kinhthanh

TRANG CHỦ li-category LECTIO DIVINA li-category Các bài Lời Chúa li-category Vui Học Thánh Kinh CN 6 TN B

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 TN NĂM B
Tin Mừng thánh Máccô 1,40-45

40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! "42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,44 và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

40 A leper came to him (and kneeling down) begged him and said, "If you wish, you can make me clean."

41 Moved with pity, he stretched out his hand, touched him, and said to him, "I do will it. Be made clean."

42 The leprosy left him immediately, and he was made clean.

43 Then, warning him sternly, he dismissed him at once.

44 Then he said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses prescribed; that will be proof for them."

45 The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere.

 

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 1,41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Ai đã đến gặp Đức Giêsu van xin người chữa lành? (Mc 1,40)
a. Người bị thần ô uế ám.
b. Người mù.
c. Người bị phong hủi.
d. Người câm.

 

02. Thái độ của người bị phong hủi khi gặp Đức Giêsu thế nào? (Mc 1,40)
a. La to xin cứu vớt.
b. Bái lạy Đức Giêsu.
c. Quỳ xuống van xin.
d. Khóc lóc.

 

03. Trước lời van xin của người bị phong hủi, Đức Giêsu có tâm tình gì? (Mc 1,41)
a. Vui mừng.
b. Khó chịu.
c. Chạnh lòng thương.
d. Đau khổ.

 

04. Đức Giêsu chữa người bị phong hủi bằng cách này: (Mc 1,41)
a. Người đụng tay vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”.
b. Anh hãy đi tắm 7 lần trong sông Giođan.
c. Hãy đến hồ Silôác mà tắm.
d. Người thoa bùn lên người anh và bảo anh đi tắm thì được sạch.

 

05. Khi được chữa lành, Đức Giêsu bảo anh ta phải đi trình diện với ai? (Mc 1,44)
a. Thượng Tế.
b. Trưởng Hội Đường.
c. Quan Tổng trấn.
d. Tư tế.

 

III. Ô CHỮ

 

Những gợi ý

 

01. Ai đã chữa cho người bị phong hủi khỏi bệnh?(x. Mc 1,40-45) 

 

02. Khi người phong hủi được chữa lành và tung tin ấy khắp nơi, Đức Giêsu không thể thế nào vào thành được? (Mc 1,45) 

 

03. Khi được chữa lành, Đức Giêsu bảo anh ta phải đi trình diện với ai? (Mc 1,44)
 

 

04. Đức Giêsu đã làm gì và đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!”? (Mc 1,41)

 

05. Đức Giêsu bảo người phong hủi được chữa lành hãy đi trình diện tư tế để chứng minh điều gì? (Mc 1,44)

 

06. Khi không công khai vào thành được, Đức Giêsu phải ở lại những nơi nào ngoài thành? (Mc 1,45)

 

07. Cách thế của người phong hủi khi đến gặp Đức Giêsu van xin Ngài cứu chữa. (Mc 1,40)

 

08. Người đến gặp Đức Giêsu van xin được chữa lành mắc bệnh gì? (Mc 1,40)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Tôi muốn, anh sạch đi!"

Tin Mừng thánh Máccô 1,41

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 TN NĂM B
Tin Mừng thánh Máccô 1,40-45

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề  
Chúa Giêsu và người phong hủi.

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 1,41:

" Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! "

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. c. Người bị phong hủi (Mc 1,40)
02. c. Quỳ xuống van xin (Mc 1,40)
03. c. Chạnh lòng thương (Mc 1,41)
04. a. Người đụng tay vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi” (Mc 1,41).
05. d. Tư tế (Mc 1,44)

 

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01. Đức Giêsu x. Mc 1,40-45)
02. Công khai (Mc 1,45)
03. Tư tế (Mc 1,44)
04. Giơ tay (Mc 1,41)
05. Được lành sạch (Mc 1,44)
06. Hoang vắng (Mc 1,45)
07. Quỳ xuống (Mc 1,40)
08. Phong hủi (Mc 1,40)

