Mùa Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng - Chúa Nhật XXVI Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B có chung một đề tài: “chia sẻ”. Ds 11: 25-29 “Chia sẻ” những ân ban của Thần Khí hướng đến chia sẻ những trách nhiệm, ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXVI Thường Niên2021-09-20T07:50:18+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXV Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng - Chúa Nhật XXV Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Như Chúa Nhật trước, Chúa Nhật XXV tuần nầy nêu bật viễn cảnh về cuộc Tử Nạn và Phục Sinh được Đức Giê-su loan báo lần thứ hai theo sách Tin Mừng Mác-cô. Ở nơi chủ ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXV Thường Niên2021-09-13T02:01:10+00:00

Gợi Ý Bài Giảng- Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng- Chúa Nhật XXIII Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXIII này cho chúng ta thoáng thấy những dấu chỉ về sự biến đổi của những người được cứu độ. Is 35: 4-7 Ngôn sứ I-sai-a loan báo rằng Thiên Chúa ...

Gợi Ý Bài Giảng- Chúa Nhật XXIII Thường Niên2021-09-04T11:40:39+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXII Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng - Chúa Nhật XXII Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXII nầy đều quy hướng về một đề tài chung: những huấn lệnh của Thiên Chúa là quy luật sống cho mỗi người tín hữu. Đnl 4: 1-2, 6-8 Lề ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXII Thường Niên2021-09-04T09:50:32+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXI Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng - Chúa Nhật Xxi Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXI có thể được gọi là “Tấn thảm kịch của sự chọn lựa”. Có những chọn lựa mang tính quyết định đối với cá nhân hay dân tộc. Gs 24: ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XXI Thường Niên2021-08-17T03:59:22+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XIX Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng - Chúa Nhật XIX Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Diễn từ về Bánh Hằng Sống tiếp tục ngự trị Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XIX này. 1V 19: 4-8 Bài Đọc I thuật lại một trong những chuyện tích tâm linh rất phong phú ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XIX Thường Niên2021-08-02T14:13:14+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XVIII Thường Niên

Chúa Nhật XVIII Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Trong bốn Chúa Nhật liên tiếp, từ Chúa Nhật XVIII đến Chúa Nhật XXI, Phụng Vụ Lời Chúa đề nghị cho chúng ta một trong những bản văn chính yếu của Tin Mừng Gioan: bài diễn từ về “Bánh Hằng Sống”. ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XVIII Thường Niên2021-07-26T09:25:41+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XVII Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XVII Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Chủ đề Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XVII này là “Dân Thiên Chúa hiệp nhất trong cùng một bàn tiệc của Chúa”, ở đó Đức Giê-su chia sẻ tận cùng với chúng ta bánh mà Ngài ban ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật XVII Thường Niên2021-07-19T00:53:30+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XVI Thường Niên

Gợi Ý Bài Giảng - Chúa Nhật XVI Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Chủ đề của Chúa Nhật XVI Thường Niên năm B có thể được gọi là “Tấm Lòng của Vị Mục Tử đích thật”. Gr 23: 1-6 Lên án các vị mục tử vô trách nhiệm khiến ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XVI Thường Niên2021-07-12T01:26:30+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XV Thường Niên

Chúa Nhật XV Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Chủ đề Chúa Nhật XV Thường Niên năm B này là Sứ Vụ. Sứ vụ đem lại cho các vị thừa sai sự cao cả, niềm hân hoan, nhưng cũng không thiếu nỗi buồn phiền, vị đắng cay. Am 7: 12-15 ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XV Thường Niên2021-07-07T00:17:53+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XIV Thường Niên

Chúa Nhật XIV Thường Niên Lm Inhaxiô Hồ Thông Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XIV Thường Niên năm B nêu lên những khó khăn mà tất cả các ngôn sứ hay các nhà truyền giáo gặp phải, đặc biệt khi loan báo sứ điệp của Thiên Chúa cho những ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XIV Thường Niên2021-06-28T01:43:23+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XIII Thường Niên

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Chủ đề Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XIII Thường Niên năm B đó là: “Thiên Chúa không làm ra sự chết, nhưng ban sự sống”. Kn 1: 13-15; 2: 23-25. Trong Bài Đọc I, tác giả sách Khôn Ngoan cho ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XIII Thường Niên2021-06-21T01:28:43+00:00

Gợi ý Bài Giảng- Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm B – Mc 4,26-34

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên năm B nêu bật quyền chủ tể của Thiên Chúa trên thiên nhiên, nhất là trên phong ba bão tố, biểu tượng các thế lực sự Dữ. G 38: 1, 8-11 Trong ...

Gợi ý Bài Giảng- Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm B – Mc 4,26-342021-06-14T04:07:17+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XI Thường Niên B – Mc 4: 26-34

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN --Lm Inhaixô Hồ Thông -- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XI Thường Niên năm B mời gọi Ki-tô hữu hãy tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Ed 17: 22-24 Ngôn sứ Ê-dê-ki-en nhắc cho đồng bào của mình bị lưu đày ở ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XI Thường Niên B – Mc 4: 26-342021-06-07T01:22:39+00:00

Gợi ý Bài Giảng-Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki Tô

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI TÔ --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô hôm nay nêu bật giá trị của Giao Ước được đóng ấn bằng máu của hy tế. Xh 24: 3-8 Sách Xuất Hành trình bày nghi thức Giao Ước ...

Gợi ý Bài Giảng-Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki Tô2021-05-31T01:10:40+00:00