Mùa Vọng – Giáng Sinh

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ HIỂN LINH – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ HIỂN LINH Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Hiển Linh mời gọi chúng ta suy niệm về Giáo Hội, Bí Tích Hiệp Nhất toàn thể gia đình nhân loại chung quanh Hài Nhi Giê-su, Đấng Cứu Thế của mình.       Is 60: 1-6 Ngôn sứ I-sai-a loan báo hình ảnh vinh ...

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ HIỂN LINH – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T08:07:21+00:00

Các bài suy niệm LỄ HIỂN LINH – Năm A (Nhiều tác giả)

Các bài suy niệm LỄ HIỂN LINH – Năm A Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 MỤC LỤC 1. Ra đi 2. Ngôi sao dừng lại 3. Thiên Chúa tỏ mình 4. Ánh sao đạo đức - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 5. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô ...

Các bài suy niệm LỄ HIỂN LINH – Năm A (Nhiều tác giả)2020-04-06T08:09:45+00:00

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

ĐỨC MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA Khi tuyên xưng Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta khẳng định niềm tin của chúng ta vào Đức Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta, Ngài thật sự là Con Thiên Chúa nhưng cũng thật sự là Con của Đức Trinh ...

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T08:11:24+00:00

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Thánh Gia – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ THÁNH GIA Lễ Thánh Gia nhắc chúng ta nhớ lại những năm tháng thầm lặng trong thời thơ ấu và niên thiếu của Đức Giê-su, dưới mái ấm gia đình của thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a. Gia đình Na-da-rét là mẫu gương cho tất cả mọi gia đình. Trong ...

Suy niệm chú giải Lời Chúa Lễ Thánh Gia – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T08:11:36+00:00

Các bài suy niệm Lễ Thánh Gia – Năm A (Nhiều tác giả)

LỄ THÁNH GIA – Năm A Lời Chúa: Hc 3,3-7.14-17a (hay Hl 3,2-6.12-14); Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23   MỤC LỤC 1. Những Hêrôđê thời nay 2. Một kiểu vâng lời luôn hợp thời 3. Trốn sang Ai Cập 4. Lễ Thánh Gia 5. Gia đình cộng đoàn yêu thương 6. ...

Các bài suy niệm Lễ Thánh Gia – Năm A (Nhiều tác giả)2020-04-06T08:11:59+00:00

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ ĐÊM GIÁNG SINH – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

LỄ ĐÊM GIÁNG SINH Lễ Giáng Sinh được ghi nhận vào thế kỷ thứ tư. Thật ra, các giáo hội Đông Phương đã cử hành Sinh Nhật của Đức Giê-su rồi. Họ tưởng niệm vào ngày mồng 6 tháng giêng, dưới danh xưng lễ “Hiển Linh” bao gồm ba biến ...

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ ĐÊM GIÁNG SINH – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T08:13:42+00:00

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ NGÀY GIÁNG SINH – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

GIÁNG SINH- LỄ NGÀY Phụng Vụ Lời Chúa của ngày lễ này tiếp tục mời gọi chúng ta suy gẫm sâu xa về biến cố Nhập Thể: Ngôi Lời Thiên Chúa hóa thân làm người để cứu độ chúng ta. Is 52: 7-10 Bản văn của ngôn sứ I-sai-a đệ ...

Suy niệm chú giải Lời Chúa LỄ NGÀY GIÁNG SINH – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T08:13:32+00:00

Các bài suy niệm Lễ Giáng Sinh (Nhiều tác giả)

LỄ GIÁNG SINH Lễ Đêm: Is 9, 2-4. 6-7; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14 Lễ Rạng Đông: Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20 Lễ Ban Ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa ...

Các bài suy niệm Lễ Giáng Sinh (Nhiều tác giả)2020-04-06T08:15:48+00:00

Các bài suy niệm CN IV Mùa Vọng A (Nhiều tác giả)

Lời Chúa: Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 1. Emmanuel 2. Chúa ở cùng chúng ta 3. Trời can thiệp 4. Ơn Cứu Độ – Lm. Giuse Trần Việt Hùng 5. Dòng tộc – Radio Veritas Asia 6. Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta 7. Giuse, người công chính - Lm. JB. Hoàng Văn Khanh 8. Sự công ...

Các bài suy niệm CN IV Mùa Vọng A (Nhiều tác giả)2020-04-06T08:17:05+00:00

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN IV Mùa Vọng A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG Phung Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng xoay quanh cùng một đề tài: Đấng Mê-si-a, “con vua Đa-vít”. Is 7: 10-16 Bài Đọc I trích dẫn là lời hứa long trọng mà ngôn sứ I-sai-a gởi đến cho vua A-khát, vua vương quốc ...

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN IV Mùa Vọng A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T08:17:58+00:00

Các bài suy niệm CN III Mùa Vọng A (Nhiều tác giả)

Lời Chúa: Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 MỤC LỤC 1. Vở kịch dang dở 2. Đấng sẽ đến 3. Dung mạo Đức Kitô – ĐTGM. Jos Ngô Quang Kiệt 4. Suy niệm của ĐGM. GiuseVũ Duy Thống 5. Còn phải đợi ai? 6. Kiên nhẫn đợi chờ! 7. Hãy ...

Các bài suy niệm CN III Mùa Vọng A (Nhiều tác giả)2020-04-06T08:22:09+00:00

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN III Mùa Vọng A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG Hằng năm vào Chúa Nhật III Mùa Vọng, Phụng Vụ Lời Chúa mời gọi người Ki tô hữu hãy vui lên vì đại lễ Giáng Sinh sắp đến gần rồi. Is 35: 1-10 Bài Đọc I, trích sách I-sai-a, mô tả niềm hân hoan mà ...

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN III Mùa Vọng A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T08:23:17+00:00

Suy niệm hằng ngày tuần II Mùa Vọng A – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thứ Hai Tuần II MV Chính Thiên Chúa sẽ đến cứu anh em ‘Hãy nói với những kẻ nhát gan: Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh ...

Suy niệm hằng ngày tuần II Mùa Vọng A – Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê2020-04-06T08:24:07+00:00

Các bài suy niệm CN II Mùa Vọng A (Nhiều tác giả)

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 MỤC LỤC 1. “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến” - ViKiNi  2. Suy niệm của Huệ Minh.  3. Sám hối  4. Hãy thống hối, vì nước trời gần đến.  5. Hoa trái cuộc đời  ...

Các bài suy niệm CN II Mùa Vọng A (Nhiều tác giả)2020-04-06T08:29:00+00:00

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN II Mùa Vọng A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật này nêu bật hai viễn cảnh thời Mê-si-a: viễn cảnh xa là sấm ngôn của I-sai-a vào thế kỷ thứ tám trước Công Nguyên, và viễn cảnh gần là lời loan báo của thánh Gioan Tẩy Giả vào thời ...

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN II Mùa Vọng A – Lm. Inhaxiô Hồ Thông2020-04-06T08:30:12+00:00