chưa phân loại

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XX Thường Niên

GỢI Ý BÀI GIẢNG - CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên năm B chứa đựng đề tài khôn ngoan, đề tài này ngự trị trong Bài Đọc I và Bài Đọc II nhưng xuất hiện trong Tin Mừng ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XX Thường Niên2021-08-09T13:03:22+00:00