GỢI Ý BÀI GIẢNG

Chúa Nhật III Thường Niên, Chúa Nhật Lời Chúa

Chúa Nhật III Thường Niên, Chúa Nhật Lời Chúa - Lm Inhaxiô Hồ Thông - Vào ngày 30/09/2019 khi cử hành lễ kỷ niệm 1600 năm thánh Giê-rô-ni-mô qua đời, người là dịch giả bản Kinh Thánh La-tin nổi tiếng và là người khẳng định rằng “Không biết Kinh Thánh ...

Chúa Nhật III Thường Niên, Chúa Nhật Lời Chúa2021-01-19T03:02:32+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Giáng Sinh – Thánh Lễ Chính Ngày

GIÁNG SINH- LỄ NGÀY -Lm.Inhaxio Hồ Thông - Phụng Vụ Lời Chúa lễ Ngày Giáng Sinh tiếp tục mời gọi chúng ta suy gẫm sâu xa biến cố Nhập Thể: Ngôi Lời Thiên Chúa hóa thân làm người để cứu độ chúng ta. Is 52: 7-10 Bản văn của ngôn ...

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Giáng Sinh – Thánh Lễ Chính Ngày2021-01-07T01:35:20+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Giáng Sinh – Thánh Lễ Đêm Vọng Giáng Sinh

GIÁNG SINH - LỄ ĐÊM Lm.Inhaxio Hồ Thông       Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Đêm Giáng Sinh tập trung mọi ánh sáng vào biến cố Giáng Sinh của Hài Nhi Bê-lem. Chính Hài Nhi này đã được ngôn sứ I-sai-a trước đó đến sáu thế kỷ loan báo là Đấng Cứu ...

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Giáng Sinh – Thánh Lễ Đêm Vọng Giáng Sinh2020-12-21T02:27:10+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật – Lễ Thánh Gia Thất

LỄ THÁNH GIA Lm.Inhaxio Hồ Thông       Lễ Thánh Gia nhắc chúng ta nhớ đến những năm tháng Đức Giê-su sống thầm lặng trong suốt thời thơ ấu và trưởng thành dưới mái ấm gia đình Na-da-rét, mẫu gương của mọi gia đình.       Hc 3: 2-6, 12-14.       Hiền nhân Si-rác khuyên ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật – Lễ Thánh Gia Thất2020-12-21T02:27:35+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng B – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng ngân vang lời mời gọi các tín hữu: “Hãy vui lên, Chúa sắp đến gần rồi”. Is 61: 1-2a, 10-11 Bài Đọc I loan báo tin mừng cho những ai nghèo hèn, bất hạnh, bị giam ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng B – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-12-07T04:26:28+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng B – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng loan báo việc Thiên Chúa can thiệp vào trong Lịch Sử loài người. Is 40: 1-5, 9-11 Thiên Chúa truyền cho ngôn sứ I-sai-a đệ nhị hãy an ủi dân Ngài trong cảnh cùng khốn và ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng B – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-11-30T01:53:30+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ Lễ “Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ” đã được Đức Pi-ô XI thiết định vào năm 1925 để khẳng định niềm tin của Giáo Hội vào quyền tối thượng của Chúa Giê-su trên mọi người, mọi gia đình và mọi xã hội nhân loại. Trong bức ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-11-16T01:06:19+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Vào ngày lễ mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay, Phụng Vụ Lời Chúa ca ngợi cuộc sống chứng tá của những người công chính bị bách hại và những ân phúc mà họ được hưởng trước thánh nhan ...

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-11-09T01:20:17+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXXII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A xoay quanh một chủ đề: “con người mong ước được gặp gỡ Thiên Chúa”. Kn 6: 12-16 Bài Đọc I trích từ sách Khôn Ngoan, trong đó tác giả minh họa Đức ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXXII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-11-02T01:25:39+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CÁC THÁNH NAM NỮ Vào ngày đại lễ Chư Thánh, Giáo Hội công bố đức tin của mình vào cuộc sống mai sau. Giáo Hội ca ngợi đoàn người đông đảo không tài nào đếm được, họ vui hưởng cuộc sống chan chứa bình an và ngập tràn ánh sáng ...

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-26T01:02:30+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A nhấn mạnh “Mến Chúa và Yêu Người là nền tảng của đạo Ki-tô”. Xh 22: 20-26 Bài Đọc I trích từ “Bộ Luật Giao Ước” của sách Xuất Hành, trong đó Thiên Chúa đòi ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-19T07:47:35+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A nêu lên một vấn đề cách tinh tế: mối tương quan giữa công dân trần thế và công dân Nước Trời. Is 45: 1, 4-6 Bài Đọc I trích từ I-sai-a đệ nhị, trong ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-12T04:14:49+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN Với hình ảnh bữa tiệc, các ngôn sứ mô tả niềm vui tương lai mà những người công chính được hưởng trong thành thánh Giê-ru-sa-lem thiên quốc vào thời cánh chung, đồng thời ơn cứu độ được thực hiện cho muôn dân nước vào thời ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-05T01:03:16+00:00