About Uỷ Ban Kinh Thánh

This author has not yet filled in any details.
So far Uỷ Ban Kinh Thánh has created 704 blog entries.

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng - Chúa Nhật XXVI Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B có chung một đề tài: “chia sẻ”. Ds 11: 25-29 “Chia sẻ” những ân ban của Thần Khí hướng đến chia sẻ những trách nhiệm, ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXVI Thường Niên2021-09-20T07:50:18+00:00

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B  –  Mc 9,30-37

ĐỨC GIÊSU GỌI NHÓM MƯỜI HAI --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Trong Tin Mừng Mác-cô, Đức Giêsu là một vị Thầy. Nhiệm vụ chính của Thầy Giêsu là dạy các môn đệ. Động từ dạy nhiều lần được nhắc đến. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài cũng là vị ...

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B  –  Mc 9,30-372021-09-18T02:46:34+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B –  Mc 9,30-37

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B -  Mc 9,30-37 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đọc ba đoạn sau đây: Mc 8,31-38; 9,30-50; 10,32-45. Hãy cho biết ba đoạn này có gì giống nhau về hình thức (cấu trúc hay dàn bài). Trong Tin Mừng ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B –  Mc 9,30-372021-09-17T03:03:23+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXV Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng - Chúa Nhật XXV Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Như Chúa Nhật trước, Chúa Nhật XXV tuần nầy nêu bật viễn cảnh về cuộc Tử Nạn và Phục Sinh được Đức Giê-su loan báo lần thứ hai theo sách Tin Mừng Mác-cô. Ở nơi chủ ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXV Thường Niên2021-09-13T02:01:10+00:00

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm B  -Mc 8, 27-35

AI MUỐN THEO TÔI      --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J --      Trước câu hỏi của Thầy Giêsu: “Anh em nói Thầy là ai?” Phêrô đại diện cho cả nhóm đã trả lời: “Thầy là Đấng Kitô.” Câu trả lời này đã mở ra một giai đoạn mới, vì ...

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm B  -Mc 8, 27-352021-09-11T02:31:49+00:00

Phúc Âm Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm B – Mc 8, 27-35

Phúc Âm Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm B - Mc 8, 27-35 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Thành phố Xê-da-rê Phi-líp-phê nằm ở đâu? Tại sao nó lại có tên như thế? Trước câu hỏi “Đức Giêsu là ai?” (Mc 4,41), hãy đọc những câu trả lời trong ...

Phúc Âm Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm B – Mc 8, 27-352021-09-11T00:15:43+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXIV Thường Niên

GỢI Ý BÀI GIẢNG - CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Chúa Nhật XXIV nầy được định vị vào trong viễn cảnh của cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh. Theo Tin Mừng Mác-cô, đây là lần đầu tiên Đức Giê-su loan báo cuộc Khổ Nạn và Phục ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXIV Thường Niên2021-09-11T00:10:33+00:00

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm B-Mc 7,31-37

VỪA ĐIẾC VỪA NGỌNG --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Thời Đức Giêsu, khi chữ viết và sách vở chưa phổ biến, Một người bị điếc và ngọng sẽ gặp nhiều hạn chế. Có thể nói hai cánh cửa quan trọng mở ra với tha nhân là nghe và nói, ...

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm B-Mc 7,31-372021-09-04T11:49:40+00:00

Gợi Ý Bài Giảng- Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng- Chúa Nhật XXIII Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXIII này cho chúng ta thoáng thấy những dấu chỉ về sự biến đổi của những người được cứu độ. Is 35: 4-7 Ngôn sứ I-sai-a loan báo rằng Thiên Chúa ...

Gợi Ý Bài Giảng- Chúa Nhật XXIII Thường Niên2021-09-04T11:40:39+00:00

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B –  Mc 7,1-8.14-15.21-23

TỪ TRONG TRÁI TIM CON NGƯỜI --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Người Do-thái rất sợ mình bị nhiễm uế, vì như thế họ sẽ không được tham dự các việc phụng tự Nhưng họ lại có thể bị trở nên ô uế vì nhiều lý do: khi ăn thịt ...

Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B –  Mc 7,1-8.14-15.21-232021-09-04T11:35:24+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B – Mc 7,1-8. 14-15. 21-23

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B - Mc 7,1-8. 14-15. 21-23 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tranh luận với ai? Trước đây Đức Giêsu có thường tranh luận với họ không, và tranh luận về điều ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B – Mc 7,1-8. 14-15. 21-232021-09-04T11:31:53+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXII Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng - Chúa Nhật XXII Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXII nầy đều quy hướng về một đề tài chung: những huấn lệnh của Thiên Chúa là quy luật sống cho mỗi người tín hữu. Đnl 4: 1-2, 6-8 Lề ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXII Thường Niên2021-09-04T09:50:32+00:00

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B – Ga 6,54a.60-69

ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J--  Đức Giêsu đã giảng một bài dài sau phép lạ bánh hóa nhiều. Ngài tuyên bố: “Chính tôi là bánh đem lại sự sống” (Ga 6,35). “Chính tôi là bánh từ trời xuống” (Ga 6,41). “Chính tôi là bánh ...

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B – Ga 6,54a.60-692021-09-04T09:44:18+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B Ga 6,54a. 60-69

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM B - Ga 6,54a. 60-69 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Hãy đọc toàn bộ chương 6 của Tin Mừng Gioan. Hãy cho biết Đức Giêsu đã đối thoại với những nhóm người nào? Mỗi nhóm có thái độ thế nào ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm B Ga 6,54a. 60-692021-09-04T09:40:15+00:00