GỢI Ý BÀI GIẢNG

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CÁC THÁNH NAM NỮ Vào ngày đại lễ Chư Thánh, Giáo Hội công bố đức tin của mình vào cuộc sống mai sau. Giáo Hội ca ngợi đoàn người đông đảo không tài nào đếm được, họ vui hưởng cuộc sống chan chứa bình an và ngập tràn ánh sáng ...

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-26T01:02:30+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A nhấn mạnh “Mến Chúa và Yêu Người là nền tảng của đạo Ki-tô”. Xh 22: 20-26 Bài Đọc I trích từ “Bộ Luật Giao Ước” của sách Xuất Hành, trong đó Thiên Chúa đòi ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-19T07:47:35+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A nêu lên một vấn đề cách tinh tế: mối tương quan giữa công dân trần thế và công dân Nước Trời. Is 45: 1, 4-6 Bài Đọc I trích từ I-sai-a đệ nhị, trong ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-12T04:14:49+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN Với hình ảnh bữa tiệc, các ngôn sứ mô tả niềm vui tương lai mà những người công chính được hưởng trong thành thánh Giê-ru-sa-lem thiên quốc vào thời cánh chung, đồng thời ơn cứu độ được thực hiện cho muôn dân nước vào thời ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-05T01:03:16+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN Từ Bài Đọc I đến Tin Mừng cách nhau khoảng tám trăm năm, nhưng cả hai đối đáp với nhau qua dụ ngôn vườn nho với cung điệu bi thương. Is 5: 1-7 Trong bài thi ca trữ tình theo thể hát đối, ngôn sứ ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-09-28T01:08:20+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người trước tội lỗi và khả năng hoán cải vẫn luôn được chờ đợi. Ed 18: 25-28 Ngôn sứ Ê-dê-ki-en nói rằng thái độ của con người không ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVI Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-09-21T00:58:27+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXV Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A nêu rõ: đường lối của Thiên Chúa không là đường lối của con người. Is 55: 6-9 Ngôn sứ I-sai-a đệ nhị loan báo sự giải thoát sắp đến và kêu mời những người ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXV Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-09-14T00:34:19+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN Chủ đề Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A là sự tha thứ. Hc 27: 30-28: 7 Trong Bài Đọc I, nhà hiền triết Do thái, trung thành với luật Mô-sê, mời gọi “oán cừu nên tháo không nên buộc”. Rm ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-09-07T00:22:08+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay nêu bật một chủ đề chung: yêu thương đồng loại. Ed 33: 7-9 Ngôn sứ Ê-dê-ki-en thi hành sứ vụ của mình bên cạnh những người đồng hương lưu đày như ông tại Ba-by-lon (đầu thế kỷ ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-08-31T01:21:17+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay có chung một bài học: đường lối của Thiên Chúa không là đường lối của con người; vì thế, những người Ki-tô hữu phải có thái độ dứt khoát không chạy theo thời, không rập khuôn theo thói đời. ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-08-24T00:32:16+00:00

Gợi ý Bài giảng Chúa Nhật XXI Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN Chủ đề của Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật này có thể được gọi là trao ban quyền lãnh đạo qua dấu chỉ biểu tượng chìa khóa. Is 22: 19-23 Bản văn I-sai-a gợi lên lễ tấn phong “tổng giám quản hoàng cung” của vương ...

Gợi ý Bài giảng Chúa Nhật XXI Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-08-17T02:57:56+00:00

Chúa Nhật XX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN Phung Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A dâng hiến một chủ đề chung: đón tiếp muôn dân nước, bất cứ những ai bày tỏ niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Is 56: 1, 6-7 Bài Đọc I là sứ điệp ...

Chúa Nhật XX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-08-10T07:25:51+00:00

Chúa Nhật XIX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN Vào Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A nầy, bản văn Cựu Ước và bản văn Tin Mừng cùng nhau giới thiệu Thiên Chúa là nguồn mạch của sự bình an. 1V 19: 9, 11-13 Trong sách Các Vua quyển thứ nhất, Thiên Chúa tỏ ...

Chúa Nhật XIX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-08-03T01:45:47+00:00

Chúa Nhật XVIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN Trong Kinh Thánh, cái đói và cái khát cảm thấy trong thân xác được dùng để sánh ví với cái đói và cái khát của con người đối với những thiện hảo tinh thần. Đặc biệt ơn cứu độ được hình tượng về một bàn ...

Chúa Nhật XVIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-07-27T13:37:32+00:00

Chúa Nhật XVII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A này đề nghị chúng ta suy niệm về đức biện phân. 1V 3: 5, 7-12 Trong Bài Đọc I trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất, vua Sa-lô-mon cầu xin Thiên ...

Chúa Nhật XVII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-07-20T13:32:53+00:00