kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 32 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 32  TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13

1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

1 "Then 2 the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.

2 Five of them were foolish and five were wise.

3 The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them,4 but the wise brought flasks of oil with their lamps.

5 Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep.

6 At midnight, there was a cry, 'Behold, the bridegroom! Come out to meet him!'7 Then all those virgins got up and trimmed their lamps.

8 The foolish ones said to the wise, 'Give us some of your oil, for our lamps are going out.'9 But the wise ones replied, 'No, for there may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves.'10 While they went off to buy it, the bridegroom came and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked.

11 4 Afterwards the other virgins came and said, 'Lord, Lord, open the door for us!'12 But he said in reply, 'Amen, I say to you, I do not know you.'13 Therefore, stay awake, 5 for you know neither the day nor the hour.

 

I. HÌNH TÔ MÀU  

* Chủ đề

… … … … … … … … … … … … …

 

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 25,12

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Có bao nhiêu cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể? (Mt 25,1)

a. 10

b. 7

c. 5

d. 3

 

02. Những cô trinh nữ cầm đèn đi đón ai? (Mt 25,1)

a. Chú rể.

b. Đức Vua.

c. Cô dâu.

d. Quản tiệc.

 

03. Chú rể đến lúc nào? (Mt 25,6)

a. Nửa đêm.

b. Giờ thứ 9.

c. Giờ thứ 11.

d. Canh tư.

 

04. Những cô dại cầm đèn mà quên mang theo gì? (Mt 25,8)

a. Dầu.

b. Đèn.

c. Lửa.

d. Lồng để che.

 

05. Đây là lời chú rể trả lời những cô dại (Mt 25,12)

a. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai?

b. Tôi bảo thật các cô, cửa đã đóng rồi.

c. Tôi bảo thật các cô, cửa đã đóng rồi, các cô hãy về đi.

d. Tôi bảo thật các cô, các cô hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng.

 

III.  Ô CHỮ  

Những gợi ý

 

01. Những người đón chú rể là những ai? (Mt 25,1)

02. Mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón ai? (Mt 25,1)

03. Những cô nào cầm đèn và mang theo dầu đi đón chú rể? (Mt 25,1-12)

04. Các cô khôn theo chú rể vào dự việc gì? (Mt 25,10)

05. “Anh em hãy … … … , vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”. (Mt 25,13)

06. Đức Giêsu ví điều gì giống như chuyện Mười trinh nữ cầm đền ra đón chú rể? (Mt 25,1)

07. Có bao nhiêu trinh nữ đi đón chú rể? (Mt 25,1)

08. "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! " Đây là lời của ai? (Mt 25,8)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 25,13

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 32 TN A

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề: Những Cô Trinh Nữ

 

* Tin Mừng thánh Mátthêu 25,12:

 

"Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!"

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. a. 10 (Mt 25,1)

02. a. Chú rể (Mt 25,1)

03. a. Nửa đêm (Mt 25,6)

04. a. Dầu (Mt 25,8)

05. a. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai? (Mt 25,12)

 

III.  Lời giải đáp

 

01. Trinh nữ (Mt 25,1)

02. Chú rể (Mt 25,1)

03. Cô khôn (Mt 25,1-12)

04. Tiệc cưới (Mt 25,10)

05. Canh thức (Mt 25,13)

06. Nước Trời (Mt 25,1)

07. Mười (Mt 25,1)

08. Cô dại (Mt 25,8)

 

Hàng dọc : Nước Trời

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

Nguồn: thanhlinh.net
 
vui-hoc-thanh-kinh-cn-5-mc-b
Vui Học Thánh Kinh CN 5 MC B

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy." "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây?

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-5-mua-chay-nam-b
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 5 Mùa Chay - Năm B

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình,thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy". "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.

kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-iv-mua-chay-nam-b
Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật IV mùa Chay năm B

Sự sống đời đời được tặng ban như một món quà to vô giá, một hồng ân mà chính chúng ta cũng không thể ngờ rằng sẽ nhận được. Hồng ân đó có được là nhờ "Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài, để những ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời." Vâng, cái chết và phục sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người mang lại cho chúng ta một sự sống tràn ngập hạnh phúc và kéo dài mãi mãi. Muốn đón nhận quà tặng "sự sống đời đời" của Thiên Chúa, chúng ta phải chọn sống trong ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng của Tình Yêu, của Chân - Thiện - Mỹ.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-4-mc-b
Vui Học Thánh Kinh CN 4 MC B

Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-4-mua-chay-nam-b
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Mùa Chay - Năm B

Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-iii-mua-chay-nam-b
Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật III Mùa Chay năm B

“Đền thờ là nhà của Thiên Chúa”, thế nhưng nhiều khi chúng ta đã biến thành “nơi buôn bán”. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã đánh đuổi những người buôn bán trong Đền thờ vì muốn họ sử dụng Đền thờ đúng cách để phụng thờ Thiên Chúa. Đức Giêsu cũng kêu gọi chúng ta phụng thờ Thiên Chúa cách đích thực.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.