HỌC KINH THÁNH

Chúa Nhật IV Thường Niên- Năm B

Chúa Nhật Iv Thường Niên -Lm Inhaxiô Hồ Thông- Trong Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Thường Niên Năm B, Bài Đọc I và Tin Mừng minh chứng rằng Đức Giê-su đến để thực hiện một trong những niềm mong đợi của dân Ít-ra-en: chính Ngài là vị Ngôn ...

Chúa Nhật IV Thường Niên- Năm B2021-01-26T02:06:11+00:00

Chúa Nhật III Thường Niên, Chúa Nhật Lời Chúa

Chúa Nhật III Thường Niên, Chúa Nhật Lời Chúa - Lm Inhaxiô Hồ Thông - Vào ngày 30/09/2019 khi cử hành lễ kỷ niệm 1600 năm thánh Giê-rô-ni-mô qua đời, người là dịch giả bản Kinh Thánh La-tin nổi tiếng và là người khẳng định rằng “Không biết Kinh Thánh ...

Chúa Nhật III Thường Niên, Chúa Nhật Lời Chúa2021-01-19T03:02:32+00:00

Học Hỏi Lời Chúa – Chúa Nhật II Thường Niên – Năm B

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN --Lm Inhaxiô Hồ Thông -- Vào Chúa Nhật II Thường Niên năm B, Bài Đọc I và Tin Mừng cùng đề cập đến mầu nhiệm “ơn gọi”. Thiên Chúa kêu gọi một cách dứt khoát, bởi vì Ngài nhìn thấu tận cõi lòng sâu kín ...

Học Hỏi Lời Chúa – Chúa Nhật II Thường Niên – Năm B2021-01-14T07:34:37+00:00

Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa Năm B – Mc 1,7-11

Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa Năm B - Mc 1,7-11 - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J -  Đọc Mc 1,1-3. Cho biết Đức Giêsu là ai? Trong Mc 1,2-3 từ “Ta” để chỉ ai? “Sứ giả của Ta” và “người hô trong hoang địa” để ...

Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa Năm B – Mc 1,7-112021-01-07T01:30:33+00:00

Học Hỏi Lời Chúa – Chúa Giê-Su Chịu Phép Rửa

Chúa Giê-Su Chịu Phép Rửa -Lm. Inhaxiô Hồ Thông- Hằng năm, vào Chúa Nhật I Thường Niên, chúng ta tưởng niệm biến cố Đức Giê-su chịu phép rửa. Phép rửa nầy được liên kết với cuộc tấn phong diễn ra trong một cuộc Thần Hiển. Đó là lý do tại ...

Học Hỏi Lời Chúa – Chúa Giê-Su Chịu Phép Rửa2021-01-07T01:32:55+00:00

Học Hỏi Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Năm B

LỄ HIỂN LINH - Lm. Inhaxiô Hồ Thông - Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Hiển Linh mời gọi chúng ta suy niệm về Giáo Hội là Bí Tích hiệp nhất toàn thể gia đình nhân loại chung quanh Hài Nhi Giê-su, Đấng Cứu Thế của mình.       Is 60: 1-6 Ngôn ...

Học Hỏi Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Năm B2021-01-07T01:33:27+00:00

Học Hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – Lc 2,22-40

HỌC HỎI TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT Lc 2,22-40 Đọc sách Lê-vi 12,1-8. Sau khi đọc, bạn có bị sốc không? Đức Mẹ đã phải đợi bao lâu mới lên Đền Thờ để được thanh tẩy? Bạn nghĩ Đức Mẹ có cần thanh tẩy không? Đọc Lê-vi ...

Học Hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – Lc 2,22-402020-12-26T04:27:02+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B (Lc 1,26-38)   Đọc trình thuật về việc sứ thần Gabrien truyền tin cho ông Dacaria ở Luca 1,5-25. So sánh với trình thuật về truyền tin cho Đức Maria ở Luca 1,26-38. Tìm ra ít nhất 3 điểm khác nhau trong hai ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-12-17T00:27:45+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B (Ga 1,6-8.19-28)    Đọc các câu Gioan 1,7-8.15.19.32.34. Xin cho biết công việc chính của Gioan Tẩy giả là gì? Đọc Ga 1,7 và 1,31. Bạn thấy hai câu này có gì khác không? Đọc Ga 1,19-21. Khi ông Gioan làm phép rửa, ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-12-09T13:27:44+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B (Mc 1, 1-8) Đức Giêsu được gọi là Đấng Kitô. Bạn có biết ý nghĩa của từ “Kitô” không? Tìm một từ đồng nghĩa với “Kitô”. Đức Giêsu được gọi là “Con Thiên Chúa” trong Mc 1,1. Khi nào Chúa Cha gọi Đức ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-12-02T08:11:08+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B (Mc 13,33-37 ) Lời mời gọi nào được nhắc đi nhắc lại trong bài Tin Mừng này? Đọc Mc 13,33.34.35.37. Tại sao phải canh thức hay tỉnh thức luôn luôn ? Đọc Mc 13,33.35-36. Qua bài Tin Mừng này, Đức Giêsu nhắc nhở ai ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-11-26T00:20:01+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A – Chúa Kitô Vua – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A - LỄ CHÚA KITÔ VUA (Mt 25,31-46) Tìm những điểm giống nhau giữa Mt 25,31-33 với Mt 16,27; 19,28; 24,30. Con Người đến trong vinh quang khi nào và để làm gì? Đọc Mt 25,32-33. “Các dân thiên hạ” là ai? Xem Mt ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A – Chúa Kitô Vua – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-11-18T13:14:22+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Ga 17, 11b-19) Đọc kỹ toàn bộ bài Tin Mừng này.Theo ý bạn, tại sao bài Tin Mừng này được dùng trong ngày lễ mừng kính Các Thánh tử đạo Việt Nam? Trong bài này, Đức Giêsu cầu xin Cha cho ai, khi ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-11-11T13:53:08+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt 25,1-13)   Một đám cưới ngày xưa của người Do-thái ở Palestine diễn ra như thế nào? Đọc dụ ngôn trong bài Tin Mừng này, bạn có thấy những nét của một đám cưới ngày xưa như thế không? Tìm những điểm ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXXII Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-11-04T13:23:05+00:00

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật – Lễ Các Thánh Nam Nữ – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (Mt 5,1-12a) Đức Giêsu giảng Bài Giảng Trên Núi cho ai ? Đọc Mt 5,1-2 và 7,28-29. Núi có thường được nhắc đến trong Tin Mừng Mát thêu không? Có mấy mối phúc trong bài Phúc âm này? Hai mối phúc nào có phần giống ...

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật – Lễ Các Thánh Nam Nữ – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.2020-10-29T02:17:06+00:00