Kiến thức phổ thông

Bức tranh khảm lâu đời nhất về phép lạ bánh và cá hóa nhiều

Giới khảo cổ học cho rằng họ đã tìm được bức tranh khảm lâu đời nhất từng được phát hiện trong lịch sử về phép lạ bánh và cá hóa nhiều tại Hippos. Hippos là một địa điểm khảo cổ ở Israel, nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống biển ...

Bức tranh khảm lâu đời nhất về phép lạ bánh và cá hóa nhiều2020-04-06T07:38:41+00:00