Mùa Phục Sinh

Gợi Ý Bài Giảng- Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG --Inhaxiô Hồ Thông-- Sau khi đã tưởng niệm triều đại của Chúa Cha trên dân Thiên Chúa trong suốt Mùa Vọng và cuộc giáng trần của Chúa Con từ mầu nhiệm Nhập Thể đến biến cố Thăng Thiên, nay chúng ta tưởng niệm lễ Ngũ ...

Gợi Ý Bài Giảng- Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống2021-05-17T01:08:43+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Lễ Thăng Thiên tưởng niệm đồng lúc hai biến cố: cuộc Thăng Thiên hữu hình của Chúa Giê-su có các Tông Đồ làm chứng và cuộc Siêu Thăng của Ngài không ai có thể chứng kiến được. Cv 1: 1-11 Sau ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên2021-05-10T00:57:46+00:00

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật VI Phục Sinh B

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Nhật VI Phục Sinh tập trung vào chủ đề chính yếu: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Cv 10: 25-26, 34-35, 44-48 Đoạn trích sách Công Vụ tường thuật thánh Phê-rô viếng thăm gia đình viên sĩ quan ...

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật VI Phục Sinh B2021-05-03T00:47:53+00:00

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật V Phục Sinh

GỢI Ý BÀI GIẢNG-CHÚA NHẬT V PHỤC SINH --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh  năm B mời gọi mỗi Ki-tô hữu phải xác tín rằng cuộc đời Ki-tô hữu không thể nào đơm hoa kết trái nếu không được cắt tỉa. Cv 9: ...

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật V Phục Sinh2021-04-26T07:33:38+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật IV Phục Sinh

Chúa Nhật IV Phục Sinh (Chúa Nhật Chúa Chiên Lành) --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B này có chung một chủ đề: Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta. Cv 4: 8-12       Khi bị điệu ra ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật IV Phục Sinh2021-04-20T00:39:07+00:00

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật III Phục Sinh

Chúa Nhật III Phục Sinh --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh năm B dâng hiến cho chúng ta những lời chứng mới về biến cố Phục Sinh; nhưng mầu nhiệm vinh quang này được bày tỏ ở đây trong mối liên hệ với mầu ...

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật III Phục Sinh2021-04-12T14:07:39+00:00

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật II Phục Sinh

Chúa Nhật II Phục Sinh --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh năm B tiếp tục tưởng niệm biến cố Phục Sinh và những thành quả mà biến cố nầy đem lại trong suốt Mùa Phục Sinh cho đến lễ Ngũ Tuần. Cv 4: ...

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật II Phục Sinh2021-04-05T01:07:15+00:00

Gợi Ý Bài Giảng- Chúa Nhật Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh tập trung vào biến cố Phục Sinh của Đức Giê-su, vì thế, bỏ qua bài đọc Cựu Ước quen thuộc để nhường chỗ cho Tân Ước. Sau khi Đức Giê-su đã hoàn tất Kinh ...

Gợi Ý Bài Giảng- Chúa Nhật Phục Sinh2021-03-31T05:14:06+00:00

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ HIỆN XUỐNG Sau triều đại của Chúa Cha trên dân Thiên Chúa mà Mùa Vọng nhắc nhớ, sau việc Chúa Con đến trên trần gian mà chúng ta tưởng niệm từ mầu nhiệm Nhập Thể đến Thăng Thiên, Phụng Vụ hôm nay cử hành Chúa Thánh Thần, Đấng tỏ ...

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-05-25T00:15:24+00:00

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Lễ Thăng Thiên – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ THĂNG THIÊN Lễ Thăng Thiên tưởng niệm “một biến cố lên trời hữu hình của Đức Giê-su” có các Tông Đồ là những nhân chứng và “một biến cố vô hình về cuộc tôn vinh Chúa Con trở về cùng Chúa Cha” không có nhân chứng. Cv 1: 1-11 ...

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Lễ Thăng Thiên – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-05-18T00:21:56+00:00

Chúa Nhật VI Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Lễ Ngũ Tuần, một biến cố quan trọng của Giáo Hội, sắp đến gần; vì thế, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh loan báo Chúa Thánh Thần, Thần Chân Lý. Cv 8: 5-8; 14-17 Sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật dân ...

Chúa Nhật VI Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-05-11T01:19:59+00:00

Chúa Nhật V Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh tập trung đề tài vào Giáo Hội. Cv 6: 1-7 Bài Đọc I, trích từ sách Tông Đồ Công Vụ, cho chúng ta biết rằng Giáo Hội sáng tạo cơ cấu đầu tiên của mình: lập ...

Chúa Nhật V Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-05-04T02:56:04+00:00

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Lm. Inhaxiô Nguyễn Thông

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH (CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH) Theo chu trình ba năm Phụng Vụ, Chúa Nhật IV Phục Sinh là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Chúa Nhật cầu cho Ơn Thiên Triệu. Cv 2: 14, 36-41 Chúng ta tiếp tục đọc bài diễn từ thánh Phê-rô công ...

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Lm. Inhaxiô Nguyễn Thông2020-04-27T00:20:46+00:00

Chúa Nhật III Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh nầy đặt trọng tâm vào sự kiện Phục Sinh. Cv 2: 14, 22-28, 33 Bài Đọc I trích từ diễn từ đầu tiên của thánh Phê-rô. Thánh nhân ngỏ lời với dân chúng ở thành đô, ...

Chúa Nhật III Phục Sinh A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-20T01:53:14+00:00