GỢI Ý BÀI GIẢNG

Chúa Nhật XX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN Phung Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A dâng hiến một chủ đề chung: đón tiếp muôn dân nước, bất cứ những ai bày tỏ niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Is 56: 1, 6-7 Bài Đọc I là sứ điệp ...

Chúa Nhật XX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-08-10T07:25:51+00:00

Chúa Nhật XIX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN Vào Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A nầy, bản văn Cựu Ước và bản văn Tin Mừng cùng nhau giới thiệu Thiên Chúa là nguồn mạch của sự bình an. 1V 19: 9, 11-13 Trong sách Các Vua quyển thứ nhất, Thiên Chúa tỏ ...

Chúa Nhật XIX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-08-03T01:45:47+00:00

Chúa Nhật XVIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN Trong Kinh Thánh, cái đói và cái khát cảm thấy trong thân xác được dùng để sánh ví với cái đói và cái khát của con người đối với những thiện hảo tinh thần. Đặc biệt ơn cứu độ được hình tượng về một bàn ...

Chúa Nhật XVIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-07-27T13:37:32+00:00

Chúa Nhật XVII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A này đề nghị chúng ta suy niệm về đức biện phân. 1V 3: 5, 7-12 Trong Bài Đọc I trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất, vua Sa-lô-mon cầu xin Thiên ...

Chúa Nhật XVII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-07-20T13:32:53+00:00

Chúa Nhật XVI Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên năm A mời gọi chúng ta gẫm suy về lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Kn 12: 13, 16-19 Tác giả sách Khôn Ngoan ca ngợi lòng nhân ái của Thiên Chúa: với lòng nhân ái, ...

Chúa Nhật XVI Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-07-15T13:40:25+00:00

Chúa Nhật XV Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN Chủ đề Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A là tính hữu hiệu của Lời Chúa. Is 55: 10-11 Trong đoạn trích tác phẩm của ngôn sứ I-sai-a đệ nhị này, Lời Chúa được sánh ví với ơn vũ lộ chan hòa làm cho hạt ...

Chúa Nhật XV Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-07-06T02:41:05+00:00

Chúa Nhật XIV Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN Phụng Vu Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A này trổi lên cung giọng hân hoan. Bài Đọc I và Tin Mừng ca ngợi giá trị cao cả của con người. Bài Đọc II ca mừng cuộc chiến thắng của Thần Khí trên xác thịt, ...

Chúa Nhật XIV Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-06-29T01:00:27+00:00

Chúa Nhật XIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN Chủ đề Chúa Nhật XIII Thường Niên năm A này có thể được gọi là “sự đón tiếp” hay “lòng hiếu khách”. Đây là chủ đề được bàn đến trong bản văn Cựu Ước, cũng như trong bản văn Tin Mừng. 2V 4: 8-11, 14-16 ...

Chúa Nhật XIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-06-22T00:22:41+00:00

Chúa Nhật XII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật nầy mời gọi chúng ta suy niệm những bổn phận mà các sứ giả Thiên Chúa phải chu toàn, dù họ là những ngôn sứ, tông đồ, nhà truyền giáo hay đơn giản là những môn đệ. Không được im lặng, hãy làm chứng ...

Chúa Nhật XII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-06-15T08:05:14+00:00

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Năm A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ Vào ngày lễ Mình và Máu Thánh Đức Ki-tô, Phụng Vụ Lời Chúa cử hành sự kiện Thiên Chúa ban tặng bánh từ trời làm lương thực cho nhân loại. Đnl 8: 2-3, 14-16 Sách Đệ Nhị Luật nhắc lại ân ban bánh ...

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Năm A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-06-08T00:48:33+00:00

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ CHÚA BA NGÔI Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Ngũ Tuần được liên kết khá sớm với việc cử hành lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ tôn vinh Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được cử hành vào thế kỷ thứ bảy. Lễ nầy dần dần được xem như một ...

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-06-01T01:13:54+00:00

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ HIỆN XUỐNG Sau triều đại của Chúa Cha trên dân Thiên Chúa mà Mùa Vọng nhắc nhớ, sau việc Chúa Con đến trên trần gian mà chúng ta tưởng niệm từ mầu nhiệm Nhập Thể đến Thăng Thiên, Phụng Vụ hôm nay cử hành Chúa Thánh Thần, Đấng tỏ ...

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-05-25T00:15:24+00:00

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Lễ Thăng Thiên – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ THĂNG THIÊN Lễ Thăng Thiên tưởng niệm “một biến cố lên trời hữu hình của Đức Giê-su” có các Tông Đồ là những nhân chứng và “một biến cố vô hình về cuộc tôn vinh Chúa Con trở về cùng Chúa Cha” không có nhân chứng. Cv 1: 1-11 ...

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Lễ Thăng Thiên – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-05-18T00:21:56+00:00

Chúa Nhật VI Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Lễ Ngũ Tuần, một biến cố quan trọng của Giáo Hội, sắp đến gần; vì thế, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh loan báo Chúa Thánh Thần, Thần Chân Lý. Cv 8: 5-8; 14-17 Sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật dân ...

Chúa Nhật VI Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-05-11T01:19:59+00:00

Chúa Nhật V Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh tập trung đề tài vào Giáo Hội. Cv 6: 1-7 Bài Đọc I, trích từ sách Tông Đồ Công Vụ, cho chúng ta biết rằng Giáo Hội sáng tạo cơ cấu đầu tiên của mình: lập ...

Chúa Nhật V Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-05-04T02:56:04+00:00