Mùa Chay

GỢI Ý BÀI GIẢNG – CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Với Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta khởi đầu tưởng niệm cuộc Thương Khó của Đức Giê-su theo Tin Mừng Mác-cô thuộc chu trình Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật năm B. Is 50: 4-7 Trước tiên, ngôn sứ I-sai-a hé mở ...

GỢI Ý BÀI GIẢNG – CHÚA NHẬT LỄ LÁ2021-03-22T00:34:05+00:00

GỢI Ý BÀI GIẢNG – CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY --Lm  Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật V Mùa Chay năm B được cấu trúc theo cùng một nét chung: ở giữa những nỗi xao xuyến vang lên một tiếng kêu tràn đầy hy vọng. Gr 31: 31-34 Khi Thành Thánh Giê-ru-sa-lem ...

GỢI Ý BÀI GIẢNG – CHÚA NHẬT V MÙA CHAY2021-03-15T00:52:45+00:00

HỌC HỎI LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay năm B xoay quanh kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng, vì yêu thương, muốn cứu độ nhân loại, đưa nhân loại ra khỏi vòng tội lỗi và dẫn họ đến với Ngài. ...

HỌC HỎI LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY2021-03-13T03:35:50+00:00

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B – Ga 2,13-25

 HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B - Ga 2,13-25 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Trong Tin Mừng thứ tư, Đức Giêsu có hay lên Giêrusalem vào các dịp lễ lớn không? Dịp lễ nào? Xem Gioan 2,13; 5,1; 6,4; 7,2.10.14; 10,22-23; 11,55; 12,12. Đọc Ga ...

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B – Ga 2,13-252021-03-04T03:43:44+00:00

HỌC HỎI LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

HỌC HỎI LỜI CHÚA - CHÚA NHẬT III MÙA CHAY -Lm Inhaxiô Hồ Thông- Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B có thể được gọi là “Chúa Nhật về sự thánh thiện của Thiên Chúa” Xh 20: 1-17 Bài Đọc I trích từ sách Xuất Hành trình bày Thập Giới ...

HỌC HỎI LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT III MÙA CHAY2021-02-28T23:39:02+00:00

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY -Lm Inhaxiô Hồ Thông- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa Chay năm B nêu bật Phép Rửa, tức là cuộc vượt qua từ cõi chết để bước vào cõi sống. St 9: 8-15 Đoạn trích sách Sáng Thế gợi lên hình bóng của ...

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY2021-02-18T01:33:46+00:00