Mùa Vọng – Giáng Sinh

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Giáng Sinh – Thánh Lễ Chính Ngày

GIÁNG SINH- LỄ NGÀY -Lm.Inhaxio Hồ Thông - Phụng Vụ Lời Chúa lễ Ngày Giáng Sinh tiếp tục mời gọi chúng ta suy gẫm sâu xa biến cố Nhập Thể: Ngôi Lời Thiên Chúa hóa thân làm người để cứu độ chúng ta. Is 52: 7-10 Bản văn của ngôn ...

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Giáng Sinh – Thánh Lễ Chính Ngày2021-01-07T01:35:20+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Giáng Sinh – Thánh Lễ Đêm Vọng Giáng Sinh

GIÁNG SINH - LỄ ĐÊM Lm.Inhaxio Hồ Thông       Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Đêm Giáng Sinh tập trung mọi ánh sáng vào biến cố Giáng Sinh của Hài Nhi Bê-lem. Chính Hài Nhi này đã được ngôn sứ I-sai-a trước đó đến sáu thế kỷ loan báo là Đấng Cứu ...

Gợi Ý Bài Giảng Lễ Giáng Sinh – Thánh Lễ Đêm Vọng Giáng Sinh2020-12-21T02:27:10+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật – Lễ Thánh Gia Thất

LỄ THÁNH GIA Lm.Inhaxio Hồ Thông       Lễ Thánh Gia nhắc chúng ta nhớ đến những năm tháng Đức Giê-su sống thầm lặng trong suốt thời thơ ấu và trưởng thành dưới mái ấm gia đình Na-da-rét, mẫu gương của mọi gia đình.       Hc 3: 2-6, 12-14.       Hiền nhân Si-rác khuyên ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật – Lễ Thánh Gia Thất2020-12-21T02:27:35+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng B – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng ngân vang lời mời gọi các tín hữu: “Hãy vui lên, Chúa sắp đến gần rồi”. Is 61: 1-2a, 10-11 Bài Đọc I loan báo tin mừng cho những ai nghèo hèn, bất hạnh, bị giam ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng B – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-12-07T04:26:28+00:00

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng B – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng loan báo việc Thiên Chúa can thiệp vào trong Lịch Sử loài người. Is 40: 1-5, 9-11 Thiên Chúa truyền cho ngôn sứ I-sai-a đệ nhị hãy an ủi dân Ngài trong cảnh cùng khốn và ...

Gợi Ý Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng B – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-11-30T01:53:30+00:00

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ HIỂN LINH – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ HIỂN LINH Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Hiển Linh mời gọi chúng ta suy niệm về Giáo Hội, Bí Tích Hiệp Nhất toàn thể gia đình nhân loại chung quanh Hài Nhi Giê-su, Đấng Cứu Thế của mình.       Is 60: 1-6 Ngôn sứ I-sai-a loan báo hình ảnh vinh ...

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ HIỂN LINH – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T08:07:21+00:00

Các bài suy niệm LỄ HIỂN LINH – Năm A (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm LỄ HIỂN LINH – Năm A Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 MỤC LỤC 1. Ra đi 2. Ngôi sao dừng lại 3. Thiên Chúa tỏ mình 4. Ánh sao đạo đức - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 5. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô ...

Các bài suy niệm LỄ HIỂN LINH – Năm A (Nhiều tác giả)2020-04-06T08:09:45+00:00

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA Khi tuyên xưng Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta khẳng định niềm tin của chúng ta vào Đức Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta, Ngài thật sự là Con Thiên Chúa nhưng cũng thật sự là Con của Đức Trinh ...

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T08:11:24+00:00

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Thánh Gia – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ THÁNH GIA Lễ Thánh Gia nhắc chúng ta nhớ lại những năm tháng thầm lặng trong thời thơ ấu và niên thiếu của Đức Giê-su, dưới mái ấm gia đình của thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a. Gia đình Na-da-rét là mẫu gương cho tất cả mọi gia đình. Trong ...

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Thánh Gia – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T08:11:36+00:00

Các bài suy niệm Lễ Thánh Gia – Năm A (Nhiều tác giả)

LỄ THÁNH GIA – Năm A Lời Chúa: Hc 3,3-7.14-17a (hay Hl 3,2-6.12-14); Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23   MỤC LỤC 1. Những Hêrôđê thời nay 2. Một kiểu vâng lời luôn hợp thời 3. Trốn sang Ai Cập 4. Lễ Thánh Gia 5. Gia đình cộng đoàn yêu thương 6. ...

Các bài suy niệm Lễ Thánh Gia – Năm A (Nhiều tác giả)2020-04-06T08:11:59+00:00

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ ĐÊM GIÁNG SINH – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH Lễ Giáng Sinh được ghi nhận vào thế kỷ thứ tư. Thật ra, các giáo hội Đông Phương đã cử hành Sinh Nhật của Đức Giê-su rồi. Họ tưởng niệm vào ngày mồng 6 tháng giêng, dưới danh xưng lễ “Hiển Linh” bao gồm ba biến ...

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ ĐÊM GIÁNG SINH – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T08:13:42+00:00

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ NGÀY GIÁNG SINH – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

GIÁNG SINH- LỄ NGÀY Phụng Vụ Lời Chúa của ngày lễ này tiếp tục mời gọi chúng ta suy gẫm sâu xa về biến cố Nhập Thể: Ngôi Lời Thiên Chúa hóa thân làm người để cứu độ chúng ta. Is 52: 7-10 Bản văn của ngôn sứ I-sai-a đệ ...

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ NGÀY GIÁNG SINH – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T08:13:32+00:00

Các bài suy niệm Lễ Giáng Sinh (Nhiều tác giả)

LỄ GIÁNG SINH Lễ Đêm: Is 9, 2-4. 6-7; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14 Lễ Rạng Đông: Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20 Lễ Ban Ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa ...

Các bài suy niệm Lễ Giáng Sinh (Nhiều tác giả)2020-04-06T08:15:48+00:00