GỢI Ý BÀI GIẢNG

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XV Thường Niên

Chúa Nhật XV Thường Niên --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Chủ đề Chúa Nhật XV Thường Niên năm B này là Sứ Vụ. Sứ vụ đem lại cho các vị thừa sai sự cao cả, niềm hân hoan, nhưng cũng không thiếu nỗi buồn phiền, vị đắng cay. Am 7: 12-15 ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XV Thường Niên2021-07-07T00:17:53+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XIV Thường Niên

Chúa Nhật XIV Thường Niên Lm Inhaxiô Hồ Thông Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XIV Thường Niên năm B nêu lên những khó khăn mà tất cả các ngôn sứ hay các nhà truyền giáo gặp phải, đặc biệt khi loan báo sứ điệp của Thiên Chúa cho những ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XIV Thường Niên2021-06-28T01:43:23+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XIII Thường Niên

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Chủ đề Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XIII Thường Niên năm B đó là: “Thiên Chúa không làm ra sự chết, nhưng ban sự sống”. Kn 1: 13-15; 2: 23-25. Trong Bài Đọc I, tác giả sách Khôn Ngoan cho ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XIII Thường Niên2021-06-21T01:28:43+00:00

Gợi ý Bài Giảng- Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm B – Mc 4,26-34

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên năm B nêu bật quyền chủ tể của Thiên Chúa trên thiên nhiên, nhất là trên phong ba bão tố, biểu tượng các thế lực sự Dữ. G 38: 1, 8-11 Trong ...

Gợi ý Bài Giảng- Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm B – Mc 4,26-342021-06-14T04:07:17+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XI Thường Niên B – Mc 4: 26-34

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN --Lm Inhaixô Hồ Thông -- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XI Thường Niên năm B mời gọi Ki-tô hữu hãy tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Ed 17: 22-24 Ngôn sứ Ê-dê-ki-en nhắc cho đồng bào của mình bị lưu đày ở ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật XI Thường Niên B – Mc 4: 26-342021-06-07T01:22:39+00:00

Gợi ý Bài Giảng-Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki Tô

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI TÔ --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô hôm nay nêu bật giá trị của Giao Ước được đóng ấn bằng máu của hy tế. Xh 24: 3-8 Sách Xuất Hành trình bày nghi thức Giao Ước ...

Gợi ý Bài Giảng-Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki Tô2021-05-31T01:10:40+00:00

Gợi ý Bài Giảng – Lễ Chúa Ba Ngôi

CHÚA BA NGÔI --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- “Mặc Khải Một Chúa Ba Ngôi” không thuộc phạm vi của Cựu Ước. Cựu Ước bận lòng gìn giữ sự tinh tuyền độc thần giáo không ngừng bị đe dọa bởi môi trường đa thần giáo chung quanh. Tuy nhiên, các bản văn ...

Gợi ý Bài Giảng – Lễ Chúa Ba Ngôi2021-05-24T01:40:19+00:00

Gợi Ý Bài Giảng- Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG --Inhaxiô Hồ Thông-- Sau khi đã tưởng niệm triều đại của Chúa Cha trên dân Thiên Chúa trong suốt Mùa Vọng và cuộc giáng trần của Chúa Con từ mầu nhiệm Nhập Thể đến biến cố Thăng Thiên, nay chúng ta tưởng niệm lễ Ngũ ...

Gợi Ý Bài Giảng- Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống2021-05-17T01:08:43+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Lễ Thăng Thiên tưởng niệm đồng lúc hai biến cố: cuộc Thăng Thiên hữu hình của Chúa Giê-su có các Tông Đồ làm chứng và cuộc Siêu Thăng của Ngài không ai có thể chứng kiến được. Cv 1: 1-11 Sau ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên2021-05-10T00:57:46+00:00

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật VI Phục Sinh B

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Nhật VI Phục Sinh tập trung vào chủ đề chính yếu: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Cv 10: 25-26, 34-35, 44-48 Đoạn trích sách Công Vụ tường thuật thánh Phê-rô viếng thăm gia đình viên sĩ quan ...

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật VI Phục Sinh B2021-05-03T00:47:53+00:00

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật V Phục Sinh

GỢI Ý BÀI GIẢNG-CHÚA NHẬT V PHỤC SINH --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh  năm B mời gọi mỗi Ki-tô hữu phải xác tín rằng cuộc đời Ki-tô hữu không thể nào đơm hoa kết trái nếu không được cắt tỉa. Cv 9: ...

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật V Phục Sinh2021-04-26T07:33:38+00:00

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật IV Phục Sinh

Chúa Nhật IV Phục Sinh (Chúa Nhật Chúa Chiên Lành) --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh năm B này có chung một chủ đề: Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta. Cv 4: 8-12       Khi bị điệu ra ...

Gợi Ý Bài Giảng – Chúa Nhật IV Phục Sinh2021-04-20T00:39:07+00:00

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật III Phục Sinh

Chúa Nhật III Phục Sinh --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh năm B dâng hiến cho chúng ta những lời chứng mới về biến cố Phục Sinh; nhưng mầu nhiệm vinh quang này được bày tỏ ở đây trong mối liên hệ với mầu ...

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật III Phục Sinh2021-04-12T14:07:39+00:00

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật II Phục Sinh

Chúa Nhật II Phục Sinh --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh năm B tiếp tục tưởng niệm biến cố Phục Sinh và những thành quả mà biến cố nầy đem lại trong suốt Mùa Phục Sinh cho đến lễ Ngũ Tuần. Cv 4: ...

Gợi Ý Bài Giảng-Chúa Nhật II Phục Sinh2021-04-05T01:07:15+00:00

Gợi Ý Bài Giảng- Chúa Nhật Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH --Lm Inhaxiô Hồ Thông-- Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh tập trung vào biến cố Phục Sinh của Đức Giê-su, vì thế, bỏ qua bài đọc Cựu Ước quen thuộc để nhường chỗ cho Tân Ước. Sau khi Đức Giê-su đã hoàn tất Kinh ...

Gợi Ý Bài Giảng- Chúa Nhật Phục Sinh2021-03-31T05:14:06+00:00