Học và Sống Năm Kinh Thánh

Học Hỏi Lời Chúa – Mùng Hai Tết- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT MÙNG HAI TẾT KÍNH NHỚ TỔ TIÊN - Mt 15,1-6 Trong bài Tin Mừng này, phái đoàn nào đến gặp Đức Giêsu? Họ từ đâu đến và gặp Ngài ở đâu? Tại sao họ đến gặp Ngài? Đọc Mt 14,13-14.21. Trong Tin Mừng Mát ...

Học Hỏi Lời Chúa – Mùng Hai Tết- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J2021-02-11T13:07:49+00:00

Tông Thư Dạng Tự Sắc Aperuit Illis

Tông sắc Aperuit Illis của Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập Ngày Chúa Nhật Lời Chúa 1/ “Vậy Người mở trí cho họ hiểu về Kinh Thánh” (Lc 24, 45). Đó là một trong những cử chỉ đã được Chúa phục sinh hoàn thành, trước khi Người lên trời. Người ...

Tông Thư Dạng Tự Sắc Aperuit Illis2020-07-12T02:04:18+00:00