật VI Thường Niên năm B

Các bài đọc ngày hôm nay đều đề cập tới việc Chúa Giêsu chữa lành một người mắc bệnh phong cùi. Xã hội Do Thái hồi đó liệt những người mắc bệnh cùi vào hạng người tội lỗi, cùi là hậu quả của tội. Người mắc bệnh cùi bị đẩy ra khỏi vòng pháp luật, bị tách riêng ra khỏi xã hội bình thường. Họ bị tách biệt khỏi cộng đồng xã hội cả về đời, cả về đạo. Ðoạn Tin Mừng Mc 1, 40-45 diễn tả một cách rất chí lý về việc Chúa Giêsu chữa lành một người mắc bệnh phong cùi. Người mắc bệnh hiểm nghèo này đã đi bước trước, anh đã tới với Chúa Giêsu, van xin Ngài chữa bệnh cho anh. Van xin có nghĩa anh kêu cầu thống thiết, xin Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật cho anh, để anh được khỏi bệnh và được gia nhập trở lại với cộng đồng xã hội và tôn giáo.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-6-tn-b
Vui Học Thánh Kinh CN 6 TN B

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! " Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-6-thuong-nien-nam-b
Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật 6 thường niên, năm B

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngày muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-v-thuong-nien-nam-b
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật V Thường Niên năm B

Mỗi Ki-tô hữu và mỗi cộng đoàn được mời gọi để “ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng Tin Mừng.” (Sđd, số 20). Vùng “ngoại vi” có thể là vùng sâu, vùng xa, theo khoảng cách cây số, nhưng cũng có thể là những vùng cạn, vùng gần, ở ngay trước cổng nhà, nơi đang có những con người nghèo khổ bất hạnh, đang chịu áp bức bất công, không đủ điều kiện tối thiểu để sống cho ra một con người.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.