Trang Chủ2020-08-06T14:44:46+00:00

Học Hỏi Lời Chúa – Chúa Nhật XXX Tn – B

Học Hỏi Lời Chúa - Chúa Nhật XXX Tn - B (Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52) NIỀM VUI CÓ CHÚA VÀ SỨ ĐIỆP ỦI AN CHO KẺ LƯU ĐÀY “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” (Mc 10, ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXX Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng - Chúa Nhật XXX Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXX này có chung một chủ đề: tấm lòng của Thiên Chúa đối với nỗi khốn cùng của nhân loại. ...

Học Hỏi Lời Chúa – Chúa Nhật XXX Tn – B

Học Hỏi Lời Chúa - Chúa Nhật XXX Tn - B (Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52) NIỀM VUI CÓ CHÚA VÀ SỨ ĐIỆP ỦI AN CHO KẺ LƯU ĐÀY “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” (Mc 10, ...

1604/2020

Bốn Bước Lectio Divina

SVD Bulletin DEI VERBUM, số 22 – 23 / 1992 BỐN BƯỚC CỦA LECTIO DIVINA Lectio divina gồm 4 bước: Đọc (Lectio), Suy Gẫm (Meditatio), Cầu Nguyện (Oratio), và Chiêm ...

Giới thiệu về Lectio Divina

SVD Bulletin DEI VERBUM, số 22 – 23 / 1992   LECTIO DIVINA Trung Tâm Của Đời Sống Tu Trì               Thuật ngữ Lectio divina thường được lặp đi lặp lại trong ngôn ngữ của Giáo Hội ngày nay, ...

TRANG LIÊN KẾT