Mùa Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XIII Thường Niên

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Chủ đề Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XIII Thường Niên năm B đó là: “Thiên Chúa không làm ra sự chết, nhưng ban sự sống”. Kn 1: 13-15; 2: 23-25. Trong Bài Đọc I, tác giả sách Khôn Ngoan cho ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XIII Thường Niên2021-06-21T01:28:43+00:00

Gợi ý Bài Giảng- Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm B – Mc 4,26-34

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên năm B nêu bật quyền chủ tể của Thiên Chúa trên thiên nhiên, nhất là trên phong ba bão tố, biểu tượng các thế lực sự Dữ. G 38: 1, 8-11 Trong ...

Gợi ý Bài Giảng- Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm B – Mc 4,26-342021-06-14T04:07:17+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XI Thường Niên B – Mc 4: 26-34

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN --Lm Inhaixô Hồ Thông -- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XI Thường Niên năm B mời gọi Ki-tô hữu hãy tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Ed 17: 22-24 Ngôn sứ Ê-dê-ki-en nhắc cho đồng bào của mình bị lưu đày ở ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XI Thường Niên B – Mc 4: 26-342021-06-07T01:22:39+00:00

Gợi ý Bài Giảng-Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki Tô

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI TÔ --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô hôm nay nêu bật giá trị của Giao Ước được đóng ấn bằng máu của hy tế. Xh 24: 3-8 Sách Xuất Hành trình bày nghi thức Giao Ước ...

Gợi ý Bài Giảng-Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki Tô2021-05-31T01:10:40+00:00

Gợi ý Bài Giảng – Lễ Chúa Ba Ngôi

CHÚA BA NGÔI --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- “Mặc Khải Một Chúa Ba Ngôi” không thuộc phạm vi của Cựu Ước. Cựu Ước bận lòng gìn giữ sự tinh tuyền độc thần giáo không ngừng bị đe dọa bởi môi trường đa thần giáo chung quanh. Tuy nhiên, các bản văn ...

Gợi ý Bài Giảng – Lễ Chúa Ba Ngôi2021-05-24T01:40:19+00:00

SUY NIỆM MỒNG BA TẾT: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM – Mt 25,14-30

SUY NIỆM MỒNG BA TẾT: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM                           Mt 25,14-30   Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J LÀM ĂN SINH LỜI Mồng Ba Tết, chúng ta xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Chúng ta muốn dâng cho Chúa những điều chúng ta đang làm ở ...

SUY NIỆM MỒNG BA TẾT: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM – Mt 25,14-302021-02-14T01:51:46+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Tn Năm B – Mc 1,29-39

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Tn Năm B - Mc 1,29-39 -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J- Đọc Mc 1,21-39. Đoạn Tin Mừng này diễn ra ở đâu? vào những ngày nào trong tuần, vào những lúc nào? Đọc Mc 1,29-31. Phép lạ chữa bệnh này gồm có ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Tn Năm B – Mc 1,29-392021-02-04T02:43:57+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Tn Năm – Mc 1,21-28

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Tn Năm - Mc 1,21-28 -Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J- Phép lạ đầu tiên của Đức Giêsu trong Tin Mừng Mác-cô là phép lạ nào, xảy ra ở đâu, khi nào? Vào ngày sabát, người Do-thái làm gì ở hội đương? Trong ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Tn Năm – Mc 1,21-282021-01-28T01:08:24+00:00

Chúa Nhật III Thường Niên, Chúa Nhật Lời Chúa

Chúa Nhật III Thường Niên, Chúa Nhật Lời Chúa - Lm Inhaxiô Hồ Thông - Vào ngày 30/09/2019 khi cử hành lễ kỷ niệm 1600 năm thánh Giê-rô-ni-mô qua đời, người là dịch giả bản Kinh Thánh La-tin nổi tiếng và là người khẳng định rằng “Không biết Kinh Thánh ...

Chúa Nhật III Thường Niên, Chúa Nhật Lời Chúa2021-01-19T03:02:32+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ Lễ “Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ” đã được Đức Pi-ô XI thiết định vào năm 1925 để khẳng định niềm tin của Giáo Hội vào quyền tối thượng của Chúa Giê-su trên mọi người, mọi gia đình và mọi xã hội nhân loại. Trong bức ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-11-16T01:06:19+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXXII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A xoay quanh một chủ đề: “con người mong ước được gặp gỡ Thiên Chúa”. Kn 6: 12-16 Bài Đọc I trích từ sách Khôn Ngoan, trong đó tác giả minh họa Đức ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXXII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-11-02T01:25:39+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CÁC THÁNH NAM NỮ Vào ngày đại lễ Chư Thánh, Giáo Hội công bố đức tin của mình vào cuộc sống mai sau. Giáo Hội ca ngợi đoàn người đông đảo không tài nào đếm được, họ vui hưởng cuộc sống chan chứa bình an và ngập tràn ánh sáng ...

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-26T01:02:30+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A nhấn mạnh “Mến Chúa và Yêu Người là nền tảng của đạo Ki-tô”. Xh 22: 20-26 Bài Đọc I trích từ “Bộ Luật Giao Ước” của sách Xuất Hành, trong đó Thiên Chúa đòi ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-19T07:47:35+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A nêu lên một vấn đề cách tinh tế: mối tương quan giữa công dân trần thế và công dân Nước Trời. Is 45: 1, 4-6 Bài Đọc I trích từ I-sai-a đệ nhị, trong ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXIX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-12T04:14:49+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN Với hình ảnh bữa tiệc, các ngôn sứ mô tả niềm vui tương lai mà những người công chính được hưởng trong thành thánh Giê-ru-sa-lem thiên quốc vào thời cánh chung, đồng thời ơn cứu độ được thực hiện cho muôn dân nước vào thời ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-10-05T01:03:16+00:00