kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 1 MC B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MC B
Tin Mừng thánh Máccô 1,12-15

12 Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

 

12 At once the Spirit drove him out into the desert,13 and he remained in the desert for forty days, tempted by Satan. He was among wild beasts, and the angels ministered to him.

14 After John had been arrested,  Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God:15 "This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 1,14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12)
a. Ông Gioan Tẩy giả
b. Chúa Cha
c. Thần Khí
d.  Các Thiên thần

 

02. Đức Giêsu ở trong hoang địa bao nhiêu ngày? (Mc 1,13)
a.  20 ngày
b. 30 ngày
c. 40 ngày
d. 50 ngày

 

03. Trong hoang địa có ai hầu hạ Đức Giêsu? (Mc 1,13)
a. Ma quỷ
b. Các môn đệ
c. Các thiên sứ
d.  Những người chăn chiên.

 

04. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa ở đâu? (Mc 1,14)
a.  Thành Giêrusalem
b. Miền Samaria
c. Vùng Thập tỉnh
d. Miền Galilê

 

05. Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)
a. Ân sủng của Thiên Chúa.
b. Lời hứa của Thiên Chúa.
c. Tin mừng.
d. Sự giải thoát của dân Ítraen.

 

 

III.Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Trong hoang địa có ai hầu hạ Đức Giêsu? (Mc 1,13)

 

02. Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12)

 

03. Trong hoang địa, Satan đã làm gì Đức Giêsu? (Mc 1,13)

 

04. Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng của ai? (Mc 1,14)

 

05. Đức Giêsu chịu Satan cám dỗ ở đâu? (Mc 1,13)

 

06. Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Thời kỳ đã mãn,

và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

Tin Mừng thánh Máccô 1,15

 

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 1 MC B

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề 
Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 1,14
"Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa."

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. c.  Thần Khí (Mc 1,12)
02. c.  40 ngày (Mc 1,13)
03. c. Các thiên sứ (Mc 1,13)
04. d. Miền Galilê (Mc 1,14)
05. c.  Tin mừng (Mc 1,15)

 

III. Ô CHỮ

 

01. Thiên sứ (Mc 1,13)
02. Thần Khí (Mc 1,12)
03. Cám dỗ (Mc 1,13)
04. Thiên Chúa (Mc 1,14)
05. Hoang địa (Mc 1,13)
06. Tin mừng (Mc 1,15)

 

Hàng dọc : Sám Hối

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Nguồn: thanhlinh.net
thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-thu-ii-mua-chay-nam-b
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ II Mùa Chay năm B

Mùa Chay là thời gian ‘thuận tiện’ để chúng ta suy gẫm về tình yêu Chúa đối với nhân loại và mỗi người chúng ta. Chúng ta đã làm gì để đáp trả lại tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Chúng ta có dám hy sinh tất cả DANH, LỢI, THÚ để sống trọn vẹn cho Chúa, để hoàn toàn tận hiến cho Chúa, dám cùng chết đi với Chúa theo tính xác thịt của chúng ta, từ bỏ tính hư nết xấu, chết đi thật cho tội lỗi để có thể sống lại thật với Chúa trong Mùa Phục Sinh.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-2-mua-chay-nam-b
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 Mùa Chay - Năm B

1. Đức Giêsu được biến hình khi nào? Đọc Mc 8,22-9,1. 2. Vinh quang thần linh của Đức Giêsu được vén mở trong giây lát cho ba môn đệ. Khi nào vinh quang ấy mới được vén mở trọn vẹn? Đọc Mc 8,38; 9,9; 13,26. 3. Đức Giêsu tự biến hình hay Ngài được Thiên Chúa Cha "biến đổi hình dạng"? Cha cho Con được biến hình để làm gì? Việc Đức Giêsu được biến hình đem lại điều gì cho các môn đệ? 4. Hai ông Êlia và Môsê trong Cựu Ước hiện ra trò chuyện với Đức Giêsu, rồi sau đó biến đi. Theo bạn, điều đó có‎‎ nghĩa gì?

vui-hoc-thanh-kinh-cn-2-mc-b
Vui Học Thánh Kinh CN 2 MC B

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-1-mua-chay-nam-b
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM B

1. Đọc sách Lê-vi chương 13-14. Cho biết bệnh phong nói đến ở sách Lê vi có phải là bênh phong cùi như ta hiểu ngày nay không? 2. Đọc Lê vi 13,45-46. Cho biết nỗi khổ của người phong thời xưa. 3. Đọc kỹ lời van xin của người mắc bệnh phong trong câu 40. Bạn có học được cách cầu nguyện từ lời van xin đó không? Đọc Luca 22,42. 4. Đọc câu 41. Cho biết Đức Giêsu đã chữa người phong bằng cách nào. Cách ấy có làm Ngài bị ô uế không? Lời Đức Giêsu nói với người phong trong câu 41 có gì đặc biệt?

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-vi-thuong-nien-nam-b
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật VI Thường Niên năm B

Các bài đọc ngày hôm nay đều đề cập tới việc Chúa Giêsu chữa lành một người mắc bệnh phong cùi. Xã hội Do Thái hồi đó liệt những người mắc bệnh cùi vào hạng người tội lỗi, cùi là hậu quả của tội. Người mắc bệnh cùi bị đẩy ra khỏi vòng pháp luật, bị tách riêng ra khỏi xã hội bình thường. Họ bị tách biệt khỏi cộng đồng xã hội cả về đời, cả về đạo. Ðoạn Tin Mừng Mc 1, 40-45 diễn tả một cách rất chí lý về việc Chúa Giêsu chữa lành một người mắc bệnh phong cùi. Người mắc bệnh hiểm nghèo này đã đi bước trước, anh đã tới với Chúa Giêsu, van xin Ngài chữa bệnh cho anh. Van xin có nghĩa anh kêu cầu thống thiết, xin Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật cho anh, để anh được khỏi bệnh và được gia nhập trở lại với cộng đồng xã hội và tôn giáo.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-6-tn-b
Vui Học Thánh Kinh CN 6 TN B

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! " Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.