PHỤNG VỤ LỜI CHÚA MỖI NGÀY

Đức Ma-Ri-A, Mẹ Thiên Chúa

ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA (ngày 1 tháng 1) - Lm.Inhaxio Hồ Thông - Khi tôn vinh Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta khẳng định niềm tin của chúng ta vào Đức Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta, Ngài thật sự là Con Thiên Chúa ...

Đức Ma-Ri-A, Mẹ Thiên Chúa2021-01-07T01:34:42+00:00

Ngày 24/02/2020: Thứ Hai tuần VII Thường Niên A

Bài Ðọc I: Gc 3, 13-18 Anh em thân mến, ai là kẻ khôn ngoan và từng trải trong anh em? Người ấy hãy lấy đời sống tốt lành mà bày tỏ công việc của mình thấm nhuần sự hiền từ khôn ngoan. Còn nếu anh em có lòng ...

Ngày 24/02/2020: Thứ Hai tuần VII Thường Niên A2020-04-14T13:27:49+00:00

Ngày 23/02/2020: CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Bài Ðọc I: Lv 19,1-2. 17-18   Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Ðừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ ...

Ngày 23/02/2020: CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A2020-04-06T01:27:48+00:00

+ Ngày 18/2: Thứ Ba tuần VI Thường Niên A

Gc 1, 12-18 Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Phúc cho kẻ chịu thử thách, vì khi đã được tinh luyện, sẽ lãnh nhận triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những kẻ yêu mến Người. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói rằng bị ...

+ Ngày 18/2: Thứ Ba tuần VI Thường Niên A2020-04-06T04:15:26+00:00

+ Ngày 19/2: Thứ Tư tuần VI Thường Niên A

Gc 1, 19-27 Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, anh em hãy biết rằng: Mọi người hãy mau nghe, nhưng đừng vội nói và vội nóng giận, vì sự nóng giận của người ta không thực hiện sự công chính của Thiên Chúa. Cho nên ...

+ Ngày 19/2: Thứ Tư tuần VI Thường Niên A2020-04-06T04:15:53+00:00

+ Ngày 20/2: Thứ Năm tuần VI Thường Niên A

Gc 2, 1-9 Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, Anh em là những người tin vào Ðức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, ...

+ Ngày 20/2: Thứ Năm tuần VI Thường Niên A2020-04-06T04:16:13+00:00

+ Ngày 17/2: Thứ Hai tuần VI Thương Niên A

 Gc 1, 1-11 Khởi đầu bức thơ của Thánh Giacôbê Tông đồ. Giacôbê, đầy tớ của Thiên Chúa và của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, kính chào mười hai chi tộc sống phân tán khắp nơi. Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng khi gặp mọi thử ...

+ Ngày 17/2: Thứ Hai tuần VI Thương Niên A2020-04-06T04:18:00+00:00

+ 15/02 – Thứ bảy tuần V thường niên A

Bài Ðọc I: 1 V 12, 26-32; 13, 33-34 "Giêroboam đúc hai con bò vàng". Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Giêroboam nói trong lòng rằng: "Giờ đây vương quốc sẽ trở về với nhà Ðavít; nếu dân này lên Giêrusalem để tế lễ trong ...

+ 15/02 – Thứ bảy tuần V thường niên A2020-04-06T04:27:37+00:00

+16/02 – Chúa Nhật VI Thường niên – Năm A

Bài Ðọc I: Hc 15,16-21 "Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác" Bài trích sách Ðức Huấn ca. Nếu người muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi ...

+16/02 – Chúa Nhật VI Thường niên – Năm A2020-04-06T07:20:19+00:00

+ 13/02 – Thứ năm tuần V thường niên A

Bài Ðọc I: 1 V 11, 4-13 "Bởi ngươi không giữ giao ước, Ta cất vương quốc khỏi ngươi; nhưng vì Ðavít thân phụ ngươi,Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi". Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi vua Salomon đã về già, các bà vợ ...

+ 13/02 – Thứ năm tuần V thường niên A2020-04-06T07:22:02+00:00

+ 14/02 – Thứ sáu. Thánh Cyrillô (đan sĩ) và thánh Mêthođiô (giám mục)

Bài Ðọc I: 1 V 11, 29-32; 12, 19 "Israel lìa bỏ nhà Ðavít". Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi ấy, Giêroboam từ Giêrusalem đi ra, thì tiên tri Ahia, người Silô mặc áo choàng mới, gặp ông dọc đường. Lúc đó chỉ có hai người ở ngoài ...

+ 14/02 – Thứ sáu. Thánh Cyrillô (đan sĩ) và thánh Mêthođiô (giám mục)2020-04-06T07:22:39+00:00

02/02 – CN 4 TN A – Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm A Bài Ðọc I: Xp 2, 3; 3, 12-13 "Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn". Trích sách Tiên tri Xôphônia. Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những ...

02/02 – CN 4 TN A – Lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh2020-04-06T07:42:56+00:00