HỌC KINH THÁNH

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm C-Ga 2,1-11

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm C-Ga 2,1-11 --- Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Trong toàn bộ Tin Mừng Gioan, có mấy đoạn kể chuyện về Đức Giêsu và Mẹ Ngài? Toàn bộ Tin Mừng Gioan có bao nhiêu “dấu lạ”? Đọc Ga 2,1-11; 4,43-54; 5,1-18; ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm C-Ga 2,1-112022-01-13T08:04:41+00:00

Học Hỏi Phúc Âm – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C: Lc 3,15-16.21-22

 Học Hỏi Phúc Âm – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Năm C: Lc 3,15-16.21-22 Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J   Đọc Lc 3, 15-16. Hãy cho thấy ông Gioan là người khiêm nhường. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? Đức Giêsu có khiêm nhường không khi ...

Học Hỏi Phúc Âm – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C: Lc 3,15-16.21-222022-01-05T02:43:18+00:00

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Hiển Linh  Năm C -Mt 2,1-12

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Hiển Linh  Năm C -Mt 2,1-12 --Lm Antôn Nguyễn Cao Sieu S.J-- Bạn biết gì về con người của vua Hêrôđê ? Tại sao vua này lại xao động khi nghe tin Đức Vua dân Do-thái mới sinh? Đọc Lc 2,1-3. Tại sao ...

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Hiển Linh  Năm C -Mt 2,1-122022-01-01T01:50:44+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C-Lc 2,41-52

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C-Lc 2,41-52 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đọc Lc 2, 41-42. Bạn nghĩ gì về lòng đạo đức của cha mẹ Đức Giêsu qua đoạn Tin Mừng này? Đọc Xh 23,14-17. 2   Đọc Lc 2,43-45. Bạn nghĩ gì ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C-Lc 2,41-522021-12-23T10:18:25+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C-Lc 3,10-18

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C-Lc 3,10-18  --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Ông Gioan đã kêu gọi dân Do-thái đến chịu phép rửa tỏ lòng hối cải (Lc 3,3). Khi người dân kéo đến chịu phép rửa, đâu là thái độ của ông Gioan? ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C-Lc 3,10-182021-12-09T10:39:26+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C   – Lc 3,1-6

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C   - Lc 3,1-6 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đọc Lc 3,1-2. Hai câu này cho ta biết những chi tiết lịch sử đạo đời nào? Chúng có cần thiết không? Tìm câu nào cho thấy ông Gioan, con ông ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C   – Lc 3,1-62021-12-02T01:13:12+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C- Lc 21, 25-28.34-36

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C- Lc 21, 25-28.34-36 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đọc cả bài Tin Mừng hôm nay. Hãy cho biết trong bài này, Đức Giêsu nói về biến cố nào sẽ xảy ra? Đọc Lc 21, 25-26. Những hiện tượng ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C- Lc 21, 25-28.34-362021-11-25T02:25:01+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật CN 34 Thường Niên Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ   Ga 18,33b-37.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật CN 34 Thường Niên Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ   Ga 18,33b-37. --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đọc Ga 18,28 - 19,16. Ta thấy Philatô thường hay từ trong dinh của mình đi ra gặp dân chúng, rồi lại đi vào trong dinh. ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật CN 34 Thường Niên Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ   Ga 18,33b-37.2021-11-17T04:15:06+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 33 Thường Niên. Kính Các Thánh Tử Đạo Vn-Lc 9,23-26

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 33 Thường Niên. Kính Các Thánh Tử Đạo Vn-Lc 9,23-26 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- So sánh Lc 9,22 và Lc 9,23-24. Số phận của Đức Giêsu và số phận của những kẻ theo Ngài có nét nào giống nhau không? Đọc Lc 9,22. Bạn ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 33 Thường Niên. Kính Các Thánh Tử Đạo Vn-Lc 9,23-262021-11-10T23:26:53+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm B – Mc 12,28b-34

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm B - Mc 12,28b-34 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Đọc Mc 11,27 – 12,37. Trong phần trên, có mấy cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với các nhà lãnh đạo Do-thái giáo? Tìm một điểm chung giữa các cuộc ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm B – Mc 12,28b-342021-10-29T03:12:42+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Thường Niên 30 Năm B- Mc 10,46-52

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Thường Niên 30 Năm B- Mc 10,46-52 --Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J-- Phép lạ ở Mc 10,46-52 là phép lạ thứ mấy trong Tin Mừng Mác-cô? Bạn biết gì về thành phố Giêrikhô? Đức Giêsu ra khỏi Giêrikhô để đi đâu? Đọc Mc ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Thường Niên 30 Năm B- Mc 10,46-522021-10-20T03:15:28+00:00

Học Hỏi Lời Chúa – Chúa Nhật XXX Tn – B

Học Hỏi Lời Chúa - Chúa Nhật XXX Tn - B (Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52) NIỀM VUI CÓ CHÚA VÀ SỨ ĐIỆP ỦI AN CHO KẺ LƯU ĐÀY “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” (Mc 10, 51). --Lm Giuse Ngô Đức Tài, MF-- CÁC BÀI ĐỌC ...

Học Hỏi Lời Chúa – Chúa Nhật XXX Tn – B2021-10-18T08:38:14+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm B – Mc 10,17-27

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm B - Mc 10,17-27 Lm Anton Nguyễn Cao Siêu S.J Đọc kỹ Mc 10,17.20. Bạn nghĩ người đàn ông đến gặp Đức Giêsu là người như thế nào? Điều gì nơi người ấy đánh động bạn hơn cả? Đọc Mc ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm B – Mc 10,17-272021-10-07T01:32:01+00:00