About Uỷ Ban Kinh Thánh

This author has not yet filled in any details.
So far Uỷ Ban Kinh Thánh has created 562 blog entries.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN  A (Mt 22,34-40) Bài Tin Mừng này của thánh Mátthêu (Mt 22,34-40) thường được coi là đã dựa trên bài Tin Mừng của thánh Máccô (Mc 12,28-34). Mátthêu đã viết ngắn hơn Máccô. Bạn hãy tìm xem những điểm giống nhau và khác nhau giữa ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-21T13:56:36+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A nhấn mạnh “Mến Chúa và Yêu Người là nền tảng của đạo Ki-tô”. Xh 22: 20-26 Bài Đọc I trích từ “Bộ Luật Giao Ước” của sách Xuất Hành, trong đó Thiên Chúa đòi ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-19T07:47:35+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

TRẢ LẠI CHO THIÊN CHÚA (Mt 22,15-21) Khi Thượng Hội Đồng điệu Đức Giêsu ra trước mặt Philatô, họ tố cáo Ngài về tội sách động dân chúng nổi loạn, tội ngăn cản dân nộp thuế, và tội xưng mình là vua (Lc 23,1-2.5.14). Philatô chẳng bao giờ tin vào ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-17T09:37:53+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN A (Mt 22, 15-21)   Đọc Mt 22,15-16. Ai là những người giăng bẫy để Đức Giêsu phải lỡ lời? Những người Pharisêu và người thuộc phe Hêrôđê là ai ? Lời nói đầu tiên của họ ở Mt 22,16 có phải là một lời khen ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-15T00:15:12+00:00

Tông Thư “Lòng Yêu Mến Kinh Thánh” của ĐGH Phanxicô

TÔNG THƯ SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS (LÒNG YÊU MẾN KINH THÁNH) CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 1600 NĂM NGÀY MẤT CỦA THÁNH GIÊRÔNIMÔ   Bản dịch của Uỷ Ban Kinh Thánh    Lòng yêu mến Kinh Thánh, một tình yêu sống động và nồng nàn đối với ...

Tông Thư “Lòng Yêu Mến Kinh Thánh” của ĐGH Phanxicô2020-10-12T13:33:06+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A nêu lên một vấn đề cách tinh tế: mối tương quan giữa công dân trần thế và công dân Nước Trời. Is 45: 1, 4-6 Bài Đọc I trích từ I-sai-a đệ nhị, trong ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-12T04:14:49+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

KHÔNG XỨNG ĐÁNG (Mt 22,1-14)   Bài Tin Mừng tuần trước làm chúng ta sửng sốt vì chẳng những các tá điền không nộp hoa lợi đúng thời, lại còn bắt giết các đầy tớ và cả con trai của chủ vườn nho. Bài Tin mừng hôm nay làm chúng ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-09T07:45:12+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A   (Mt 22,1-14) CÂU HỎI: Đọc ba dụ ngôn liên tiếp ở Mt 21,28-32; 21,33-46 và 22,1-10. Xin cho biết điểm giống nhau trong ba dụ ngôn trên. Trong dụ ngôn hôm nay, ông vua, con trai của vua, các đầy tớ, quan khách đã ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-07T12:50:05+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN Với hình ảnh bữa tiệc, các ngôn sứ mô tả niềm vui tương lai mà những người công chính được hưởng trong thành thánh Giê-ru-sa-lem thiên quốc vào thời cánh chung, đồng thời ơn cứu độ được thực hiện cho muôn dân nước vào thời ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-05T01:03:16+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN (Mt 21,33-43) CÂU HỎI: Đức Giêsu nói dụ ngôn này cho ai? Tìm những điểm khác biệt giữa đoan Tin Mừng này với đoạn ở Mc 12,1-12. Trong dụ ngôn ở Mt 21,33-41 có các nhân vật như: ông chủ vườn nho, các tá điền, ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-09-30T15:35:33+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN Từ Bài Đọc I đến Tin Mừng cách nhau khoảng tám trăm năm, nhưng cả hai đối đáp với nhau qua dụ ngôn vườn nho với cung điệu bi thương. Is 5: 1-7 Trong bài thi ca trữ tình theo thể hát đối, ngôn sứ ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-09-28T01:08:20+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

HỐI HẬN (Mt 21,28-32) Hối hận là thái độ tiếc nuối vì một việc xấu mình đã làm hay vì một việc tốt mình lẽ ra phải làm mà đã không làm. Khi thật sự hối hận, người ta muốn làm điều gì đó để sửa sai. Giuđa hối hận ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-09-28T01:09:09+00:00

Linh Hứng và Chân Lý Thánh Kinh

LINH HỨNG VÀ CHÂN LÝ THÁNH KINH Văn kiện của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh, công bố ngày 22 tháng 2 năm 2014 LỜI PHÁT XUẤT TỪ THIÊN CHÚA VÀ NÓI VỀ THIÊN CHÚA VÌ SỰ CỨU RỖI THẾ GIỚI Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An Nguồn: ...

Linh Hứng và Chân Lý Thánh Kinh2020-09-24T13:34:37+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A (Mt 21,28-32) CÂU HỎI: Đoạn Tin Mừng Mt 21,28-32 nằm ở sau đoạn Tin Mừng nào? Hai đoạn trên có liên hệ với nhau không? Đọc Mt 21,23-27. Tìm điểm giống nhau giữa bài Tin Mừng hôm nay (Mt 21,28-32) với Mt 20,1-16. “Các ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVI Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-09-23T13:45:27+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người trước tội lỗi và khả năng hoán cải vẫn luôn được chờ đợi. Ed 18: 25-28 Ngôn sứ Ê-dê-ki-en nói rằng thái độ của con người không ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-09-21T00:58:27+00:00