Mùa Thường Niên

Chúa Nhật XX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN Phung Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A dâng hiến một chủ đề chung: đón tiếp muôn dân nước, bất cứ những ai bày tỏ niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Is 56: 1, 6-7 Bài Đọc I là sứ điệp ...

Chúa Nhật XX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-08-10T07:25:51+00:00

Chúa Nhật XIX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN Vào Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A nầy, bản văn Cựu Ước và bản văn Tin Mừng cùng nhau giới thiệu Thiên Chúa là nguồn mạch của sự bình an. 1V 19: 9, 11-13 Trong sách Các Vua quyển thứ nhất, Thiên Chúa tỏ ...

Chúa Nhật XIX Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-08-03T01:45:47+00:00

Chúa Nhật XVIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN Trong Kinh Thánh, cái đói và cái khát cảm thấy trong thân xác được dùng để sánh ví với cái đói và cái khát của con người đối với những thiện hảo tinh thần. Đặc biệt ơn cứu độ được hình tượng về một bàn ...

Chúa Nhật XVIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-07-27T13:37:32+00:00

Chúa Nhật XVII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A này đề nghị chúng ta suy niệm về đức biện phân. 1V 3: 5, 7-12 Trong Bài Đọc I trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất, vua Sa-lô-mon cầu xin Thiên ...

Chúa Nhật XVII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-07-20T13:32:53+00:00

Chúa Nhật XVI Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên năm A mời gọi chúng ta gẫm suy về lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Kn 12: 13, 16-19 Tác giả sách Khôn Ngoan ca ngợi lòng nhân ái của Thiên Chúa: với lòng nhân ái, ...

Chúa Nhật XVI Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-07-15T13:40:25+00:00

Chúa Nhật XV Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN Chủ đề Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A là tính hữu hiệu của Lời Chúa. Is 55: 10-11 Trong đoạn trích tác phẩm của ngôn sứ I-sai-a đệ nhị này, Lời Chúa được sánh ví với ơn vũ lộ chan hòa làm cho hạt ...

Chúa Nhật XV Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-07-06T02:41:05+00:00

Chúa Nhật XIV Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN Phụng Vu Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A này trổi lên cung giọng hân hoan. Bài Đọc I và Tin Mừng ca ngợi giá trị cao cả của con người. Bài Đọc II ca mừng cuộc chiến thắng của Thần Khí trên xác thịt, ...

Chúa Nhật XIV Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-06-29T01:00:27+00:00

Chúa Nhật XIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN Chủ đề Chúa Nhật XIII Thường Niên năm A này có thể được gọi là “sự đón tiếp” hay “lòng hiếu khách”. Đây là chủ đề được bàn đến trong bản văn Cựu Ước, cũng như trong bản văn Tin Mừng. 2V 4: 8-11, 14-16 ...

Chúa Nhật XIII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-06-22T00:22:41+00:00

Chúa Nhật XII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật nầy mời gọi chúng ta suy niệm những bổn phận mà các sứ giả Thiên Chúa phải chu toàn, dù họ là những ngôn sứ, tông đồ, nhà truyền giáo hay đơn giản là những môn đệ. Không được im lặng, hãy làm chứng ...

Chúa Nhật XII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-06-15T08:05:14+00:00

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ CHÚA BA NGÔI Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Ngũ Tuần được liên kết khá sớm với việc cử hành lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ tôn vinh Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được cử hành vào thế kỷ thứ bảy. Lễ nầy dần dần được xem như một ...

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-06-01T01:13:54+00:00

Chú Giải Lời Chúa CN VII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Chúa Nhật VII Thường Niên A Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật VII Thường Niên Năm A mời gọi con cái Thiên Chúa phải nên thánh thiện như Cha của họ, là Đấng Thánh ngự trên trời. Sự hoàn thiện gặp thấy đỉnh cao của nó ở nơi luật yêu ...

Chú Giải Lời Chúa CN VII Thường Niên A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T04:17:17+00:00

+ 12/02 – Thứ tư tuần V thường niên A

Bài Ðọc I: 1 V 10, 1-10 "Nữ hoàng Saba đã nhìn thấy mọi sự khôn ngoan của vua Salomon". Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, nữ hoàng Saba nghe biết Salomon nổi tiếng vì danh Chúa, bà đến hỏi thử ông nhiều câu đố. ...

+ 12/02 – Thứ tư tuần V thường niên A2020-04-13T13:57:55+00:00

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên A (Nhiều tác giả)

Lời Chúa: Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16 MỤC LỤC Sứ mệnh của Kitô hữu: là muối và ánh sáng – Dã Quỳ.  Muối và ánh sáng – ViKiNi  Hãy là muối và ánh sáng cho trần gian – Huệ Minh.  Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành.  Muối và ...

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên A (Nhiều tác giả)2020-04-06T07:30:41+00:00

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN V TN A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật V Thường Niên năm A nhấn mạnh sức mạnh của lời chứng: sức mạnh này làm cho người tín hữu trở thành con người của ánh sáng (Bài Đọc I và Tin Mừng) và qua sự yếu đuối của ...

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN V TN A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T07:32:46+00:00

Suy niệm tuần IV Thường niên A – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thứ Hai tuần IV Thường niên Trình thuật giải thoát một người bị quỷ ám là một dụ ngôn sống động làm ta suy nghĩ về chỗ đứng của tiền tài của cải vật chất trong cuộc đời của mình. Ba lần động từ ‘van xin’ được sử dụng để ...

Suy niệm tuần IV Thường niên A – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê2020-04-06T07:33:18+00:00