 

Hàng dọc: Chữa Lành

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Nguồn: thanhlinh.net
thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-thu-ii-mua-chay-nam-b
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ II Mùa Chay năm B

Mùa Chay là thời gian ‘thuận tiện’ để chúng ta suy gẫm về tình yêu Chúa đối với nhân loại và mỗi người chúng ta. Chúng ta đã làm gì để đáp trả lại tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Chúng ta có dám hy sinh tất cả DANH, LỢI, THÚ để sống trọn vẹn cho Chúa, để hoàn toàn tận hiến cho Chúa, dám cùng chết đi với Chúa theo tính xác thịt của chúng ta, từ bỏ tính hư nết xấu, chết đi thật cho tội lỗi để có thể sống lại thật với Chúa trong Mùa Phục Sinh.

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-2-mua-chay-nam-b
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 Mùa Chay - Năm B

1. Đức Giêsu được biến hình khi nào? Đọc Mc 8,22-9,1. 2. Vinh quang thần linh của Đức Giêsu được vén mở trong giây lát cho ba môn đệ. Khi nào vinh quang ấy mới được vén mở trọn vẹn? Đọc Mc 8,38; 9,9; 13,26. 3. Đức Giêsu tự biến hình hay Ngài được Thiên Chúa Cha "biến đổi hình dạng"? Cha cho Con được biến hình để làm gì? Việc Đức Giêsu được biến hình đem lại điều gì cho các môn đệ? 4. Hai ông Êlia và Môsê trong Cựu Ước hiện ra trò chuyện với Đức Giêsu, rồi sau đó biến đi. Theo bạn, điều đó có‎‎ nghĩa gì?

vui-hoc-thanh-kinh-cn-2-mc-b
Vui Học Thánh Kinh CN 2 MC B

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!

vui-hoc-thanh-kinh-cn-1-mc-b
Vui Học Thánh Kinh CN 1 MC B

Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

hoc-hoi-phuc-am-chua-nhat-1-mua-chay-nam-b
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM B

1. Đọc sách Lê-vi chương 13-14. Cho biết bệnh phong nói đến ở sách Lê vi có phải là bênh phong cùi như ta hiểu ngày nay không? 2. Đọc Lê vi 13,45-46. Cho biết nỗi khổ của người phong thời xưa. 3. Đọc kỹ lời van xin của người mắc bệnh phong trong câu 40. Bạn có học được cách cầu nguyện từ lời van xin đó không? Đọc Luca 22,42. 4. Đọc câu 41. Cho biết Đức Giêsu đã chữa người phong bằng cách nào. Cách ấy có làm Ngài bị ô uế không? Lời Đức Giêsu nói với người phong trong câu 41 có gì đặc biệt?

thanh-kinh-bang-hinh-chua-nhat-vi-thuong-nien-nam-b
Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật VI Thường Niên năm B

Các bài đọc ngày hôm nay đều đề cập tới việc Chúa Giêsu chữa lành một người mắc bệnh phong cùi. Xã hội Do Thái hồi đó liệt những người mắc bệnh cùi vào hạng người tội lỗi, cùi là hậu quả của tội. Người mắc bệnh cùi bị đẩy ra khỏi vòng pháp luật, bị tách riêng ra khỏi xã hội bình thường. Họ bị tách biệt khỏi cộng đồng xã hội cả về đời, cả về đạo. Ðoạn Tin Mừng Mc 1, 40-45 diễn tả một cách rất chí lý về việc Chúa Giêsu chữa lành một người mắc bệnh phong cùi. Người mắc bệnh hiểm nghèo này đã đi bước trước, anh đã tới với Chúa Giêsu, van xin Ngài chữa bệnh cho anh. Van xin có nghĩa anh kêu cầu thống thiết, xin Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật cho anh, để anh được khỏi bệnh và được gia nhập trở lại với cộng đồng xã hội và tôn giáo.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.