kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 32 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 32  TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13

1 "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

1 "Then 2 the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.

2 Five of them were foolish and five were wise.

3 The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them,4 but the wise brought flasks of oil with their lamps.

5 Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep.

6 At midnight, there was a cry, 'Behold, the bridegroom! Come out to meet him!'7 Then all those virgins got up and trimmed their lamps.

8 The foolish ones said to the wise, 'Give us some of your oil, for our lamps are going out.'9 But the wise ones replied, 'No, for there may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves.'10 While they went off to buy it, the bridegroom came and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked.

11 4 Afterwards the other virgins came and said, 'Lord, Lord, open the door for us!'12 But he said in reply, 'Amen, I say to you, I do not know you.'13 Therefore, stay awake, 5 for you know neither the day nor the hour.

 

I. HÌNH TÔ MÀU  

* Chủ đề

… … … … … … … … … … … … …

 

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 25,12

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Có bao nhiêu cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể? (Mt 25,1)

a. 10

b. 7

c. 5

d. 3

 

02. Những cô trinh nữ cầm đèn đi đón ai? (Mt 25,1)

a. Chú rể.

b. Đức Vua.

c. Cô dâu.

d. Quản tiệc.

 

03. Chú rể đến lúc nào? (Mt 25,6)

a. Nửa đêm.

b. Giờ thứ 9.

c. Giờ thứ 11.

d. Canh tư.

 

04. Những cô dại cầm đèn mà quên mang theo gì? (Mt 25,8)

a. Dầu.

b. Đèn.

c. Lửa.

d. Lồng để che.

 

05. Đây là lời chú rể trả lời những cô dại (Mt 25,12)

a. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai?

b. Tôi bảo thật các cô, cửa đã đóng rồi.

c. Tôi bảo thật các cô, cửa đã đóng rồi, các cô hãy về đi.

d. Tôi bảo thật các cô, các cô hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng.

 

III.  Ô CHỮ  

Những gợi ý

 

01. Những người đón chú rể là những ai? (Mt 25,1)

02. Mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón ai? (Mt 25,1)

03. Những cô nào cầm đèn và mang theo dầu đi đón chú rể? (Mt 25,1-12)

04. Các cô khôn theo chú rể vào dự việc gì? (Mt 25,10)

05. “Anh em hãy … … … , vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”. (Mt 25,13)

06. Đức Giêsu ví điều gì giống như chuyện Mười trinh nữ cầm đền ra đón chú rể? (Mt 25,1)

07. Có bao nhiêu trinh nữ đi đón chú rể? (Mt 25,1)

08. "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! " Đây là lời của ai? (Mt 25,8)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 25,13

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 32 TN A

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề: Những Cô Trinh Nữ

 

* Tin Mừng thánh Mátthêu 25,12:

 

"Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!"

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. a. 10 (Mt 25,1)

02. a. Chú rể (Mt 25,1)

03. a. Nửa đêm (Mt 25,6)

04. a. Dầu (Mt 25,8)

05. a. Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai? (Mt 25,12)

 

III.  Lời giải đáp

 

01. Trinh nữ (Mt 25,1)

02. Chú rể (Mt 25,1)

03. Cô khôn (Mt 25,1-12)

04. Tiệc cưới (Mt 25,10)

05. Canh thức (Mt 25,13)

06. Nước Trời (Mt 25,1)

07. Mười (Mt 25,1)

08. Cô dại (Mt 25,8)

 

Hàng dọc : Nước Trời

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

Nguồn: thanhlinh.net
 
thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-iii-mua-vong-nam-b
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật III Mùa Vọng năm B

Công dụng của cây nến là để thắp sáng. Để có ánh sáng lan tỏa, cây nến phải chịu tiêu hao và tàn lụi. Vâng, chỉ khi chấp nhận bị lụi tàn, kết thúc sự hiện hữu ngắn ngủi, thì cây nến mới có ích cho con người. Gio-an Tẩy Giả là cây nến tỏa sáng cho con người thấy Đấng Cứu Thế.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-3-mv-b
Vui Học Thánh Kinh CN 3 MV B

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai? "

hoc-hoi-ve-phuc-am-chua-nhat-3-mua-vong-nam-b
Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Năm B

Đọc các câu Gioan 1,7-8. 15. 19. 32. 34. Xin cho biết công việc chính của Gioan Tẩy giả là gì? Đọc Ga 1,7 và 1, 31. Bạn thấy hai câu này có gì khác không? Khi ông Gioan làm phép rửa, thu hút dân chúng, các nhà lãnh đạo Do Thái giáo ở Giêrusalem đã sai một phái đoàn đi điều tra về ông Gioan. Bạn có nhận xét gì về câu người ta hỏi ông Gioan, và các câu trả lời của ông (đọc các câu 19-21)? Câu 22 là một câu gặng hỏi, để Gioan buộc phải trả lời. Dựa trên câu trả lời của Gioan ở câu 23, bạn thấy Gioan tự nhận mình là ai? Đọc thêm Ga 1,8-9 và 5,33-36. Câu 25 là một câu vặn hỏi của phái đoàn về quyền làm phép rửa của Gioan. Nhưng Gioan đã trả lời bằng cách nói lên khuôn mặt của Đức Giêsu (các câu 26-27). Đâu là những nét của khuôn mặt đó?

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-ii-mua-vong-nam-b
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật II Mùa Vọng năm B

Mỗi mùa Vọng, Gio-an Tẩy Giả đến hẹn lại lên. Mùa Vọng là mùa đợi chờ Đức Giê-su đến lần thứ hai. Gio-an chính là người giúp ta sống tâm tình chờ đợi tuyệt vời hơn cả, vì nơi ông, lối sống đi đôi với lời loan báo, hành động sánh vai với ý hướng. Đặc biệt hơn, ông không hướng người ta về với mình, nhưng chỉ dẫn họ đến với Chúa. Để là người giới thiệu Chúa cho người lân cận, bạn hãy sống như Gio-an.

vui-hoc-thanh-kinh-cn-2-mv-b
Vui Học Thánh Kinh CN 2 MV B

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-2-mua-vong-nam-b
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm B

Khởi đầu Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: sửa lối cho thẳng để Người đi. Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.